RÀO CẢN ĐIỀU TRỊ ĐAU QUI CHẾ KÊ TOA THUỐC OPIOIDS

37 158 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:14

RÀO CẢN ĐIỀU TRỊ ĐAU QUI CHẾ KÊ TOA THUỐC OPIOIDS ThS.BSCK2 QCH THANH KHÁNH CÂU HỎI Tại thuốc opioid khơng sẵn có để điều trị giảm đau? Chính sách kiểm sốt thuốc phủ có vai trò gì? Các biện pháp đánh giá củng cố sách? ỦY BAN KIỂM SỐT MA T QUỐC TẾ (1) (The International Narcotic Control Board- INCB) INCB gì? ▪ Uỷ ban kiểm sốt ma t quốc tế ▪ (INCB- The International Narcotic Control Board) ▪ Thành lập năm 1968 ▪ Là tổ chức hoạt động cơng độc lập để thực hịên cam kết quốc gia kiểm sốt thuốc gây nghiện tầm quốc tế Nghị Liên hợp quốc, 2005 “Điều trị giảm đau thuốc opioid” Các trở ngại bao gồm quy định quốc gia sử dụng thuốc Rất nhiều quốc gia chưa xem xét trở ngại xóa bỏ quy chế gây rào cản Tài liệu WHO/INCB “Tiến tới cân sách quốc gia kiểm sốt opioid ” ECOSOC 2005 Khuyến cáo INCB với WHO, 1996 Tổ chức Y tế giới cần xây dựng biện pháp để tổ chức phủ phi phủ sử dụng nhằm tìm trở ngại cho sẵn có thuốc gây nghiện dùng y tế Kết luận INCB Ở nhiều quốc gia, lượng tiêu thụ thuốc giảm đau opioid mức thấp so với nhu cầu sử dụng thuốc, phủ nhiều quốc gia chưa trọng tới thiếu hụt Ủy ban Kiểm sốt Ma t Quốc tế (INCB), 1996 PPSG 2007 Tiêu thụ morphine nước Tây Thái Bình Dương, năm 2006 153,5171 0,1571 (thứ 104/154 tồn cấu) • Hầu khu vực Đơng Nam Á cho thấy % mức “Đo lường thỏa đáng việc cho dùng thuốc giảm đau”- (Adequacy of Consumption Measure – ACM) thấp • • • • • • Thái Lan: 1,65% Indonesia: 0,16% Malaysia: 3,22% Việt Nam: 0,65% Singapore: 5,86% Philippines: 0,45% So với mức độ thỏa đáng ước tính 100% [8] [8] Duthey B, Scholten W Adequacy of opioid analgesic consumption at Country, Global, and Regional Levels in 2010, Its Relationship with development level, and Changes compared with 2006, World Health Organisation 2013 • Mặc dù có phát triển thuốc giảm đau hướng dẫn điều trị đau cập nhật, đau ung thư kiểm sốt chưa đầy đủ vì: • Sự đánh giá đau kém, kiến thức nhân viên y khoa điều trị đau chưa cập nhật đủ, bác sĩ cho toa thuốc nhóm opioid, quy định, thủ tục hành chính/pháp lý cho toa thuốc nhóm opiod [5] • Bệnh nhân chưa thơng tin đầy đủ nên thường lo lắng dùng thuốc nhóm opiod, bệnh nhân thường khơng tự báo cáo triệu chứng đau họ [5] • Ngồi ra, việc lưu hành khả tiếp cận thuốc nhóm opioid để giảm đau ung thư khác tùy theo quốc gia [5] Kwon JH Overcoming Barriers in Cancer Pain Management J Clin Oncol 2014: 32(16): 1727-1733 INCB: Ngun nhân thiếu hụt opioid Cách thức đánh giá nhu cầu cân khơng thích hợp Quy định thuốc hà khắc khơng thích đáng Quy chế hành phiền tối Sợ hãi thái q việc gây nghiện Sợ bị tra, bị phạt Thiếu đào tạo điều trị giảm đau INCB, 2002 Điều 12 Kê đơn thuốc opioids giảm đau cho người bệnh ung thư người bệnh AIDS Thực quy định khoản 1, điều 11; Cơ sở Y tế chẩn đốn xác định người bệnh ung thư người bệnh AIDS cấp sổ điều trị bệnh mạn tính (có định opioids điều trị giảm đau) cho người bệnh để làm sở cho đơn vị tuyến định thuốc giảm đau opioids cho người bệnh; Liều thuốc giảm đau opioids theo nhu cầu giảm đau người bệnh Thời gian lần định thuốc khơng vượt q (01) tháng, lúc phải ghi đơn cho đợt điều trị, đợt điều trị kê đơn khơng vượt q mười (10) ngày (ghi rõ ngày bắt đầu kết thúc đợt điều trị) Người kê đơn phải hướng dẫn cho người nhà người bệnh: Đơn thuốc điều trị cho người bệnh đợt 2, đợt bán, cấp kèm theo giấy xác nhận người bệnh sống trạm Y tế xã, phường, thị trấn; Thời điểm mua, lĩnh thuốc trước 01 ngày đợt điều trị (nếu vào ngày nghỉ mua vào trước ngày nghỉ); Điều 12 Kê đơn thuốc opioids giảm đau cho người bệnh ung thư người bệnh AIDS (tiếp) Người bệnh ung thư AIDS giai đoạn cuối nằm nhà, người cấp có thẩm quyền phân cơng khám, chữa bệnh trạm Y tế xã, phường, thị trấn tới khám kê đơn opioids cho người bệnh, lần kê đơn khơng vượt q 07 ngày; Người kê đơn thuốc opioids u cầu người nhà bệnh nhân cam kết sử dụng opioids mục đích phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sử dụng thuốc sai mục đích điều trị cho bệnh nhân Điều 13 Thời gian đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc Đơn thuốc có giá trị mua thuốc thời hạn 05 ngày kể từ ngày kê đơn mua tất sở bán thuốc hợp pháp nước; Đơn thuốc gây nghiện thời gian mua, lĩnh thuốc phù hợp với ngày đợt điều trị ghi đơn Mua, lĩnh thuốc opioids đợt 2,3 cho người bệnh ung thư AIDS trước 01 ngày đợt điều trị (nếu vào ngày nghỉ mua, lĩnh vào trước ngày nghỉ) mua sở bán thuốc có đăng ký chữ ký người kê đơn khoa dược bệnh viện nơi kê đơn (nếu địa phương khơng có sở bán thuốc gây nghiện) Điều 16 Lưu tài liệu thuốc gây nghiện Cơ sở khám, chữa bệnh lưu Gốc đơn thuốc “N” hai (02) năm kể từ ngày hết trang cuối Đơn thuốc “N”; Lưu cam kết người nhà người nhà người bệnh ung thư, người bệnh AIDS sử dụng opioids hai (02) năm kể từ thời gian cuối năm; Cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp, bán thuốc gây nghiện lưu Đơn thuốc “N” theo quy định Quy chế quản lý thuốc gây nghiện; Khi hết thời hạn lưu tài liệu (Gốc đơn thuốc “N”, Đơn thuốc “N”, cam kết người nhà người bệnh sử dụng thuốc gây nghiện) đơn vị thành lập Hội đồng hủy tài liệu theo quy định Quy chế quản lý thuốc gây nghiện Thay đổi tích cực quy chế kê đơn Nội dung Thời gian kê đơn Cũ Mới ngày 30 ngày (3 đơn) 30 mg/ngày Khơng giới hạn Lưu gốc đơn 05 năm 02 năm Khoa dược bệnh viện cung ứng opioids cho ngoại trú Khơng có Nhân viên trạm y tế kê đơn Khơng Có (tối đa 07 ngày) Kế hoạch cho sẵn có opioids Khơng Tât huyện Liều tối đa Cam kết sử dụng opioids người nhà BN Bệnh nhân giai đoạn cuối khơng tới khám Khơng Văn Quyết định 04/2008/ QĐ_BYT Ngày 01 tháng 02 năm 2008 Có BS khơng BS kê đơn y tế CV Số 1230/ KCB - NV kê sở xác đinh người bệnh đơn sống mức độ đau Ngày 23 tháng 10 năm 2009 Các loại opioids có • QUI TRÌNH THĂM KHÁM BỆNH NHÂN CSGN • Đối với bệnh nhân đến thăm khám khoa • Xuất trình Phiếu theo dõi điều trò bệnh nhân để chuẩn bò hồ sơ thăm khám • Tuân thủ hướng dẫn sử dụng thuốc vấn đề khác • Bệnh nhân có sử dụng thuốc gây lệ thuộc( morphin, Fentanyl, Tramadol …) hàng tuần phải báo cáo cho nhân viên y tế số lượng thuốc dùng tuần, tuân thủ qui trình quản lý thuốc gây lệ thuộc khoa phòng: • Sử dụng xong thuốc phải trả lại vỏ cho khoa CSGN, khơng khơng cấp phát thuốc cho lần thăm khám sau Đối với bệnh nhân đến thăm khám khoa Thân nhân lấ y th́ c cho bê ̣nh nhân phả i photo CMND ngườ i nhâ ̣n th́ c và sớ điê ̣n thoa ̣i GIẤY XÁC NHẬN BỆNH NHÂN HIỆN CÒN SỐNG, XÁC NHẬN MỨC ĐỘ ĐAU CỦA NGƯỜI BỆNH (Tra ̣m Y Tế ký đơn xá c nhâ ̣n phả i ngà y kı́ đơn rõ rà ng kè m sớ điê ̣n thoa ̣i củ a Tra ̣m Y Tế ) Trao đổi với gia đình người bệnh ghi hồ sơ bệnh án Gọi điện thoại hỏi thăm bệnh nhân (nếu thuận lợi) Nếu khơng có giấy xác nhận bác sĩ khơng thăm khám khơng cấp phát thuốc cho người bệnh • Lưu ý • Bệnh nhân sử dụng hết số lượng thuốc cấp phát: ký nhận vào hồ sơ bệnh án • Bệnh nhân không sử dụng hết số lượng thuốc cấp phát: ghi nhậân vào hồ sơ bệnh án số lượng thuốc dùng; số lượng thuốc lại→ khoa CSGN điều chỉnh lại số lượng thuốc cấp phát cho lần sau, ghi nhận vào hồ sơ bệnh án • Bác só Điều trò đánh giá lại mức độ đau cấp thuốc theo nhu cầu BN • Đối với bệnh nhân xuất viện • • Ghi hồ sơ xuất viện theo yêu cầu • Nhân viên Y tế kiểm tra kỹ lại hồ sơ bệnh án việc sử dụng thuốc gây lệ thuộc, thực bước quản lý thuốc gây lệ thuộc theo qui trình • Trả lại thuốc dư và vỏ th́ c cho khoa Dược, khơng hồn lại tiền khoa Dược hủy thuốc theo qui trình Sở Y Tế CÁM ƠN [...]... khám được 21 Điều 11 Kê đơn thuốc gây nghiện 1 Hàng năm các cơ sở khám, chữa bệnh đăng ký chữ ký của người kê đơn thuốc gây nghiện với cơ sở bán thuốc gây nghiện; 2 Kê đơn thuốc vào mẫu Đơn thuốc “N” để cơ sở cấp, bán thuốc lưu đơn, đồng thời kê đơn vào sổ điều trị bệnh mạn tính hoặc sổ khám bệnh để theo dõi điều trị và hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc; 3 Kê đơn thuốc gây nghiện điều trị bệnh cấp... ngày Điều 12 Kê đơn thuốc opioids giảm đau cho người bệnh ung thư và người bệnh AIDS 1 Thực hiện quy định tại khoản 1, 2 của điều 11; 2 Cơ sở Y tế chẩn đốn xác định người bệnh ung thư và người bệnh AIDS cấp sổ điều trị bệnh mạn tính (có chỉ định opioids điều trị giảm đau) cho người bệnh để làm cơ sở cho các đơn vị tuyến dưới chỉ định thuốc giảm đau opioids cho người bệnh; 3 Liều thuốc giảm đau opioids. .. ngày; 5 Người kê đơn thuốc opioids u cầu người nhà bệnh nhân cam kết sử dụng opioids đúng mục đích và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng thuốc sai mục đích điều trị cho bệnh nhân Điều 13 Thời gian đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc 1 Đơn thuốc có giá trị mua thuốc trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kê đơn và được mua ở tất cả các cơ sở bán thuốc hợp pháp trong cả nước; 2 Đơn thuốc gây... translations 18 QUI CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ 1 Quyết đinh số 04/2008/QĐ- BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 cuae Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú Quy định kê đơn opioids cho người bệnh ung thư và người bệnh AIDS tại các điều 11,12,13,16 2 Cơng văn số 1230/ KCB - NV, ngày 23 tháng 10 năm 2009 Của Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh về việc kê đơn opioids giảm đau cho người... “opioid là thuốc gây nghiện” sẽ được thay thế bởi thuật ngữ “opioid là những thuốc có thể tạo nên sự phụ thuộc về tâm lý và bị dùng làm thú tiêu khiển” (WHO) KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ 1 Nhà quản lý: 1 Đưa thêm quy định, hạn chế số lượng BS đăng ký kê đơn opioids giảm đau => gây phiền hà ngăn cản người bệnh tiếp cận opioids 2 Bác sĩ: - Ngại kê opioids - Thiếu kiến thức sử dụng thuốc giảm đau 3 Dược... bệnh; 3 Liều thuốc giảm đau opioids theo nhu cầu giảm đau của người bệnh Thời gian mỗi lần chỉ định thuốc khơng vượt q một (01) tháng, nhưng cùng lúc phải ghi 3 đơn cho 3 đợt điều trị, mỗi đợt điều trị kê đơn khơng vượt q mười (10) ngày (ghi rõ ngày bắt đầu và kết thúc của đợt điều trị) Người kê đơn phải hướng dẫn cho người nhà người bệnh: Đơn thuốc điều trị cho người bệnh đợt 2, đợt 3 chỉ được bán, cấp... lĩnh thuốc phù hợp với ngày của đợt điều trị ghi trong đơn Mua, lĩnh thuốc opioids đợt 2,3 cho người bệnh ung thư và AIDS trước 01 ngày của đợt điều trị (nếu vào ngày nghỉ thì mua, lĩnh vào trước ngày nghỉ) và chỉ được mua tại cơ sở bán thuốc có đăng ký chữ ký của người kê đơn hoặc của khoa dược bệnh viện nơi kê đơn (nếu địa phương khơng có cơ sở bán thuốc gây nghiện) Điều 16 Lưu tài liệu về thuốc. .. điểm mua, lĩnh thuốc trước 01 ngày của đợt điều trị đó (nếu vào ngày nghỉ thì mua vào trước ngày nghỉ); Điều 12 Kê đơn thuốc opioids giảm đau cho người bệnh ung thư và người bệnh AIDS (tiếp) 4 Người bệnh ung thư và AIDS giai đoạn cuối nằm tại nhà, người được cấp có thẩm quyền phân cơng khám, chữa bệnh tại trạm Y tế xã, phường, thị trấn tới khám và kê đơn opioids cho người bệnh, mỗi lần kê đơn khơng vượt... cận opioids 2 Bác sĩ: - Ngại kê opioids - Thiếu kiến thức sử dụng thuốc giảm đau 3 Dược sĩ: - Thiếu cập nhật kiến thức dùng opioids giảm đau 2 => Dự trù mua đủ thuốc và dạng dùng - Ngại quản lý opioids => Người bệnh khơng được tiếp cận opioids giảm đau 16 Giảm rào cản cho kê đơn opioids 1 Pháp: 7 ngày 28 ngày 2 Mê hi co: 5 ngày 30 ngày 3 Ý: 8 ngày 1 tháng 4 Đức: 1 ngày khơng thời hạn 5 Ba Lan: 100 mg... khơng cấp phát thuốc cho người bệnh • Lưu ý • Bệnh nhân sử dụng hết số lượng thuốc cấp phát: ký nhận vào hồ sơ bệnh án • Bệnh nhân không sử dụng hết số lượng thuốc cấp phát: ghi nhậân vào hồ sơ bệnh án số lượng thuốc đã dùng; số lượng thuốc còn lại→ khoa CSGN sẽ điều chỉnh lại số lượng thuốc cấp phát cho lần sau, ghi nhận vào hồ sơ bệnh án • Bác só Điều trò sẽ đánh giá lại mức độ đau và cấp thuốc theo
- Xem thêm -

Xem thêm: RÀO CẢN ĐIỀU TRỊ ĐAU QUI CHẾ KÊ TOA THUỐC OPIOIDS, RÀO CẢN ĐIỀU TRỊ ĐAU QUI CHẾ KÊ TOA THUỐC OPIOIDS, RÀO CẢN ĐIỀU TRỊ ĐAU QUI CHẾ KÊ TOA THUỐC OPIOIDS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay