ôn tập bài tuổi đời mênh mông

21 69 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:18

Kiểm tra cũ Nêu nội dung hát: Tuổi đời mênh mông hát lại hát ? âm nhạc Tiết 31 Ôn hát: Tuổi đời mênh mông nhạc sĩ: Trịnh Công sơn Tập đọc nhạc: tđn số âm nhạc Tiết 31 Ôn hát: Tuổi đời mênh mông nhạc sĩ: Trịnh Công sơn Tập đọc nhạc: tđn số I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN Ni dung bi hỏt núi lờn iu gỡ? Nghe li bi hỏt I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN C lp bi hỏt vi ln? I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN Hỏt ng theo nhp? I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN Hỏt ng theo nhp? I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN Hỏt ng theo phỏch? I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN Hỏt ng theo phỏch? I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN Hỏt ng theo tit tu? I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN II TP C NHAC: TN S THY Cễ CHO EM MA XUN Nhc s: V Hong Nhc s V Hong sinh 23/4/1956 ti Biờn Hũa L tỏc gi ca nhiu bi hỏt nh: Hng trm, Bi phn, Khỏt vng tui Tr, Mựa hố xanh, Phng hng NGHE GIAI IU BI TN I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN II TP C NHAC: I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN II TP C NHAC: PHN TCH BI Bi TN vit ging gỡ? Ging ụ trng Nhp my? Nhp 2/4 Trng bi TN? Gm nt trng, nt en, nt n, múc n chm dụi, nt múc kộp Chia lm my cõu ngn? cõu ngn I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN II TP C NHAC: PHN TCH BI cõu ngn Cõu 1: t u tng cụ Cõu 2: tip theo tng Thy v Cõu 3: tip theo n s Cõu 4: phn cũn li v v v I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN II TP C NHAC: TP M HèNH TIT TU C THANG ễ M I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN II TP C NHAC: TP C TNG CU NGN / / / / I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN II TP C NHAC: C HON CHNH C BI I ễN BI HT: TUI I MấNH MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN II TP C NHAC: HNG DN HT LI CA âm nhạc - tiết 31 Củng Cố Hai nội dung chính: - Bài hôm gồm có mấynội Ôn hát: Tuổi đời dung? Gồm nội dung nào? mênh mông Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn Tập đọc nhạc: TĐN số Về Nhà Học thuộc hát: tuổi đời mênh mông Tập đọc nhạc: TĐN số kết hợp với đanh nhịp 2/4 Xem tr ớc phần ANTT Sơ l ợc nhạc đàn nhạc hát [...]... MễNG Nhc v li: TRNH CễNG SN II TP C NHAC: HNG DN HT LI CA âm nhạc 8 - tiết 31 Củng Cố Hai nội dung chính: - Bài hôm nay gồm có mấynội 1 Ôn bài hát: Tuổi đời dung? Gồm những nội dung nào? mênh mông Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn 2 Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Về Nhà 1 Học thuộc bài hát: tuổi đời mênh mông 2 Tập đọc nhạc: TĐN số 8 kết hợp với đanh nhịp 2/4 3 Xem tr ớc phần ANTT Sơ l ợc về nhạc đàn và nhạc hát
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập bài tuổi đời mênh mông , ôn tập bài tuổi đời mênh mông , ôn tập bài tuổi đời mênh mông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay