Tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở lợn tại trại chăn nuôi cổ phần thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh và các biện pháp phòng trị bệnh

63 184 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:50

pĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LƢU HOÀNG THẮNG Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN TẠI TRẠI CHĂN NUÔI CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƢỜNG – CẨM PHẢ - QUẢNG NINH VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính qui Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Thái Nguyên – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LƢU HOÀNG THẮNG Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN TẠI TRẠI CHĂN NUÔI CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƢỜNG – CẨM PHẢ - QUẢNG NINH VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính qui Chuyên ngành: Thú y Lớp: 43TY - N01 Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Hƣ̃u Hòa Thái Nguyên – 2015 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho em kiến thức quý báu bổ ích suốt năm học vừa qua Em xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới Th.S Nguyễn Hữu Hòa tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình thực tập để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo khoa Thú y, đặc biệt thầy cô giáo môn dược lý an toàn thực phẩm giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn công ty CP khái thác khoáng sản Thiên Thuận Tường toàn thể anh em kỹ thuật, công nhân trang traị tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên báo cáo không tránh khỏi sai sót Kính mong góp ý nhận xét quý thầy cô để giúp cho kiến thức em ngày hoàn thiện có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho công việc sau Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Lƣu Hoàng Thắng ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng Kết công tác phục vụ sản xuất 34 Bảng Tỷ lệ lợn mắc bệnh theo đàn theo cá thể .35 Bảng Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo tháng 37 Bảng 4 Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảytheo lứa tuổi 38 Bảng Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy theo tính biệt tính biệt 41 Bảng Tỷ lệ lợn chết hội chứng tiêu chảy (%) .42 Bảng 4.7 Bảng kết quả triê ̣u chứng lơ ̣n mắ c tiêu chảy 43 Bảng Kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn hai loại thuốc 45 iii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 4.1 Tỷ lệ mắc bệnh qua tháng 37 Hình 4.2 Tỷ lệ mắc bệnh theo ngày tuổ i .38 Hình 4.3 Tỷ lệ lợn chết tiêu chảy 42 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cp cổ phần CN Chủ nhật HCTC hội chứng tiêu chảy LMLM Lở mồm Long Móng Nxb Nhà Xuất Bản KTKSTTT Khai Thác Khoáng Sản Thiên Thuận Tường SS sơ sinh VK Vi Khuẩn v MỤC LỤC Trang PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀ I LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Đặc điểm sinh lý lợn 2.1.2 Hiểu biết hội chứng tiêu chảy 2.1.3 Nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy 2.1.4 Cơ chế sinh bệnh 13 2.1.5.Triệu chứng 15 2.1.6 Bệnh tích 15 2.1.7 Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy 16 2.1.8 Biện pháp phòng trị tiêu chảy cho lợn 16 2.1.9 Một số loại thuốc để điều trị bệnh phân trắng lợn công ty CP Khai Thác Khoáng Sản Thiên Thuận Tường 20 2.2 Vài nét tình hình nghiên cứu hội chứng tiêu chảy lợn nước 23 2.2.1 Nghiên cứu hội chứng tiêu chảy nước 23 2.2.2 Nghiên cứu hội chứng tiêu chảy giới 24 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng nghiên cứu 26 vi 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Tình hình mắc h ội chứng tiêu chảy đàn lơ ̣n t ại công tyCổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Thiên Thuận Tường – Cẩm Phả - Quảng Ninh 26 3.3.2 Đánh giá hiê ̣u lực điề u tri ̣h ội chứng tiêu chảy của hai phác đ khác 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Điề u tra gián tiế p 26 3.4.2 Phương pháp xác đinh ̣ chỉ tiêu 27 3.4.3 Phương pháp xử lý số liê ̣u 28 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 29 4.1.1 Công tác chăn nuôi 29 4.1.2 Công tác thú y 31 4.1.3 Công tác khác 34 4.2 Kết nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy đàn lợn trại 35 4.2.1 Kết điều tra lợn mắc bệnh theo đàn theo cá thể 35 4.2.2 Kết theo mắc dõi tình hình hội chứng tiêu chảy lợn qua tháng 36 4.2.3 Tình hình hội chứng tiêu chảy lợn lứa tuổi 38 4.2.4 Kết điều tra tình hình mắc tiêu chảy lợn theo tính biệt 41 4.2.5 Tỷ lệ lợn chết hội chứng tiêu chảy 41 4.2.6 Kết theo dõi triê ̣u ch ứng lâm sàng lợn mắc tiêu chảy 43 4.2.7 Đánh giá kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn 44 PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỂ NGHỊ 46 vii 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ở Việt Nam , trồ ng tro ̣t và chăn nuôi là hai thành phầ n quan tro ̣ng cấ u sản xuấ t nông nghiê ̣p , đó chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lơ ̣n nói riêng đóng góp mô ̣t phầ n lớn vào thu nhâ ̣p của người dân Chăn nuôi không những cung cấ p mô ̣t lươ ̣ng lớn sản phẩ m cho nhu cầ u tiêu thu ̣ nước mà còn cung cấ p cho xuấ t khẩ u Vì chăn nuôi ngày có v ị trí quan trọng cấu ngành nông nghệp Sản phẩm ngành chăn nuôi nguồn thực phẩm thiếu nhu cầu đời sống người Chủ trương nhà nước phát triển ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất hàng hóa thực nhằm tạo sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ nước phần cho xuất Theo thống kê tổ chức nông lương giới (FAO), Việt Nam nước nuôi nhiều lợn, đứng hàng thứ giới, hàng thứ Châu Á vị trí hàng đầu khu vực Đông Nam Châu Á Hiện nước ta có 23 triệu đầu lợn, bình quân tốc độ tăng hàng năm 3,9% Đảm bảo cung cấp 80% sản phẩm thịt cho thị trường nội địa phần xuất Kế hoach đến năm 2010 Việt Nam có 25 triệu đầu lợn đạt sản lượng triệu thịt Chiếm tỷ trọng 30% tổng thu nhập ngành nông nghiệp (Đoàn Thị Kim Dung, 2004) [4] Hội chứng tiêu chảy xảy giống lợn lứa tuổi gây hiệu nghiêm trọng tổn thất lớn Hội chứng tiêu chảy nhiều nguyên nhân gây vi khuẩn, virus, thức ăn kém phẩ m chấ t , chăn nuôi không đúng quy tr ình, thời tiế t thay đổ i đô ̣t ngô ̣t hay mô ̣t số bê ̣nh truyề n nhiễm , bê ̣nh nô ̣i khoa và bê ̣nh ký sinh trùng Ở nước ta nhiều yếu tố tác động thời tiết , tâ ̣p quán chăn nuôi , điề u kiê ̣n dinh dưỡng , môi trường số ng , trình độ khoa ho ̣c kỹ thuâ ̣t nên hô ̣i chứng tiêu chảy rấ t cao Trong hội chứng tiêu chảy lợn, E coli Salmonella hai nguyên nhân gây bệnh quan trọng phổ biến Để giảm thiểu thiệt hại hội chứng tiêu chảy gây sở nuôi lợn tập trung, em tiến hành nghiên cứu đề tài:"Tình hình mắc bệnh tiêu chảy lợn trại chăn nuôi cổ phần Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh biện pháp phòng trị bệnh" 40 tăng gấp đôi, 10 ngày tăng gấp - lần Lợn lớn nhu cầu sữa ngày cao, lượng sữa tiết lợn mẹ lại giảm dần số lượng chất lượng nên không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng lợn Để khắc phục tượng này, trại tiến hành cho lợn tập ăn sớm (7 - 10 ngày tuổi) Do làm quen với thức ăn cung cấp từ vào, dễ gây rối loạn tiêu hoá, làm cho lợn dễ mắc hội chứng tiêu chảy - Mặt khác giai đoạn này, nhu cầu sắt lợn cao Nhu cầu sắt lợn - mg/con/ngày sắt sữa lại không đáng kể (1 mg/con/ngày), điều chứng tỏ lợn thiếu sắt Thiếu sắt dẫn đến thiếu máu giảm hàm lượng Hemoglobin, hạn chế sản xuất kháng thể, hạn chế sản xuất HCl hoạt hoá men Pepsin, giảm khả tiêu hoá Protein dễ gây rối loạn tiêu hoá Vì mà lợn dễ bị mắc hội chứng tiêu chảy - Bên cạnh giai đoạn này, lợn khoẻ hoạt động mạnh, nhanh nhẹn, bắt đầu liếm láp thức ăn rơi vãi, gặm khung chuồng, bao lồng úm, điều kiện thuận lợi vi sinh vật từ môi trường xâm nhập vào đường tiêu hoá lợn con, vi khuẩn E coli tồn môi trường, mà bệnh dễ phát sinh - Tất yếu tố tác động vào lợn con, làm cho sức đề kháng lợn giảm, với tác động yếu tố ngoại cảnh tạo điều kiện cho bệnh tái phát Vì mà tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn cao (13,20%) * Lứa tuổi từ 15 - 21 ngày Giai đoạn tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy bắt đầu giảm so với giai đoạn đến 14 ngày tuổi xuống (10,40%) Ở giai đoạn này, thể lợn dần quen có khả đáp ứng với thay đổi môi trường, sức đề kháng thể củng cố nâng cao Mặt khác, giai đoạn lợn cho tập ăn cám, khắc phục thiếu hụt dinh dưỡng thể Đồng thời hệ thần kinh phát triển hơn, điều hoà thân nhiệt yếu tố stress bất lợi từ môi trường, hệ tiêu hoá phát triển hoàn thiện để tiêu hoá thức ăn bên 41 Do hạn chế nguyên nhân bệnh mà giai đoạn tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy lợn thấp Như vậy, qua theo dõi tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn giai đoạn, nhận thấy Lợn lứa tuổi khác tỷ lệ mắc bệnh khác Điều liên quan đến biến đổi sinh lý thể lợn , liên quan chặt chẽ đến tác động bên ngoài, đến công tác vệ sinh phòng bệnh Do đó, muốn hạn chế tỷ lệ bệnh phải kết hợp nhiều biện pháp nhằm hạn chế tỷ lệ mắc bệnh, phải trọng đến khâu vệ sinh, tạo bầu tiểu khí hậu chuồng nuôi thuận lợi 4.2.4 Kết điều tra tình hình mắc tiêu chảy lợn theo tính biệt Trong thời gian thực tập trại chăn nuôi công ty tiến hành theo dõi tính biệt có ảnh hưởng tới tính cảm nhiễm với nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy hay không kết ghi chép lại bảng 4.5 Bảng Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy theo tính biệt tính biệt Số lợn điều tra Số lợn mắc tiêu chảy Tỷ lệ (con) (con) (%) Cái 156 49 31,41 Đực 94 30 31,94 Tính chung 250 79 31,60 Tính biệt Qua bảng 4.5 ta thấy tổng số 250 có 156 cá thể 94 cá thể đực Trong có 49 cá thể mắc bệnh chiếm 31,41% 30 cá thể đực chiếm 31,94% qua số liêu cho biết tính biệt không ảnh hưởng tới nguyên nhân gây bệnh 4.2.5 Tỷ lệ lợn chết hội chứng tiêu chảy Qua số liệu điều tra thực tế tỷ lệ lợn chết hội chứng tiêu chảy qua tháng trình bày cụ thể bảng 4.6 sau: 42 Bảng Tỷ lệ lợn chết hội chứng tiêu chảy (%) Số lợn mắc bệnh Số lợn chết Tỷ lệ chết (con) (con) (%) 15 6,66 16 18,75 18 22,22 15 6,66 10 15 13,33 Tổ ng 79 11 13,92 Tháng (%) 25 22,22 20 18,75 15 13,33 Tỷ lệ chết 10 6,66 6,66 10 Tháng Hình 4.3 Tỷ lệ lợn chết tiêu chảy Qua bảng số liệu cho thấy: Trong trình theo dõi 250 thấy mắc bệnh 79 có 11 chết, tỷ lệ chết 13,33% Tỷ lệ lợn chết khác tháng, cao tháng thấp tháng tháng Qua tháng thực tập trại nhận thấy chăm sóc, nuôi dưỡng công nhân trại quan tâm đến công tác tiêm phòng chữa trị bệnh cán thú y sát Tuy nhiên tháng thời tiết không thuận lợi, có mưa nhiều kéo dài độ ẩm cao Độ ẩm cao làm trở ngại đến trình điều hòa thân nhiệt lợn con, dẫn đến giảm sức đề kháng lợn con, khả chống chịu bệnh tật tháng có mưa kéo dai tạo điều kiện bất lợi cho khâu chăm sóc điều trị nên tỷ lệ lợn chết cao 43 Kết nghiên cứu lần khẳng định chăn nuôi việc giữ ấm chống ẩm cho lợn sơ sinh lợn theo mẹ quan trọng, làm giảm tỷ lệ hội chứng tiêu chảy cách đáng kể 4.2.6 Kết theo dõi triê ̣u chứng lâm sàng lợn mắc tiêu chảy Trong thời gian thực tập qua theo dõi 79 lợn mắc bệnh thấy xuấ t hiê ̣n mô ̣t số triê ̣u chứng chủ yế u thể hiê ̣n qua bảng sau : Bảng 4.7 Triêụ chƣ́ng lơ ̣n mắ c tiêu chảy Số STT Triệu chứng Số có theo dõi biể u hiêṇ (con) (con) Tỷ lệ (%) Phân loãng, tanh, vàng, xám, trắng, khắm… 79 79 100 Ủ rũ, mệt mỏi, chậm chạp 79 66 83,54 Sụt cân 79 56 70,88 Niêm mạc nhợt nhạt, da khô 79 59 74,68 Lông xù 79 41 51,89 Thở nhanh, yếu 79 15 18.98 Sốt 79 22 27,83 Các triệu chứng biểu phân lợn biểu rõ với tỷ lệ cao, 100% hiê ̣n tươ ̣ng phân din ́ h bế t quanh hâ ̣u mô n, phân loañ g có da ̣ng lỏng nước, màu vàng, màu xám tro Con vật mệt mỏi, ủ rũ, lười vận động chiếm 83,54% tổng số theo dõi Khi vật bị bệnh, vật bị nước, chất điện giải, gây rối loạn trình trao đổi chất, làm cho vật tiêu hao lượng, trạng thái ủ rũ, mệt mỏi Con vật thở nhanh, thở yếu chiếm 18,98% tổng số theo dõi Nguyên nhân mắc bệnh, số vi khuẩn tiết độc tố tác động đến trung khu hô hấp làm tăng tần số hô hấp 44 Về thân nhiệt: Đa số lợn mắc hội chứng tiêu chảy thường kèm theo tượng sốt (chiếm 27,83%), có tăng nhẹ (40 - 410C) ngày đầu bệnh sau giảm dần trở lại bình thường Đối với lợn tiêu chảy, triệu chứng điển hình để phát bệnh, triệu chứng phân loãng, tanh, khẳm, màu trắng, vàng hay nâu, có lẫn bọt khí lổn nhổn phân Tỷ lệ lợn mắc bệnh có triệu chứng cao 100% Phân lỏng hay sền sệt, phân thường dính vào đuôi, hậu môn hay mông lợn Phân lợn lỏng tác động độc tố vi khuẩn đường ruột, nước không hấp thu vào thể mà nước đưa từ thể ruột Tại ruột, lên men sinh vi khuẩn làm xuất bọt khí lổn nhổn phân Với lợn bị tiêu chảy, hầu hết thức ăn chưa tiêu hoá hết, tác động vi khuẩn, tạo sản phẩm trung gian làm cho phân có nhiều màu sắc khác có mùi khó chịu, gần chuồng nuôi lợn nái có lợn mắc bệnh, người ta dễ dàng phát bệnh nhờ mùi phân màu phân Lợn bị tiêu chảy dẫn đến bị nước, gây rối loạn trao đổi chất thể, gây thiếu máu Vì với lợn mắc bệnh thường gặp triệu chứng: Niêm mạc nhợt nhạt, khô (chiếm 74,68%), lông xù chiếm 51,89% Lợn mắc hội chứng tiêu chảy, nước, chất điện giải, gây thiếu máu, làm cho vật sút cân nhanh, sinh trưởng phát triển chậm làm cho vật gầy còm Tỷ lệ lợn sút cân, gầy còm chiếm 70,88% Với lợn cai sữa, xuất chuồng khối lượng cai sữa thường thấp so với lợn không bị bệnh Chú ý để phát sớm triệu chứng cần thường xuyên kiểm tra lợn , ý lồng úm Có phải ý quan sát sàn chuồng có bi ̣bê ̣nh lươ ̣ng phân thải it́ và rơi theo khe sàn xuố ng dưới nề n chuồ ng 4.2.7 Đánh giá kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn Kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn hai phác đồ điều trị thể bảng 4.8 45 Bảng 4.8 Kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn hai loại thuốc Baytril 5% BIO – Genta-Tylosin STT Phác đồ điều trị Số lợn Số ngày Liều Số lợn điều trị điều trị lƣợng khỏi bệnh Tỷ lệ (con) (ngày) (ml) (con) Baytril 5% 39 1ml/ 10kg TT 37 94,87 BIO – Genta-Tylosin 40 1ml/ 10kg TT 36 90,00 Liệu trình điều trị thực ngày, sau ngày điều trị chưa khỏi bệnh coi không khỏi bệnh phác đồ chuyển sang dùng thuốc khác điều trị Trường hợp không khỏi bệnh tiến hành loại thải coi chết Qua bảng 4.8 cho thấy: Việc sử dụng phác đồ điều trị khác cho kết khác Trong phác đồ sử dụng, phác đồ cho tỷ lệ khỏi bệnh cao 94,87% Khi điều trị phác đồ 1, tỷ lệ khỏi bệnh thấp đạt 90% Phác đồ có hiệu rõ rệt phác đồ Baytril 5% dung dịch tiêm có thành phần norfloxacin kháng sinh tổng hợp hệ IV nhóm fluroquinolone, có hoạt phổ tác dụng mạnh với vi khuẩn Gram (-) Nó ức chế chép DNA cách kết dính hai tiểu đơn vị A DNA gynase làm cho DNA không xoắn vòng Tức tác động vào quan điều khiển trình sống vi khuẩn nhân Norfloxacin khuếch tán nhanh thể động vật điều trị trì nồng độ tác dụng vòng 24 Trên sở đó, em mạnh dạn đề nghị sử dụng phác đồ để điều trị hội chứng tiêu chảy lợn cho có hiêu 46 PHẦN KẾT LUẬN ĐỂ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ những kế t quả nghiên cứu đươ ̣c em rút mô ̣t số kế t luâ ̣n sau : - Tình hình chăn nuôi lơ ̣n ta ̣i trại công ty phát triển tốt, sở vâ ̣t chấ t hiê ̣n đa ̣i và kĩ thuật chăn nuôi tốt - Tình hình hội chứng tiêu chảy qua tháng năm diễn phức ta ̣p - Tình hình hội chứng tiêu chảy qua gia đoạn tuổi khác rõ rệt Cao giai đoạn 8–14 ngày tuổi chiếm (13,20%) giai đoạn ss – ngày (8,00%) tuổi từ 15 – 21 ngày (10,40%) thấp - Tình hình mắc tiêu chảy lợn theo tính biệt không khác có ngĩa tính biệt không ảnh hưởng tới bệnh - Trong thời gian thực tập tháng ảnh hưởng đợt mưa kéo dài mà trại chăn nuôi Công ty nơi chịu ảnh hưởng nhiều nên tỷ lệ mắc bệnh cao - Hô ̣i chứng tiêu chảy xảy với các triê ̣u chứng rấ t đa da ̣ng và tỷ lệ triệu chứng cũng rấ t khác nha u, mà biểu điển hình phân loảng có mùi khắm màu trắng xám - Kết thử nghiệm phác đồ điều trị cho thấy phác đồ sử dụng baytril 5% cho tỷ lệ khỏi bệnh cao 94,87% Khi điều trị phác đồ sử dụng BIO-Genta-Tylosin tỷ lệ khỏi bệnh thấp đạt 90% Phác đồ có hiệu rõ rệt phác đồ Do đề nghị nên sử dụng phác đồ để đem lại hiệu điều trị cho người chăn nuôi 5.2 Đề nghị - Do thời gian và điề u kiê ̣n thự c tâ ̣p có ̣n nên em mới chỉ tiế n hành khảo sát tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy lợn theo mẹ Đồng thời e m chưa có điề u kiê ̣n nghiên c ứu chẩn đoán xem nguyên nhân nguyên nhân gây nên hội chứng tiêu chảy lợn số nhiều nguyên nhân virus, vi 47 khuẩn, ky sinh trùng, dinh dưỡng Vì em đề ngh ị nên có nghiên cứu chuyên sâu tìm hiểu xác nguyên gây hội chứng tiêu chảy lợn, nghiên cứu biện pháp phòng hội chứng tiêu chảy lợn có hiệu - Đối với cán kỹ thuật công nhân trại làm tốt khâu vệ sinh chuồng nuôi và thể gia sú c chăn sóc nuôi dương - Đối với trại nên mở rộng thêm quy mô sản xuất , bên ca ̣nh đó tu sửa la ̣i sở vâ ̣t chấ t hiê ̣n sử du ̣ng - Đón nhâ ̣n và ta ̣o điề u kiê ̣n nữa cho sinh viên về thực tâ ̣p ta ̣i tra ̣i - Sử dụng baytril 5% cho lợn mắc hội chứng tiêu chảy từ 1- 21 ngày tuổi với liều lượng 1ml/10kg thể trọng nhằm điều trị kịp thời, giảm chi phí chăn nuôi công chăm sóc nuôi dưỡng 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu nƣớc Trịnh Tuấn Anh (2010), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ số yếu tố gây bệnh vi khuẩn salmonelaa spp trọng hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị, luận văn thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp Đặng Xuân Bình (2010), Giáo trình Vi sinh vật học thú y, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2008), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông Nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E Coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Lê Văn Dương (2010), Phân lập xác định vai trò escherichia coli hội chứng tiêu chảy lợn số huyện tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị, luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng (1986), Bệnh lợn ỉa phân trắng, Nxb Nông thôn, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ (1995), Bệnh đườngtiêu hóa lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 10 Nghiêm Thị Anh Đào (2008), Xác định vai trò vi khuẩn E.coli gây hội chứng tiêu chảy lợn địa bàn ngoại thành Hà Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 49 11 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp 12 Trầ n Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình (2002), “Chế ta ̣o, thử nghiê ̣m mô ̣t số chế phẩ m sinh ho ̣c phòng tri ̣bê ̣nh tiêu chảy phân trắ ng lơ ̣n E coli và Cl.perfringens”, Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú y, số (1) 13 Nguyễn Bá Hiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động chúng gia súc khỏe mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, điều trị thử nghiệm, Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp, Hà Nội 14 Phạm Khắc Hiế u , Bùi Thị Tho (1996), “Kế t quả kiể m tra tính kháng kháng sinh E coli phân lâ ̣p từ lơ ̣n bi ̣phân trắ ng ta ̣i các tin ̉ h phiá Bắ c 20 năm qua (1975 – 1995)”, Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú y, Tâ ̣p III số (4) 15 Nguyễn Thị Kim Lan, La Văn Công, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh (2009), “Tình hình bệnh tiêu chảy lợn sau cai sữa tỷ lệ nhiễm giun sán lợn tiêu chảy Thái Nguyên”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XVI (1), trang 36 - 41 16 Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Minh, Nguyễn Thị Ngân (2006), “Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật thú y, tập XIII (4), trang 92 - 96 17 Phạm Sỹ Lăng (2009), “Bệnh tiêu chảy vi khuẩn lợn biện pháp phòng trị”, tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật thú y, tập XVI, tr 80-85 18 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 19 Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, Trương Văn Dung (1997), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Hồ Văn Nam (1982), Chẩn đoán bệnh lây lan gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Trương Quang, Trương Hà Thái (2007), “Biến động số vi khuẩn đường ruột vai trò Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn - tháng tuổi”, Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú y, sô (6),trang 52-57 50 22 Phạm Thế Sơn, Phạm Khắc Hiếu (2008a), “Tác dụng kháng khuẩn chế phẩm EM - TK21 với vi khuẩn E coli, salmonella, Cl perfringens(in vitro) khả phòng trị tiêu chảy chế phẩm EM - TK21 lợn - 60 ngày tuổi”, Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật thú y, tập XV (1), trang 69 - 72 23 Phạm Thế Sơn, Phạm Khắc Hiếu, Cù hữu Phú, Lê Văn Tạo (2008b), “Đặc tính vi khuẩn E coli, salmonella, Cl perfringens gây bệnh lợn tiêu chảy” Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật thú y, tập XV (1), trang 73 – 77 24 Lê Văn Tạo (2007), Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 25 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Lan Hương (2004), Giáo trình Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Phạm Ngọc Thạch (2005), Hội chứng tiêu chảy gia súc, Trường Đại học Nông Nghiệp I – Hà Nội – Khoa Chăn nuôi Thú y, Hà Nội 27 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng phi lâm sàng gia súc,viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp Hà Nội, trang 20 - 32 28 Tống Vũ Thắng, Đậu Ngọc Hào (2008), “Nghiên cứu mối quan hệ ô nhiễm nấm mốc, E coli, Samonella, Clostridium perfringens thức ăn hỗn hợp tỷ lệ lợn bị tiêu chảy mùa khô, mùa mưa sở chăn nuôi lợn sinh sản Thành Phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú y, Tập XV (1) 29 Đỗ Ngọc Thúy, Darren Trott, Ian Wilkie, Cù Hữu Phú (2002-2003), Đặc tính kháng nguyên vai trò gây bệnh vi khuẩn Enterotoxigenic escherichia coli gây bệnh tiêu chảy lợn số tỉnh miền Bắc Việt Nam, Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y, phần Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, trang 59 - 69 30 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli salmonella spp.trong hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mô hình trại nuôi công nghiệp”, Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Phát triển 2013, tập 11 số (3),trang 318-327 51 31 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Ngiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn clostridium perfringens hội chứng tiêu chảy lợn Phú Thọ biện pháp phòng trị, luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 32 Tạ Thị Vịnh (1996), Những biến đổi bệnh lý đường ruột bệnh phân trắng lợn con, Luận án tiến sỹ khoa học Nông nghiệp II Tài liệu nƣớc 33 Akita E.M, S.Nakai(1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), P.207 – 214 34 Bertschinger, H U a F J M (1999), Escherichia coli infection In Diseases of swine, pp 431 - 468 35 GlawischingE Bacher H (1992), The Efficacy ofE costat on E Coliinfected weaning pigg, 12thIPVS Congress, August 36 Smith H.W, Halls.S (1976), “Observations by the ligated segment and oral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lamb and rabbits”, Journal of Pathology and Bacteriology 93, 499 37 Soko Mikula.Sova (9/1981), Neonatal coli – infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV – Kosice 52 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Các Triêu chứng bệnh tiêu chảy lợn 53 Các Triêu chứng bệnh tiêu chảy lợn 54 Thuốc dụng cụ dùng đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở lợn tại trại chăn nuôi cổ phần thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh và các biện pháp phòng trị bệnh, Tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở lợn tại trại chăn nuôi cổ phần thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh và các biện pháp phòng trị bệnh, Tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở lợn tại trại chăn nuôi cổ phần thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh và các biện pháp phòng trị bệnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay