Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa

108 184 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:43

Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa 3 Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ BẢO VỆ RƠLE I Khái niệm chung: I.1 Nhiệm vụ bảo vệ rơle: Khi thiết kế vận hành hệ thống điện cần phải kể đến khả phát sinh hư hỏng tình trạng làm việc không bình thường hệ thống điện Ngắn mạch loại cố xảy nguy hiểm hệ thống điện Hậu ngắn mạch là: a) Trụt thấp điện áp phần lớn hệ thống điện b) Phá hủy phần tử bị cố tia lửa điện c) Phá hủy phần tử có dòng ngắn mạch chạy qua tác động nhiệt d) Phá hủy ổn định hệ thống điện Ngoài loại hư hỏng, hệ thống điện có tình trạng việc không bình thường Một tình trạng việc không bình thường tải Dòng điện tải làm tăng nhiệt độ phần dẫn điện giới hạn cho phép làm cách điện chúng bị già cỗi bị phá hủy Để ngăn ngừa phát sinh cố phát triển chúng thực biện pháp để cắt nhanh phần tử bị hư hỏng khỏi mạng điện, để loại trừ tình trạng làm việc không bình thường có khả gây nguy hiểm cho thiết bị hộ dùng điện Để đảm bảo làm việc liên tục phần không hư hỏng hệ thống điện cần có thiết bị ghi nhận phát sinh hư hỏng với thời gian bé nhất, phát phần tử bị hư hỏng cắt phần tử bị hư hỏng khỏi hệ thống điện Thiết bị thực nhờ khí cụ tự động có tên gọi rơle Thiết bị bảo vệ thực nhờ rơle gọi thiết bị bảo vệ rơle (BVRL) Như nhiệm vụ thiết bị BVRL tự động cắt phần tử hư hỏng khỏi hệ thống điện Ngoài thiết bị BVRL ghi nhận phát tình trạng làm việc không bình thường phần tử hệ thống điện, tùy mức độ mà BVRL tác động báo tín hiệu cắt máy cắt Những thiết bị BVRL phản ứng với tình trạng làm việc không bình thường thường thực tác động sau thời gian trì định (không cần phải có tính tác động nhanh thiết bị BVRL chống hư hỏng) I.2 Yêu cầu mạch bảo vệ: I.2.1 Tính chọn lọc: Tác động bảo vệ đảm bảo cắt phần tử bị hư hỏng khỏi hệ thống điện gọi tác động chọn lọc Khi có nguồn cung cấp dự trữ cho hộ tiêu thụ, tác động tạo khả cho hộ tiêu thụ tiếp tục cung cấp điện Hình 1.1 : Cắt chọn lọc mạng có nguồn cung cấp Yêu cầu tác động chọn lọc không loại trừ khả bảo vệ tác động bảo vệ dự trữ trường hợp hỏng hóc bảo vệ máy cắt phần tử lân cận Cần phân biệt khái niệm chọn lọc: Chọn lọc tương đối: theo nguyên tắc tác động mình, bảo vệ làm việc bảo vệ dự trữ ngắn mạch phần tử lân cận Chọn lọc tuyệt đối: bảo vệ làm việc trường hợp ngắn mạch phần tử bảo vệ I.2.2 Tác động nhanh: Càng cắt nhanh phần tư bị ngắn mạch hạn chế mức độ phá hoại phần tử , giảm thời gian trụt thấp điện áp hộ tiêu thụ có khả giữ ổn định hệ thống điện Để giảm thời gian cắt ngắn mạch cần phải giảm thời gian tác động thiết bị bảo vệ rơ le Tuy nhiên số trường hợp để thực yêu cầu tác động nhanh thỏa mãn yêu cầu chọn lọc Hai yêu cầu mâu thuẫn nhau, tùy điều kiện cụ thể cần xem xét kỹ yêu cầu I.2.3 Độ nhạy: Bảo vệ rơle cần phải đủ độ nhạy hư hỏng tình trạng làm việc không bình thường xuất phần tử bảo vệ hệ thống điện Thường độ nhạy đặc trưng hệ số nhạy Kn Đối với bảo vệ làm việc theo đại lượng tăng ngắn mạch (ví dụ, theo dòng), hệ số độ nhạy xác định tỷ số đại lượng tác động tối thiểu (tức dòng ngắn mạch bé nhất) ngắn mạch trực tiếp cuối vùng bảo vệ đại lượng đặt (tức dòng khởi động) đại lượng tác động tối thiểu Kn = -đại lượng đặt Thường yêu cầu Kn = 1,5 ÷ I.2.4 Tính bảo đảm: Bảo vệ phải luôn sẵn sàng khởi động tác động cách chắn tất trường hợp ngắn mạch vùng bảo vệ tình trạng làm việc không bình thường định trước Mặc khác bảo vệ không tác động ngắn mạch Nếu bảo vệ có nhiệm vụ dự trữ cho bảo vệ sau ngắn mạch vùng dự trữ bảo vệ phải khởi động không tác động bảo vệ đặt gần chỗ ngắn mạch chưa tác động Để tăng tính đảm bảo bảo vệ cần: Dùng rơle chất lượng cao Chọn sơ đồ bảo vệ đơn giản (số lượng rơle, tiếp điểm ít) Các phận phụ (cực nối, dây dẫn) dùng sơ đồ phải chắn, đảm bảo Thường xuyên kiểm tra sơ đồ bảo vệ II Sơ đồ nối máy biến dòng rơle: II.1 Sơ đồ BI rơle nối theo hình Y hoàn toàn: Dòng vào rơle dòng pha (hình 1.2) Trong chế độ làm việc bình thường ngắn mạch pha : Ia + I b + Ic = 3Io = dây trung tính (dây trở về) dòng Nhưng dây trung tính cần thiết để đảm bảo làm việc đắn sơ đồ ngắn mạch chạm đất Sơ đồ làm việc tất dạng ngắn mạch Tuy nhiên để chống ngắn mạch pha N(1) thường dùng sơ đồ hoàn hảo có lọc dòng thứ tự không LI0 II.2 Sơ đồ BI rơle nối theo hình khuyết: Dòng vào rơle dòng pha Dòng dây trở bằng: I v = − (I a + I c ) hay I v = I b (khi Io) Dây trở (hình 1.3) cần thiết tình trạng làm việc bình thường để đảm bảo cho BI làm việc bình thường Trong số trường hợp ngắn mạch pha (có Ib ≠ 0) ngắn mạch nhiều pha chạm đất, dây trở cần thiết để đảm bảo cho bảo vệ tác động Khi ngắn mạch pha pha không đặt BI sơ đồ không làm việc sơ đồ dùng chống ngắn mạch nhiều pha Hình 1.2 : Sơ đồ hoàn toàn Hinh 1.3 : Sơ đồ khuyết II.3 Sơ đồ rơle nối vào hiệu dòng pha (số8): Dòng vào rơle hiệu dòng pha (hình 1.4) : I R = Ia − Ic Trong tình trạng đối xứng IR = Ia Giống sơ đồ khuyết, sơ đồ số không làm việc ngắn mạch pha N(1) vào pha không đặt máy biến dòng Tất sơ đồ nói phản ứng với N(3) ngắn mạch pha (AB, BC, CA) Vì để so sánh tương đối Hình 1.4 : Sơ đồ số chúng người ta phải xét đến khả làm việc bảo vệ số trường hợp hư hỏng đặc biệt, hệ số độ nhạy, số lượng thiết bị cần thiết mức độ phức tạp thực sơ đồ II.4 Khả làm việc sơ đồ : II.4.1 Khi chạm đất: Khi chạm đất pha điểm mạng điện hở có dòng chạm đất bé, ví dụ điểm chạm đất thứ NB pha B điểm chạm đất thứ hai NC pha C (hình 1.5), bảo vệ đường dây nối theo sơ đồ hoàn toàn có thời gian làm việc chúng tác động, đường dây bị cắt Nếu bảo vệ nối theo sơ đồ Y khuyết hay số (BI đặt pha A & C) có đường dây bị cắt Để bảo vệ tác động cách hợp lí, BI phải đặt pha tên (ví dụ A, C) Khi xuất hư hỏng hai đoạn kề đường dây hình tia (hình 1.6), bảo vệ nối Y hoàn toàn đoạn xa nguồn bị cắt có thời gian bé Nếu nối Y khuyết hay số đoạn gần nguồn bị cắt , điều không hợp lí Hình 1.5 : Chạm đất kép đường dây khác Hình 1.6 : Chạm đất kép hai đoạn nối tiếp đường dây II.4.2 Khi ngắn mạch hai pha sau máy biến áp nối Y/∆ ∆/Y ngắn mạch pha sau máy biến áp nối Y/Y0 : Khi ngắn mạch pha sau máy biến áp nối Y/∆-11, phân bố dòng hư hỏng pha hình 1.7 (giả thiết máy biến áp có tỷ số biến đổi nB = 1) Dòng pha (pha B, ngắn mạch pha pha A,B) pha (2) I N , dòng hai pha (A C) trùng I (N2 ) Đối với máy biến áp nối ∆/Y, phân bố dòng pha tương tự Phân tích làm việc bảo vệ trường hợp hư hỏng nói ta thấy: Bảo vệ nối theo sơ đồ hoàn toàn luôn làm việc có dòng ngắn mạch lớn qua rơle bảo vệ ( 2) Bảo vệ nối theo sơ đồ hình khuyết với BI đặt pha có dòng IN có độ nhạy giảm lần so với sơ đồ hoàn toàn Bảo vệ dùng rơle nối vào hiệu dòng pha trường hợp không làm việc, dòng IR = Ia - Ic = Tất nhiên điều xảy trường hợp N(2) có sau máy biến áp xét Khi ngắn mạch pha sau máy biến áp nối Y/Y0 ta có quan hệ tương tự Hình 1.7: Ngắn mạch pha sau máy biến áp có tổ nối dây Y/∆-11 III Các phần tử bảo vệ: Trường hợp chung thiết bị bảo vệ rơle bao gồm phần tử sau : cấu phần logic Các cấu kiểm tra tình trạng làm việc đối tượng bảo vệ, thường phản ứng với đại lượng điện Chúng thường khởi động không chậm trễ tình trạng làm việc bị phá hủy Như cấu hai trạng thái: khởi động không khởi động Hai trạng thái cấu tương ứng với trị số định xung tác động lên phần logic bảo vệ Khi bảo vệ làm việc phần logic nhận xung từ cấu chính, tác động theo tổ hợp thứ tự xung Kết tác động làm cho bảo vệ khởi động kèm theo việc phát xung cắt máy cắt báo tín hiệu hoăc làm cho bảo vệ không khởi động 159  Chương 11: TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP VÀ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG I Khái niệm chung: Duy trì điện áp bình thường biện pháp để đảm bảo chất lượng điện hệ thống điện Điện áp giảm thấp mức gây nên độ trượt lớn động không đồng bộ, dẫn đến qúa tải công suất phản kháng nguồn điện Điện áp giảm thấp làm giảm hiệu phát sáng đèn chiếu sáng, làm giảm khả truyền tải đường dây ảnh hưởng đến độ ổn định máy phát làm việc song song Điện áp tăng cao làm già cỗi cách điện thiết bị điện (làm tăng dòng rò) chí đánh thủng cách điện làm hư hỏng thiết bị Điện áp điểm nút hệ thống điện trì giá trị định trước nhờ có phương thức vận hành hợp lí, chẳng hạn tận dụng công suất phản kháng máy phát máy bù đồng bộ, ngăn ngừa tải phần tử hệ thống điện, tăng giảm tải hợp lí đường dây truyền tải, chọn tỷ số biến đổi thích hợp máy biến áp Điện áp trì nhờ thiết bị tự động điều chỉnh kích từ (TĐK) máy phát điện máy bù đồng bộ, thiết bị tự động thay đổi tỷ số biến đổi máy biến áp, thiết bị tự động thay đổi dung lượng tụ bù tĩnh II Thiết bị TĐK: Thiết bị tự động điều chỉnh kích từ (TĐK) sử dụng để trì điện áp theo đặc tính định trước để phân phối phụ tải phản kháng nguồn cung cấp tình trạng làm việc bình thường hệ thống điện II.1 Các nguyên tắc thực tự động điều chỉnh kích từ: Máy phát đặc trưng sức điện động EF điện kháng XF (hình 11.5) Áp đầu cực máy phát xác định theo biểu thức : U F = EF − j I F X F (11.2) Nếu EF = const, IF thay đổi UF thay đổi, để giữ UF = const phải thay đổi EF tức thay đổi kích từ máy phát Theo nguyên tắc tác động, thiết bị tự động điều chỉnh điện áp chia thành nhóm: Điều chỉnh điện áp theo độ lệch đại lượng điều chỉnh (ví dụ, theo độ lệch UF) Điều chỉnh điện áp tùy thuộc vào tác động nhiễu (ví dụ, theo dòng điện máy phát IF , theo góc ϕ điện áp dòng điện máy phát, ) 160 Điều chỉnh điện áp theo độ lệch đại lượng điều chỉnh theo tác động nhiễu Hình 11.5 : Sơ đồ thay đồ thị véctơ điện áp máy phát Đối với máy phát điện dùng máy kích thích chiều, thiết bị điều chỉnh điện áp chia thành nhóm: a) Thay đổi kích từ máy phát nhờ thay đổi RKT mạch cuộn kích từ WKT máy kích thích KT cách từ từ nhờ trượt (hình 11.6 a) nối tắt phần RKT theo chu kỳ (hình 11.6 b) Hình 11.6 : Thay đổi kích từ máy phát nhờ thay đổi RKT b) Thay đổi kích từ máy phát nhờ dòng kích từ phụ IKTf tỷ lệ với ∆U IF đại lượng ∆U IF Dòng kích từ phụ đưa vào cuộn kích từ WKT (hình 11.7 a) cuộn kích từ phụ WKTf (hình 11.7 b) máy kích thích 161 Hình 11.7 : Thay đổi kích từ máy phát nhờ dòng kích từ phụ II.2 Compun dòng điện: Thiết bị compun dòng điện tác động theo nhiễu dòng điện IF máy phát Sơ đồ cấu trúc thiết bị compun kích từ máy phát hình 11.8 Dòng thứ cấp I2 BI tỷ lệ với dòng IF Dòng biến đổi qua máy biến áp trung gian BTG, chỉnh lưu đưa vào cuộn kích từ WKT máy kích thích Dòng chỉnh lưu IK gọi dòng compun vào cuộn WKT hướng với dòng IKT từ máy kích thích Như dòng tổng (IKT + IK) cuộn kích từ WKT máy kích thích phụ thuộc vào dòng IF máy phát Biến áp BTG để cách ly mạch kích từ máy kích thích với mạch thứ BI có điểm nối đất, nhờ chọn hệ số biến đổi thích hợp phối hợp dòng thứ I2 BI với dòng compun IK Biến trở đặt Rđ để thay đổi cách đặn dòng IK đưa thiết bị compun vào làm việc, tách Hình 11.8 : Sơ đồ cấu trúc thiết bị compun kích từ máy phát 162 Hình 11.9 : Đặc tính thay đổi điện áp UF máy phát ứng với cosϕ khác Ưu điểm thiết bị compun đơn giản, tác động nhanh Nhưng có số nhược điểm: Compun tác động theo nhiễu, phản hồi để kiểm tra đánh giá kết điều chỉnh Đối với sơ đồ nối compun vào cuộn kích từ WKT máy kích thích hình 11.7a, IF< IFmin UF thay đổi giống trường hợp compun (hình 11.9) Dòng IFmin gọi ngưỡng compun Thường IFmin = (10 ÷ 30)%IFđm Tuy nhiên máy phát thường không làm việc với phụ tải nhỏ nên nhược điểm không cần phải quan tâm Compun không phản ứng theo thay đổi điện áp cosϕ, trì điện áp không đổi góp điện áp máy phát Trên hình 1.19 đặc tính thay đổi điện áp UF theo IF Ta thấy với giá trị IF, thiết bị compun điều chỉnh điện áp UF đến giá trị khác ứng với trường hợp cosϕ khác Hình 11.10 : Sơ đồ cấu trúc correctơ điện áp 163 II.3 Correctơ điện áp: Correctơ điện áp thiết bị tự động điều chỉnh kích từ tác động theo độ lệch điện áp, thường dùng kết hợp với thiết bị compun kích từ để điều chỉnh điện áp đầu cực máy phát cách hiệu Hình 11.10 sơ đồ cấu trúc correctơ điện áp, bao gồm: phận đo lường ĐL phận khuyếch đại KĐ Bộ phận đo lường ĐL nối với máy biến điện áp BU qua tự ngẫu đặt TNĐ Khi điện áp thay đổi, phận đo lường ĐL phản ứng điều khiển làm việc phận khuyếch đại KĐ Tự ngẫu đặt TNĐ để thay đổi mức điện áp máy phát cần phải trì correctơ Bộ phận khuyếch đại KĐ cung cấp từ BU đưa dòng correctơ chỉnh lưu IC vào cuộn kích từ phụ WKTf máy kích thích Dòng IC qua cuộn kích từ phụ hướng với dòng cuộn kích từ WKT máy kích thích Bộ phận đo lường gồm phần tử (hình 11.11a): phần tử tuyến tính TT phần tử không tuyến tính KTT Phần tử tuyến tính TT tạo nên dòng điện tuyến tính ITT tỷ lệ với điện áp UF máy phát, phần tử không tuyến tính KTT tạo nên dòng điện IKTT phụ thuộc cách không tuyến tính vào điện áp UF máy phát (hình 11.11b) Hình 11.11 : Bộ phận đo lường a) Sơ đồ khối chức b) Đặc tính quan hệ dòng ITT IKTT với áp đầu vào Bộ phận đo lường làm việc theo nguyên tắc so sánh dòng ITT IKTT Từ đặc tính hình 11.11b ta thấy rằng: UF = U0 (U0 điện áp xác định góp nối máy phát), dòng ITT = IKTT, lúc có dòng ICmin nhỏ đưa từ correctơ Khi UF giảm, ví dụ giảm đến U1 ITT > IKTT tín hiệu từ phận đo lường ĐL điều khiển phận khuyếch đại KĐ làm tăng dòng IC đưa vào cuộn kích từ phụ WKTf máy kích thích để tăng UF lên Khi điện áp UF tăng, ví dụ tăng tới U2 IKTT > ITT, lúc xuất dòng IC > ICmin làm tăng UF thêm Để ngăn ngừa correctơ tác động không vậy, sơ đồ correctơ có bố trí phần tử khóa IKTT>ITT Đặc tính correctơ quan hệ dòng IC với điện áp góp nối máy phát hình 11.12 Điểm a, tương ứng với IC = IC max, xác đinh khả tăng cường kích từ lớn đảm bảo correctơ Dòng IC điểm d xác định khả giảm kích từ 132 Hình 9.2: Sơ đồ thiết bị TĐL lần đường dây có nguồn cung cấp phía IV.2 Đặc điểm sơ đồ: Sơ đồ khởi động theo phương pháp không tương ứng vị trí khóa điều khiển (tiếp điểm KĐKI) vị trí máy cắt (tiếp điểm 2RG rơle phản ánh vị trí cắt máy cắt) Tiếp điểm RT2 điện trở R3 nối song song để tăng lực khởi động ban đầu RT trì RT không bị phát nóng nhờ R3 cản bớt dòng Rơle 1RG có hai cuộn dây, RT1 khép, tụ C phóng qua cuộn dây điện áp 1RGU, cuộn dây dòng điện 1RGI làm nhiệm vụ tự giữ tụ C cung cấp xung ngắn hạn đủ để khởi động 1RG không trì Rơle 4RG có hai cuộn dây, để chống máy cắt đóng lặp lặp lại ngắn mạch tồn hỏng hóc TĐL Ví dụ hỏng tiếp điểm 1RG1 (dính) xảy ngắn mạch, cuộn cắt máy cắt có điện, đồng thời cuộn dòng 4RGI có điện Máy cắt mở 133 tiếp điểm 4RG1 đóng lại, 4RG2 mở Nếu tiếp điểm 1RG1 bị dính cuộn áp 4RGU có điện để trì trạng thái tiếp điểm 4RG1 , 4RG2 Do mạch cuộn đóng máy cắt bị hở máy cắt đóng lặp lặp lại Hình 9.3: Biểu đồ thời gian chu trình TĐL lần V Phối hợp tác động bảo vệ rơle tđl: V.1 Tăng tốc độ tác động bảo vệ sau TĐL: Sau cắt chọn lọc đường dây bị hư hỏng, thiết bị TĐL tác động đóng máy cắt trở lại đồng thời nối tắt phận tạo thời gian bảo vệ (hoặc đưa bảo vệ tác động nhanh vào làm việc) khoảng thời gian giới hạn đó, nhờ đảm bảo cắt nhanh máy cắt trường hợp đóng trở lại đường dây vào ngắn mạch tồn 134 Hình 9.4 : Tăng tốc độ tác động bảo vệ sau TĐL a) Sơ đồ mạng điện b)Mạch tăng tốc Xét sơ đồ mạng điện hình 9.4a sơ đồ thực tăng tốc hình 9.4b Khi xảy ngắn mạch điểm N tiếp điểm rơle 1RI, 2RI bảo vệ 1BV đóng mạch cuộn dây RT, tiếp điểm RT1 đóng tức thời tiếp điểm RGT1 mở nên cuộn dây RG điện Sau thời gian tRT tiếp điểm RT2 đóng mạch cuộn dây RG để cắt máy cắt 1MC Lúc thiết bị TĐL đưa xung đóng lại 1MC đồng thời khởi động RGT, tiếp điểm RGT1 đóng Nếu ngắn mạch tồn 1RI, 2RI RT lại có điện nên RT1 đóng mạch cuộn dây RG cắt nhanh máy cắt 1MC Nếu ngắn mạch tự tiêu tan (TĐL thành công), sau thời gian đủ để đóng chắn 1MC tiếp điểm RGT1 mở bảo vệ 1BV lại làm việc với thời gian đặt trước cho Như tăng tốc độ tác động bảo vệ sau TĐL cho phép rút ngắn thời gian cắt trở lại hư hỏng tồn Tuy nhiên cần lưu ý phận khởi động dòng bảo vệ tăng tốc phải chỉnh định khỏi dòng tự khởi động động (các động bị hãm lại điện trình ngắn mạch chu trình TĐL) V.2 Tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL: Cắt máy cắt lần thứ bảo vệ tác động nhanh không chọn lọc (ví dụ, bảo vệ dòng cắt nhanh), sau bảo vệ bị khóa lại trong khoảng thời gian định để việc cắt máy cắt lần thứ (nếu TĐL không thành công) thực bảo vệ tác động chọn lọc Trong phương pháp tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL, cắt lần thứ xảy hư hỏng phần tử kề, tức tác động không chọn lọc Nếu hư hỏng tự tiêu tan TĐL thành công, tác động không chọn lọc trước bảo vệ sửa chữa tác động thiết bị TĐL Nhờ cắt nhanh ngắn mạch tạo khả TĐL thành công lớn 135 Hình 9.5 : Tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL a) Sơ đồ mạng điện b)Mạch tăng tốc Sơ đồ phận tăng tốc độ bảo vệ trước TĐL hình 9.5b, tiếp điểm 1RI bảo vệ cắt nhanh 3I>>, tiếp điểm 2RI bảo vệ dong cực đai 3I> Thiết bị TĐL đặt đoạn đường dây AB (hình 9.5a) Khi ngắn mạch đoạn đường dây ABCD (ví dụ, điểm N), lúc đầu bảo vệ cắt nhanh 3I>> tác động không thời gian cắt 3MC Sau TĐL khởi động đóng 3MC lại, đồng thời đưa tín hiệu khóa bảo vệ 3I>> Nếu ngắn mạch tồn bảo vệ làm việc cách chọn lọc theo đặc tính thời gian chúng, trường hợp bảo vệ dong cực đai 1I> có thời gian làm việc nhỏ tác động cắt máy cắt 1MC Cần lưu ý việc khóa bảo vệ cắt nhanh 3I>> sơ đồ hình 9.5b thực nhờ tín hiệu từ thiết bị TĐL đưa đến RGT để làm hở mạch tác động rơle 1RI Nhược điểm phương pháp tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL TĐL máy cắt 3MC bị hỏng tất hộ tiêu thụ đường dây bị điện ngắn mạch đoạn cuối Muốn bảo vệ cắt nhanh 3I>> không tác động chọn lọc ngắn mạch sau máy biến áp 1B, 2B cần phải chọn dòng khởi động lớn dòng ngắn mạch lớn ngắn mạch sau máy biến áp Điều làm hạn chế phạm vi sử dụng phương pháp, đoạn đường dây dài công suất máy biến áp 1B, 2B lớn V.3 TĐL theo thứ tự: Trong mạng điện bao gồm nhiều đoạn đường dây nối tiếp thực cắt nhanh ngắn mạch tồn thoáng qua nhờ phối hợp tác động bảo vệ cắt nhanh tác động theo thứ tự thiết bị TĐL đặt máy cắt đoạn kề 136 Hình 9.6 : TĐL theo thứ tự Xét sơ đồ mạng điện hình 9.6, máy cắt 1MC, 2MC, 3MC tương ứng có trang bị: thiết bị tự động đóng trở lại 1TĐL, 2TĐL, 3TĐL; bảo vệ cắt nhanh không chọn lọc 1I>>, 2I>>, 3I>> bảo vệ dòng cực đại tác động chọn lọc 1I>, 2I>, 3I> Dòng khởi động bảo vệ cắt nhanh chọn lớn dòng ngắn mạch sau máy biến áp 1B, 2B; vùng bảo vệ bao gồm toàn đoạn đường dây bảo vệ phần đoạn kề Hình 9.7: Biểu đồ thời gian chu trình TĐL theo thứ tự Xét sơ đồ mạng điện hình 9.6, máy cắt 1MC, 2MC, 3MC tương ứng có trang bị: thiết bị tự động đóng trở lại 1TĐL, 2TĐL, 3TĐL; bảo vệ cắt nhanh không chọn lọc 1I>>, 2I>>, 3I>> bảo vệ dòng cực đại tác động chọn lọc 1I>, 2I>, 3I> Dòng khởi động bảo vệ cắt nhanh chọn lớn dòng ngắn mạch sau máy biến áp 1B, 2B; vùng bảo vệ bao gồm toàn đoạn đường dây bảo vệ phần đoạn kề 137 Thời gian làm việc thiết bị TĐL chọn tăng dần theo hướng từ nguồn trở đi: t3TĐL < t2TĐL < t1TĐL Khi xảy ngắn mạch điển N đoạn BC, bảo vệ cắt nhanh 2I>> 3I>> tác động cắt 2MC 3MC Thiết bị 3TĐL có thời gian nhỏ nên tác động trước đóng trở lại 3MC Vì đoạn AB không hư hỏng nên TĐL thành công Sau 2TĐL tác động đóng 2MC lại Nếu ngắn mạch thoáng qua TĐL thành công Nếu ngắn mạch tồn tại, bảo vệ cắt nhanh 2I>> tác động cắt 2MC đoạn đường dây hư hỏng BC thời điểm bảo vệ cắt nhanh 3I>> đoạn AB bị khóa lại (xem biểu đồ thời gian hình 9.7) 129 Chương : TỰ ĐỘNG ĐÓNG TRỞ LẠI NGUỒN ĐIỆN (TĐL) I Ý nghĩa TĐL: Kinh nghiệm vận hành cho thấy, đa số ngắn mạch xảy đường dây truyền tải điện tự tiêu tan cắt nhanh đường dây thiết bị bảo vệ rơle Cắt nhanh đường dây làm cho hồ quang sinh chỗ ngắn mạch bị tắt khả gây nên hư hỏng nghiêm trọng cản trở việc đóng trở lại đường dây Hư hỏng tự tiêu tan gọi thoáng qua Đóng trở lại đường dây có hư hỏng thoáng qua thường thành công Những hư hỏng đường dây đứt dây dẫn, vỡ sứ, ngã trụ tự tiêu tan, chúng gọi hư hỏng tồn Khi đóng trở lại đường dây có xảy ngắn mạch tồn đường dây lại bị cắt lần nữa, việc đóng trở lại không thành công Để giảm thời gian ngừng cung cấp điện cho hộ tiêu thụ, thao tác đóng trở lại đường dây cần thực cách tự động nhờ thiết bị Tự ĐộNG ĐÓNG TRở LạI (TĐL) Thiết bị TĐL tác động máy cắt bị cắt thao tác nhầm nhân viên vận hành thiết bị bảo vệ rơle làm việc không Ap dụng TĐL có hiệu đường dây có nguồn cung cấp phía, trường hợp TĐL thành công khôi phục nguồn cung cấp cho hộ tiêu thụ Ở mạng vòng, cắt đường dây không làm ngừng cung cấp điện, nhiên áp dụng TĐL hợp lí làm tăng nhanh việc loại trừ chế độ không bình thường khôi phục sơ đồ mạng đảm bảo vận hành kinh tế tin cậy Khả TĐL thành công đường dây không vào khoảng 70÷90% II Phân loại thiết bị TĐL: Trong thực tế người ta áp dụng loại TĐL sau: TĐL pha, thực đóng pha máy cắt sau bị cắt bảo vệ rơle TĐL pha, thực đóng máy cắt pha sau bị cắt bảo vệ chống ngắn mạch pha TĐL hỗn hợp, đóng pha (khi ngắn mạch nhiều pha) hay đóng pha (khi ngắn mạch pha) Riêng TĐL pha phân thành số dạng: TĐL đơn giản, TĐL tác động nhanh, TĐL có kiểm tra điện áp, TĐL có kiểm tra đồng Theo loại thiết bị mà TĐL tác động đến có: TĐL đường dây, TĐL góp, TĐL máy biến áp, TĐL động điện Theo số lần tác động có: TĐL lần TĐL nhiều lần Theo cách thức tác động đến cấu truyền động máy cắt có: TĐL điện TĐL khí 130 III yêu cầu thiết bị TĐL: Tùy điều kiện cụ thể, sơ đồ TĐL dùng cho đường dây thiết bị điện khác khác nhiều Nhưng tất thiết bị TĐL phải thỏa mãn yêu cầu sau: 1) Tác động nhanh: Thời gian tác động TĐL cần phải nhỏ tốt để đảm bảo thời gian ngừng cung cấp điện nhỏ Ở đường dây có nguồn cung cấp từ phía tác động nhanh TĐL cần thiết để rút ngắn thời gian khôi phục tình trạng làm việc bình thường mạng điện Tuy nhiên thời gian TĐL bị hạn chế điều kiện khử ion hoàn toàn môi trường chỗ ngắn mạch nhằm đảm bảo TĐL thành công: tkhử ion < tTĐL < ttkđ Khi TĐL máy cắt dầu không cần quan tâm đến tkhử ion , máy cắt không khí thời gian đóng bé nên phải xét đến điều kiện khử ion Ngoài thời gian tác động TĐL bị giới hạn thời gian cần thiết để phục hồi khả truyền động máy cắt đóng trở lại khả cắt ngắn mạch tồn 2) TĐL phải tự đông trở vị trí ban đầu sau tác động để chuẩn bị cho lần làm việc sau 3) Sơ đồ TĐL cần phải đảm bảo số lần tác động định trước cho không tác động lặp lặp lại Phổ biến loại TĐL lần, số trường hợp người ta sử dụng TĐL hai lần TĐL ba lần 4) Khi đóng hay mở máy cắt tay TĐL không tác động Khi đóng máy cắt tay, bị cắt bảo vệ rơle, chứng tỏ đóng máy cắt vào ngắn mạch tồn tại, lúc chắn việc đóng trở lại không thành công Sơ đồ TĐL cần dự tính đến khả cấm TĐL trường hợp máy cắt bị cắt số bảo vệ Ví dụ, thường không cho phép TĐL máy biến áp tác động bảo vệ so lệch máy biến áp làm việc (hư hỏng bên nó) IV TĐL đường dây có nguồn cung cấp phía: IV.1 Hoạt động sơ đồ: Trên hình 9.2 sơ đồ thiết bị TĐL lần khởi động phương pháp không tương ứng đường dây có nguồn cung cấp phía Hoạt động sơ đồ số chế độ làm việc mạng điện sau: Ở chế độ vận hành bình thường, khóa điều khiển KĐK vị trí đóng Đ2, tiếp điểm KĐKIV mở, rơle 3RG có điện phản ảnh vị trí đóng MC; tiếp điểm KĐKI đóng, tụ C nạp đầy điện qua điện trở nạp R Trong đó, máy cắt đóng nên tiếp điểm phụ MC2 mở rơle 2RG điện Sơ đồ tình trạng sẵn sàng để tác động Khi xảy ngắn mạch, thiết bị bảo vệ rơle BV tác động cắt máy cắt, tiếp điểm phụ MC2 đóng lại, rơle 2RG có điện đóng tiếp điểm mạch khởi động TĐL (điện 131 trở R1 hạn chế dòng mạch vừa đủ để 2RG làm việc không đủ để máy cắt đóng lại) Rơle RT có điện, sau thời gian tRT đặt trước tiếp điểm RT1 khép lại Tụ C phóng điện qua cuộn dây điện áp rơle 1RG, tiếp điểm 1RG1 khép lại cuộn đóng CĐ máy cắt có điện theo mạch: (+)→KĐKI→1RG1→cuộn dòng 1RGI→Th→ĐN→4RG2→MC2→CĐ→(-) Lúc máy cắt đóng trở lại Nếu ngắn mạch tự tiêu tan: máy cắt sau TĐL đóng lại giữ nguyên vị trí đóng, tụ C lại nạp đầy để đưa sơ đồ trở lại trạng thái ban đầu chuẩn bị cho lần làm việc sau Nếu ngắn mạch tồn tại: bảo vệ rơle lại tác động cắt máy cắt TĐL lại khởi động trình tự nêu Nhưng tụ C phóng hết điện lần tác động trước, đến lúc chưa nạp đủ nên làm cho rơle 1RG tác động máy cắt đóng lại Điều đảm bảo cho TĐL tác động lần định trước cho Khi mở máy cắt tay (chuyển KĐK sang vị trí C1): tiếp điểm KĐKI mở cắt nguồn vào RT nguồn nạp tụ, tiếp điểm KĐKII nối tụ C vào điện trở phóng R4, lượng tích lũy tụ C phóng qua R4 biến thành nhiệt tiêu tán R4 Nhờ đảm bảo TĐL tác động mở máy cắt tay Trong số trường hợp, tiếp điểm “cấm TĐL” đóng lại, tụ C phóng điện TĐL làm việc Khi đóng máy cắt tay (KĐK vị trí Đ1): tụ C bắt đầu nạp điện, máy cắt lại mở TĐL không tác động lúc tụ C chưa nạp đầy 132 Hình 9.2: Sơ đồ thiết bị TĐL lần đường dây có nguồn cung cấp phía IV.2 Đặc điểm sơ đồ: Sơ đồ khởi động theo phương pháp không tương ứng vị trí khóa điều khiển (tiếp điểm KĐKI) vị trí máy cắt (tiếp điểm 2RG rơle phản ánh vị trí cắt máy cắt) Tiếp điểm RT2 điện trở R3 nối song song để tăng lực khởi động ban đầu RT trì RT không bị phát nóng nhờ R3 cản bớt dòng Rơle 1RG có hai cuộn dây, RT1 khép, tụ C phóng qua cuộn dây điện áp 1RGU, cuộn dây dòng điện 1RGI làm nhiệm vụ tự giữ tụ C cung cấp xung ngắn hạn đủ để khởi động 1RG không trì Rơle 4RG có hai cuộn dây, để chống máy cắt đóng lặp lặp lại ngắn mạch tồn hỏng hóc TĐL Ví dụ hỏng tiếp điểm 1RG1 (dính) xảy ngắn mạch, cuộn cắt máy cắt có điện, đồng thời cuộn dòng 4RGI có điện Máy cắt mở 133 tiếp điểm 4RG1 đóng lại, 4RG2 mở Nếu tiếp điểm 1RG1 bị dính cuộn áp 4RGU có điện để trì trạng thái tiếp điểm 4RG1 , 4RG2 Do mạch cuộn đóng máy cắt bị hở máy cắt đóng lặp lặp lại Hình 9.3: Biểu đồ thời gian chu trình TĐL lần V Phối hợp tác động bảo vệ rơle tđl: V.1 Tăng tốc độ tác động bảo vệ sau TĐL: Sau cắt chọn lọc đường dây bị hư hỏng, thiết bị TĐL tác động đóng máy cắt trở lại đồng thời nối tắt phận tạo thời gian bảo vệ (hoặc đưa bảo vệ tác động nhanh vào làm việc) khoảng thời gian giới hạn đó, nhờ đảm bảo cắt nhanh máy cắt trường hợp đóng trở lại đường dây vào ngắn mạch tồn 134 Hình 9.4 : Tăng tốc độ tác động bảo vệ sau TĐL a) Sơ đồ mạng điện b)Mạch tăng tốc Xét sơ đồ mạng điện hình 9.4a sơ đồ thực tăng tốc hình 9.4b Khi xảy ngắn mạch điểm N tiếp điểm rơle 1RI, 2RI bảo vệ 1BV đóng mạch cuộn dây RT, tiếp điểm RT1 đóng tức thời tiếp điểm RGT1 mở nên cuộn dây RG điện Sau thời gian tRT tiếp điểm RT2 đóng mạch cuộn dây RG để cắt máy cắt 1MC Lúc thiết bị TĐL đưa xung đóng lại 1MC đồng thời khởi động RGT, tiếp điểm RGT1 đóng Nếu ngắn mạch tồn 1RI, 2RI RT lại có điện nên RT1 đóng mạch cuộn dây RG cắt nhanh máy cắt 1MC Nếu ngắn mạch tự tiêu tan (TĐL thành công), sau thời gian đủ để đóng chắn 1MC tiếp điểm RGT1 mở bảo vệ 1BV lại làm việc với thời gian đặt trước cho Như tăng tốc độ tác động bảo vệ sau TĐL cho phép rút ngắn thời gian cắt trở lại hư hỏng tồn Tuy nhiên cần lưu ý phận khởi động dòng bảo vệ tăng tốc phải chỉnh định khỏi dòng tự khởi động động (các động bị hãm lại điện trình ngắn mạch chu trình TĐL) V.2 Tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL: Cắt máy cắt lần thứ bảo vệ tác động nhanh không chọn lọc (ví dụ, bảo vệ dòng cắt nhanh), sau bảo vệ bị khóa lại trong khoảng thời gian định để việc cắt máy cắt lần thứ (nếu TĐL không thành công) thực bảo vệ tác động chọn lọc Trong phương pháp tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL, cắt lần thứ xảy hư hỏng phần tử kề, tức tác động không chọn lọc Nếu hư hỏng tự tiêu tan TĐL thành công, tác động không chọn lọc trước bảo vệ sửa chữa tác động thiết bị TĐL Nhờ cắt nhanh ngắn mạch tạo khả TĐL thành công lớn 135 Hình 9.5 : Tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL a) Sơ đồ mạng điện b)Mạch tăng tốc Sơ đồ phận tăng tốc độ bảo vệ trước TĐL hình 9.5b, tiếp điểm 1RI bảo vệ cắt nhanh 3I>>, tiếp điểm 2RI bảo vệ dong cực đai 3I> Thiết bị TĐL đặt đoạn đường dây AB (hình 9.5a) Khi ngắn mạch đoạn đường dây ABCD (ví dụ, điểm N), lúc đầu bảo vệ cắt nhanh 3I>> tác động không thời gian cắt 3MC Sau TĐL khởi động đóng 3MC lại, đồng thời đưa tín hiệu khóa bảo vệ 3I>> Nếu ngắn mạch tồn bảo vệ làm việc cách chọn lọc theo đặc tính thời gian chúng, trường hợp bảo vệ dong cực đai 1I> có thời gian làm việc nhỏ tác động cắt máy cắt 1MC Cần lưu ý việc khóa bảo vệ cắt nhanh 3I>> sơ đồ hình 9.5b thực nhờ tín hiệu từ thiết bị TĐL đưa đến RGT để làm hở mạch tác động rơle 1RI Nhược điểm phương pháp tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL TĐL máy cắt 3MC bị hỏng tất hộ tiêu thụ đường dây bị điện ngắn mạch đoạn cuối Muốn bảo vệ cắt nhanh 3I>> không tác động chọn lọc ngắn mạch sau máy biến áp 1B, 2B cần phải chọn dòng khởi động lớn dòng ngắn mạch lớn ngắn mạch sau máy biến áp Điều làm hạn chế phạm vi sử dụng phương pháp, đoạn đường dây dài công suất máy biến áp 1B, 2B lớn V.3 TĐL theo thứ tự: Trong mạng điện bao gồm nhiều đoạn đường dây nối tiếp thực cắt nhanh ngắn mạch tồn thoáng qua nhờ phối hợp tác động bảo vệ cắt nhanh tác động theo thứ tự thiết bị TĐL đặt máy cắt đoạn kề 136 Hình 9.6 : TĐL theo thứ tự Xét sơ đồ mạng điện hình 9.6, máy cắt 1MC, 2MC, 3MC tương ứng có trang bị: thiết bị tự động đóng trở lại 1TĐL, 2TĐL, 3TĐL; bảo vệ cắt nhanh không chọn lọc 1I>>, 2I>>, 3I>> bảo vệ dòng cực đại tác động chọn lọc 1I>, 2I>, 3I> Dòng khởi động bảo vệ cắt nhanh chọn lớn dòng ngắn mạch sau máy biến áp 1B, 2B; vùng bảo vệ bao gồm toàn đoạn đường dây bảo vệ phần đoạn kề Hình 9.7: Biểu đồ thời gian chu trình TĐL theo thứ tự Xét sơ đồ mạng điện hình 9.6, máy cắt 1MC, 2MC, 3MC tương ứng có trang bị: thiết bị tự động đóng trở lại 1TĐL, 2TĐL, 3TĐL; bảo vệ cắt nhanh không chọn lọc 1I>>, 2I>>, 3I>> bảo vệ dòng cực đại tác động chọn lọc 1I>, 2I>, 3I> Dòng khởi động bảo vệ cắt nhanh chọn lớn dòng ngắn mạch sau máy biến áp 1B, 2B; vùng bảo vệ bao gồm toàn đoạn đường dây bảo vệ phần đoạn kề 137 Thời gian làm việc thiết bị TĐL chọn tăng dần theo hướng từ nguồn trở đi: t3TĐL < t2TĐL < t1TĐL Khi xảy ngắn mạch điển N đoạn BC, bảo vệ cắt nhanh 2I>> 3I>> tác động cắt 2MC 3MC Thiết bị 3TĐL có thời gian nhỏ nên tác động trước đóng trở lại 3MC Vì đoạn AB không hư hỏng nên TĐL thành công Sau 2TĐL tác động đóng 2MC lại Nếu ngắn mạch thoáng qua TĐL thành công Nếu ngắn mạch tồn tại, bảo vệ cắt nhanh 2I>> tác động cắt 2MC đoạn đường dây hư hỏng BC thời điểm bảo vệ cắt nhanh 3I>> đoạn AB bị khóa lại (xem biểu đồ thời gian hình 9.7) [...]... cuộn dây r le 2RT Các r le tín hiệu 1Th và 2Th để báo tín hiệu về trạng thái khởi động của thiết bị TGT và TĐLT 8 Chương 2: BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CỰC ĐẠI I Nguyên tắc tác động: Bảo vệ dòng điện cực đại là loại bảo vệ phản ứng với dòng trong phần tử được bảo vệ Bảo vệ sẽ tác động khi dòng điện qua chỗ đặt thiết bị bảo vệ tăng quá một giá trị định trước nào đó Ví dụ khảo sát tác động của các bảo vệ dòng điện... động IKĐR của r le khác với dòng khởi động IKĐ của bảo vệ do hệ số biến đổi nI của BI và sơ đồ nối dây giữa các r le dòng và BI Trong một số sơ đồ nối r le, dòng đi vào r le không bằng dòng thứ cấp của các BI Ví dụ như khi nối r le vào hiệu dòng 2 pha, dòng vào r le IR(3) trong tình trạng đối xứng bằng 3 lần dòng thứ cấp IT(3) của BI Sự khác biệt của dòng trong r le trong tình trạng đối xứng và dòng thứ... đại: Bảo vệ dòng cực đại có hai bộ phận chính : Bộ phận khởi động (ví dụ, sơ đồ bảo vệ như hình 2.2, bộ phận khởi động là các r le dòng 3RI và 4RI) và bộ phận tạo thời gian làm việc (r le thời gian 5RT) Bộ phận khởi động phản ứng với các hư hỏng và tác động đến 9 bộ phận tạo thời gian Bộ phận tạo thời gian làm nhiệm vụ tạo thời gian làm việc đảm bảo cho bảo vệ tác động một cách có chọn lọc Các r le dòng... hướng công suất và tạo thời gian (hình 3.3) Bộ phận định hướng công suất của bảo vệ được cung cấp từ máy biến dòng (BI) và máy biến điện áp (BU) Để bảo vệ tác động đi cắt, tất cả các bộ phận của bảo vệ cần phải tác động Bằng việc khảo sát sự làm việc của r le định hướng công suất khi hư hỏng trong và ngoài vùng bảo vệ ta sẽ rút ra được những tính chất mới của bảo vệ dòng có thêm r le định hướng công... khởi động của bảo vệ Hinh 2.21 : Sơ đồ nguyên lí 1 pha của được tính theo biểu thức: bảo vệ dòng có kiểm tra áp k I KÂ = at I lvmax k tv Trong biểu thức trên không cần kể đến kmm vì sau khi cắt ngắn mạch ngoài các động cơ tự khởi động nhưng không làm điện áp giảm nhiều, các r le RU không khởi động và bảo vệ không thể tác động được Rõ ràng là khi không kể đến hệ số kmm thì dòng khởi động của bảo vệ dòng... đ.thời giữa các bảo vệ đặt ở 2 đầu A,B của đường dây và chiều dài vùng bảo vệ có thể tăng lên Hiện tượng mà một bảo vệ chỉ bắt đầu khởi động sau khi một bảo vệ khác đã khởi động và cắt máy cắt được gọi là hiện tượng khởi động không đồng thời Khi kể đến tác động không đồng thời, BVCN thậm chí có thể bảo vệ được toàn bộ đường dây có nguồn cung cấp 2 phía 17 Hinh 2.16 : Đồ thị tính toán bảo vệ dòng cắt nhanh... Cấp Thứ Ba của bảo vệ A và B (r le 9RI, 10RT, 11Th) là bảo vệ dòng cực đại, có dòng khởi động IIIIKĐA và IIIIKĐB lớn hơn dòng điện làm việc cực đại Tác động chọn lọc của chúng được đảm bảo nhờ chọn thời gian tIIIA và tIIIB theo nguyên tắc bậc thang Vùng bảo vệ của cấp thứ ba lIIIA và lIIIB bắt đầu từ cuối vùng hai trở đi Nhiệm vụ của cấp thứ ba là dự trữ cho hỏng hóc máy cắt hoặc bảo vệ của các phần... > 1 (vào khoảng 1,1 ÷1,2) Từ điều kiện đảm bảo sự trở về của bảo vệ đoạn AB, có thể viết : Itv = kat.kmm.Ilvmax (2.1) Tỉ số giữa dòng trở về của r le (hoặc của bảo vệ) đối với dòng khởi động của r le (hoặc của bảo vệ) gọi là hệ số trở về ktv I (2.2) k tv = tv I KÂ k k Như vậy: I KÂ = at mm ⋅ I lv max (2.3) k tv Các r le lí tưởng có hệ số trở về ktv = 1; thực tế luôn luôn có ktv < 1 Dòng khởi động IKĐR... việc của hệ thống và dạng ngắn mạch, chỉ đảm bảo tính chọn lọc trong mạng hở có một nguồn cung cấp VI Bảo vệ dòng có kiểm tra áp: Để phân biệt giữa ngắn mạch và quá tải, đồng thời nâng cao độ nhạy về dòng của bảo vệ dòng cực đại, người ta dùng sơ đồ bảo vệ dòng có kiểm tra áp (hình 2.21) Khi ngắn mạch thì dòng điện tăng và điện áp giảm xuống do vậy cả r le dòng RI và r le áp RU đều khởi động dẫn đến cắt... với đặc tính thời gian độc lập và đặc tính thời gian phụ thuộc có giới hạn Bảo vệ có đặc tính thời gian độc lập là loại bảo vệ có thời gian tác động không đổi, không phụ thuộc vào trị số của dòng điện qua bảo vệ Thời gian tác động của bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc giới hạn, phụ thuộc vào dòng điện qua bảo vệ khi bội số của dòng đó so với dòng IKĐ tương đối nhỏ và ít phụ thuộc hoặc không phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa, Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa, Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay