Traffic engineering

739 216 0
  • Loading ...
1/739 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:16

Kỹ thuật lưu lượng, mô tả về lưu lượng dành cho kỹ sư, với quyển sách này cho ta cái nhìn tổng quan nhất về viễn thông, Xứ lý tín hiệu có nội dung khá rộng dựa trên một cơ sở toán học tương đối phức tạp. Nó có nhiều ứng dụng đa dạng, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Rất khó phân biệt rạch ròi đâu là xử lý tín hiệu trong viễn thông, đâu không phải là cho viễn thông.chúc các bạn tìm được tài liệu cần thiết từ quyển sách này
- Xem thêm -

Xem thêm: Traffic engineering, Traffic engineering

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay