Giáo trình cấu trúc máy tính

296 641 0
  • Loading ...
1/296 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:45

Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính Chương Giới thiệu Phần mềm PC Nội dung chương ƒ Phần mềm Phần cứng tương tác với nào? ƒ Tài nguyên hệ thống gì? Vai trò nó? ƒ Quan hệ OS với BIOS, trình điều khiển thiết bị, chương trình ứng dụng ƒ OS chạy chương trình ứng dụng nào? Quan hệ Phần cứng Phần mềm Phần mềm? ƒ Trí tuệ máy tính ƒ Có nhiều kiểu phần mềm ƒ Xác định thành phần phần cứng có ƒ Xác định cấu hình để sử dụng phần cứng ƒ Dùng phần cứng để thực công việc Operating System (OS): Hệ điều hành ƒ Điều khiển tất phần cứng máy tính ƒ Cung cấp giao diện phần cứng người sử dụng ƒ Hiện có nhiều hệ điều hành dành cho PC cho phép lựa chọn ƒ Các hệ điều hành đại phát triển theo hướng sử dụng giao diện đồ hoạ Các chức cụ thể OS ƒ Sử dụng BIOS ƒ Quản lý nhớ phụ ƒ Trợ giúp chẩn đoán trục trặc phần cứng phần mềm ƒ Giao tiếp phần cứng phần mềm ứng dụng ƒ Thực công việc người sử dụng yêu cầu Các hệ điều hành phổ biến ƒ DOS ƒ Windows 9x ƒ Windows NT, Windows 2000, Windows XP ƒ Unix ƒ Linux ƒ OS/2 ƒ Mac OS Các kiểu phần mềm PC ƒ BIOS trình điều khiển thiết bị ƒ Hệ điều hành (OS) ƒ Phần mềm ứng dụng Mối liên hệ kiểu phần mềm PC với phần cứng Tài nguyên hệ thống: thứ VESA Bus AGP Bus dùng với card gia tốc đồ hoạ Card gia tốc đồ hoạ ƒ Card video có xử lý riêng để tăng cường tính ƒ hiển thị thông tin PC Giảm bớt gánh nặng cho CPU việc: • Giải mã MPEG • Đồ hoạ 3-D • Cổng kép • Chuyển đổi không gian màu • Interpolated scaling • EPA Green PC support Bộ nhớ Video (RAM video) ƒ Định vị card video, có nhiều loại: ƒ VRAM (Video RAM) ƒ SGRAM (synchronous graphics RAM) ƒ WRAM (window RAM) ƒ 3-D RAM Khi hiển thị văn bản, hình tập hợp vị trí ký tự Vị trí ký tự: nơi hiển thị ký tự Tổ chức RAM video mode văn bản: Tốn byte cho vị trí ký tự gồm byte chứa mã ASCII byte thuộc tính Khuôn dạng byte thuộc tính R G B Màu ký tự Độ phân giải Độ sâu màu ƒ Độ phân giải mxn ƒ ƒ ƒ m = số lượng pixel theo chiều ngang n = số lượng pixel theo chiều đứng Độ phân giải cao hình ảnh mịn Độ sâu màu: D màu b bit D = số lượng màu mà pixel hiển thị b = log2D = số bit dùng để biểu diễn màu pixel Dung lượng RAM video cần thiết = m x n x b (bit) Một số ví dụ Các nhà sản xuất card Video Tóm tắt chương ƒ Vấn đề cài đặt hỗ trợ thiết bị I/O ƒ Thủ tục cài đặt chung ƒ Cài đặt thiết bị I/O dùng cổng nối tiếp, song song, USB, IEEE 1394 khe cắm mở rộng ƒ Các thiết bị I/O PC: bàn phím, chuột hệ thống video Thi học kỳ ƒ Thi trắc nghiệm máy tính ƒ 40 câu hỏi ƒ Mỗi câu hỏi có trả lời: A,B,C,D,E ƒ Chỉ phép chọn trả lời ƒ Thời gian 60 phút Good Luck to You! [...]... gồm segment:offset ƒ Ví dụ: C800:5000 f000:fff5 Địa chỉ bộ nhớ CPU truy cập bộ nhớ dùng địa chỉ bộ nhớ như thế nào? Phân chia bộ nhớ dưới DOS Việc cấp phát địa chỉ bộ nhớ Tạo bóng ROM ƒ Quá trình copy các chương trình từ ROM vào RAM để thực hiện ƒ Mục đích: Tăng tốc độ xử lý Địa chỉ I/O ƒ Các con số CPU dùng để truy cập các thiết bị ƒ Thường được gọi là Địa chỉ cổng hoặc đơn giản là Cổng Địa chỉ I/O... mode • Đơn nhiệm • Đường dẫn dữ liệu16-bit; 1M địa chỉ bộ nhớ ƒ Protected mode • Đa nhiệm • Đường dẫn dữ liệu 32-bit; ít nhất 4G địa chỉ bộ nhớ • OS quản lý việc truy cập RAM và không cho phép các chương trình khác truy cập trực tiếp RAM Real Mode Protected Mode So sánh Real Mode và Protected Mode à OS sử dụng các mode Real và Protected như thế nào? ƒ OS phải đồng bộ với CPU ƒ Các ứng dụng phải được biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình cấu trúc máy tính, Giáo trình cấu trúc máy tính, Giáo trình cấu trúc máy tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay