Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế chuyển đổi

20 617 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:17

Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế chuyển đổi LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn bước chuyển kinh tế nước ta từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, quan hệ sản xuất ngày trở nên phức tạp đòi hỏi vai trò quản lý Nhà nước phải đổi để điều khiển kinh tế vĩ mô đất nước cho hoạt động lành mạnh không ngừng phát triển Trong nước chuyển dần vào guồng quay kinh tế thị trường, tìm cách hạn chế tối đa khuyết tật vốn có kinh tế thị trường nhằm đưa đất nước thoát khỏi cảnh đói nghèo, số cán có chức có quyền lạm dụng quyền chức để tham nhũng, chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhiều năm liền làm thiệt hại cho Nhà nước đến hàng nghìn tỷ đồng mà quan chức không hay biết đến mà doanh nghiệp phá sản hay Hơn lỗ hổng văn quy định chế độ kế toán tài nguyên nhân để “con mọt” hoành hành, đục khoét cải nhân dân Như phải vai trò kiểm tra - kiểm soát Nhà nứơc không phát huy hết hiệu lực, thực trạng nhu cầu phát triển kinh tế thị trường đặt đòi hỏi cấp bách đời phát triển kiểm toán Kiểm toán đời đặc biệt đời kiểm toán độc lập có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp, Nhà đầu tư thành phần kinh tế kinh tế quốc dân đặc biệt phát triển kinh tế đất nước Vậy để biết tầm quan trọng kiểm toán độc lập cụ viết với đề tài “ Vai trò kiểm toán độc lập kinh tế chuyển đổi” làm sáng tỏ vấn đề Do thời gian có hạn kiến thức nhiều hạn chế nên viết không tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp thầy cô bạn Chúng xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái quát kiểm toán độc lập 1.1.1 Khái niệm kiểm toán Để đến khái niệm kiểm toán độc lập trước tiên ta can biết kiểm toán gì? Theo giáo trình kiểm toán tác giả Alvin.A.Arens : “ Kiểm toán trình chuyên gia độc lập có thẩm quyền thu thập đánh giá chứng thông tin định lượng đơn vị cụ thể nhằm mục đích xác nhận báo cáo mức độ phù hợp thông tin với chuẩn mực thiết lập” 1.1.2 Kiểm toán độc lập Kiểm toán độc lập có nhiều cách định nghĩa khác theo định nghĩa liên đoàn kế toán quốc tế trình kiểm toán viên độc lập kiểm tra trình bày ý kiến báo cáo tài kiểm toán Ở nước ta quy chế kiểm toán độc lập kinh tế quốc dân ghi rõ: “ kiểm toán độc lập việc kiểm tra xác nhận kiểm toán viên chuyên nghiệp thuộc tổ chức kiểm toán độc lập tính đắn, hợp lý tài liệu , số liệu kế toán báo toán doanh nghiệp quan tổ chức đoàn thể tổ chức xã hội có yêu cầu đơn vị này” Sau có xác nhận kiểm toán viên chuyên nghiệp tài liệu, số liệu kế toán báo cáo toán đơn vị kế toán cho việc điều hành, quản lý hoạt động đơn vị, cho quan quản lý cấp quan tài Nhà nước xét duyệt toán hàng năm đơn vị kế toán, cho quan thuế tính toán số thuế khoản nộp khác đơn vị ngân sách Nhà nước, cho cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, khách hàng tổ chức, cá nhân xử lý mối quan hệ quyền lợi nghĩa vụ bên có liên quan trình hoạt động đơn vị Hoạt động kiểm toán độc lập giúp đơn vị kế toán phát chấn chỉnh kịp thời sai sót vô tình hay cố ý, phòng ngừa vi phạm thiệt hại xẩy kinh doanh sử dụng kinh phí 1.2 Sự đời phát triển Kiểm toán độc lập 1.2.1 Sự đời Kiểm toán độc lập giới Kiểm toán độc lập hoạt động đặc trưng kinh tế thị trường Đây tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán tư vấn theo yêu cầu khách hàng Ở nước sớm phát triển theo chế thị trường, kiểm toán độc lập hành nghề trước có chuẩn mực chung (về kiểm toán viên) chuẩn mực chuyên ngành (về công tác kiểm toán) Cho đến giới có hàng trăm ngàn tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động lĩnh vực kiểm toán tư vấn tài (riêng Mỹ có 30000 tổ chức này) Kinh nghiệm nước có lịch sử phát triển kiểm toán lâu dài cho thấy năm phát triển, việc hành nghề riêng biệt kiểm toán viên nhóm nhân viên lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài phổ biến Đặc biệt Cộng hoà Pháp, giám định viên hành nghề tự vào Công ty, hộ kinh doanh để làm dịch vụ tư vấn kế toán, tài thuế Mô hình thích nghi hàng trăm năm có hiệu đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ kể hộ kinh doanh Hiện nay, Cộng hoà Pháp tổ chức 24 văn phòng kiểm toán khu vực thực tế hành nghề lại 2500 sở với gần 10000 người Ngay Mỹ nơi có nhiều Công ty lớn song sè 36000 Công ty CPA có tới 95% Công ty từ 1-25 người Trung Quốc có số Ýt tổ chức kiểm toán độc lập với qui mô hàng trăm nhân viên Sở Tài đỡ đầu Thượng Hải CPA (246 người) Bắc Kinh CPA (774 người) Công ty liên doanh Deloitte Touche Toumatsu Shanghai Certified Public Accountants Ltd (DTT- SCPA) có 20 người Còn lại gần 600 văn phòng kiểm toán có qui mô nhỏ (3-5 kiểm toán viên) Hiện nay, mạnh cạnh tranh quốc tế Kiểm toán độc lập thể Công ty kiểm toán có qui mô lớn quốc gia xuyên quốc gia Chỉ tính riêng 28 Công ty lớn giới có gần 50.0000 nhân viên, gần gần 8000 văn phòng với doanh số 34.000 tỷ USD, bình quân 70.000 USD/người/năm Trong số Công ty nói có Công ty xuyên quốc gia đứng đầu giới ERNST and YOUNG, KPMG Peat Marwick, Coopers and Lybrand, ArthurAndersen, Deloitte Touche Toumatsu Price Waterhouse Các Công ty đến Việt Nam có Công ty hoạt động Việt Nam trước năm 1976 có văn phòng Việt Nam Các Công ty cạnh tranh với thị trường quốc tế Lĩnh vực hoạt động Công ty tập trung vào loại dịch vụ: kiểm toán (thường chiếm 50% doanh thu), tư vấn tài chính, tư vấn thuế dịch vụ tư vấn khác Có Công ty có khả cung cấp 196 dịch vụ cụ thể khác 1.2.2 Sự đời phát triển Kiểm toán độc lập Việt Nam Ở Việt Nam, trước 1976 có Công ty kiểm toán độc lập nước giám định viên kế toán hành nghề độc lập tỉnh thành phố phía Nam Tuy nhiên diện thức Kiểm toán độc lập Việt Nam đánh dấu đời Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) Công ty Dịch vụ kế toán, kiểm toán tư vấn tài (AASC) Từ 5/1991 xuất thêm nhiều Công ty Kiểm toán Việt Nam: Công ty Tư vấn kiểm toán (A C), Công ty Tư vấn kiểm toán Sài Gòn (AFC), Công ty Kiểm toán Đà Nẵng (ĐAC), Công ty Kiểm toán dịch vụ tin học (ATSC), Công ty Kiểm toán Hạ Long (HAACo.), Công ty Kiểm toán kế toán Hà Nội ,Các Công ty 100% vốn nước gồm: Công ty Emst and Young Việt Nam (E and Y), KPMG Peat Marwick Việt Nam (KPMG), Price Waterhourse Việt Nam (PW)… Sự đời Công ty Kiểm toán độc lập đánh dấu bước ngoặt quan trọng việc cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn cho người quan tâm chế kinh tế Việt Nam Như tương lai, Việt Nam bước hình thành tổ chức kiểm toán độc lập tư vấn thuộc nhiều hình thức nhiều thành phần kinh tế khác nhau: - Tổ chức kiểm toán độc lập thuộc sở hữu nhà nước - Các Công ty kiểm toán độc lập hình thức Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân - Công ty 100% vốn nước hành nghề Kiểm toán độc lập Việt Nam - Công ty kiểm toán liên doanh Công ty Kiểm toán Việt Nam Công ty Kiểm toán quốc tế hành nghề kiểm toán Việt Nam 1.3 Sự cần thiết, đối tượng phạm vi kiểm toán độc lập 1.3.1 Sự cần thiết kiểm toán độc lập Kiểm toán quan trọng việc quản lý kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô: - Giúp cho việc xác nhận tin cậy hữu Ých báo cáo tài - Các báo cáo tài gửi cho ngân hàng nhằm mục đích để vay mượn gửi cho cổ đông để huy động vốn Vì lợi Ých nên ngân hàng, chủ đầu tư chủ sở hữu coi kiểm toán điều kiện để xuất tiền cho vay - Góp phần vào việc tính toán xác tăng trưởng kinh tế thông qua tính chuyên nghiệp, chuẩn mực kỹ thuật chất lượng dịch vụ kiểm toán - Tạo sù tin cậy thông qua khuôn khổ đạo đức nghề nghiệp - Tạo tin cậy cho người sử dụng báo cáo tài cổ đông, chủ nợ, nhân viên, quan thuế, quan nhà nước Kiểm toán chia thành kiểm toán trước (tiền kiểm) kiểm toán sau (hậu kiểm) - Kiểm toán trước hình thức kiểm tra thực trước hay nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm mục đích hướng nghiệp vụ nguyên tắc chế độ, nhằm kịp thời ngăn chặn sai phạm thất thoát tài sản vật chất Kiểm tra trước thể cấu tổ chức, điều lệ, quy định lề lối làm việc đơn vị Kiểm tra trước thực từ lập dự toán chi phí xây dựng, chi phí kinh doanh, chi phí sản xuất, chi phí hành nghiệp tiến hành đan xen trình hoạt động doanh nghiệp hay đơn vị thông qua thủ tục quản lý tài chính, kế toán, thủ tục hành - Kiểm toán sau hình thức kiểm tra kế toán thực sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh dùa vào tài liệu phản ánh sổ sách kế toán Mục đích kiểm toán sau kiểm tra xác nhận tính hợp pháp đắn xác thực chứng từ, tài liệu, số liệu kế toán sổ sách kế toán, báo cáo kế toán, phát sai sót công tác tài kế toán nhằm ngăn chặn, sửa chữa tương lai sai phạm, tham ô gây thất thoát tài sản đơn vị kinh doanh 1.3.2 Đối tượng kiểm toán độc lập Kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện: Các đơn vị có vốn đầu tư nước hoạt động theo luật đầu tư nước Việt Nam Các Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần Các Doanh nghiệp tư nhân Các Hợp tác xã Các Doanh nghiệp nhà nước Các Tổ chức nghiệp, Đoàn thể xã hội Các Tổ chức Quốc tế Việt Nam Đối tượng Kiểm toán độc lập chủ yếu doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Ngoài ra, đối tượng Kiểm toán độc lập đơn vị hành nghiệp, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội tổ chức quốc tế, tổ chức có nhu cầu quan quản lý cấp trên, quan thuế, quan tài nhà nước yêu cầu 1.3.3 Phạm vi kiểm toán độc lập Để hình thành ý kiến nhận xét báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải có vững thông tin cốt yếu công việc ghi chép kế toán nguồn số liệu đáng tin cậy khác dùng làm sở cho việc xây dựng báo cáo tài Kiểm toán viên đánh giá tính hợp lý, đáng tin cậy đầy đủ thông tin tài liệu kế toán chủ yếu nguồn số liệu khác cách: - Tiến hành nghiên cứu, đánh giá hệ thống kế toán quy chế kiểm soát nội mà kiểm toán viên muốn dùa vào, kiểm tra quy chế để xác định nội dung, phạm vi thời gian phương pháp kiểm toán khác - Tiến hành phân tích thử nghiệm, thẩm tra để thẩm định nghiệp vụ kế toán, số dư tài khoản mà kiểm toán viên cho cần thiết Trong thực tế, phạm vi kiểm toán bị hạn chế doanh nghiệp không thực hợp đồng kiểm toán, lẩn tránh từ chối cung cấp thông tin, chứng cần thiết, chí ngăn chặn công việc kiểm tra kiểm toán viên Sự hạn chế phạm vi kiểm toán hoàn cảnh Đôi hạn chế thời gian, kiểm toán viên trực tiếp kiểm kê hàng tồn kho hay tài sản cố định ghi chép kế toán doanh nghiệp không đầy đủ phương pháp kế toán cần thiết phù hợp Trong trường hợp Kiểm toán viên phải cố gắng tìm phương pháp hợp lý để thu thập chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp để nêu ý kiến “chấp nhận toàn bộ” báo cáo kiểm toán 1.4 Nền kinh tế chuyển đổi 1.4.1 Nền kinh tế thị trường nói chung Kinh tế thị trường kinh tế mà người mua người bán tác động với theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ thị trường Ưu điểm: Trong kinh tế thị trường, lượng cầu hàng hoá cao lượng cung, giá hàng hoá tăng lên, mức lợi nhuận tăng khuyến khích người sản xuất tăng lượng cung Người sản xuất có chế sản xuất hiệu hơn, có tỷ suất lợi nhuận cao cho phép tăng quy mô sản xuất, nguồn lực sản xuất chảy phía người sản xuất hiệu Những người sản xuất có chế sản xuất hiệu có tỷ suất lợi nhuận thấp, khả mua nguồn lực sản xuất thấp, sức cạnh tranh bị đào thải 1.4.2 Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tên gọi hệ thống kinh tế Đảng Cộng sản Việt Nam sáng tạo chủ trương triển khai Việt Nam từ thập niên 1990 Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận chưa có nhận thức rõ, cụ thể đầy đủ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà có giải thích hạn chế chung chung rằng, kinh tế vận hành theo chế thị trường có quản lý chặt chẽ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Nguyên nhân tình trạng hệ thống kinh tế hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ lịc sử Thêm vào đó, công tác lý luận Việt Nam hệ thống kinh tế chưa theo kịp thực tiễn Gần 20 năm theo đuổi chủ trương xây dựng hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế cho hệ thống hoạt động chưa có đầy đủ CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TRONG NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI 2.1 Sự cần thiết kiểm toán độc lập kinh tế chuyển đổi Kiểm toán độc lập loại kiểm toán phân chia từ kiểm toán nói chung theo chức chủ thể kiểm toán Nó đời theo yêu cầu chế thị trường đòi hỏi qua trình phát triển kiểm toán nói chung, kiểm toán độc lập tách phát triển mạnh mẽ với phát triển chế thị trường Nếu nói kinh tế thị trường có hiệu so với kinh tế kế hoạch hóa tập trung kiểm toán độc lập công cụ quản lý kinh tế tài đắc lực góp phần nâng cao tính hiệu kinh tế thị trường Đặc trưng kinh tế thị trường nhiều thành phần kinh tế, tự sản xuất, kinh doanh cạnh tranh Mỗi doanh nghiệp có biện pháp hạn chế mặt trái, tiêu cực chế thị trường tự thân vận động phù hợp với đòi hỏi có quy luật sống Tổ chức kiểm toán độc lập doanh nghiệp không cạnh tranh với doanh nghiệp mà bạn hàng giúp doanh nghiệp tồn phát triển cạnh tranh Hơn kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế muốn quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cần phải có thông tin xác kịp thời tin cậy Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phải có bên thứ ba độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy cho đối tượng quan tâm Vì hình thành nên loại hình kiểm toán độc lập Luật pháp nhiều quốc gia có kinh tế thị trường phát triển quy định có báo cáo tài kiểm toán độc lập có giá trị pháp lý độ tin cậy Sự đời phát triển kiểm toán độc lập kinh tê xu hướng tất yếu khách quan có tinh quy luật chế thị trường 2.2 Vai trò kiểm toán độc lập kinh tế chuyển đổi Chuyển đổi sang kinh tế thị trường, thực chủ trương đa dạng hoá hình thức sở hữu, thành phần kinh tế mở rộng ngày đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế đất nước Trong điều kiện kinh tế vậy, thông tin tài doanh nghiệp không để báo cáo cho quan quản lý nhà nước để kiểm tra xét duyệt mà thông tin cần cho nhiều người, nhiều đối tượng quan tâm, khai thác sử dụng cho định kinh tế Trên giới hầu chuyển sang kinh tế thị trường có hoạt động kiểm toán độc lập Trái lại nước theo chế kế hoạch hóa tập trung kiểm toán, chí không truyền bá kiến thức kiểm toán độc lập Ở nước ta nói hoạt động kiểm toán hình thành phát triển từ trước ngày giải phóng miền Nam Sau thống đất nước, với chế tập trung, kiểm toán độc lập không tồn Mãi chi tới Đảng nhà nước ta chủ chương đa dạng hóa loại hình sở hữu đa phương hóa đầu tư đặt đòi hỏi cấp thiết kiểm toán độc lập loại hình kiểm toán độc lập thực xuật Điều hco thấy kiểm toán độc lập có vai trò quan trọng kinh tế chuyển đổi hay rõ kinh tế thị trường Ý nghĩa tầm quan trọng kiểm toán độc lập thể mặt sau:  Thứ nhất, kiểm toán độc lập tạo niềm tin cho người quan tâm Dù hoạt dộng lĩnh vực kinh tế nào, kết hoạt động hàng năm doanh nghiệp báo cáo tài (gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kế kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính) Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ doang nghiệp- người có trách nhiệm lập báo cáo tài muốn che dấu phần yếu khuyếch trương kết kinh doanh bảng báo cáo tài Trái lại người quan tâm đến kết kinh doanh tình hình tài 10 doanh nghiệp lại đòi hỏi trung thực xác cuả báo cáo tài Vì cần có kiển tra xác nhận người thứ ba Kiểm toán viên độc lập -những người hoạt động theo nguyên tắc bắt buộc có đủ lực uy tín với chủ doanh ngiệp người quan tâm đến báo cáo tài - Những người quan tâm kể đến : • Các quan Nhà nước cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô kinh tế Nhà nước vào báo cáo tài kiểm toán để xem xét doanh nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản quốc gia để hoạt động kinh doanh có đem lại hiệu không, có phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Đất nước hay không Cơ quan thuế vào báo cáo tài kiểm toán để tính thu thuế trừ có nghi vấn kiêm tra lại Về nghĩa vụ thuế Nhà nước, doang nghiệp thường muốn nộp để chiếm chiếm dụng phần thếu phải nộp Nhà nước nên họ khai tăng khoản chi phí để làm giảm lợi nhuận thuế phải nộp Tuy nhiên kiểm toán sai phạm bị phát điều chỉnh • Các cổ đông góp vốn kinh doanh mua cổ phiếu doanh nghiệp trình độ để kiểm tra kỹ lưỡng báo cáo tài chính, có tay báo cáo tài kiểm toán viên độc lập xác nhận trung thực hợp lý họ yên tâm ăn chia lợi tức định tiếp tục đầu tư không đầu tư vào doanh nghiệp • Các ngân hàng tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn phải nắm tình hình kinh doanh khả trả nợ khách hàng để định cho vay, thu hồi vốn không cho vay Kiểm toán viên giúp ngân hàng người cho vay làm việc • Trong quan hệ kinh doanh khách hàng mua chịu.Tuy nhiên có báo cáo tài người mua hàng kiểm toán viên có danh tiếng kiểm tra xác nhận tốt người bán sãn sàng bán chịu Ngược lại xác nhận tình hình tài khó khăn không người mua mua hàng chưa có tiền 11 • Trong kinh tế thị trường người lao động có quyền lựa chọn nơi làm việc ổn định có mức thu nhập cao Bản báo cáo tài doang nghiệp làm ăn có lãi kiểm toán viên xác nhận hấp dẫn ngươì lao động cố chuyên môn trình độ lực • Việt Nam thực sách mở cửa, đa phương hoá đầu tư không nước mà nước Việc thu hút vốn đầu tư từ nước (cả trực tiếp gián tiếp) Nhà nước quan tâm, cụ thể ban hành Luật đầu tư nước Việt nam nhằm khuyến khính nhà đầu tư vào Việt Nam Những nhà đầu tư nước đòi hỏi báo cáo tài kiểm toán xác nhận tình hình kinh doanh cvủa doanh nghiệp mà họ dự định đầu tư • Các nhà quản trị doang nghiệp nhà quản lý khác cần thông tin trung thực không riêng bảng khai tài để có định giai đoạn quản lý kể tiếp nhận vốn liếng, đạo điều hành hoạt động kinh doanh hoạt động quản lý Những thông tin có thông qua kiểm toán  Thứ hai, kiểm toán độc lập góp phần hướng dẫn nghiệp vụ củng cố nề nếp hoạt động tài kế toán Mọi hoạt động, đặc biệt hoạt động tài bao gồn mối qua hệ đa dạng, luôn biến đổi cấu thành hàng loạt nghiệp vụ cụ thể Để hướng nghiệp vụ vào mục tiêu giải tốt quan hệ không cần có định hướng thực tốt mà cần thường xuyên soát xem việc thực để hướng nghiệp vụ vào quỹ đạo mong muốn Hơn định hướng tổ chức thực tốt sở học thực tiễn soát xét uốn nắn thường xuyên lệch lạc trình thực Nước ta trình chuyển đổi chế kinh tế quan hệ tài chế độ kế toán thay đổi nhiều lần Trong công tác kiểm tra kiểm soát chưa chuyển hướng kịp thời, dẫn tới tình trạng vi phạm nguyên tắc chế độ tài kế toán Đã có ý kiến cho chưa thể cải cách công tác kiểm tra chưa triển khai toàn diện rộng khắp công tác kế toán Tuy 12 nhiên kinh nghiệm thực tế rõ có triển khai tốt công tác kiểm toán nhanh chóng tài kế toán vào nề nếp  Thứ ba, kiểm toán góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Rõ ràng kiểm toán chức xác minh mà có chức tư vấn Các chủ doang nghiệp kiểm soát hàng ngàn, hàng vạn nghiệp vụ tài kế toán xảy doanh nghiệp Vì chủ doanh nghiệp thường kiểm soát nghiệp vụ tài kế toán cho người phụ tá Để biết cách xác, trung thực tình hình tài kế toán vào kì hạn đó, người chủ doanh nghiệp thường mời kiểm toán viên chuyên nghiệp độc lập có uy tín thực việc kiểm tra nhận xét bảng báo cáo tài doang nghiệp người phụ trách kế toán lập Những nhận xét kiểm toán viên giúp cho chủ doanh nghiệp kịp thời phát sai sót, lãng phí vi phạm pháp luật cố ý hay vô ý để xử lý kịp thới hay ngăn ngừa tổn thất Điều giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro hay phát mạnh tiềm tài nội có doanh nghiệp Từ tất điều trình bày trên, thấy kiểm toán có vai trò nhiều mặt : ”Đó quan công minh qúa khứ, người dẫn dắt cho người cố vấn sáng suốt cho tương lai “ 13 CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở NƯỚC TA 3.1 Thực trạng kiểm toán độc lập nước ta Từ nhu cầu kinh tế nước ta thời kỳ đổi mới, kiểm toán độc lập có mặt thức nước ta vào năm 1991 theo giấy phếp số 957/PPLT thủ tướng phủ tài ký hai định thành lập hai công ty: Công ty kiểm toán việt nam với tên giao dịch VACO( định số 165TC/QĐ/TCCB)và công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán kiểm toán (AASC-quyết định 164-TC/QĐ/TCCB) Với cương vị công ty đầu ngành VACO AASC đóng góp nhiều công sức không phát triển công ty, mở rộng địa bàn kiểm toán mà việc cộng tác với công ty kiểm toán nước phat triển nghiệp kiểm toán việt nam Hiện nay, theo số liệu thống kê đến nước ta có gần 50 công ty kiểm toán thuộc thành phần kinh tế khác với loại hình doanh nghiệp khác nhau( nhà nước, cổ phần, TNHH…) Đặc biệt, nước ta có mặt công ty kiểm toán lớn giới công ty ERNST and YOUNG Việt Nam (E and Y), KPMG peat Marwick Việt Nam, Price Waterhuose Việt Nam(PW), công ty liên doanh công ty Coopers and Lybrand AISC….Tổng số nhân viên chuyên nghiệp làm việc công ty kiểm toán 1800 người, có 500 người có chứng kiểm toán viên Bộ Tài Chính cấp Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ kiểm toán ngày tăng qua năm Tuy vậy, chất lượng dịch vụ kiểm toán bước đầu khách hàng tin tưởng ngày có uy tín Tuy vậy, thực tế phát triển hoạt động dịch vụ kiểm toán nhiều bấi cập, gây trở ngại không Ýt đố với trình hội nhậpquốc tế khu vục Trình độ, nưng lực,kinh nghiệm hành nghề lực quản lý nhiều công ty kiểm toán hạn chế, loại dịch vụ đơn điệu, chưa đủ sức cạnh tranh với công ty quốc tế, tính cạnh tranh không lành mạnh công ty nước để tranh thủ khách hàng thông qua việc giảm giá phí tồn 14 Chất lượng dịch vụ chưa thực đáp ứng yêu cầu thực tế đặt Như năm gần với việc mở sàn giao dịch chứng khoán nhiều công ty niêm yết cổ phiếu sàn có kết thông báo kinh doanh song thực chất bị lỗ hoặn có lãi nhiên phải sau nhiều lần kiểm toán đưa kết lụân Bên cạnh đó, nhận thức xã hội dịch vụ kiểm toán hạn chế,khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động dịch vụ kiểm toán có chưa đồng chưa đầy đủ Các tổ chức nghề nghiệp chưa đủ khả đảm nhận việc tổ chức hướng dẫn chuyên môn….Đặc biệt có khuynh hướng số công ty kiểm toán chiều theo ý khách hàng, thiếu kiểm toán viên đào tạo cách có đủ lĩnh cần thiết, nên để xảy tượng bỏ qua sai sót cần điểu chỉnh, thay đổi khiến ý kiến kiểm toán theo ý kiến khách hàng, mặt khác chưa có qui trình soát xét file hồ sơ lỏng lẻo, không quan tâm quan tâm tới việc đào tạo nhân viên dẫn đến chất lượng dịch vụ kiểm toán không đảm bảo, tính độc lập kiểm toán bị ảnh hưởng, vi phạm đến đạo đức nghề nghiệp 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn hệ thống kiểm toán độc lập nước ta Trước thực trạng đó, việc tìm giải pháp hữu hiệu phát triển dịch vụ kiểm toán nước ta tất yếu khách quan, yêu cầu xúc nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế giớivà khu vực Để nâng cao chât lượng kiểm toán nước ta cần thực số định hướng sau thời gian tới Đó là: + Tăng cường số lượng chất lượng hoạt động dịch vụ kiểm toán sở tuân thủ pháp luật nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế kiểm toán thừa nhận đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam + Nâng cao sức cạnh tranh tổ chức, cá chức làm dịch vụ kiểm toán, đảm bảo phát triển dịch vụ thực trở thành công cụ đắc lực giúp cho nhà nước điều hành quản lý vĩ mô kinh tế, đồng thời giúp cho doanh nghiệp sủ dụng tốt nguồn lực để phát triển 15 + Từng bước mở cửa hội nhập thị trường dịch vụ kiểm toán quốc tế khu vực Để thực định hướng cần thực hịên số giải pháp sau, để phát triển dịch vụ kiểm toán thời gian tới - Một là, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý kiểm toán văn có giá trị pháp lý cao lĩnh vực kiểm toán dùa vào luật kế toán có hiệu lực ngày 1/1/2004 Luật gồm vấn đề liên quan đến công tác kế toán, làm sở quan trọng cho việc cung cấp dịch vụ kế toán đồng thời sở hoạt động kiểm toán Tuy vậy, để kiểm toán phát triển ngành độc lập cần phải có hệ thống pháp luật riêng thời gian tới Luật kiểm toán phải phù hợp với luật kế toán phù hợp với hệ thống kiểm toán quốc tế khu vực chấp nhận rộng rãi - Thứ hai, mở rộng diện kiểm toán bắt buộc, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tăng cường nhu cầu cung cấp thông tin tài chính, kế toán thông qua dịch vụ kiểm toán Thực giải pháp này, nhà nước cần co qui định bắt buộc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc thành phần kinh tế phải kiểm toán thông qua hợp đồng kiểm toán Giá trị báo cáo tài thừa nhận sau kiểm toán ( trước mắt, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có vốn điều lệ từ tỷ đồng trở lên) Mặt khác, cần tăng cường xử lý thông tin tài chính, kế toán … thông qua dịch vụ tư vấn tổ chức, cá nhân làm dịch vụ kiểm toán pháp luật thừa nhận -Thứ ba, có bước thích hợp tăng số lượng đa dạng hoá loại hình dịch vụ kiểm toán Trên sở tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ kiểm toán năm qua, đúc rút kinh nghiệm xây dựng lộ trình cho việc thành lập công ty dịch vụ kiểm toán Chú trọng mở rộng loại hình công ty công ty hợp danh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài….Bảo đảm viẹc thành lập công ty đơn giản, thủ tục pháp luật,tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh công ty Khuyến khích công ty mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm 16 - Thứ tư, đổi chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn kiểm toán Để thực hiên giải pháp này, trước hết trường đại học, học viện, trung học chuyên nghiệp thuộc khối kinh tế, nơi đào tạo bản, bước đầu làm tảng cho việc tao lập nghề kiểm toán cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn cho công ty kiểm toán cần phải có đổi nội dung, chương trình theo hướng gắn kết lý thuyết thực tiễn Kết cấu cấc khối kiến thức sở ngành phải phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghề kiểm toán Cần tăng cường kíên thức pháp luật nói chung luật chuyên ngành nói riêng.Trình độ kiến thức kiểm toán đạo đức nghề nghiệp sinh viên từ ngồi ghế nhà trường phải tăng cường khả thích ứng với thực tiễn Đối với công ty kiểm toán hàng năm cần có kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngò nhân viên chuyên nghiệp Đối với hội nghề nghiệp quan quản lý nhà nước cần có phân định trách nhiệm rõ ràng công tác quản lý hướng dẫn chuyên môn xây dựng sách, chế độ tiêu chuẩn tuyển dụng, thi tuyển, cấp chứng hành nghề Hàng năm phải có đánh giá chất lượng nhân viên kiểm toán làm dịch vụ hội đồng đánh giá chất lượng nghề nghiệp Hội đồng cần có tham gia nhiều phía như: đại diện quan quản ly nhà nước kiểm toán, hội đồng nghề nghiệp, đại diện công ty kiểm toán… - Thứ năm, công ty kiểm toán cần xác định rõ tầm quan trọng việc giữ vững nâng cao chất lượng kiểm toán coi tôn mục đích chung toàn ngành kiểm toán, loại bỏ lợi ích cục hạ giá phi để giữ khách hàng cung cấp cho khách hàng thông tin không trung thực đồng nghiệp mình… - Thứ sáu, định kỳ công ty kiểm toán cần có trao đổi chuyên môn giải vấn đề có liên quan đến việc phục vụ khách hàng như: giá phí, hợp tác kiểm toán, điều chuyển kiểm toán viên… - Thứ bảy, chấm dứt tình trạng “cho thuê, mượn chứng kiểm toán viên” thực tế có số kiểm toán viên không hành nghề kiểm toán 17 lại đăng ký nganh nghề giúp cho công ty kiểm toán có đủ số lượng kiểm toán viên cần thiết để thành lập công ty quảng cáo đến khách hàng Tóm lại, để hệ thống kiểm toán nước ta phát triển bắt kịp với trình hội nhập nhu cầu độ xác thông tin, đòi hỏi kiểm toán nước ta phải có bước thích hợp Phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường giai đoạn 18 KẾT LUẬN Với chủ trương xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đảng ta thực từ năm 1986, kinh tế nước ta có biến đổi to lớn Cùng với phát triển kinh tế lượng thông tin phát tù kinh tế ngày nhiều phức tạp Ngày có nhiều thông tin “gây nhiễu” phát mà lựa chọn thông tin ngày gặp nhiều rủi ro Đặc biệt kinh tế thị trường với tham gia nhiều thành phần kinh tế cạnh tranh ngày liệt để có thông tin xác phục vụ cho định quản lý, đầu tư vốn người sử dụng thông tin ngày khó khăn Với nước ta, từ chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước thực tế đặt vai trò kiểm tra- tra nhà nước không phát huy thành phần kinh tế quốc doanh Trong lại đối tượng quan tâm nhiều người kinh tế bao gồm nhà quản lý, nhà đầu tư, người lao động….Xuất phát từ nhu cầu thực tế mà kiểm toán độc lập xuất nước ta Với thời gian tồn ngắn ngủi song kiểm toán độc lập nước ta đạt thành tựu bước đầu góp phần tạo cho môi trường kinh tế nước ta dược an toàn Tuy nhiên, khoa học nước ta mà đòi hỏi phải có thời gian để tự hoàn thiện dần Do mà bước ban đầu không tránh khỏi sai sót ,vấp váp đòi hỏi phải có điều chỉnh 19 MỤC LỤC 20 [...]... trong doanh nghiệp Từ tất cả những điều trình bày trên, có thể thấy kiểm toán có vai trò trên nhiều mặt : ”Đó là quan toà công minh của qúa khứ, người dẫn dắt cho hiện tại và người cố vấn sáng suốt cho tương lai “ 13 CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở NƯỚC TA 3.1 Thực trạng kiểm toán độc lập ở nước ta Từ nhu cầu của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới, kiểm toán. .. những cuộc trao đổi về chuyên môn và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc phục vụ khách hàng như: giá phí, hợp tác kiểm toán, điều chuyển kiểm toán viên… - Thứ bảy, chấm dứt tình trạng “cho thuê, mượn chứng chỉ kiểm toán viên” vì trong thực tế có một số kiểm toán viên không hành nghề kiểm toán trong khi 17 lại đăng ký nganh nghề và giúp cho các công ty kiểm toán có đủ số lượng kiểm toán viên cần... quyết định quản lý, đầu tư vốn của những người sử dụng thông tin ngày một khó khăn Với nước ta, từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước thì một thực tế đặt ra là vai trò của kiểm tra- thanh tra nhà nước không còn phát huy đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh Trong khi đó nó lại là đối tượng quan tâm của nhiều người trong nền kinh tế bao gồm cả nhà quản lý, các... thực hiện từ năm 1986, nền kinh tế nước ta đã có những biến đổi to lớn Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì lượng thông tin được phát ra tù nền kinh tế cũng ngày một nhiều và phức tạp Ngày càng có nhiều thông tin “gây nhiễu” được phát ra vì vậy mà sự lựa chọn các thông tin ngày một gặp nhiều rủi ro Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và sự cạnh tranh... nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế phải được kiểm toán thông qua hợp đồng kiểm toán Giá trị của báo cáo tài chính chỉ được thừa nhận sau khi kiểm toán ( trước mắt, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên) Mặt khác, cần tăng cường xử lý các thông tin tài chính, kế toán … thông qua các dịch vụ tư vấn của các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ kiểm toán được pháp... nắn thường xuyên những lệch lạc trong quá trình thực hiện Nước ta đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế trong đó các quan hệ tài chính chế độ kế toán thay đổi nhiều lần Trong khi đó công tác kiểm tra kiểm soát chưa chuyển hướng kịp thời, dẫn tới tình trạng vi phạm các nguyên tắc chế độ tài chính kế toán Đã có ý kiến cho rằng chưa thể cải cách công tác kiểm tra trong khi chưa triển khai toàn... triển như một ngành độc lập thì cần phải có một hệ thống pháp luật riêng trong thời gian tới Luật kiểm toán này phải phù hợp với luật kế toán và phù hợp với hệ thống kiểm toán quốc tế và khu vực được chấp nhận rộng rãi - Thứ hai, mở rộng diện kiểm toán bắt buộc, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tăng cường nhu cầu cung cấp thông tin tài chính, kế toán thông qua dịch vụ kiểm toán Thực hiện giải... nghiệp thường kiểm soát các nghiệp vụ tài chính kế toán cho người phụ tá Để biết được một cách chính xác, trung thực tình hình tài chính kế toán của mình vào kì hạn nào đó, người chủ doanh nghiệp thường mời các kiểm toán viên chuyên nghiệp độc lập có uy tín thực hiện việc kiểm tra và nhận xét bảng báo cáo tài chính của doang nghiệp mình do người phụ trách kế toán lập ra Những nhận xét của kiểm toán viên... thành lập công ty hoặc quảng cáo đến khách hàng Tóm lại, để hệ thống kiểm toán nước ta phát triển bắt kịp với quá trình hội nhập và nhu cầu về độ chính xác của thông tin, thì đòi hỏi kiểm toán nước ta phải có những bước đi thích hợp Phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn mới 18 KẾT LUẬN Với chủ trương xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đảng... nghiệp, đại diện của công ty kiểm toán - Thứ năm, các công ty kiểm toán cần xác định rõ tầm quan trọng của việc giữ vững và nâng cao chất lượng kiểm toán và coi đây là tôn chỉ mục đích chung của toàn ngành kiểm toán, loại bỏ các lợi ích cục bộ như hạ giá phi để giữ khách hàng cung cấp cho khách hàng những thông tin không trung thực về đồng nghiệp của mình… - Thứ sáu, định kỳ các công ty kiểm toán cần có
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế chuyển đổi, Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế chuyển đổi, Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế chuyển đổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay