14 câu hỏi và đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Máclênin

19 205 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:54

những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa máclênin, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa máclênin, bài tập lớn môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa máclênin phần 1, bài tập MácLenin có chọn lọc, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa máclênin Câu Vấn đề triết học, chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm: Trước hết cần khái quát triết học: “ Triết học hệ thống tri thức lý luận chung người giới; vị trí, vai trò người giới đó” Theo Ăngghen: “ Vấn đề lớn triết học, đặc biệt triết học đại vấn đề quan hệ tư tồn tại” Giải vấn đề triết học không xác định tảng điểm xuất phát để giải vấn đề khác triết học mà tiêu chuẩn để xác định lập trường giới quan triết gia học thuyết họ Vấn đề triết học có hai mặt: - Mặt thứ trả lời cho câu hỏi: Giữa ý thức vật chất có trước, có sau, định nào? - Mặt thứ hai trả lời cho câu hỏi: Con người có khả nhận thức giới không? 1.Giải vấn đề thứ chia triết học làm hai trường phái: Vấn đề thứ triết học có ba cách giải quyết: - Một là, khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất định ý thức Thừa nhận tính thứ vật chất, tính thứ hai ý thức - Hai là, ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức định vật chất Thừa nhận tính thứ vật chất, tính thứ hai ý thức - Ba là, vật chất ý thức tồn độc lập, chúng không nằm quan hệ sản sinh, không nằm quan hệ định Hai cách giải đối lập nội dung giống chỗ, chúng thừa nhận tính thứ nguyên thể (hoặc vật chất, ý thức) Hai cách giải thuộc triết học nguyên Giải theo cách thứ ba thuộc triết học nhị nguyên Trong triết học nguyên, người khẳng định tính thứ vật chất thuộc trường phái chủ nghĩa vật, người khẳng định tính thứ ý thức thuộc trường phái chủ nghĩa vật 1.1 Chủ nghĩa vật: Cơ chia làm trường phái 1.1.1 Chủ nghĩa vật chất phác: Là kết nhận thức nhà triết học thời cổ đại Trong thừa nhận tính thứ vật chất lại đồng vật chất với hay số vật chất cụ thể kết luận mang tính trực quan nên ngây thơ chất phác 1.1.2 Chủ nghĩa vật siêu hình: Thể rõ nét nhà triết học vật kỉ thứ XVII, XVIII Chịu tác động mạnh phương pháp tư siêu hình máy móc Nhìn nhận giới cỗ máy khổng lồ mà phận tạo nên trạng thái biệt lập tĩnh 1.1.3 Chủ nghĩa vật biện chứng: Do C.Mac Ăngghen xây dựng vào năm 40 kỷ XIX sau Lênin phát triển Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định thực tồn tại, khắc phục hạn chế chủ nghĩa vật chất phác chủ nghĩa vật siêu hình 1.2 Chủ nghĩa tâm: Chia làm hai trường phái 1.2.1 Chủ nghĩa tâm chủ quan: Thừa nhận tính thứ ý thức đồng thời xem ý thức chủ quan người Khẳng định vật tượng phức hợp cảm giác cá nhân, chủ thể 1.2.2 Chủ nghĩa tâm khách quan: Trong thừa nhận tính thứ ý thức khẳng định thứ tinh thần khách quan có trước tồn độc lập với người với tên gọi khác nhau: Ý niệm, tinh thần tuyệt đối, lý tính giới Triết học nhị nguyên có khuynh hướng điều hoà chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm chất, triết học nhị nguyên theo chủ nghĩa tâm Như vậy, lịch sử triết học biểu đa dạng suy cho triết học chia làm hai trường phái chính: Chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Lịch sử triết học lịch sử đấu tranh hai trường phái Giải vấn đề thứ hai chia triết học làm ba trương phái bản: 2.1 Thuyết khả tri: Tuyệt đại đa số nhà triết học (cả vật tâm) thừa nhận khả nhận thức giới người 2.2 Thuyết bất khả tri: Phủ định khả nhận thức giới người Con người hiểu đối tượng có hiểu hiểu hình thức bề tính xác thực hình ảnh đối tượng mà giác quan người cung cấp trình nhận thức không đảm bảo tính chân thực 2.3 Thuyết hoài nghi luận: Ra đời từ triết học Hy Lạp cổ đại Những người cho chưa thể có câu trả lời cho vấn đề thứ hai triết học Họ nâng hoài nghi lên thành nguyên tắc việc xem xét tri thức đạt cho người đạt đến chân lý khách quan Câu Định nghĩa vật chất Lênin: “ Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không phụ thuộc vào cảm giác” 1.Ở định nghĩa Lênin phân biệt hai vấn đề quan trọng: 1.1 Phân biệt vật chất với phạm trù triết học với quan niệm khoa học tự nhiên cấu tạo thuộc tính cụ thể đối tượng dạng vật chất khác Vật chất với phạm trù triết học vật chất nói chung, vô tận vô hạn không sinh không đối tượng dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu có giới hạn, sinh đi, chuyển hoá thành khác Quan điểm đắn hoàn toàn phủ định quan điểm đồng vật chất nói chung với dạng vật chất cụ thể nhà vật lịch sử cổ đại trung đại làm 1.2 Trong nhận thức luận, để nhận biết vật chất thuộc tính khách quan tức tồn độc lập với người cảm giác người Dù người nhận thức hay không nhận thức vật chất tồn Nội dung định nghĩa phạm trù vật chất Lênin : 2.1 Vật chất tồn khách quan bên ý thức không phụ thuộc vào ý thức, tồn người nhận thức hay chưa nhận thức 2.2 Vật chất gây nên cảm giác người gián tiếp hay trực tiếp tác động lên giác quan người.2.3 Cảm giác, tư ý thức phản ánh vật chất Ý nghĩa định nghĩa: 3.1 Khẳng định: “ Thực khách quan đem lại cho người cảm giác” “ tồn không lệ thuộc vào cảm giác”, Lênin khẳng định tính thứ vật chất Vật chất có trước, ý thức có sau Vật chất nguồn gốc khách quan cảm giác, ý thức Qua đó, tự chống lại tất cả, quan điểm tâm, siêu hình, nhị nguyên, bất khả tri… 3.2 Khẳng định: Vật chất “ Là cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh…”, Lênin muốn khẳng định phương thức khác người nhận thức giới vật chất 3.3 Định nghĩa mở rộng hơn: Nó không bao gồm dạng vật chất dạng tự nhiên mà vật chất dạng xã hội Qua thể thống chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, bao quát toàn đời sống thực tự nhiên lẫn xã hội 3.4 Định nghĩa trang bị giới quan vật, phương pháp luận khoa học, mở đường cho ngành khoa học cụ thể phát triển Nó cho phép xác định vật chất lĩnh vực xã hội Từ giúp nhà khoa học giải thích nguyên nhân cuối biến cố xã hội, sở đưa phương án tối ưu thúc đẩy xã hội phát triển Câu Nguồn gốc, chất ý thức: Nguồn gốc: 1.1 Nguồn gốc tự nhiên: 1.1.1 Bộ não người, nguồn gốc tự nhiên ý thức: - Một là, ý thức có nguồn gốc siêu tự nhiên, ý thức nguồn gốc sinh vật chất nhà thần học tâm khách quan khẳng định mà ý thức thuộc tính vật chất dạng vật chất mà thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao não người - Hai là, não người quan vật chất ý thức Ý thức chức óc người - Ba là, khoa học tự nhiên chứng minh não người đại sản phẩm trình tiến hoá lâu dài - Bốn là, phụ thuộc ý thức vào hoạt động não thể rõ não bị tổn thương hoạt động ý thức bị rối loạn => Ý thức hình thức cao phản ánh giới thực Ý thức nảy sinh giai đoạn phát triển cao giới vật chất với xuất người Ý thức phản ánh giới bên vào đầu óc người Song có óc chưa thể có ý thức Không có tác động giới bên lên giác quan qua đến óc hoạt động ý thức không xảy 1.1.2 Thế giới khách quan tác động vào giác quan người, nguồn gốc tự nhiên thứ hai ý thức: - Phản ánh thuộc tính chung vật chất: Đó lực giữ lại, tái hệ thống vật chất đặc điểm hệ thống vật chất khác - Phản ánh có trình phát triển từ thấp đến cao - Hình thức phản ánh đơn giản phản ánh vật lý giới vô sinh - Giới hữu sinh đăng trưng phản ánh sinh vật + Hình thức phản ánh thấp thực vật tính kích thích + Ở động vật tính cảm ứng + Phản ánh tâm lý hình thức cao giới động vật Cùng với việc vượn biến thành người, phản ánh tâm lý động vật cao cấp chuyển hoá thành phản ánh ý thức người => Như vậy, não người (cơ quan phản ánh giới vật chất xung quanh) với giới bên tác động lên não, nguồn gốc tự nhiên ý thức 1.2 Nguồn gốc xã hội ý thức: 1.2.1 Lao động: Lao động theo C.Mác trình diễn biến người tự nhiên trình thân người đóng vai trò mô giới, điều tiết giám sát trao đổi vật chất người tự nhiên Là trình người sử dụng công cụ tác động cách có ý thức vào giới tự nhiên buộc giới tự nhiên phục vụ nhu cầu người Đây đặc điểm để phân biệt người với động vật Vai trò lao động: - Lao động làm hoàn thiện não, hoàn thiện giác quan, giải phóng hai chi trước khỏi công việc lại để làm việc khéo léo khác - Trong trình lao động, người tác động vào tự nhiên, làm cho bộc lộ thuộc tính, kết cấu, quy luật, từ có ý thức - Do nhu cầu lao động cần trao đổi với nên sinh ngôn ngữ Như vậy, ý thức hình thành chủ yếu hoạt động cải tạo giới khách quan người làm biến đổi giới Vì nói khái quát lao động tạo ý thức tư tưởng, nguồn gốc ý thức tư tưởng phản ánh giới khách quan vào đầu óc người trình lao động sản xuất 1.2.2 Ngôn ngữ Do lao động mang tính tập thể xã hội làm nảy sinh nhu cầu trao đổi kinh nghiệm, tư tưởng cho Ngôn ngữ xuất - Một là, ngôn ngữ hệ thống tín hiệu vật chất mang nội dung ý thức - Hai là, ngôn ngữ vừa phương tiện giao tiếp xã hội đồng thời công cụ tư duy, nhằm khái quát hoá trìu tượng hoá thực - Ba là, nhờ ngôn ngữ mà người tổng kết thực tiễn, trao đổi thông tin, trao đổi ý thức từ hệ sang hệ khác - Bốn là, ý thức không tuý tượng cá nhân mà tượng xã hội, phương tiện trao đổi xã hội mặt ngôn ngữ ý thức hình thành phát triển Kết luận: Nguồn gốc trực tiếp quan trọng định đời phát triển ý thức lao động, thực tiễn xã hội Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người thông qua lao động, ngôn ngữ quan hệ xã hội Ý thức sản phẩm xã hội, tượng xã hội Bản chất ý thức: Các nhà tâm quan niệm ý thức thực thể độc lập, thực nhất, từ cường điệu tính động ý thức đến mức coi ý thức sinh vật chất Các nhà vật coi vật chất tồn khách quan ý thức phản ánh vật chất Tuy nhiên, họ coi ý thức phản ánh thụ động, đơn giản, máy móc mà không thấy tính động ý thức Khác với quan điểm trên, chủ nghĩa vật biện chứng dựa sở lý luận phản ánh coi ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người cách động sáng tạo Trên sử đó, nhà vật biện chứng khẳng định chất ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, phản ánh sáng tạo giới vật chất Do vậy, phản ánh sáng tạo hai mặt thuộc chất ý thức Về phản ánh: - Thứ nhất, thừa nhận vật chất ý thức thực Vật chất phản án, ý thức phản ánh, phản ánh Cái phản ánh tồn khách quan, bên ngoài, độc lập với phản ánh Cái phản ánh tức ý thức, thực chủ quan, hình ảnh tinh thần vật khách quan, lấy khách quan làm tiền đề, bị khách quan quy định, tính chất - Thứ hai, ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Đó hình ảnh vật lý hay hình ảnh tâm ý động vật vật Ý thức người mà người thực thể sáng tạo nên ý thức người mang tính động, sáng tạo lại thực theo nhu cầu thực tiễn xã hội Về sáng tạo: Một là, trao đổi thông tin chủ thể đối tượng phản ánh, trao đổi mang tính chất hai chiều, có định hướng, có chọn lọc thông tin cần thiết Hai là, mô hình hoá đối tượng tư dạng hình ảnh tinh thần, thực chất trình sáng tạo lại thực theo nghĩa mã hoá đối tượng vật chất thành ý tưởng tinh thần phi vật chất Ba là, chuyển mô hình từ tư thực khách quan, tức trình thực hoá tư tưởng Trong giai đoạn người lựa chọn phương pháp, phương tiện, công cụ để tác động vào thực khách quan nhằm thực mục đích Tính sáng tạo ý thức nghĩa ý thức đẻ vật chất Sáng tạo ý thức sáng tạo phản ánh, theo quy luật khuôn khổ phản ánh làm kết khách thể tinh thần Sáng tạo phản ánh hai mặt thuộc chất ý thức Ý thức tượng xã hội Sự đời tồn ý thức gắn liền với hoạt động thực tiễn lịch sử, chịu chi phối quy luật sinh học mà chủ yếu quy luật xã hội, nhu cầu giao tiếp xã hội điều kiện sinh hoạt thực quy định Ý thức mang chất xã hội Câu 4: Quan hệ biện chứng vật chất ý thức Ý nghĩa phương pháp luận: Quan hệ biện chứng vật chất ý thức: 1.1 Vật chất: (được hiểu, sở vật chất, điều kiện vật chất, quy luật khách quan) có trước, tiền đề, sở, nguồn gốc cho đời tồn phát triển ý thức - Vật chất định đời ý thức, nội dung chất khuynh hướng vận động, phát triển ý thức Vì vật chất có trước, ý thức có sau ý thức phản ánh vật chất - Điều kiện vật chất ý thức Vật chất thay đổi ý thức thay đổi, vật chất phát triển đến đâu ý thức hình thành, phát triển đến - Vật chất điều kiện miêu tả để thực hoá ý thức, tư tưởng đời sống thực tiễn - Trong đời sống xã hội tồn xã hội định ý thức xã hội - Ví dụ: Một người nông thôn thường rụt rè, giản dị người người thành phố 1.2 Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người: - Ý thức vật chất định, không phụ thuộc hoàn toàn vào vật chất mà tác động trở lại vật chất, góp phần cải biến giới khách quan thông qua hoạt động thực tiễn người - Ý thức trang bị cho người hiểu biết giới xung quanh - Giúp người xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp cho hoạt động - Tạo nên người tình cảm, niềm tin, ý chí thúc người hoạt động để đạt mục tiêu đề - Những ý thức phản ánh thực khách quan, tiến bộ, khoa học thúc đẩy phát triển - Những ý thức phản ánh không thực khách quan, lạc hậu, phản động ngăn cản phát triển - Sự tác động ý thức vật chất phải thông qua hoạt động người Con người tri thức giới khách quan định hướng mục tiêu, xác định phương pháp ý chí thực - Sự tác động ý thức đến vật chất dù đến mức độ dựa phản ánh giới vật chất - Tuy có vai trò quan trọng hoạt động thực tiễn người vai trò có đủ điều kiện vật chất cho phép Suy cho cùng, vật chất định ý thức Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức sở để xem xét mối quan hệ khác: Chủ thể - khách thể, lý luận – thực tiễn, nhân tố chủ quan – yếu tố khách quan Ý nghĩa phương pháp luận: 2.1 Khi thừa nhận vật chất định ý thức hoạt động phải tôn trọng khách quan, phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tiễn khách quan làm cứ, xuất phát điểm cho hành động người 2.2 Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất Do cần phát huy đầy đủ tính động,sáng tạo người việc nhận thức giới, cải tạo giới Muốn phải nâng cao lực nhận thức người quy luật khách quan vận dụng chúng vào thực tiễn cải tạo giới 2.3 Khắc phục thái độ thụ động ỷ lại, chờ đợi vào điều kiện vật chất, hoàn cảnh khách quan thái độ chủ quan,duy ý chí, bảo thủ, trì trệ Câu 5: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến: Nội dung: 1.1 Khái niệm: Các vật, tượng, trình khác giới có mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, hay chúng tồn biệt lập tách rời nhau? Và chúng có mối liên hệ qua lại quy định mối liên hệ Trả lời câu hỏi thứ ta thấy có hai quan điểm: a Quan điểm siêu hình: Coi vật, tượng thực tồn trạng thái tách rời, cô lập, bất biến, riêng ấy, cạnh kia, hết đến Mọi vật đống hỗn độn ngẫu nhiên, chúng liên hệ, phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, có liên hệ giản đơn, bề ngoài, không b Quan điểm biện chứng: - Mọi vật, tượng thực chằng chịt, vô tận mối liên hệ, tồn mình, mà chúng gắn bó, ràng buộc, làm điều kiện, tiền đề, làm trung gian cho nhau, tác động lẫn nhau, đấu tranh chuyển hoá lẫn - Ví dụ: Ở trái đất, người, động vật, thực vật có liên hệ lẫn liên hệ với môi trường Trong đời sống xã hội, lĩnh vực kinh tế, trị, văn hoá, xã hội, tư tưởng có liên hệ lẫn Trong nuớc giai tầng, dân tộc có liên hệ lẫn Các nước giới có liên hệ lẫn - Như vậy, vật, tượng thực khách quan có liên hệ lẫn nhau, tìm thấy đâu, lĩnh vực nào, với thời gian nào, có vật, tượng tồn cách hoàn toàn riêng lẽ, cô lập Liên hệ đặc tính khách quan phổ biến vật, tượng Sự liên hệ làm cho phận, yếu tố, mặt cố kết với tạo thành vật Còn tác động qua lại yếu tố, mặt , phận bên sinh vật làm cho vật vận dộng, biến đổi phát triển Trả lời câu hỏi thứ hai, ta thấy chia làm quan điềm: a Quan điểm tâm: Cái quy định mối liên hệ vật tượng lực lượng siêu tự nhiên, hay ý thức, cảm giác người b Quan điểm vật biện chứng: Khẳng định tính thống vật chất giới sở mối liên hệ vật tượng Các vật tượng tạo thành giới dù có đa dạng phong phú, dù có khác song chúng dạng khác giới thống – giới vật chất => Khái niệm: Mối liên hệ phổ biến phạm trù triết học, dùng để quy định, tác động qua lại, chuyển hoá lẫn vật tượng hay mặt khác vật hiện, tượng giới 1.2 Các tính chất mối liên hệ phổ biến: 1.2.1 Tính khách quan: - Mọi mối liên hệ cá vật tượng khách quan, vốn có vật tượng Dù muốn hay không muốn vật phải tham gia vào mối liên hệ ràng buộc 1.2.2 Tính phổ biến: - Bất vật, tượng liên hệ với vật tượng khác Không có vật tượng nằm mối liên hệ - Mối liên hệ biểu hình thức riêng biệt, cụ thể tuỳ theo điều kiện định Song dù hình thức chúng biểu mối liên hệ phổ biến nhất, chung 1.2.3 Tính đa dạng: - Các mối liên hệ vật tượng vô đa dạng, phong phú, muôn hình muôn vẻ - Thể số lượng, hình thức biểu mối liên hệ 1.3 Một số mối liên hệ vật tượng: - Mối liên hệ bên mối liên hệ bên - Mối liên hệ mối liên hệ không - Mối liên hệ chất mối liên hệ không chất - Mối liên hệ tất nhiên mối liên hệ ngẫu nhiên => Cách phân loại tương đối loại mối liên hệ hình thức, phận, mắt xích mối liên hệ phổ biến => Trong mối liên hệ trên, phụ thuộc vào hoàn cảnh điều kiện định nói chung, mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bản, mối liên hệ chất mối liên hệ tất nhiên đóng vai trò định Ý nghĩa phương pháp luận: Bất vật, tượng tồn giới có mối liên hệ với vật tượng lại mối liên hệ đa dạng, phong phú Do đó, nhận thức vật tượng ta phải có quan điểm toàn diện: Là quan điểm xem xét, nghiên cứu vật, tượng phải nghiên cứu mặt, yếu tố kể mắt xích, khâu trung gian liên quan đến vật hiên tượng 2.1 Trong nhận thức: Đòi hỏi: - Nhận thức mối liên hệ yếu tố thuộc tính bên vật tượng - Nhận thức mối liên hệ vật với vật khác - Liên hệ nhu cầu với thực tiễn - Quan điểm toàn diện khác với thuật nguỵ biện chủ nghĩa chiết trung 2.2 Trong thực tiễn: Đòi hỏi vận dụng tri thức trình nhận thức để đề sử dụng đồng phương pháp, phương tiện tác động khác nhằm đem lại hiệu cao 2.3 Quan điểm toàn diện đối nghịch hoàn toàn với quan điểm phiến diện, xem xét mối liên hệ đơn lẻ mà vội vàng đưa kết luận Ngoài ra, cần phải phân biệt mối liên hệ bản, tảng, mối liên hệ định Từ đó, đề biện pháp có tính trọng tâm, giải vấn đề, tránh tràn lan, mơ hồ Câu 6: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý phát triển: Nội dung: 1.1 Khái niệm: Ta tìm câu trả lời cho hai câu hỏi sau: - Thứ nhất, phát triển vật tượng gì? - Thứ hai, nguồn gốc phát triển? Trả lời câu hỏi thứ nhất, ta thấy có hai quan điểm: a Quan điểm siêu hình: Các nhà siêu hình nói chung phủ định phát triển, họ tuyệt đối hoá mặt ổn định vật tượng Sau khoa học chứng minh cho quan điểm phát triển, họ buộc phải thừa nhận phát triển song theo họ phát triển tăng lên hay giảm đơn mặt lượng, thay đổi mặt chất vật Sự phát triển vòng khép kín, thay đổi lượng, tiến lên liên tục b Quan điểm biện chứng: - Phát triển thuộc tính vốn có vật tượng, khuynh hướng chung giới - Phát triển trình tiến từ thấp đến cao Qúa trình diễn dần dần, nhảy vọt đưa tới đời thay cũ - Là kết thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất Là trình vận động dẫn đến bước nhảy vọt chất - Là trình diễn theo đường xoáy ốc có kế thừa, lặp lại phát triển - Vận động lúc theo đường thẳng mà quanh co, phức tạp chí có bước lùi tạm thời - Sự phát triển không bao quát toàn vận động nói chung, trường hợp đặc biệt vận động Phát triển vận động có khuynh hướng, tạo hợp quy luật Trả lời câu hỏi thứ hai, ta thấy có hai quan điểm: a Quan điểm tâm tôn giáo: Xem nguồn gốc phát triển thần linh, thượng đế, lực lượng siêu tự nhiên hay ý thức người b Quan điểm vật biện chứng: Khẳng định nguồn gốc phát triển nằm thân vật Đó mâu thuẫn vật quy định Nói cách khác trình giải liên tục mâu thuẫn thân vật, trình tự thân vật => Như vậy, phát triển phạm trù triết học dùng để trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện vật 1.2 Tính chất: 1.2.1 Tính khách quan: - Sự phát triển có nguồn gốc tự thân, nằm thân vật - Đó trình giải liên tục mâu thuẫn nảy sinh tồn vận động vật Nhờ đó, vật phát triển => Vì thế, phát triển tiến trình khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn, nguyện vọng, ý chí, ý thức người 1.2.2 Sự phát triển mang tính phổ biến: - Sự phát triển diễn lĩnh vực: Tự nhiên, xã hội tư duy, vật tượng giới quan - Ngay phạm trù phản ánh thực nằm trình vận động phát triển hay hình thức tư vận động phát triển 1.2.3 Tính đa dạng phong phú: - Qúa trình phát triển không giống vật, tượng - Ngay vật tượng, tồn không gian thời gian khác phát triển không giống Ý nghĩa phương pháp luận: Mọi vật tượng nằm trình kế thừa, vận động phát triển nên nhận thức cần có phải có quan điểm lịch sử - cụ thể quan điểm phát triển 2.1 Quan điểm lịch sử cụ thể: Nhận thức vận tượng cần ý đến điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, môi trường cụ thể vật sinh tồn phát triển 2.2 Quan điểm phát triển: Đòi hỏi: - Trong nhận thức không nắm bắt tồn vật, mà cần phải thấy rõ khuynh hướng phát triển tương lai chúng, điều phải khái quát biến đổi để vạch khuynh hướng biến đổi - Phân chia phát triển thành giai đoạn để có phương pháp tác động phù hợp, kìm hãm hay thúc đẩy phát triển tuỳ theo phát triển có lợi hay có hại cho người - Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến hoạt động nhận thức thực tiễn, mà làm cho nhận thức, nhận thức khoa học phát triển thực tiễn dậm chân chỗ - Tăng cường phát huy nỗ lực thân vào việc thực hoá quan điểm phát triển vào thực tiễn => Các quan điểm làm nguyên tắc đạo, định hướng hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cải tạo thực, cải tạo thân Câu 7: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập: Nội dung: Quy luật hạt nhân phép biện chứng 1.1 Lý luận chung mâu thuẫn, mặt đối lập, thống đấu tranh mặt đối lập: 1.1.1 Khái niệm mặt đối lập: Là mặt có đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn cách khách quan tự nhiên, xã hội tư 1.1.2 Khái niệm mâu thuẫn: Các mặt đối lập nằm liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, tạo thành mâu thuẫn biện chứng Tính chất: - Tồn cách khách quan - Tồn cách phổ biến -> Trong tự nhiên, xã hội tư 1.1.3 Khái niệm thống mặt đối lập: - Là nương tựa lẫn nhau, tồn không tách rời mặt đối lập, tồn mặt phải lấy tồn mặt làm tiền đề - Sự thống mặt đối lập bao hàm đồng dẫn đến chuyển hoá mặt - Sự thống mặt đối lập biểu tác động ngang chúng 1.1.4 Khái niệm đấu tranh mặt đối lập: Là tác động qua lại theo xu hướng trừ phủ định lẫn mặt 1.1.5 Mối quan hệ biện chứng thống đấu tranh mặt đối lập: - Sự thống đấu tranh có mối liên hệ chặt chẽ với - Cái lấy làm tiền đề ngược lại - Có chuyển hoá lẫn trình vận động phát triển vật 1.2 Mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển: 1.2.1 Tính chất thống đấu tranh: - Sự thống mặt đối lập tương đối: Gắn liền với đứng im, ổn định tạm thời vật - Sự đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối vận động phát triển 1.2.2 Vận động phát triển đấu tranh mặt đối lập: a Qúa trình hình thành, phát triển giải mâu thuẫn - Lúc xuất mâu thuẫn khác theo khuynh hướng trái ngược - Phát triển lên thành hai mặt đối lập - Hai mặt đối lập mâu thuẫn xung đột với gay gắt cộng với điều kiện thuận lợi chúng có chuyển hoá, mâu thuẫn giải - Mâu thuẫn cũ đi, mâu thuẫn hình thành lại trình làm cho vật không ngừng vận động phát triển b Nếu mâu thuẫn không giải phát triển Chuyển hoá mặt đối lập tất yếu, kết đấu tranh mặt đối lập Do giới đa dạng nên hình thức chuyển hoá đa dạng Tuy nhiên, thống mặt đối lập đấu tranh chúng Sự vận động phát triển thống tính ổn định tính thay đổi Sự thống đấu tranh mặt đối lập quy định tính ổn định tính thay đổi vật Do đó, mâu thuẫn nguồn gốc phát triển Ý nghĩa phương pháp luận rút ra: Nghiên cứu quy luật thống đấu tranh mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhận thức hoạt động thực tiễn Để nhận thức chất vật, tìm phương hướng phương pháp giải cần: 2.1 Phát mâu thuẫn: - Phải tìm thể thống mặt khuynh hướng trái ngược - Tìm mối liên hệ tác động qua lại lẫn chúng 2.2 Phân tích mâu thuẫn: - Trong vật có nhiều mâu thuẫn tồn Do đó, cần phân tích mâu thuẫn cụ thể - Phân tích mâu thuẫn cần: Xem xét trình phát sinh phát triển, vị trí vai trò mối quan hệ với mâu thuẫn lại 2.3 Giải mâu thuẫn: Đòi hỏi: - Chỉ giải đường đấu tranh - Phải có phương thức, lực lượng phù hợp - Khi điều kiện chín muồi - Tránh chủ quan nóng vội Mặt khác, cần tích cực thúc đẩy điều kiện khách quan để điều kiện giải mâu thuẫn chín muồi Câu 8: Thực tiễn, vai trò thực tiễn nhận thức: Thực tiễn: Là phạm trù bản, tảng triết học Mác-Lênin nói chung lý luận nhận thức macxit nói riêng 1.1 Định nghĩa: 1.1.1 Quan điểm nhà tâm: Thực tiễn hoạt động tin thần sáng tạo giới người 1.1.2 Quan điểm nhà vật trước Mác: Xem thực tiễn hành động vật chất người lại phủ nhận vai trò nhận thức 1.1.3 Quan điểm nhà vật biện chứng: - Thực tiễn toàn hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội người nhằm cải biến tự nhiên xã hội - Giải thích: + Thực tiễn hoạt động vật chất: Trong thực tiễn người sử dụng công cụ vật chất tác động vào đối tượng vật chất Thực chất trình tác động qua lại chủ thể khách thể, mà chủ thể khách thể đối tượng vật chất + Thực tiễn hoạt động có mục đích: Chủ thể tác động chủ động, có mục đích vào khách thể, biến đổi khách thể cho phù hợp với nhu cầu Trong không khách thể mà chủ thể biến đổi theo + Thực tiễn hoạt động mang tính lịch sử: Vì hoạt động loài người phát triển lịch sử, phương thức tồn loài người + Thực tiễn hoạt động mang tính xã hội: Đó hoạt động phổ biến xã hội loài người, hoạt động tách rời xã hội 1.2 Các hình thức thực tiễn: Cơ có hình thức sau 1.2.1 Hoạt động sản xuất vật chất: - Là hình thức hoạt động nhất, giữ vai trò định, chi phối hoạt động lại - Trong hoạt động này, người sử dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên để tạo cải điều kiện thiết yếu nhằm trì tồn phát triển 1.2.2 Hoạt động trị xã hội: Là hoạt động nhằm cải biến mối quan hệ xã hội làm cho xã hội ngày phát triển 1.2.3 Thực nghiệm khoa học: - Là hình thức đặc biệt thực tiễn - Đây hoạt động tiến hành điều kiện người tạo ra, giống, gần giống lặp lại trạng thái tự nhiên xã hội nhằm xác định quy luât biến đổi phát triển đối tượng nghiên cứu 1.2.4 Vai trò hình thức thực tiễn: - Hoạt động sản xuất vật chất: Đóng vai trò hoạt động nhất, định hoạt động khác hoạt động nguyên thuỷ, tồn cách khách quan, thường xuyên đời sống người - Hoạt động trị xã hội:Đóng vai trò hình thức cao hoạt động vật chất: Đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hoà bình - Thực nghiệm khoa học: Ngày đóng vai trò quan trọng đặc biệt thời kì khoa học kĩ thuật phát triển Vai trò thực tiễn nhận thức: Thực tiễn có chức quan trọng: Chuyển tinh thần thành vật chất: Khách quan hoá chủ quan Chuyển vật chất thành tinh thần: Chủ quan hoá khách quan 2.1 Thực tiễn sở, động lực mục đích nhận thức: - Thực tiễn điểm xuất phát nhận thức - Đề nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức khuynh hướng vận động phát triển nhận thức -> Ví dụ: Học thuyết macxit đời vào năm 40 kỉ XIX xuất phát từ phong trào công nhân chống giai cấp tư sản lúc - Nhờ thực tiễn mà giác quan người ngày hoàn thiện Ví dụ: Từ việc điều hành quản lý doanh nghiệp mà nhà quản lý có tư động, nhạy bén hơn, thói quen làm việc khoa học nếp 2.2 Thực tiễn tiêu chuẩn để kiểm tra tri thức, kiểm tra chân lý: - Thực tiễn tồn độc lập khách quan nhận thức - Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn, phản ánh thực tiễn, muốn phản ánh thực tiễn bắt buộc tri thức phải kiểm nghiệm thực tiễn => Áp dụng nguyên tắc đòi hỏi: + Khi nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn, dựa thực tiễn không dẫn đến bệnh chủ quan, ý chí, giáo điều, máy móc quan liêu + Không tuyệt đối hoá thực tiễn không rơi vào chủ nghĩa thực dụng, kinh nghiệm chủ nghĩa Câu 9: Quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất: 1.1 Phương thức sản xuất: - Là cách thức người thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định xã hội loài người - Là thống lực lượng sản xuất trình độ định quan hệ sản xuất tương ứng: Biểu hai mối quan hệ: + Giữa người với tự nhiên, tức lực lượng sản xuất + Giữa người với người, tức quan hệ sản xuất 1.2 Lực lượng sản xuất: - Thể mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất - Là thống hữu tư liệu sản xuất, trước hết công cụ sản xuất người lao động với tri thức, kinh nghiệm, kỹ thói quen lao động sản xuất cải vật chất - Lực lượng sản xuất gồm hai phận: Người lao động với kĩ lao động họ tư liệu sản xuất trước hết công cụ lao động 1.2.1 Người lao động: - Là chủ thể trình lao động sản xuất - Là người sáng tạo, cải tiến, sử dụng công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động để sản xuất cải vật chất - > Người lao động nhân tố hàng đầu lực lượng sản xuất “Lực lượng sản xuất hàng đầu toàn thể nhân loại người công nhân, người lao động” (Lênin) 1.2.2 Công cụ lao động: - Là yếu tố sản xuất - Do người sáng tạo - Gồm vật thể phức hợp vật thể có tác dụng dẫn truyền tác động người vào đối tượng lao động, làm tăng hiệu ứng tác động -> Trình độ phát triển công cụ lao động thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người, tiêu chuẩn phân biệt thời đại kinh tế lịch sử => Ngày nay, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp: - Là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển - Những phát minh khoa học điểm xuất phát cho đời ngành sản xuất mới, công cụ mới, vật liệu 1.3 Quan hệ sản xuất: - Quan hệ người với người trình sản xuất - Quan hệ sản xuất quan hệ vật chất, kết độc lập với ý thức người - Bao gồm phận: Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất, quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất 1.3.1 Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất: - Là quan hệ xuất phát, bản, đặc trưng định cho quan hệ sản xuất xã hội - Gồm hai loại hình sở hữu bản: + Sở hữu tư nhân: Tư liệu sản xuất tập trung tay số người, đại đa số có tư liệu sản xuất-> Tồn quan hệ bóc lột bị bóc lột + Sở hữu công cộng: Tư liệu sản xuất thuộc thành viên cộng đồng -> Tồn quan hệ bình đẳng, hợp tác, giúp đỡ 1.3.2 Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất: Trực tiếp tác động đến trình sản xuất, đến việc tổ chức, điều khiển trình sản xuất 1.3.3 Quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất ra: Kích thích trực tiếp đến lợi ích người nên tác động đến thái độ người lao động sản xuất Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất, trình độ phát triển lực lượng sản xuất 2.1 Trình độ, tính chất lực lượng sản xuất: 2.1.1 Trình độ lực lượng sản xuất: - Là trình độ công cụ lao động - Trình độ, kĩ kinh nghiệm người lao động - Trình độ tổ chức phân công lao động - Trình độ ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất 2.1.2 Tính chất lực lượng sản xuất: Tính chất cá nhân, tính chất xã hội hoá 2.2 Sự vận động phát triển lực lượng sản xuất định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với - Lực lượng sản xuất nội dung phương thức sản xuất Quan hệ sản xuất hình thức phương thức sản xuất Trong mối quan hệ nội dung hình thức nội dung định hình thức - Lực lượng sản xuất yếu tố động, quan hệ sản xuất yếu tố tương đối ổn định Vì vậy, lực lượng sản xuất luôn phát triển trước bước so với quan hệ sản xuất Do đó, quan hệ sản xuất phải biến đổi để phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất - Khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao định mà quan hệ sản xuất không biến đổi kịp nảy sinh mâu thuẫn: Quan hệ sản xuất cũ, lạc hậu kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất tiến - Mâu thuẫn sớm muộn phải giải cách xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, lỗi thời thiết lập quan hệ sản xuất Điều có nghĩa phương thức sản xuất cũ bị diệt vong, phương thức sản xuất đời thay - Trong xã hội có giai cấp đối kháng, mâu thuẫn biểu thông qua mâu thuẫn giai cấp bị bóc lột, đại diện cho lực lượng sản xuất tiến với giai cấp bóc lột, đại diện cho quan hệ sản xuất cũ, lỗi thời Mâu thuẫn giải cách mạng xã hội, đưa giai cấp cách mạng đại diện cho lực lượng sản xuất tiến lên cầm quyền => Quy luật tác động làm cho xã hội phát triển từ hình thái kinh tế - xã hội thấp lên hình thái kinh tế - xã hội cao 2.3 Quan hệ sản xuất tác động ngược lại lực lượng sản xuất - Quan hệ sản xuất hình thức xã hội sản xuất mà lực lượng sản xuất dựa vào phát triển Quan hệ sản xuất tác động lại lực lượng sản xuất theo hướng: + Nếu phù hợp với lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mở đường, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển + Nếu quan hệ sản xuất lạc hậu, lỗi thời trở thành xiềng xích trói buộc, kìm hãm lực lượng sản xuất Song kìm hãm tạm thời, tất yếu cuối bị thay quan hệ sản xuất Nguyên nhân kìm hãm quan hệ sản xuất quy định mục đích sản xuất, quy định hệ thống tổ chức quản lý điều hành sản xuất quy định phương thức phân phối kết sản xuất Do đó, tạo động, tích cực hay hạn chế khả người lao động 2.4 Liên hệ: Nước Nhật trước Duy tân Thiên hoàng Mâyggi (1868-1873), lực lượng sản xuất giai cấp tư sản đời lại bị quan hệ sản xuất phong kiến cũ, lỗi thời đại biểu chế độ Mạc phủ kìm hãm Sau Duy tân, quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa mới, tiến đời phù hợp với lực lượng sản xuất tồn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Nhật Bản từ nước phong kiến nghèo nàn lạc hậu chuyển trở thành cường quốc kinh tế nửa cuối kỷ XIX Câu 10: Quan hệ biện chứng sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng: Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng: 1.1 Cơ sở hạ tầng: - Là toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội định - Khái niệm sở hạ tầng phản ánh chức xã hội quan hệ sản xuất với tư cách sở kinh tế tượng xã hội - Trong xã hội có giai cấp, đối kháng giai cấp bắt nguồn từ sở hạ tầng - Các quan hệ sản xuất xã hội định bao gồm: + Quan hệ sản xuất thống trị + Quan hệ sản xuất tàn dư xã hội cũ + Quan hệ sản xuất mầm mống xã hội tương lai -> Quan hệ sản xuất thống trị giữ vai trò chủ đạo, chi phối quan hệ sản xuất khác Vì vậy, sở hạ tầng xã hội cụ thể đặc trưng quan hệ sản xuất thống trị 1.2 Kiến trúc thượng tầng: - Toàn quan điểm trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật…cùng với thiết chế xã hội tương ứng nhà nước, đảng phái, giáo hội,các đoàn thể xã hội…được hình thành sở hạ tầng định - Tuy có đặc điểm khuynh hướng phát triển riêng, yếu tố kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ với với sở hạ tầng - Các yếu tố trị, pháp luật có mối quan hệ trực tiếp với sở hạ tầng, yếu tố triết học, tôn giáo, nghệ thuật có quan hệ gián tiếp với sở hạ tầng - Trong xã hội có giai cấp kiến trúc thượng tầng mang tính giai cấp, nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng Nhà nước công cụ để giai cấp thống trị thực thống trị mặt lại đời sống xã hội - Giai cấp thống trị kinh tế nắm giữ lực trị tư tưởng Mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng: 2.1 Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng: - Mỗi sở hạ tầng hình thành nên kiến trúc thượng tầng tương ứng - Cơ sở hạ tầng định nội dung, cấu trúc, vận động phát triển kiến trúc thượng tầng - Tính chất kiến trúc thượng tầng tính chất sở hạ tầng định - Giai cấp thống trị kinh tế chiếm địa vị thống trị trị tư tưởng - Mâu thuẫn sở hạ tầng làm nảy sinh mâu thuẫn tương ứng kiến trúc thượng tầng Do vậy, để giải triệt để mâu thuẫn kiến trúc thượng tầng phải lấy việc giải mâu thuẫn sở hạ tầng làm nhân tố định - Cơ sở hạ tầng thay đổi sớm hay muộn kiến trúc thượng tầng thay đổi theo - Có yếu tố thay đổi nhanh chóng: Chính trị, pháp luật… có yếu tố thay đổi chậm tôn giáo, nghệ thuật… 2.1 Kiến trúc thượng tầng có độc lập tương đối, tác động trở lại sở hạ tầng - Chức xã hội kiến trúc thượng tầng xây dựng, bảo vệ, phát triển sở hạ tầng sinh - Trong đó, nhà nước yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất, tác động yếu tố khác bị yếu tố nhà nước chi phối - Nếu kiến trúc thượng tầng phù hợp với quy luật kinh tế khách quan động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Ngược lại, kìm hãm phát triển kinh tế, xã hội -> Tuy vậy, kiến trúc thượng tầng thay đổi tiến trình phát triển khách quan xã hội Nếu kiến trúc thượng tầng kìm hãm kinh tế sớm hay muộn bị thay bằng kiến trúc thượng tầng khác tiến Xét đến cùng, sở hạ tầng đóng vai trò định kiến trúc thượng tầng Câu 11: Hình thái kinh tế - xã hội Sự phát triển hình thái kinh tế xã hội trình lịch sử tự nhiên: Phạm trù hình thái kinh tế- xã hội: 1.1 Khái niệm: Là phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử, dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất với kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất 1.2 Các mặt chức thành phần cấu thành : 1.2.1 Lực lượng sản xuất: - Nền tảng vật chất – kĩ thuật - Quyết định hình thành, phát triển thay lẫn hình thái kinh tế - xã hội 1.2.2 Quan hệ sản xuất: - Là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt chế độ xã hội - Là quan hệ bản, ban đầu định tất quan hệ xã hội khác - Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có quan hệ sản xuất đặc trưng, ứng với trình độ định lực lượng sản xuất 1.2.3 Kiến trúc thượng tầng: Là công cụ để bảo vệ, trì phát triển sở hạ tầng sinh Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên - Hình thái kinh tế ¬- xã hội hệ thống, mặt tác động qua lại tạo nên quy luật vận động phát triển khách quan xã hội Đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất, quy luật mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng - Trong hai quy luật quy luật lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất có vai trò định Nó đảm tính kế thừa tiến lên xã hội - Sự vận động phát triển lực lượng sản xuất nguyên nhân sâu xa vận động phát triển hình thái kinh tế xã hội Lực lượng sản xuất định, làm thay đổi quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất làm thay đổi kiến trúc thượng tầng -> Hình thái kinh tế - xã hội thay - Sự phát triển hình thái kinh tế – xã hội trình lịch sử tự nhiên vừa bao hàm phát triển theo xu hướng tổng quát chung, vừa bao hàm khả quốc gia hay quốc gia khác tiến trình phát triển bỏ qua chế độ để lên chế độ xã hội khác cao (lấy ví dụ lịch sử giới Việt Nam) => Như vậy, trình lịch sử tự nhiên phát triển hình thái – kinh tế xã hội diễn đường phát triển mà bao hàm bỏ qua, điều kiện định hay vài hình thái kinh tế - xã hội định 3.Giá trị khoa học học thuyết hình thái kinh tế - xã hội: - Vạch nguồn gốc, động lực bên phát triển xã hội, nguyên nhân, sở xuất biến đổi tượng xã hội -> Xã hội học trở thành khoa học thật sự, phủ định chủ nghĩa tâm lịch sử - Chỉ rằng, xã hội bao gồm mặt thống chặt chẽ, tác động qua lại lẫn - Chỉ phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên, tức diễn theo quy luật khách quan - Là công cụ lý luận, phương pháp khoa học để nghiên cứu biến đổi xã hội - Là sở lý luận để hoạch định đường lối cách mạng Đảng cộng sản Câu 12: Bản chất, nguyên nhân, vai trò, lực lượng động lực cách mạng xã hội: Khái niệm cách mạng xã hội: - Nghĩa rộng: Là biến đổi có tính chất bước ngoặc chất lĩnh vực đời sống xã hội, phương thức thay hình thái kinh tế - xã hội lỗi thời hình thái kinh tế xã hội cao - Nghĩa hẹp: Là việc lật đổ chế độ trị lỗi thời, thiết lập chế độ trị tiến Bản chất: Lật đổ quyền với xã hội cũ, lỗi thời thay quyền mới, tiến bộ, xây dựng xã hội tốt đẹp Nguyên nhân: - Mâu thuẫn lực lượng sản xuất mới, tiến quan hệ sản xuất cũ, lạc hậu, lỗi thởi - Lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ định quan hệ sản xuất không biến đổi kịp dẫn đến kìm hãm lực lượng sản xuất Vai trò: - Thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất mới, tiến bộ, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Dẫn đến thay hình thái kinh tế - xã hội cũ hình thái kinh tế - xã hội cao - Là bước chuyển biến vĩ đại đời sống xã hội kinh tế - trị - văn hoá – tư tưởng Tính chất: Được xác định việc giải mâu thuẫn kinh tế (mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất) mâu thuẫn xã hội (giữa giai cấp bóc lột giai cấp bị bóc lột) Lực lượng: - Là giai cấp tầng lớp nhân dân có lợi ích gắn bó nhiều với cách mạng thúc đẩy cách mạng phát triển - Do tính chất cách mạng định chủ yếu Động lực: Là giai cấp có lợi ích gắn bó chặt chẽ lâu dài với cách mạng Lãnh đạo: Giai cấp đứng vị trí trung tâm thời đại, giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp tiến giai cấp tồn Câu 13: Bản chất người theo quan điểm triết học Mac-Lênin: Tiếp thu hạt nhân hợp lý quan niệm Hê-ghen Phơ-bách nhà triết học tiền bối trước Mác chất người Dựa vào nguyên tắc giới quan chủ nghĩa vật biện chứng, Mác khẳng định: “ Bản chất người trìu tượng, cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hoà mối quan hệ xã hội” Bản chất người thể nội dung sau: Con người thực thể thống mặt sinh học với mặt xã hội 1.1 Mặt sinh học: - Con người phận tự nhiên - Biểu thuộc tính, đặc điểm sinh học, trình tâm – sinh lý, giai đoạn phát triển khác 1.2 Mặt xã hội: - Biểu qua hoạt động lao động, sản xuất cải vật chất, bắt tự nhiên phục vụ nhu cầu Thông qua đó, ngôn ngữ tư hình thành phát triển, mối quan hệ xã hội xác lập Nhân cách cá nhân hình thành - Con người khác vật thể ba mối quan hệ người: Với tự nhiên, với xã hội với thân 1.3 Là sản phẩm tự nhiên xã hội nên trình hình thành, phát triển người bị chi phối ba hệ thống: - Hệ thống quy luật tự nhiên: Quy luật phù hợp thể với môi trường, quy luật trao đổi chất, di truyền, biến dị, tiến hoá - Hệ thống quy luật tâm lý, ý thức hình thành vận động tảng sinh học người tình cảm, khát vọng, ý chí, niềm tin… - Hệ thống quy luật xã hội quy định mối quan hệ xã hội người với người Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội: Con người vượt lên giới loài vật ba phương diện khác nhau: Quan hệ với tự nhiên, quan hệ với xã hội với quan hệ với thân Suy cho cùng, ba mối quan hệ mang tính xã hội Trong đó, quan hệ xã hội quan hệ chất, bao trùm tất mối quan hệ liên quan đến người - Không có người trừu tượng, thoát ly điều kiện hoàn cảnh xã hội mà người cụ thể, xác định, sống điều kiện lịch sử xã hội xác định - Chỉ mối quan hệ xã hội, người bộc lộ toàn chất xã hội - Các nhóm quan hệ xã hội: + Nhóm quan hệ với giai cấp, dân tộc, tôn giáo + Nhóm quan hệ trị, kinh tế + Nhóm quan hệ cá nhân, gia đình, xã hội => Con người thực thể xác định, tồn mối quan hệ xã hội xác định Nhấn mạnh phân biệt người với giới động vật trước hết chất xã hội Con người chủ thể sản phẩm lịch sử: 3.1 Con người chủ thể lịch sử: - Con người với tư cách thực thể xã hội, hoạt động thực tiễn, tác động vào giới tự nhiên, cải biến giới tự nhiên đồng thời thúc đẩy vận động phát triển lịch sử xã hội - Không có hoạt động người không tồn quy luật xã hội, không tồn toàn lịch sử loài người 3.2 Con người sản phẩm lịch sử: - Không có giới tự nhiên, lịch sử xã hội không tồn người - Con người sản phẩm trình tiến hoá lâu dài giới hữu sinh - Mỗi vận động tiến lên lịch sử quy định tương ứng với vận động biến đổi chất người => Muốn chất người phát triển theo hướng tích cực phải làm cho hoàn cảnh ngày mang tính người nhiều Đó quan hệ biện chứng người với hoàn cảnh sống Câu 14: Vai trò quần chúng nhân dân lịch sử: Khái niệm quần chúng nhân dân: - Là phận có chung lợi ích bản, bao gồm thành phần, tầng lớp giai cấp, liên kết lại thành tập thể lãnh đạo cá nhân, tổ chức hay đảng phái nhằm giải vấn đề kinh tế, trị thời đại định - Khái niệm quần chúng xác định nội dung sau: + Những người lao động sản xuất cải vật chất giá trị tinh thần, đóng vai trò hạt nhân quần chúng nhân dân bức, bóc lột đối kháng với nhân dân + Những giai cấp, tầng lớp xã hội thúc đẩy tiến xã hội thông qua hoạt động mình, trực tiếp gián tiếp lĩnh vực đời sống xã hội Vai trò: 2.1 Quan điểm trường phái trước Mác: Phủ nhận vai trò quần chúng nhân dân nhìn nhận vai trò mức độ thấp: 2.2 Quan điểm nhà vật biện chứng: Khẳng định quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo chân lịch sử Biểu hiện: a Quần chúng nhân dân lực lượng sản xuất xã hội, trực tiếp sản xuất cải vật chất, sở tồn phát triển xã hội b Quần chúng nhân dân động lực cách mạng xã hội c Quần chúng nhân dân người sáng tạo giá trị văn hoá tinh thần.sản phẩm lịch sử => Như vậy, quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo chân lịch sử Nhưng trình độ sáng tạo quần chúng đến mức độ phụ thuộc vào tính tích cực, tri thức quần chúng tự nhiên xã hội, trình độ tổ chức quần chúng…Chỉ có xã hội XHCN, quần chúng nhân dân có điều kiện để phát huy hết tài trí sáng tạo + Những phận dân cư chống lại giai cấp thống trị áp
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 câu hỏi và đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Máclênin, 14 câu hỏi và đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Máclênin, 14 câu hỏi và đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Máclênin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay