Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

69 188 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:37

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÕ VĂN PHÓNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Thú y Chăn nuôi Thú y 2011 - 2016 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÕ VĂN PHÓNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K43 - TY N02 Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Trần Văn Thăng Thái Nguyên - 2015 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập rèn luyện trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên sau tháng thực tập tốt nghiệp sở, nhờ nỗ lực thân giúp đỡ thầy cô, gia đình, bạn bè hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu nhà trường, phòng ban, thầy cô giáo nhà trường, thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Đặc biệt xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ thầy giáo TS Trần Văn Thăng người tận tình bảo hướng dẫn suốt thời gian thực tập, giúp hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Cũng qua cho gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán công nhân trại lợn nái xóm Non Tranh, xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài tốt nghiệp học hỏi nâng cao tay nghề Xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt trình thực tập tốt nghiệp Thái Nguyên, 01 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Lò Văn Phóng ii LỜI NÓI ĐẦU Để hoàn thành chương trình đào tạo Nhà trường, thực phương châm “học đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tế sản xuất”, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối toàn chương trình dạy học trường Đại học nói chung trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Thực tập tốt nghiệp giai đoạn vô quan trọng sinh viên trước trường Đây khoảng thời gian giúp cho sinh viên củng cố hệ thống hóa toàn kiến thức học, đồng thời giúp cho sinh viên làm quen dần với thực tế sản xuất, từ nâng cao trình độ chuyên môn, nắm bắt phương pháp tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất, tạo cho tác phong làm việc nghiêm túc, sáng tạo để trường trở thành bác sĩ thú y có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất, góp phần nhỏ vào nghiệp phát triển đất nước Từ mục tiêu đồng ý Ban Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn thầy giáo tiếp nhận sở, tiến hành đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại thử nghiệm số phác đồ điều trị” Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu nên trình thực đề tài tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vì em mong nhận đươ ̣c ý kiến đóng góp quý thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp để đề tài ngày hoàn chỉnh Thái Nguyên, 01 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Lò Văn Phóng iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Dd : Dung dịch UBND : Ủy ban nhân dân LMLM : Lở mồm long móng TT : Thể trọng Nxb : Nhà xuất CP 40 : Landrace x Yorkshire STT : Số thứ tự iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại 40 Bảng 4.2 Ảnh hưởng yếu tố lứa đẻ đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 42 Bảng 4.3 Ảnh hưởng yếu tố tháng nuôi đến tỷ lệ mắc bệnh 45 Bảng 4.4 Những biểu triệu chứng lâm sàng lợn nái ngoại mắc số bệnh sinh sản 47 Bảng 4.5 Kết điều trị thử nghiệm bệnh viêm tử cung 48 Bảng 4.6 Kết điều trị thử nghiệm bệnh viêm vú 50 v DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Biể u đồ tỷ lê ̣ mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại 40 Hình 4.2 Biể u đồ ảnh hư ởng yếu tố lứa đẻ đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 42 Hình 4.3 Biể u đồ ảnh hư ởng yếu tố tháng nuôi đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 45 vi MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH v MỤC LỤC vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phầ n 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cấu tạo quan sinh dục sinh lý sinh sản lợn 2.1.2 Một số bệnh sinh sản thường gặp lợn nái 2.1.3 Phương pháp chẩn đoán lâm sàng số bệnh sinh sản lợn nái 21 2.1.4 Một số thuốc phòng trị bệnh sinh sản lợn nái 22 2.2 Tình hình nghiên cứu giới nước 26 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 26 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 28 Phầ n 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 33 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 33 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 33 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 33 3.3.2 Các tiêu theo dõi 33 vii 3.4 Phương pháp nghiên cứu 34 3.4.1 Quy trình chăn nuôi lơ ̣n nái ngoa ̣i sinh sản 34 3.4.2 Phương pháp điều tra theo dõi lâm sàng 36 3.4.3 Phương pháp xác định tiêu 36 3.4.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm 37 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 38 Phầ n 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại trại chăn nuôi xóm Non Tranh, xã Tân Thành 40 4.2 Ảnh hưởng yếu tố lứa đẻ đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 41 4.3 Ảnh hưởng yếu tố tháng nuôi đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 44 4.4 Những biểu triệu chứng lâm sàng lợn nái ngoại mắc số bệnh sinh sản 47 4.5 Kết thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh sinh sản 48 4.5.1 Bệnh viêm tử cung 48 4.5.2 Bệnh viêm vú 50 Phầ n 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần ngành chăn nuôi phát triển mạnh, ngành chăn nuôi lợn chiếm vị trí quan trọng đem lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi Hàng năm, ngành chăn nuôi lợn cung cấp 70% sản lượng thịt cho thị trường Thịt lợn có giá trị dinh dưỡng cao, khả sử dụng thịt, mỡ lợn người tương đối tốt Không cung cấp nguồn thực phẩm lớn cho người, chăn nuôi lợn cung cấp lượng phân bón lớn cho ngành trồng trọt cung cấp sản phẩm phụ như: da, mỡ… cho ngành công nghiệp chế biến Xã hội ngày phát triển, mức sống người dân ngày nâng cao Do nhu cầu thực phẩm người không đòi hỏi đáp ứng đủ số lượng mà chất lượng Trên thực tế, nhu cầu sử dụng thịt lợn chiếm tỷ lệ cao tổng số thịt tiêu thụ toàn giới, điều chứng tỏ tính ưu việt thịt lợn sống người Vì vậy, nhiệm vụ đặt cho ngành chăn nuôi nói chung ngành chăn nuôi lợn nói riêng đầu tư phát triển đàn lợn để tăng chất lượng số lượng đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng Nước ta nhập số giống lợn nái ngoại Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain… để nuôi thuần, lai kinh tế tạo giống nhằm nâng cao số lượng chất lượng đàn lợn Việt Nam thu kết cao Kết cho thấy giống lợn ngoại có tính thành thục sớm, tăng trọng nhanh, chất lượng thịt tốt có giá trị kinh tế cao Tuy nhiên, hạn chế việc phát triển đàn lợn nái ngoại yêu cầu cao kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng Đặc biệt lợn nái ngoại hay mắc bệnh sinh sản viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó… Lợn bị bệnh đường sinh sản làm giảm sức đề kháng khả sinh sản lợn nái, làm giảm tỷ 46 tử cung: tháng chiếm 5,10%, tháng 10 chiếm 4,61%; bệnh viêm vú: tháng chiếm 2,43%, tháng 10 chiếm 1,70%; bệnh đẻ khó: tháng 3,64%, tháng 10 3,88%; bê ̣nh sẩ y thai : tháng chiế m 0,73%, tháng 10 chiế m 0,97% Nguyên nhân vào tháng thời điểm cuối mùa hè , thời tiết nắng nóng làm cho chuồng trại nhiệt độ lên cao ảnh hưởng tới thể lợn nái, tháng 10 thời tiết bắt đầu se lạnh, thời điểm chuyển giao mùa thu mùa đông, mặt khác công tác chăm sóc nuôi dưỡng kém, vệ sinh chuồng trại không tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập phát triển từ làm gia tăng tỷ lệ lợn nhiễm bệnh sinh sản Ở thời điểm tháng trời nắ ng nóng và cũng là thời điể m chuyể n giao giữa mùa hè và mùa thu nên tỷ lê ̣ mắ c các bê ̣nh sinh sản đàn lơ ̣n nái cũ ng tương đố i cao Tổ ng số mắ c bê ̣nh là 41 chiế m 9,95%, đó bê ̣nh viêm tử cung chiế m 4,13%, viêm vú chiế m 1,91%, đẻ khó chiế m 3,16%, sẩ y thai chiế m 0,73% Ở thời điểm tháng 8, tháng thời tiết khí hậu thuận lợi, công tác chăm sóc vệ sinh thú y tốt, chuồng trại nên tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản đặc biệt tháng Trong tháng 8, tổ ng số mắ c bê ̣nh là 21 chiế m 5,10%, đó b ệnh viêm tử cung chiếm 2,43%, bệnh viêm vú chiếm 0,49 %, bệnh đẻ khó chiếm 1,94% sẩy thai chiếm 0,24% Trong tháng 9, tổ ng số mắ c bê ̣nh 33 chiế m 8,01%, đó bệnh viêm tử cung chiếm 3,64 %, bệnh viêm vú chiếm 0,97%, bệnh đẻ khó chiếm 2,91% sẩy thai chiếm 0,49% Kế t quả của chúng phù hơ ̣p với nhâ ̣n đinh ̣ của Nguyễn Thi ̣Hồ ng Minh (2014) [16], yếu tố thời tiết, mùa vụ ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ mắc hội chứng MMA, mùa hạ có tỷ lệ mắc cao 53,37%, mùa đông 46,05%, mùa thu có tỷ lệ mắc thấp 43,70% Sự khác tỷ lệ mắc hội chứng MMA đàn lợn nái ảnh hưởng biến đổi tiêu thời tiết khí hậu mùa khác Như kết phù hợp với nghiên cứu Nguyễn Văn Thanh (2007) [25], chênh lệch tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại theo tháng nuôi không nhiều Qua rút kết luận: lợn nái muốn hạn chế nhiễm bệnh người chăn nuôi phải tạo tiểu khí hậu chuồng nuôi cho phù hợp với sinh lý, sinh trưởng phát triển vật nuôi có hạn chế nhiễm bệnh vật nuôi Theo Nguyễn Thi ̣Hồ ng Minh(2014) [16], thực tốt biện pháp vệ sinh thú y, chăm sóc nuôi dưỡng kỹ thuật đỡ đẻ giảm tỷ lệ mắc hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa lợn nái (từ 30,01% xuống 15,79%) 47 4.4 Những biểu triệu chứng lâm sàng lợn nái ngoại mắc số bệnh sinh sản Sau tiến hành theo dõi 412 lợn nái sinh sản từ tháng năm 2015 đến tháng 10 năm 2015, phát điều trị lợn nái ngoại mắc bệnh sinh sản đưa triệu chứng điển hình bệnh thể bảng sau: Bảng 4.4 Những biểu triệu chứng lâm sàng lợn nái ngoại mắc số bệnh sinh sản Các bệnh Viêm tƣ̉ cung Triêụ chƣ́ng Số t - Bên ngoài 40 – 410C Viêm vú Đẻ khó Sẩ y thai 40 – 410C Số t nhe ̣ Số t nhẹ - Lơ ̣n tiể u it́ , - Lá vú sưng - Lơ ̣n ră ̣n tić h - Bụng lợn nước tiể u to hoă ̣c cả bầ u cực nhiề u lầ n chương to, vàng, phân vú sưng, tế thai vẫn thủy thũng có màng bào biểu bì không ra, dưới da, ră ̣n nhầ y hay đè phình to đứng lên nằ m đẻ nhiề u lầ n, thoái hóa thai non hoă ̣c bong ra, da vú yên, thường thai khô bi ̣ màu đỏ đẩ y ngoài - Dịch viêm: + Màu xuố ng không thay đổ i tư thế nằ m + Dịch + Xuấ t hiê ̣n + Dịch nhờn + Dịch nhờn hoă ̣c đu ̣c lơ ̣n cục nhỏ màu có cứt su, lẫn màu nâu, lẫn ̣n, lẫn xanh hay máu máu lẫn máu vàng nhạt, lẫn mủ máu + Mùi + Mùi + Mùi hôi thố i Phản ứng đau Đau đớn + Mùi + Mùi hôi thố i Sờ tay vào có Đau đớn, khó cảm giác đau chịu Đau đớn 48 Qua bảng 4.4 cho thấy: Những biểu lâm sàng lợn nái ngoại mắc số bệnh sinh sản Qua đó, ta nhận biết bệnh lợn nái mắc đưa phác đồ điều trị kịp thời tránh làm bệnh lây lan gây ảnh hưởng đến suất chất lượng giống Đối với bệnh viêm tử cung mắc bệnh vật có triệu chứng sốt 40 - 410C, lợn tiểu ít, nước tiểu màu vàng, phân có màng nhầy, hay đè con, quan sinh dục xuất dịch viêm có màu đục lợn cợn, bệnh nặng dịch lẫn máu có mùi tanh, phản xạ với tác động bên ngoài, đau đớn Bệnh viêm vú vật có biểu sốt 40 - 410C, vú sưng to bầu vú sưng, tế bào biểu bì phình to thoái hóa bong ra, vắt sữa có cục nhỏ màu xanh hay vàng nhạt, lẫn máu, mùi hôi, sờ tay vào vật có cảm giác đau đớn, khó chịu Khi lợn nái mắc bệnh đẻ khó có biểu sốt nhẹ, rặn tích cực nhiều lần thai không ra, đứng lên nằm xuống không yên, thường thay đổi tư nằm, dịch nhờn có cứt su, lẫn máu, mùi tanh, hôi, vật đau đớn Bê ̣nh sẩ y thai vâ ̣t có biể u hiê ̣n số t nhe, ̣ bụng lợn chương to, thủy thũng da, ră ̣n đẻ nhiề u lầ n, thai non hoă ̣c thai khô bi ̣đẩ y ngoài Dịch nhờn màu nâu, lẫn máu hoă ̣c lẫn mủ, mùi hôi thố i Con vâ ̣t có phản ứng đau đớn 4.5 Kết thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh sinh sản 4.5.1 Bệnh viêm tử cung Bệnh viêm tử cung xảy phổ biến đàn lợn nái sinh sản Mỗi sở chăn nuôi, vùng miền, bác sĩ thú y lại có phác đồ điều trị riêng Trong trình nghiên cứu dùng phác đồ điều trị thu kết thể bảng sau: Bảng 4.5 Kết điều trị thử nghiệm bệnh viêm tử cung Chỉ tiêu Phác đồ Số nái điều trị (con) Khỏi bệnh Số nái (con) Thời gian điều trị Tỷ lệ trung bình (%) (ngày) Động dục lại Số nái (con) Có thai Thời gian Tỷ lệ (%) động dục lại (ngày) phối lần đầu Số nái Tỷ lệ (con) (%) 41 39 95,12 3,77±0,12 39 100 5,62±0,10 37 94,87 41 40 97,56 40 100 5,35±0,11 39 97,50 3,49±0,09 49 Trên kết điều trị thử nghiệm bệnh viêm tử cung phác đồ thể qua bảng 4.5 Khi tiến hành điều trị 82 lợn mắc bệnh viêm tử cung phác đồ tỷ lệ khỏi bệnh phác đồ cao phác đồ 2,44% Như vậy, dùng phác đồ có hiệu điều trị cao đạt 97,56% số khỏi bệnh viêm tử cung Nguyên nhân phác đồ sử dụng kháng sinh Hitamox LA với thành phần amoxycillin trihydrate có tác dụng điều trị tốt với bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục - tiết niệu so với kháng sinh oxytetracycline dùng phác đồ Thời gian điều trị trung bình phác đồ khác thời gian điều trị trung bình phác đồ 3,77 ± 0,12 ngày; phác đồ 3,49 ± 0,09 ngày Điều có ý nghĩa quan trọng rút ngắn thời gian điều trị khả hồi phục thể hồi phục niêm mạc tử cung nhanh Từ nâng cao khả sinh sản lợn nái, đem lại hiệu kinh tế cao cho người chăn nuôi Sau điều trị khỏi cho 79 nái khả động dục lại phác đồ đạt 100%, phác đồ đạt 100% Thời gian động dục lại sử dụng phác đồ 5,62 ± 0,10 ngày, phác đồ 5,35 ± 0,11 ngày Tiến hành phối cho lợn nái khỏi bệnh phương pháp thụ tinh nhân tạo sử dụng phác đồ số nái có thai phối lần đầu 37 đạt 94,87%, phác đồ 39 đạt 97,50% Kế t quả phù hợp với phác đồ Nguyễn Thi ̣Hồ ng Minh (2014) [16], điều trị hô ̣i chứng MMA bằ ng amoxicilin cho hiê ̣u quả tố t Như vậy, phác đồ cho hiệu điều trị tốt thời gian điều trị ngắn hơn, tỷ lệ có thai phối lần đầu cao so với phác đồ Trong quá triǹ h theo dõi , nghiên cứu ta ̣i tra ̣i lơ ̣n nái thì chúng thấ y rằ ng: lơ ̣n nái bình thường đô ̣ng du ̣c trở la ̣i sau cai sữa đến ngày Như vâ ̣y lơ ̣n mắ c bê ̣nh viêm tử cung làm kéo dài thời gian đô ̣ng du ̣c la ̣i sau cai sữa khoảng 12 giờ Theo Nguyễn Thi ̣Hồ ng Minh (2014) [16], Lợn mắc hội chứng MMA làm kéo dài thời gian động dục, tỷ lệ động dục thấp (do ảnh hưởng viêm tử cung) 50 4.5.2 Bệnh viêm vú Viêm vú là mô ̣t loa ̣i bê ̣nh sinh sản phổ biế n ở lơ ̣n nái các trang trại chăn nuôi, gây giảm thể trạng lợn mẹ giảm chất lượng sữa , gây ảnh hưởng lớn đế n sự sinh trưởng của lơ ̣n theo me ̣ Từ đó gây thiê ̣t ̣i nă ̣ng nề cho các nhà chăn nuôi Để khắ c phu ̣c đươ ̣c điề u đó nhiề u nhà khoa ho ̣ c, nhà chăn nuôi, bác sĩ thú y đưa phác đồ cho riêng Trong quá trin ̀ h nghiên cứu chúng đã tiế n hành thử nghiê ̣m phác đồ điều trị đạt kết q uả trình bày bảng 4.6: Bảng 4.6 Kết điều trị thử nghiệm bệnh viêm vú Chỉ Số tiêu nái Phác đồ Khỏi bệnh điều Số trị nái (con) (con) 15 14 15 15 Tỷ lệ (%) Thời gian Động dục điều trị lại Thời gian phối lần đầu trung Số Tỷ động dục Số bình nái lệ lại (ngày) nái (ngày) 93,33 3,70±0,20 100 Có thai 3,53±0,10 (con) (%) (con) Tỷ lệ (%) 14 100 5,64±0,17 12 85,71 15 100 5,13±0,13 14 93,33 Qua bảng 4.6 cho thấy tỷ lệ điều trị khỏi bệnh viêm vú phác đồ cao so với phác đồ 6,67% Thời gian điều trị trung bình hai phác đồ có chênh lệch, phác đồ 3,70 ± 0,20 ngày phác đồ 3,53 ± 0,10 ngày Số động dục trở lại hai phác đồ đạt 100%, nhiên thời gian động dục lại hai phác đồ có khác biệt, phác đồ 5,64 ± 0,17 ngày, phác đồ 5,13 ± 0,13 ngày Tỷ lệ lợn có thai phối lần đầu phác đồ cao phác đồ 7,62% Như ta thấy phác đồ cho hiệu điều trị tốt hơn, thời gian điều trị ngắn phác đồ 3, hay nói cách khác thuốc kháng sinh hitamox LA có tác dụng tốt việc điều trị bệnh viêm vú so với oxytetracycline 200LA 51 Qua theo dõi ta ̣i tra ̣i lơ ̣n nái chúng thấ y lơ ̣n không mắ c bê ̣nh thường đô ̣ng du ̣c trở la ̣i sau cai sữa là từ đến ngày Như vâ ̣y lơ ̣n mắ c bê ̣nh viêm vú có ảnh hưởng đến thời gian động dục, nhiên sự ảnh hưởng đó không nhiề u 52 Phầ n KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó và sẩ y thai đàn lợn nái ngoại xóm Non Tranh, xã Tân Thành, huyện Phú Bình, có kết luận sơ sau: - Tỷ lệ mắc số bệnh sinh sản lợn nái ngoại nuôi Trại tương đối cao chiếm 46,12% tổng số 412 theo dõi Trong đó: Tỷ lệ lợn mắc bê ̣nh chiế m cao nhấ t bệnh viêm tử cung (19,90%) đẻ khó (15,53%), lợn mắc bệnh viêm vú sẩy thai chiếm tỷ lệ thấp với tỷ lê ̣ lầ n lươ ̣t 7,52% 3,16% - Yếu tố lứa đẻ có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại Trong đó: Lơ ̣n mắ c bệnh cao nhấ t lứa th ứ (66,32%) lứa thứ (49,55%); lứa đẻ thứ mắ c bê ̣nh it́ với tỷ lê ̣ lầ n lươ ̣t là 39,80% 30,56% - Yếu tố tháng nuôi có ảnh hưởng tới tỷ lệ mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại Trong thời gian theo dõi tỷ lệ lơ ̣n mắc bệnh sinh sản cao vào tháng (11,89%), tháng 10 (11,17%) tháng (9,95%), bệnh xảy vào tháng tháng với tỷ lệ 8,01% 5,10% - Khi tiến hành điều trị so sánh hiệu phác đồ sử dụng bệnh viêm tử cung kháng sinh hitamox LA cho hiệu điều trị tốt hơn, thời gian điều trị ngắn hơn, thời gian động dục trở lại sau điều trị ngắn so với kháng sinh oxytetracycline 200LA - Khi tiến hành điều trị so sánh hiệu phác đồ sử dụng bệnh viêm vú kháng sinh hitamox LA cho hiệu điều trị tốt hơn, thời gian điều trị ngắn hơn, thời gian động dục trở lại sau điều trị ngắn so với kháng sinh oxytetracycline 200LA Như vâ ̣y chúng dùng kháng sinh hitamox LA điều trị bệnh sinh sản hiệu kháng sinh oxytetracycline 200LA 53 5.2 Đề nghị Qua theo dõi cho thấy tỷ lệ mắ c bệnh sản khoa đàn lợn nái ngoại cao Điều ảnh hưởng tới khả sinh sản lợn nái, ảnh hưởng chất lượng số lượng lợn cai sữa Cần tiếp tục theo dõi, nghiên cứu với số lượng nhiều phạm vi rộng để thu kết cao Đề nghị nhà trường, Khoa Chăn nuôi - Thú y cử sinh viên sở thực tập tiếp tục theo dõi bệnh sản khoa đàn lơ ̣n nái Cần tuân thủ nghiêm ngặt các khâu v ệ sinh thú y, công tác tiêm phòng chăn nuôi Điều trị bệnh triệt để tránh bệnh kế phát làm cho mức đô ̣ bê ̣nh nă ̣ng thêm TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bilken (1996), Quản lý lợn lợn đực hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2000), Kinh nghiệm chăn nuôi lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2000), Trị bệnh heo nái, heo con, heo thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, Tr 29 - 35 Trần Minh Châu (1996), Một trăm câu hỏi bệnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Tiến Dân (1998), Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm vú đàn lợn nái nuôi Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ chăn nuôi, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2001), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài, Phương Song Liên (2002), phòng trị số bê ̣nh thú y bằ ng thuố c nam, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội, Tr 23 Lê Tuấn Hùng, Phạm Chí Thành (1997), Điều trị bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Phạm Sỹ Lăng, Phạm Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Quán, Hoàng Văn Hoan, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Huy Đăng Đỗ Ngọc Thúy (2011), Bệnh sinh sản vật nuôi, Nxb Hà Nội 12 Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, Tr 77 - 91 13 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình Chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Lê Hồng Mận (2007), Chăn nuôi lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Thi ̣Hồ ng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa (MMA) lợn nái sinh sản, Luâ ̣n án tiế n si ̃ Nông nghiê ̣p, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 17 Lê Văn Năm (1997), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (1994), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Hữu Ninh , Bạch Đăng Phong (2000), Bê ̣nh sản khoa gia súc , Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, Tr 25 20 Nguyễn Như Pho (2002), “Ảnh hưởng việc tăng cường điều kiện vệ sinh đến hội chứng MMA suất sinh sản heo nái”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, số 21 Nguyễn Ngo ̣c Phu ̣c (2005), Công tác thú y chăn nuôi lợn , Nxb Lao Động - Xã Hội, Tr 35 22 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Nguyễn Hữu Phước (1982), Một số bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Thanh (2000), Điều trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi Đồng Sông Hồng thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, XIV (3), Tr 38 - 43 26 Trịnh Đình Thâu Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XVII, Tr 72 27 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh Đoàn Đức Thành (2010), “Thực trạng hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa (MMA) đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại thuộc tỉnh Thái Bình thử nghiệm phòng trị”, Tạp chí KHKT Chăn nuôi (JAHST) , số 1, Hà Nội 28 Nguyễn Thị Tho, Trần Công Hòa, Nguyễn Khắc Tích (1995), “Một số bệnh thường gặp đàn lợn giống Yorkshire, Landrace nuôi xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn - Tỉnh Hải Hưng”, Kỷ yếu kết nghiên cứu khoa học khoa Chăn nuôi Thú Y 1991 - 1995, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 29 Chu Thi ̣Thơm, Phan Thi ̣Lài , Nguyễn Văn Tô (2005), Hướng dẫn phòng, trị bằ ng thuố c nam một số bê ̣nh ở gia súc, Nxb Lao Đô ̣ng, Tr 120 -121 30 Đặng Thanh Tùng (1999), Bệnh sinh sản lợn, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 31 Nguyễn Văn Thiện (1997), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 32 Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Đức Lưu (1999), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội III TÀI LIỆU TIẾNG ANH 33 Christensen, RV., Aalbaek, B and Jensen, HE (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 2007 Nov, 54(9), pp 491 34 Heber L, Cornelia P, loan Pe, Ioana B, Diana M, Ovidiu S and Sandel P (2010), “Possibilities to Combat MMA Syndrome in Sows”, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 43 (2) 35 Kemper, N and Gerjets, I (2009), “Bacteria in milk from anterior and posterior mammary glands in sows affected and unaffected by postpartum dysgalactia syndrome (PPDS)”, Acta Veterinaria Scandinavica, 51, pp 26 36 Kemper, N., Bardehle1, D., Lehmann, J., Gerjets, I., Looft, H and Preißler, R (2013), “The role of bacterial pathogens in coliform mastitis in sows”, Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift, 126, Heft 3/4, Seiten, pp 130-136 37 Lallemand Animal Nutrition (2012), “Live yeast Levucell® SB reduces the incidence of Mastitis Metritis Agalactia in at-risk pig farms”, On June 1st the results of two studies were shown for the first time at the 12th International Symposium on Digestive Physiology in Pigs, in Keystone, Colorado, USA 38 Maes, D., Papadopoulos, G., Cools, A and Janssens G P J (2010), “Postpartum dysgalactia in sows: pathophysiology and risk factors”, Tierarztl Prax, 38 (Suppl 1), pp S15-S20 39 Preibler, R and Kemper, N (2011), Mastitis in sows - current knowledge and opinions, 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, EAAP 2011, Stavanger, Norway IV TÀI LIỆU INTERNET 40 Arut Kidcha - orrapin (2006), MMA at farrowing: Guidelines for monitoring and prevention, , Ngày truy câ ̣p 1/12/2015 41 Martineau, G.P (2011), Pospartum Dysglactia Syndrome in sows, , Ngày truy cập 18/11/2015 42 Muirhead, M and Alexander, T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Treatment of Disease,, Ngày truy câ ̣p 1/12/2015 43 Shrestha, A (2012), Mastitis, Metritis and Agalactia in sows, , Ngày truy cập 1/12/2015 44 White (2013), Pig health - Sow mastitis, , Ngày truy câ ̣p 1/12/2015 45 Phạm Công Khải (2012), “Bệnh đẻ khó lợn”, , Ngày truycập 1/12/2015 MỘT SỐ HÌ NH ẢNH MINH HỌA jjjjjjjj Ảnh: Lợn bị sẩy thai Ảnh: Can thiệp đẻ khó Ảnh: Lợn viêm vú Ảnh: Lợn viêm tử cung Ảnh: Khai thác tinh lợn Ảnh: Thuốc sát trùng Ảnh: Cồn [...]... được tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại chăn nuôi lợn nái xóm Non Tranh, xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại - Thử nghiệm một số phác đồ điều trị để tìm ra được phác đồ điều trị hiệu quả nhất 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Các. ..2 lệ thụ thai, mất sữa ảnh hưởng đến thế hệ con Nếu bệnh nặng có thể gây mất khả năng sinh sản làm tăng tỷ lệ loại thải dẫn đến làm giảm số lượng đàn lợn nái gây thiệt hại cho người chăn nuôi Trước tình hình thực tế đó, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị 1.2 Mục đích... Một số bệnh sinh sản thường gặp ở lợn nái 2.1.2.1 Bệnh viêm tử cung Lợn là loài sinh sản đa thai, khả năng sinh sản ngày càng cao nên bộ phận sinh dục hoạt động nhiều tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập nhất là trong điều kiện dinh dưỡng không phù hợp, điều kiện chăm sóc vệ sinh kém thì bệnh dễ sảy ra Viêm tử cung thường xuất hiện trên nái sau khi sinh từ 2 - 3 ngày Trong quá trình đẻ dịch và các chất... trong các bài báo khoa học trước đây, ngày nay được xem như một loại PDS (hội chứng rối loạn tiết sữa sau đẻ lợn nái) , MMA có tỷ lệ lưu hành 6,9% trong tổng số 16.450 lợn nái đẻ trong hơn 01 năm tại 31 đàn ở Illinois; trong 27.656 lợn nái đẻ của một nghiên cứu được tiến hành 27 tại bang Missouri có tới 13% nái bị mắc hội chứng MMA; tỷ lệ mắc hội chứng MMA theo đàn ở Thụy Điển biến động từ 5,5% ở đàn. .. chỉ một vài bầu vú bị viêm Tuy vậy, lợn nái cũng lười cho con bú, lợn con thiếu sữa nên liên tục đòi bú, kêu rít, đồng thời do bú sữa bị viêm, gây nhiễm trùng đường ruột, lợn con bị tiêu chảy * Hậu quả: Khi lợn nái bị viêm vú sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể lợn mẹ, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của lợn con theo mẹ Theo Nguyễn Hữu Vũ và cs (1999) [32], bệnh viêm tử cung và. .. tương mạc: lợn có biểu hiện sốt rất cao, dịch viêm có mầu nâu rỉ sắt và có mùi thối khắm Con vật rất đau kèm theo triệu chứng viêm phúc mạc, phản ứng co bóp tử cung mất hẳn * Hậu quả: Trong chăn nuôi lợn nái sinh sản, bệnh viêm tử cung là rất phổ biến, nó gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn nái, khả năng sinh trưởng, phát dục của lợn con Lợn nái bị viêm tử cung dễ dẫn đến loại thải Bệnh gây tổn... chiếm: 9,5% - Các loại vi khuẩn khác chiếm: 3 - 5% 12 Do kế phát từ một số bệnh: sót nhau, viêm tử cung, bại liệt sau khi đẻ, viêm bàng quang, viêm thận Khi lợn nái bị bệnh này vi khuẩn theo máu về tuyến vú, cư trú tại đây và gây bệnh Lợn nái tốt sữa, lợn con bú sữa không hết hoặc lợn nái cho con bú một hàng vú, hàng vú còn lại căng sữa, lợn con bú làm sây sát bầu vú hoặc lợn con bị bệnh không bú,... biến động từ 5,5% ở đàn quy mô nhỏ và tới 10,3% ở đàn quy mô lớn Ông cũng cho biết, một nghiên cứu mới đây ở 110 đàn lợn tại Bỉ cho thấy 34% số đàn có liên quan đến hội chứng MMA Theo Kemper and Gerjets (2009) [35], để chẩn đoán sớm hội chứng MMA, người ta thường dựa vào một số triệu chứng lâm sàng: (1) thân nhiệt lợn nái sau đẻ 12 - 48 giờ (nếu > 39,40C thì điều trị dự phòng), sự thay đổi hình dạng... rặn của lợn yếu, thậm chí không rặn đẻ, cổ tử cung co bóp yếu nên không đẩy thai ra ngoài Lợn ăn quá nhiều tinh bột, protein dẫn đến béo cũng gây ra đẻ khó Các nghiên cứu cho thấy độ dầy mỡ lưng ở vị trí P2 ở heo nái tốt, diễn biến ở các lứa đẻ tăng dần đến giai đoạn đậu thai, giai đoạn đẻ, thì giảm dần xuống đến cai sữa, sau đó lại tăng dần ở lứa tiếp theo đến giai đoạn đẻ Sự mập ốm của lợn nái phụ... 200mg - Công dụng: Otc - Vetla 20% chỉ định điều trị cả nhiễm khuẩn toàn thân và cục bộ Oxytetracycline có hoạt phổ rộng cả trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa Thuốc có tác dụng chống lại vi khuẩn Gram (+) và Gram (-) hiếu khí và kị khí: Mycoplasma, Rickettsiae và trên một vài nguyên sinh động vật Các trường hợp nhiễm khuẩn điều trị với Oxytetracycline: bệnh viêm phổi, viêm ruột, tiết niệu, viêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay