Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại công ty CP Thiên Thuận Tường – Cẩm Phả Quảng Ninh và biện pháp phòng trị bệnh

70 233 1
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:08

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÝ VĂN ĐẠT Tên đề tài : “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƢỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ BỆNH ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Lớp: K43 – Thú y – N01 Khóa học: 2011 - 2015 Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Hữu Hòa Thái Nguyên – 2015 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y, thầy giáo hướng dẫn chí ban lãnh đạo trại công ty CP Thiên Thuận Tường , em thực nghiên cứu đề tài:“Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản nuôi trại công ty CP Thiên Thuận Tường – Cẩm Phả - Quảng Ninh biện pháp phòng trị bệnh” Qua sáu tháng thực tập sở suốt thời gian học tập ghế nhà trường, nhờ giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn, bạn bè nỗ lực thân, em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp để chuẩn bị trường Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, ban Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, tới thầy giáo, cô giáo tận tình dìu dắt em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt em xin cảm ơn quan tâm, giúp đỡ thầy giáo Th.S Nguyễn Hữu Hòa , người tận tình dìu dắt em suốt trình thực tập giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè bên em động viên giúp đỡ em suốt trình thực tập Cũng qua đây, cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bác Đinh Xuân Anh chủ trại Công Ty CP Thiên Thuận Tường – Cẩm Phả - Quảng Ninh, toàn thể gia đình ban lãnh đạo toàn cán công nhân viên công tác tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2015 Sinh Viên Lý Văn Đạt ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp nội dung cuối chương trình đào tạo trường đại học nói chung Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Đây khoảng thời gian quan trọng với sinh viên, hội để áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Đồng thời khoảng thời gian quý báu để sinh viên học hỏi, thu thập kiến thức, hành trang bước vào sống với công việc Xuất phát từ nguyện vọng thân, yêu cầu sở, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giúp đỡ giảng viên hướng dẫn thầy giáo Th.S Nguyễn Hữu Hòa giúp em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lơn nái sinh sản nuôi công ty CP Thiên Thuân Tường – Cẩm Phả- Quảng Ninh biện pháp phòng trị bệnh” Do thời gian trình độ hạn chế, bước đầu bỡ ngỡ với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý Quý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Một số tiêu phân biệt thể viêm tử cung 15 Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 32 Bảng 4.1: Lịch phòng bệnh trại lợn nái 38 Bảng 4.2: Kết công tác phục vụ sản xuất 43 Bảng 4.3: Tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái năm 44 Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 45 Bảng 4.5 Tỷ lệ cá thể nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 47 Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tháng ( – 10) 49 Bảng 4.7: Tỷ lệ bệnh viêm tử cung theo điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng 50 Bảng 4.8: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 51 Bảng 4.9: Triệu chứng lâm sàng bệnh tích lợn 52 Bảng 4.10: Kết điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị 54 iv DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 4.1 Tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái năm 45 Hình 4.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 46 Hình 4.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tháng ( 6-10 ) 50 Hình 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 52 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP : Cổ phần Cs : Cộng Nxb : Nhà xuất P : Trọng lượng STT : Số thứ tự TT : Thể trọng vi MỤC LỤC Trang PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cấu tạo giải phẫu sinh lý quan sinh dục nái 2.1.2 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.1.3 Sinh lý lâm sàng 2.1.4 Quá trình viêm tử cung 2.1.5 Các bệnh thường gặp viêm tử cung 11 2.1.6 Một số nguyên nhân gây viêm tử cung 15 2.1.7 Một số bệnh khác đường sinh dục lợn nái 17 2.1.8 Biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung 19 2.2 Hiểu biết số loại thuốc sử dụng điều trị viêm tử cung lợn 21 2.3 Tình hình nghiên cứu nước nước 25 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 25 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 27 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 29 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 29 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 29 vii 3.3.2 Các tiêu theo dõi 29 3.3.4 Nội dung tiến hành 29 3.3.5 Tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung lợn nái 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1 Xác định số tiêu lâm sàng nái khỏe nái viêm tử cung 30 3.4.2 Phương pháp theo dõi thu thập thông tin 30 3.4.3 Phương pháp điều trị 31 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 32 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 34 4.1.1 Công tác chăm sóc nuôi dưỡng 34 4.1.2 Phát lợn nái động dục thụ tinh nhân tạo cho lợn 35 4.1.3 Công tác thú y 37 4.2 KẾT QUẢ CỦA CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 44 4.2.1 Điều tra lợn nái mắc bệnh trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 45 4.2.3 Tỷ lệ cá thể nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 46 4.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tháng ( từ tháng đến tháng 10 ) 48 4.2.5 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng 50 4.2.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 51 4.2.7 Triệu chứng lâm sàng bệnh tích lợn mắc bệnh viêm tử cung 52 4.2.8 Kết điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIÊU THAM KHẢO PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước lên từ sản xuất nông nghiệp lĩnh vực chiếm vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Trong trình công nghiệp hóa , đại hóa đất nước nông nghiệp nước ta có bước phát triển mạnh mẽ , ngành chăn nuôi có bước phát triển không ngừng trở thành ngành sản xuất hàng hóa quan trọng Chăn nuôi lợn đóng vai trò quan trọng việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người Chăn nuôi lợn ngoại đẩy mạnh chăn nuôi nông hộ trại quốc doanh Bởi vì, chăn nuôi lợn ngoại có xuất cao, tăng trọng nhanh, phẩm chất thịt tốt ( tỷ lệ nạc cao, độ dày mỡ lưng thấp) đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng đòi hỏi, khu thành phố khu công nghiệp Cho đến nay, Landrace Yorkshire hai giống lợn đóng vai trò chủ yếu khâu sản xuất lợn giống lợn lai nuôi thịt, tương lai góp phần quan trọng vào chương trình “nạc hóa” đàn lợn nước ta Thực chương trình “nạc hóa” đàn lợn tỉnh Quảng Ninh, trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường thuộc đầu tư xây dựng sở vật chất có 449 lợn nái sinh sản, giống Landrace chiếm tỷ lệ Đàn lợn nái ngoại phát triển tốt, cho suất chất lượng đàn tốt Tuy nhiên, để thu hiệu kinh tế cao phụ thuộc vào sức sản xuất, bên cạnh dịch bệnh có ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế, đặc biệt chất lượng sản phẩm Bệnh viêm tử cung lợn nái tổn thương đường sinh dục lợn nái sau sinh, ảnh hưởng lớn đến khả sinh sản, làm sữa, lợn sữa còi cọc, suy dinh dưỡng, chậm phát triển Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, dẫn đến vô sinh, khả sinh sản Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, hướng dẫn Thầy giáo Th s Nguyễn Hữu Hòa giúp tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản nuôi trại công ty CP Thiên Thuận Tường- Cẩm Phả - Quảng Ninh biện pháp phòng trị bệnh” 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá tỷ lệ cảm nhiễm bệnh viêm tử cung lợn - Đánh giá hiệu biện pháp phòng trị 1.3 Mục tiêu đề tài - Xác định tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung tai trại công ty CP Thiên Thuân Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh - Đánh giá hiệu lực số loại thuốc kháng sinh hóa dược 1.4 Ý nghĩa đề tài * Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Cung cấp thêm tư liệu tinh hình mắc bệnh viêm tử cung trại công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh - Các kết nghiên cứu đề tài sỡ khoa học góp phần phục vụ cho nghiên cứu trại làm tư liệu nghiên cứu bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản trại * Ý nghĩa thực tiễn - Qua điều tra tình hình bệnh viêm tử cung lợn nái trại đánh giá hiệu lực thuốc sử dụng , góp phần kiểm soát khống chế tình trạng viêm tử cung lợn nái 48 Ở lứa đẻ đẻ 5-6 lợn mắc bệnh viêm tử cung chủ yếu thể viêm nội mạc tử cung chiếm 77,27% sau đến thể viêm tử cung chiếm 13,64% tỷ lệ số nhiễm thể viêm tương mạc tử cung 9,1%, thể viêm nội mạc tử cung thể viêm tử cung thấp lứa đẻ 3-4 Ở lứa đẻ >6 lợn mắc bệnh viêm tử cung chủ yếu thể viêm nội mạc tử cung chiếm 78,12% sau đến thể viêm tử cung chiếm 17,39% tỷ lệ số mắc thể viêm tương mạc tử cung 4,35%, thể viêm nội mạc tử cung viêm tử cung cao lứa đẻ 5-6 Như vậy, lợn đẻ nhiều lứa tình trạng nhiễm bệnh nặng, nguyên nhân hầu hết lợn đẻ nhiều lứa sức khỏe, thể trạng kém, việc sinh đẻ gặp nhiều khó khăn, lợn rặn đẻ khó, thời gian đẻ kéo dài hay bị sát nhau, đẻ sức đề kháng giảm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây nên viêm nhiễm tử cung Bởi thân lợn khỏe mang số mầm bệnh không gây bệnh, sức đề kháng giảm vi khuẩn hoạt động gây bệnh cho lợn kế phát gây viêm tử cung lợn đẻ nhiều lứa thể trạng kém, rặn đẻ kém, thai chậm, nhiều không co bóp hết sản dịch, bị nhiễm viêm tử cung 4.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tháng ( từ tháng đến tháng 10 ) Bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản vi khuẩn gây nên, gặp điều kiện thuận lợi, vi khuẩn xâm nhập phát triển làm lợn bị viêm tử cung Điều kiện thời tiết khác ảnh hưởng tới sức đề kháng lợn nái, đồng thời ảnh hưởng đến tồn phát triển vi khuẩn Thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều (ẩm độ cao, nhiệt độ cao, ) điều kiện thuận lợi cho nhiều vi khuẩn phát triển, lại điều kiện bất lợi cho lợn (đặc biệt với lợn ngoại khả thích nghi với khí hậu Việt Nam) 49 Theo dõi thay đổi thời tiết qua tháng đánh giá mức độ cảm nhiễm bệnh qua tháng, kết trình bày bảng 4.6: Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tháng (6 – 10) Tháng Số theo dõi (n) Số mắc bệnh (n) Tỷ lệ mắc (%) 80 23 28,75 70 17 24,29 73 21 27,40 40 10 25,00 10 37 21,62 300 79 26,33 Tính chung Qua kết bảng 4.6 cho thấy: Số lợn nái bị viêm tử cung cao tháng 6, tỷ lệ mắc 28,75% Điều lý giải tháng thời tiết nắng gắt, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm, việc khắc phục thời tiết cho lợn nái không đảm bảo, tỷ lệ viêm tử cung sở tháng cao thường lệ Để giảm tỷ lệ viêm tử cung sau sinh, cần phải đảm bảo tiểu khí hậu chuồng nuôi, thời tiết lạnh ta phải che chắn sưởi ấm cho vật nuôi đèn điện, khí hậu nóng cần làm mát quạt điện hệ thống dàn mát, kịp thời khắc phục đảm bảo 50 30 25 20 Số khỏi 15 Tỷ lệ (%) 10 10 Hình 4.3.Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tháng ( 6-10 ) 4.2.5 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng Kết điều tra tình hình lợn mắc bệnh viêm tử cung theo điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường thể bảng 4.7 Bảng 4.7 Tỷ lệ bệnh viêm tử cung theo điều kiện chăm sóc nuôi dƣỡng Chuồng nuôi Thường xuyên vệ sinh chuồng trại (ngày/lần) vệ sinh chuồng trại 2-3 (lần/ngày) Tính chung Số kiểm tra Số nhiễm Tỷ lệ nhiễm (con) (con) (%) 150 42 28,00 150 37 24,67 300 79 26,33 51 Qua bảng 4.6 cho thấy số lợn nái vệ sinh chuồng trại 2-3 (lần/này) tỷ lệ mắc bệnh thấp hẳn so với số lợn thường xuyên vệ sinh chuồng trại (ngày/lần): Số lợn nái vệ sinh chuồng trại 2-3 (lần/ngày) 150 có 37 nhiễm bệnh chiếm tỷ lệ 24,67% Số lợn nái thường xuyên vệ sinh chuồng trại (ngày/lần) 150 số bị mắc bệnh 42 chiếm 28,00% 4.2.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn Qua trình theo dõi trại lợn nái nuôi trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường , tiến hành kiểm tra tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn, kết cụ thể hóa bảng 4.8: Bảng 4.8: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn Loại lợn (hoặc dòng lợn) Số nái kiểm tra (con) Số nái mắc (con) Tỷ lệ mắc (%) Giống lợn Landrace 100 22 22,00 Giống lợn Yorkshire 115 27 23,48 F1 (Landrace x Yorkshire) 85 30 35,29 Tổng 300 79 26,33 Bảng 4.8 cho thấy: Các giống lợn Landrace, Yorkshire dòng heo lai Landrace x Yorkshire nuôi trại lợn nái nuôi trại công ty CP Thiên Thuận Tường có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung khác Cụ thể, qua kiểm tra 100 lợn nái giống Landrace có 22 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 22,00% Giống Yorkshire có tỷ lệ mắc 27 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 23,48% Dòng lợn lai Landrace x Yorkshiremắc tỷ lệ cao có 30 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 35,29% Qua bảng trên, tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung nái nái lai Kết phù hợp với nghiên cứu Nguyễn Văn Thanh (2002) [12], lợn nái sau sinh có chứng viêm tử cung chiếm tỷ lệ 42,4 % Viêm tử cung nhóm lợn nái chiếm khoảng 25,48 %, nhóm lợn nái lai chiếm 50,84 % (trong tổng số 1.000 lợn nái khảo sát) 52 40 35 30 25 Landrace 20 Yorkshire Landrace*Yorkshire 15 10 Số khỏi Tỷ lệ (%) Hình 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 4.2.7 Triệu chứng lâm sàng bệnh tích lợn mắc bệnh viêm tử cung Dựa vào triệu chứng , bệnh tích lợn mắc bệnh viêm tử cung mức độ viêm khác mà ta có phương pháp điều trị dựa vào kết theo dõi bảng 4.9 Bảng 4.9: Triệu chứng lâm sàng bệnh tích lợn Nội dung Triệu -Viêm cata chứng -Viêm có mủ lâm -Viêm có mủ lẫn máu sàng - Dịch viêm, mủ chảy Bệnh nhiều tích -Ổ mủ, ổ viêm xung huyết - Âm đạo sung huyết sưng Viêm nội mạc Viêm tử Viêm tƣơng tử cung cung mạc tử cung Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) lƣợng (%) (con) (con) (con) 61 77,21 13 16,45 6,33 79 100 50 63,29 12 15,19 42 53,16 10 21,28 3,33 79 100 47 59,49 11,39 53 Qua bảng 4.9 cho thấy triệu trứng lâm sàng bệnh tích lợn nái mắc bệnh viêm tử cung viêm nội mạc tử cung cao: Viêm cata 61/79 chiếm 77,21%, viêm có mủ (viêm tử cung) với 13/79 chiếm 16,45%, thấp viêm tương mạc tử cung với triệu trứng viêm có mủ lẫn máu 5/79 chiếm 6,33% Bệnh tích chiếm tỷ lệ cao viêm nội mạc tử cung với bệnh tích: Âm đạo sung huyết sưng dịch viêm, mủ chảy nhiều 79/79 chiếm 100%, ổ mủ, ổ viêm xung huyết 42/79 chiếm 53,16% Viêm tử cung với bệnh tích dịch viêm, mủ chảy nhiều âm đạo sung huyết sưng chiếm tỷ lệ cao so với 50 /79 chiếm 63,29%, 47/79 chiếm 59,49% thấp bệnh tích ổ mủ, ổ viêm xung huyết với 10/79 chiếm 21,28% Viêm tương mạc tử cung chiếm tỷ lệ thấp ba bệnh tích, dao động từ - 12/79 chiếm từ 3,33 – 15,19% Như ta thấy việc phát kịp thời điều trị dứt điểm mức độ viêm mang lại hiệu cao, lợn mau chóng hồi phục sức khỏe, động dục trở lại thời gian điều trị ngắn giảm bớt chi phí thuốc 4.2.8 Kết điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị Để điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái, sử dụng phác đồ điều trị với loại kháng sinh khác * Phác đồ I: + Vetrimoxin LA, tiêm bắp ml/10 kg TT Dùng Oxytoxine: Tiêm bắp 4ml/lần/ngày, liệu trình - ngày - Đặt kháng sinh: triệu UI penicillin + 1g streptomycin pha với 20ml nước cất - Thuốc bổ để nâng cao thể trạng cho lợn: Tiêm bắp truyền tĩnh mạch Catosal 10% 30ml chia làm hai mũi 54 * Phác đồ II + Genta - Tylosin, tiêm bắp 1ml/10 kg TT Dùng oxytoxine: Tiêm bắp 4ml/lần/ngày, liệu trình - ngày - Đặt kháng sinh: triệu UI penicillin+1g streptomycin pha với 20ml nước cất - Thuốc bổ để nâng cao thể trạng cho lợn: Tiêm bắp truyền tĩnh mạch Catosal 10% 30ml chia làm hai mũi Kết điều trị thử nghiệm trình bày bảng 4.8 đây: Bảng 4.10: Kết điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị Kết Phác đồ điều trị Số lợn điều trị (con) Số ngày điều trị bình quân (ngày) Số lợn khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) Phác đồ 40 3,0 40 100 Phác đồ 21 3,5 21 100 Viêm tử cung Phác đồ 4,5 100 Phác đồ 5,4 100 Viêm tƣơng mạc tử cung Phác đồ 6,8 66,67 Phác đồ 2 7,0 50,00 76 96,20 Thể mắc Viêm nội mạc tử cung Tính chung 79 Qua bảng 4.10 cho thấy: Việc phát bệnh kịp thời, chẩn đoán bệnh dùng thuốc điều trị đạt kết cao Tổng số điều trị 79 có 76 con, khỏi, tỷ lệ khỏi bệnh 96,20 % So sánh phác đồ điều trị ta thấy phác đồ đạt hiệu cao phác đồ Khi điều trị thể viêm nội mạc tử cung thể viêm tử cung tỷ lệ khỏi hai phác đồ điều trị đạt 100% số ngày điều trị bình quân với thể nhẹ viêm nội mạc tử cung phác đồ ngày phác đồ 55 3,5 ngày Với thể viêm tử cung số ngày điều trị bình quân phác đồ 4,5 ngày phác đồ 5,4 ngày Do thời gian điều trị phác đồ ngắn hơn, tốn thuốc điều trị hơn, lợn khỏi nhanh chóng hồi phục Điều trị thể viêm tương mạc tử cung phác đồ điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi bệnh 66,67 %, phác đồ điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi chiếm 50,00 % Kết điều trị chứng tỏ dùng kháng sinh Vetrimoxin LA có kết điều trị cao kháng sinh Genta – Tylosin 56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua theo dõi bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn nái công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh, sơ kết luận sau: - Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung sở cao, cường độ nhiễm bệnh nặng có nhiều Qua kiểm tra 300 lợn nái có tới 79 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 26,33 % Điều cho thấy bệnh viêm tử cung dễ mắc lợn nái sinh sản - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái qua tháng: Cao tháng chiếm tỷ lệ 28,75%; thấp tháng 10 chiếm tỷ lệ 21,62% - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ: Lứa đẻ 1- có tỷ lệ mắc bệnh thấp chiếm tỷ lệ 20,00%; lứa đẻ >6 có tỷ lệ mắc bệnh cao chiếm tỷ lệ 34,33% - Tỷ lệ bệnh viêm tử cung theo điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng.Thường xuyên vệ sinh chuồng trại (ngày/lần) tỷ lệ nhiễm bệnh cao so với vệ sinh chuồng trại 2-3 lần/ngày - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống: Giống lợn Landrace có tỷ lệ mắc bệnh thấp chiếm tỷ lệ 22,00%; F1(Landrace x Yorshire) có tỷ lệ mắc bệnh cao chiếm tỷ lệ 35,29% Kết điều trị thể viêm tử cung theo hai phác đồ điều trị: Phác đồ viêm nội mạc tử cung viêm tử cung 100%; thể viêm tương mạc tử cung phác đồ 66,67%; phác đồ 50,00% Như qua kết điều trị thể viêm tử cung theo hai phác đồ cho ta thấy tỷ lệ khỏi viêm tương mạc tử cung đạt tỷ lệ khỏi thấp so với thể lại 57 Kết điều trị dùng kháng sinh Vetrimoxin LA hiệu điều trị cao 5.2 Đề nghị Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại cao, cần tiếp tục theo dõi, điều tra với số lượng nhiều hơn, phạm vi rộng để có biện pháp phòng chống bệnh viêm tử cung cho lợn có hiệu cao 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Hữu Mô (1990), Bài giảng sinh lý bệnh, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cường (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (1996), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng (2004), “Kết ứng dụng hormone sinh sản điều trị tượng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, tập số -2004 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội ` Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997), Dược lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Hữu Nam (2005), Giáo trình môn bệnh lý học thú y, Nxb Nông nghiệp , Hà Nội 11 Đặng Quang Nam, Phạm Đức Chương (2002), Giáo trình giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Hồ Văn Nam, Nguyễn Văn Thanh (1997), Kết nghiên cứu thay đổi số tiêu sinh lý lâm sàng trâu mắc bệnh viêm tử cung, Kết 59 nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa CNTY 1996 - 1998, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Hùng Nguyệt (2004) [8], Châm cứu chữa bệnh vật nuôi, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 14 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (1994), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Hữu Phước (1982), Tạp chí khoa học Nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Hoàng Toàn Thắng ( 2006), Giáo trình sinh lý bệnh, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 17 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Thanh (2003), Khảo sát tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập 10 số - 2003 19 Nguyễn Văn Thiện (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 20 Đặng Đình Tín, Nguyễn Hùng Nguyệt (1986), Sản khoa Bệnh sản khoa thú y, Trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội 21 Phạm Xuân Vân (1982), Giáo trình giải phẫu gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Phùng Thị Vân (2004), “Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire phối chéo giống, đặc điểm sinh trưởng, khả sinh sản lợn nái lai F1 (LxY) (YxL) x Duroc”, Báo cáo khoa học Khoa Chăn nuôi thú y (1999 - 2000), Viện Chăn nuôi Quốc Gia 60 II Tài liệu tiếng nƣớc 23 Madec F.C.Neva (1995), "Inflammation of the uterus and reproductive function of sows", Scientific Veterinary Journal , vol II No 1-1995 24 Vtrekaxova A.V (1985), Disease boars and reproductive sows, Publisher of Agriculture 25 Xobko A.L, Gia Denko I.N (1987), Pig disease Handbook Volume I, Agriculture Publishing House HÌNH ẢNH PHỤC VỤ ĐỀ TÀI ẢNH LỢN MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ẢNH THỤT RỬA TỬ CUNG ẢNH THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM TỬ CUNG [...]... viêm tử cung ở lợn nái sau khi sinh: Nguyễn Văn Thanh (2002) [15], lợn nái sau khi sinh có chứng viêm tử cung chiếm tỷ lệ 42,4% Viêm tử cung trên nhóm lợn nái thuần chiếm khoảng 25,48%, trên nhóm lợn nái lai chiếm 50,84% (trong tổng số 1.000 lợn nái khảo sát) Viêm tử cung thường xảy ra cao nhất ở lứa 1 và 2 Tỷ lệ chậm động dục ở nhóm lợn bị viêm tử cung cao hơn nhiều so với nhóm lợn không bị viêm tử. .. lợn vô sinh đã xác định trong cơ quan sinh sản 52,5%, lợn nái đẻ lứa đầu 32,1%, lợn nái cơ bản có những biến đổi bệnh lý: Viêm vòi tử cung có mủ, Theo Madec (1995) [21], viêm tử cung thường bắt đầu bằng sốt vài giờ khi đẻ, chảy dịch viêm vài giờ sau khi đẻ, chảy mủ vài hôm sau và thường kéo dài 48 đến 72 giờ Trong bệnh viêm tử cung thì viêm nội mạc tử cung chiếm tỷ lệ cao Kaminski kiểm tra 1.000 lợn. .. cs (2002) [4], thì cổ tử cung lợn dài 10 -18cm - Thân tử cung: Thân tử cung lợn ngắn, độ dài khoảng 3 - 5cm nối giữa sừng tử cung và cổ tử cung Niêm mạc thân và sừng tử cung là những nếp gấp nhăn nheo theo chiều dọc - Sừng tử cung: Sừng tử cung của lợn ngoằn ngoèo như ruột non dài 0,5 - 1m Ở lợn thai làm tổ đều hai sừng tử cung * Ống dẫn trứng 5 - Ống dẫn trứng (vòi fallop) nằm ở màng treo buồng trứng... một lứa đẻ, vô sinh, của lợn nái thì các bệnh ở cơ quan sinh dục chiếm từ 5 - 15% 28 Trong chăn nuôi lợn sinh sản thậm chí cả nuôi lợn thịt, năng suất chăn nuôi phụ thuộc phần lớn vào khả năng sinh sản, trong đó hai yếu tố chính là số con trên một lứa đẻ và số lứa đẻ của một nái trên một năm Do vậy ưu tiên hàng đầu và liên tục trong chăn nuôi lợn sinh sản là tạo ra nhiều lợn con sinh ra và sống sót... làm cho lợn nái bị viêm tử cung Vì vậy chúng ta phải tạo tiểu khí hậu phù hợp đối với lợn nái khi sinh để làm hạn chế viêm tử cung * Tuổi, lứa đẻ, tình trạng sức khỏe Nái đẻ những lứa đầu và nái đẻ nhiều lứa thường hay ít bị viêm tử cung hơn Nái già do sức khỏe kém, hay kế phát một số bệnh, sức rặn đẻ yếu, thời gian đẻ kéo dài, đẻ khó dễ dẫn đến viêm tử cung * Đường xâm nhiễm của mầm bệnh Mầm bệnh có... cung Tử cung là bộ phận quan trọng của cơ quan sinh dục, nơi thai làm tổ được đảm bảo mọi điều kiện để thai phát triển Mọi quá trình bệnh lý ở tử cung đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản (Nguyễn Văn Thanh, 2003) [16] 12 Chính vì vậy, bệnh viêm tử cung đã được nhiều tác giả nghiên cứu Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [4] thì viêm tử cung chia làm 3 thể: Viêm nội mạc tử cung, viêm cơ tử cung và. .. 1.000 lợn nái ở Liên Bang Đức cho kết quả là 16 % bị viêm nội mạc tử cung Theo Madece (1987) [21], qua kiểm tra vi thể xứ Brơ-ta-nhơ của miền Tây Bắc nước Pháp, thấy 26% số lợn nái có bệnh viêm tử cung Ngoài ra 2% số lợn nái có bệnh tích thoái hóa mô nội mạc tử cung với đặc điểm thành tử cung có cấu tạo sợi fibrine Cũng theo Madec (1995) [21], tỷ lệ bệnh tích đường tiết niệu đường sinh dục ở đàn nái loại... cung, viêm cơ tử cung và viêm tương mạc tử cung - Viêm nội mạc tử cung (Endomestritis) Viêm nội mạc tử cung là viêm lớp niêm mạc tử cung Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm khả năng sinh sản của gia súc cái .Viêm nội mạc tử cung phổ biến và chiếm tỷ lệ cao nhất trong các thể viên tử cung Nguyên nhân: Khi gia súc sinh đẻ, nhất là trong những trường hợp đẻ khó phải can thiệp bằng tay... cai sữa và đồng thời giảm chí phí trong sản xuất nhất là do không thụ thai Mục tiêu trên, đòi hỏi sự làm việc cường độ cao ở lợn nái và nhất là cơ quan sinh sản Do vậy các cơ quan sinh sản đóng vai trò quan trọng trong chăn nuôi, quyết định đến năng suất chăn nuôi Những bất thường trong cơ quan sinh sản, nói rõ hơn là các kiểu rối loạn như viêm tử cung, làm năng suất chăn nuôi lợn nái bị ảnh hưởng (Madec... giá trị dinh dưỡng và sinh khối của loài, các nước phát triển trên thế giới không ngừng đầu tư cải tạo đàn giống lợn và áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh sản của chúng Trong lĩnh vực thú y đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về bệnh sinh sản Theo Xobko và Gia Denko (1987) [23], nguyên nhân của bệnh viêm tử cung là do tử cung bị tổn thương, sót nhau Bệnh phát triển do chăm sóc nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại công ty CP Thiên Thuận Tường – Cẩm Phả Quảng Ninh và biện pháp phòng trị bệnh, Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại công ty CP Thiên Thuận Tường – Cẩm Phả Quảng Ninh và biện pháp phòng trị bệnh, Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại công ty CP Thiên Thuận Tường – Cẩm Phả Quảng Ninh và biện pháp phòng trị bệnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay