Âm nhạc 7 (tiết 31) tiếng ve gọi hè

21 93 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:16

Giáo viên: Tạ Thị Hoàn TIẾT 31: - Ôn tập hát: “Tiếng ve gọi hè” - Tập đọc nhạc: TĐN số “Trường làng tôi” TIẾT 31: - Ôn tập hát: “Tiếng ve gọi hè” - Tập đọc nhạc: TĐN số “Trường làng tôi” Ôn tập hát: “Tiếng ve gọi hè” Đảo phách (ngoài ô nhịp) Ôn tập hát: “Tiếng ve gọi hè” Luyện Ôn tập hát: “Tiếng ve gọi hè” Luyện Ôn tập hát: “Tiếng ve gọi hè” Ôn tập hát: “Tiếng ve gọi hè” Tập đọc nhạc: TĐN số “Trường làng tôi” (Trích) Giới thiệu TĐN: - Trích từ hát “Trường làng tôi”, ca khúc NS Phạm Trọng Cầu Bài hát có giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển, khắc hoạ hình ảnh trường nơi ghi dấu bao kỉ niệm thời thơ ấu 2 Tập đọc nhạc: TĐN số “Trường làng tôi” (Trích) Giới thiệu TĐN: - Trích từ hát “Trường làng tôi”, ca khúc NS Phạm Trọng Cầu Bài hát có giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển, khắc hoạ hình ảnh trường nơi ghi dấu bao kỉ niệm thời thơ ấu 2 Tập đọc nhạc: TĐN số “Trường làng tôi” (Trích) Nhận xét TĐN: Tập đọc nhạc: TĐN số “Trường làng tôi” (Trích) Nhận xét TĐN: - Cao độ: Sử dụng đủ âm gam Đô trưởng - Trường độ: có nốt đen, nốt trắng, trắng chấm dôi Chú ý: Có trường độ phách - Kí hiệu khác: Có sử dụng dấu nhắc lại khung thay đổi 2 Tập đọc nhạc: TĐN số “Trường làng tôi” (Trích) Luyện tiết tấu: Đọc tên nốt nhạc: Tập đọc nhạc:    Tập đọc nhạc:    Tập đọc nhạc: TĐN số “Trường làng tôi” (Trích) Luyện tập: đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 3 1 Sơ đồ 2 Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc: TIẾT 31: - Ôn tập hát - Tập đọc nhạc : “Tiếng ve gọi hè” : TĐN số “Trường làng tôi” Bài tập nhà: Sưu tầm vài hát viết chủ đề “Mùa hè” “Mái trường” TIẾT 31: - Ôn tập hát - Tập đọc nhạc : “Tiếng ve gọi hè” : TĐN số “Trường làng tôi” Bài tập nhà: Sưu tầm vài hát viết chủ đề “Mùa hè” “Mái trường” Giáo viên: Tạ Thị Hoàn [...]... nhạc:    2 Tập đọc nhạc:    2 Tập đọc nhạc: TĐN số 9 “Trường làng tôi” (Trích) Luyện tập: đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 3 4 3 3 1 1 2 Sơ đồ 2 2 Tập đọc nhạc: 2 Tập đọc nhạc: TIẾT 31: - Ôn tập bài hát - Tập đọc nhạc : Tiếng ve gọi hè : TĐN số 9 “Trường làng tôi” Bài tập về nhà: Sưu tầm một vài bài hát viết về chủ đề “Mùa hè và “Mái trường” TIẾT 31: - Ôn tập bài hát - Tập đọc nhạc : Tiếng ve gọi. .. đọc nhạc: TĐN số 9 “Trường làng tôi” (Trích) Nhận xét bài TĐN: 2 Tập đọc nhạc: TĐN số 9 “Trường làng tôi” (Trích) Nhận xét bài TĐN: - Cao độ: Sử dụng đủ các âm trong gam Đô trưởng - Trường độ: có nốt đen, nốt trắng, trắng chấm dôi Chú ý: Có trường độ bằng 6 phách - Kí hiệu khác: Có sử dụng dấu nhắc lại và khung thay đổi 2 Tập đọc nhạc: TĐN số 9 “Trường làng tôi” (Trích) Luyện tiết tấu: Đọc tên nốt nhạc: ... “Trường làng tôi” Bài tập về nhà: Sưu tầm một vài bài hát viết về chủ đề “Mùa hè và “Mái trường” TIẾT 31: - Ôn tập bài hát - Tập đọc nhạc : Tiếng ve gọi hè : TĐN số 9 “Trường làng tôi” Bài tập về nhà: Sưu tầm một vài bài hát viết về chủ đề “Mùa hè và “Mái trường” Giáo viên: Tạ Thị Hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Âm nhạc 7 (tiết 31) tiếng ve gọi hè , Âm nhạc 7 (tiết 31) tiếng ve gọi hè , Âm nhạc 7 (tiết 31) tiếng ve gọi hè

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay