ĐA DẠNG SINH học (thanh tra toàn diện)

38 87 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:16

ThiÕt kÕ: NguyÔn Kim §Þnh KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu đặc điểm thích nghi cấu tạo tập tính động vật môi trường đới lạnh? Giải thích? Cấu tạo: - Bộ lông dày => giữ nhiệt cho thể -Mỡ da dày => giữ nhiệt, dự trữ lượng chống rét - Lông màu trắng (mùa đông) => lẫn với tuyết, che mắt kẻ thù Tập tính: - Ngủ mùa đông => tiết kiệm lượng -Di cư mùa đông => tìm nơi ấm áp, tránh rét - Hoạt động ban ngày mùa hạ => thời tiết ấm hơn, tận dụng nguồn nhiệt TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) Đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới gió mùa Quan sát hình ảnh sau: Rừng nhiệt đới cótương nhận đối xét ổn Khí hậu nóngEm ẩm, định, thích hợp kiện khí môi với sống điều nhiều loàihậu sinh vật trường nhiệt đới gió mùa? TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) Đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới gió mùa Đa-Số dạng loàisinh nhiều học môi trường nhiệt đới gió mùa - Số thể cá thể nào? loài đông - Đa dạng hình thái tập tính loài Các loài linh trưởng Đa dạng loài cá Các loài mèo Thảo luận Câu Tại gặp loài rắn chung sống với mà không cạnh tranh với nhau? Câu Tại số lượng loài rắn phân bố nơi lại tăng cao? TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) Đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới gió mùa Những lợi ích đa dạng sinh học Nêu lợi ích đa dạng sinh học? Sự đa dạng sinh học mang lại giá trị kinh tế lớn đất nước: - Cung cấp thực phẩm, sức kéo, dược liệu, sản phẩmdiệt công nghiệp… - Tiêu cácnghiệp, sinh vậtnông có hại - Có giá trị văn hóa - Làm giống vật nuôi… TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) Đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới gió mùa Những lợi ích đa dạng sinh học Nguy suy giảm việc bảo vệ đa dạng sinh học Bằng hiểu biết thực tế, kết hợp thông tin SGK/Tr190, cho biết: Thực trạng độ đa dạng sinh học nào? TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) Đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới gió mùa Những lợi ích đa dạng sinh học Nguy suy giảm việc bảo vệ đa dạng sinh học Thảo luận 1) Nguyên nhân dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học Việt Nam Thế giới? Nguyên nhân làm suy giảm đa dạng sinh học Nguyên nhân: - Nạn phá rừng, khái thác gỗ nông sản khác, du canh, di dân khai hoang, xây dựng đô thị… làm môi trường sống tự nhiên động vật - Sự săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu, thải chất thải công nghiệp… TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) Đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới gió mùa Những lợi ích đa dạng sinh học Nguy suy giảm việc bảo vệ đa dạng sinh học Thảo luận 2) Từ nguyên nhân cần phải làm để bảo vệ đa dạng sinh học? Biện pháp: + Tuyên truyền giáo dục nhân dân + Nghiêm cấm khai thác rừng, săn bắn bừa bãi + Chống ô nhiễm môi trường + Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học tăng độ đa dạng loài Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học dựa sở khoa học nào? - Động vật sống cần có môi trường gắn liền với thực vật - Mùa sinh sản làm tăng số lượng cá thể TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) Đa dạng sinh học động vật môi trường nhiệt đới gió mùa Những lợi ích đa dạng sinh học Nguy suy giảm việc bảo vệ đa dạng sinh học Để bảo vệ đa dạng sinh học cần: + Tuyên truyền giáo dục nhân dân + Nghiêm cấm khai thác rừng, săn bắn bừa bãi + Chống ô nhiễm môi trường + Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học tăng độ đa dạng loài KẾT LUẬN Ở môi trường có khí hậu thuận lợi (những môi trường nhiệt đới) thích nghi động vật phong phú, đa dạng nên có số loài lớn Sự hóa, lai tạo động vật làm tăng độ đa dạng đặc điểm sinh học, tăng thêm độ đa dạng loài, đáp ứng yêu cầu mặt đời sống người Do vậy, việc bảo vệ đa dạng sinh học nhiệm vụ quan trọng toàn dân CỦNG CỐ Câu Giải thích số loài động vật môi trường nhiệt đới lại nhiều môi trường đới lạnh hoang mạc đới nóng? CỦNG CỐ Lựa chọn đáp án đúng: Câu Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học là: a Phá rừng (khai thác gỗ, làm nương rẫy…) b Săn bắn, buôn bán động vật hoang dã c Sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu thải chất độc hại từ nhà máy d Cả a, b, c CỦNG CỐ Lựa chọn đáp án đúng: Câu Những lợi ích đa dạng sinh học Việt Nam? a Cung cấp sức kéo, thực phẩm, dược liệu b Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp c Dùng làm thiên địch tiêu diệt sinh vật có hại… d Tất đáp án DẶN DÒ - Trả lời câu hỏi SGK (Trang 191) - Kẻ bảng trang 193 SGK - Tìm hiểu biện pháp đấu tranh sinh học ví dụ cụ thể Thảo luận Câu Tại gặp loài rắn chung sống với mà không cạnh tranh với nhau? Vì: Các loài sống môi trường sống khác (trên cạn, chui luồn đất, leo cây, nước…); thời gian kiếm ăn khác (ngày đêm); tận dụng nhiều nguồn thức ăn Câu Tại số lượng loài rắn phân bố nơi lại tăng cao? Vì: Chúng có khả thích nghi chuyên hóa cao nên tận dụng đa dạng điều kiên môi trường sống => số lượng loài tăng cao [...]... độ đa dạng sinh học và tăng độ đa dạng về loài Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học dựa trên cơ sở khoa học nào? - Động vật sống cần có môi trường gắn liền với thực vật - Mùa sinh sản làm tăng số lượng cá thể TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) 1 Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa 2 Những lợi ích của đa dạng sinh học 3 Nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học. .. cácnghiệp, sinh vậtnông có hại - Có giá trị văn hóa - Làm giống vật nuôi… TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) 1 Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa 2 Những lợi ích của đa dạng sinh học 3 Nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học Bằng hiểu biết thực tế, kết hợp thông tin SGK/Tr190, cho biết: Thực trạng độ đa dạng sinh học hiện nay như thế nào? TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH. .. nghiệp… Làm cảnh Trong giai đoạn hiện nay, đa dạng sinh học còn có vai trò gì đối với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước? Xuất khẩu Cá basa Tôm hùm Hình thành khu du lịch TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) 1 Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa 2 Những lợi ích của đa dạng sinh học Nêu những lợi ích của đa dạng sinh học? Sự đa dạng sinh học mang lại giá trị kinh tế lớn đất... học hiện nay như thế nào? TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) 1 Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa 2 Những lợi ích của đa dạng sinh học 3 Nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học Thảo luận 1) Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam và Thế giới? Nguyên nhân làm suy giảm đa dạng sinh học Nguyên nhân: - Nạn phá rừng, khái thác gỗ và các nông... lan thuốc trừ sâu, thải các chất thải công nghiệp… TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) 1 Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa 2 Những lợi ích của đa dạng sinh học 3 Nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học Thảo luận 2) Từ những nguyên nhân trên chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học? Biện pháp: + Tuyên truyền giáo dục trong nhân dân + Nghiêm cấm khai... sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa Em rút ra kết luận gì về sự đa dang sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa? Kết luận: - Sự đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa rất phong phú - Số lượng loài nhiều do chúng thích nghi với điều kiện sống TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) 1 Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa 2 Những lợi ích của đa. .. bảo vệ đa dạng sinh học Để bảo vệ đa dạng sinh học cần: + Tuyên truyền giáo dục trong nhân dân + Nghiêm cấm khai thác rừng, săn bắn bừa bãi + Chống ô nhiễm môi trường + Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học và tăng độ đa dạng về loài KẾT LUẬN Ở những môi trường có khí hậu thuận lợi (những môi trường nhiệt đới) sự thích nghi của động vật là phong phú, đa dạng nên có số loài lớn Sự thuần... đa dạng về đặc điểm sinh học, tăng thêm độ đa dạng về loài, đáp ứng mọi yêu cầu về các mặt trong đời sống của con người Do vậy, việc bảo vệ đa dạng sinh học là một nhiệm vụ quan trọng của toàn dân CỦNG CỐ Câu 1 Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng? CỦNG CỐ Lựa chọn đáp án đúng: Câu 2 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy giảm đa. .. sự đa dạng của điều kiện môi trường sống? Ví dụ: Nuôi cá trong ao, hồ Cá mè trắng (Cá sống ở tầng mặt, tầng giữa) Cá trắm cỏ (cá sống ở tầng giữa) Cá mè vinh (cá sống ở tầng giữa, tầng đáy) Cá chuối (cá sống ở tầng giữa) Cá chép (cá sống ở tầng đáy) cá mè trắng (tầng mặt, giữa) cá chuối (tầng giữa) cá trắm cỏ (tầng giữa) cá chép (tầng đáy) TIẾT 61- BÀI 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC (Tiếp theo) 1 Đa dạng sinh. .. suy giảm đa dạng sinh học là: a Phá rừng (khai thác gỗ, làm nương rẫy…) b Săn bắn, buôn bán động vật hoang dã c Sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu và thải các chất độc hại từ nhà máy d Cả a, b, c CỦNG CỐ Lựa chọn đáp án đúng: Câu 3 Những lợi ích của đa dạng sinh học ở Việt Nam? a Cung cấp sức kéo, thực phẩm, dược liệu b Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp c Dùng làm thiên địch tiêu diệt sinh vật có hại…
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐA DẠNG SINH học (thanh tra toàn diện) , ĐA DẠNG SINH học (thanh tra toàn diện) , ĐA DẠNG SINH học (thanh tra toàn diện)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay