Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại anh dũng ba vì hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

72 169 2
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LỘC THỊ SIM Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI ANH DŨNG - BA VÌ - HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Thú y Chăn nuôi - Thú y 2011 - 2016 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LỘC THỊ SIM Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI ANH DŨNG - BA VÌ - HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hƣớng dẫn: Chính quy Thú y K43 - Thú y Chăn nuôi - Thú y 2011 - 2016 TS Trần Thị Hoan Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên sau tháng thực tập sở nhận giúp đỡ tận tình thầy cô giáo bạn bè Đến hoàn thành chương trình học thực tập tốt nghiệp Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y toàn thể thầy cô giáo khoa Chăn nuôi thú y tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập trường Đặc biệt xin cảm ơn quan tâm giúp đỡ cô giáo TS Trần Thị Hoan, người tận tình bảo, hướng dẫn suốt thời gian thực tập, giúp hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn cán công nhân viên trại lợn Anh Dũng, xã Khánh Thượng - Ba Vì - Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành đề tài trình thực tập sở Tôi xin cảm ơn bạn bè người thân tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập, thực tập để hoàn thành đề tài Trong trình thực tập, thân không tránh khỏi thiếu sót Kính mong quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý thầy cô giáo để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Lộc Thị Sim ii LỜI NÓI ĐẦU Để hoàn thành chương trình đào tạo Nhà trường, thực phương châm học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối toàn chương trình học tập tất trường Đại học nói chung trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nói riêng Giai đoạn thực tập chiếm vị trí quan trọng sinh viên trước trường Đây khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa toàn kiến thức học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với thực tiễn sản xuất, từ nâng cao trình độ chuyên môn, nắm phương thức tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiễn khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho sinh viên có tác phong làm việc đắn, sáng tạo, để trường trở thành người cán có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ quan điểm đồng ý khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Được trí cô giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, em tiến hành thực đề tài: “Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại Anh Dũng - Ba Vì - Hà Nội thử nghiệm số phác đồ điều trị“ Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức chuyên môn nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn bè, để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 28 Bảng 4.1 Lịch vệ sinh phòng bệnh trại lợn nái 35 Bảng 4.2 Kết công tác phục vụ sản xuất 45 Bảng 4.3 Cơ cấu đàn lợn nái qua năm 2014 - 2015 47 Bảng 4.4 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 48 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 49 Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 51 Bảng 4.7 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 52 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh 53 Bảng 4.9 Hạch toán chi phí thuốc điều trị cho nái khỏi bệnh 54 Bảng 4.10 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị 55 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 49 Hình 4.2 Biểu đồ tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 52 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng E.coli: Escherichia coli Nxb: Nhà xuất PGF2α: Prostaglandin F2α STT: Số thứ tự TT: Thể trọng VTM: Vitamin vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lý đề tài 2.1.1 Cấu tạo giải phẫu sinh lý quan sinh dục 2.1.1.1 Bộ phận sinh dục bên 2.1.1.2 Bộ phận sinh dục bên 2.1.2 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.1.2.1 Sự thành thục tính 2.1.2.2 Chu kỳ tính 2.1.3 Sinh lý lâm sàng 12 2.1.4 Bệnh viêm tử cung lợn nái (mestritis) 12 2.1.4.1 Quá trình viêm tử cung 12 2.1.4.2 Hậu bệnh viêm tử cung 13 vii 2.1.5 Các thể viêm tử cung 15 2.1.6 Một số nguyên nhân gây viêm tử cung 17 2.1.7 Biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung 19 2.1.7.1 Phòng bệnh 19 2.1.7.2 Điều trị 20 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 22 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 22 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 24 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 27 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 27 3.4.2 Các tiêu theo dõi 29 3.4.3 Phương pháp theo dõi 29 3.4.4 Phương pháp theo dõi tiêu 29 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 31 4.1.1 Công tác chăm sóc nuôi dưỡng 31 4.1.2 Phát lợn nái động dục 32 4.1.3 Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái 33 4.1.4 Công tác thú y 34 4.1.4.1 Phòng bệnh 34 4.1.4.2 Công tác chẩn đoán điều trị bệnh 37 4.1.5 Kết luận đề nghị 46 viii 4.1.5.1 Kết luận 46 4.1.5.2 Đề nghị 46 4.2 Kết nghiên cứu 47 4.2.1 Quy mô đàn lợn nái trại 47 4.2.2 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 47 4.2.3 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 49 4.2.4 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 50 4.2.5 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 52 4.2.6 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh 53 4.2.7 Hạch toán chi phí 54 4.2.8 Xác định số tiêu sinh lý sinh sản đàn lợn nái sau điều trị 54 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt II Tài liệu tiếng Anh 48 Kết theo dõi tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản trình bày bảng 4.4 Bảng 4.4 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái STT Chỉ tiêu theo dõi Số Số Tỷ lệ nhiễm theo dõi nhiễm (%) Số nái kiểm tra 282 71 25,17 Số nhiễm thể nhẹ (+) 282 51 18,08 Số nhiễm thể vừa (++) 282 12 4,25 Số nhiễm thể nặng (+++) 282 2,83 Kết bảng 4.4 cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại cao Theo dõi 282 nái trại có 71 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 25,17 % Một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nhiễm bệnh cao trại thời gian xuất dịch tai xanh, sức khỏe lợn nái đẻ yếu cần can thiệp ngoại khoa nhiều trình đẻ Do làm tăng số lượng lợn nái nhiễm viêm tử cung Theo kết khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái thuộc số địa phương vùng đồng sông hồng tác giả Nguyễn Văn Thanh (2003) [24], cho biết năm 2003 tỷ lệ trung bình mắc bệnh viêm tử cung 27,7% Theo khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tác giả Trần Thị Hoàng Mai (2010) [14], tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung 21,33% Tại thời điểm điều tra 2015 tỷ lệ mắc bệnh 25,17% Điều cho thấy tỷ lệ mắc bệnh thời điểm điều kiện khác khác 49 Tỷ lệ (%) 20 18 16 14 12 10 Thể nhẹ (+) Thể vừa (++) Thể nặng (+++) Thể nhiễm Hình 4.1 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 4.2.3 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị Các loại thuốc khác liệu trình sử dụng khác có ảnh hưởng tới hiệu lực điều trị bệnh Để xác mmmmmmmmmmmmmmm yếu phác đồ Phác đồ dùng kháng sinh vetrimoxin LA phác đồ dùng kháng sinh genta - tylo Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị Kết Số Tỷ lệ khỏi khỏi (con) (%) 31 100 Thể nhẹ Phƣơng pháp điều trị Phác đồ Số điều trị (con) 31 Số ngày điều trị (ngày) 3,25 (+) Phác đồ 20 3,35 20 100 Thể vừa Phác đồ 4,14 100 (++) Phác đồ 4,4 80 Thể nặng Phác đồ 5,2 60 (+++) Phác đồ 5,67 33,33 Thể mắc 50 Kết bảng 4.5 cho thấy: Việc phát bệnh kịp thời, chẩn đoán bệnh dùng thuốc điều trị đạt kết cao Tổng số điều trị 71 có 66 khỏi, tỷ lệ khỏi bệnh 92,95% So sánh phác đồ điều trị ta thấy phác đồ đạt hiệu cao phác đồ Khi điều trị thể nhẹ (+) tỷ lệ khỏi hai phác đồ điều trị đạt 100% số ngày điều trị bình quân với thể nhẹ (+) phác đồ 3,25 ngày phác đồ 3,35 ngày Khi điều trị thể vừa tỷ lệ khỏi phác đồ 100% phác đồ 80%, thể vừa (++) số ngày điều trị bình quân phác đồ 4,14 ngày phác đồ 4,4 ngày Do thời gian điều trị phác đồ ngắn hơn, tốn thuốc điều trị hơn, lợn khỏi nhanh chóng hồi phục Điều trị thể nặng (+++) phác đồ điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi bệnh 60%, phác đồ điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi chiếm 33,33% Qua kết điều trị chứng tỏ dùng kháng sinh vetrimoxin LA điều trị viêm tử cung đạt hiệu cao kháng sinh genta - tylo 4.2.4 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng Khí hậu có ảnh hưởng tới tình hình phát triển mầm bệnh sức đề kháng động vật nói chung lợn nái nói riêng Việc nghiên cứu ảnh hưởng khí hậu biến đổi qua tháng năm đến tỷ lệ cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung có ý nghĩa quan trọng việc chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái Vì vậy, đề tài tiến hành theo dõi tỷ lệ cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung lợn nái qua số tháng năm Kết theo dõi trình bày bảng 4.6 51 Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng Tháng Số theo dõi (con) Số mắc (con) Tỷ lệ mẳc (%) 56 16 28,57 56 17 30,35 55 14 25,45 57 13 22,81 10 58 11 18,96 Tính chung 282 71 25,17 Kết bảng 4.6 cho thấy, tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung có biến động tháng Cụ thể tháng tháng số lợn nái nhiễm bệnh cao tháng 8, 9, 10 Tỷ lệ nhiễm bệnh tháng tháng 28,57 % 30,35 %, tháng lại tỷ lệ nhiễm bệnh giảm dần xuống từ 25,45 %, 22,81 % 18,96 % Sở dĩ, có thay đổi số nguyên nhân sau: Thứ nhất, tháng tháng khí hậu khắc nghiệt hơn, trời nóng hơn, nhiệt độ bên chuồng lên cao hệ thống trần làm từ tôn nên khả cách nhiệt kém, điều nhiều ảnh hưởng tới nhiệt độ chuồng nuôi Còn tháng 10 khí hậu mát mẻ, ẩm độ thấp làm hạn chế mầm bệnh phát triển, đồng thời sức khỏe nái tháng cải thiện Các điều kiện thuận lợi nguyên nhân làm giảm bệnh viêm tử cung lợn Thứ hai do, khoảng thời gian tháng tháng đàn lợn nái trại bị nhiễm bệnh tai xanh, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lợn nái đẻ Nhờ nỗ lực cố gắng đội ngũ cán kỹ thuật toàn thể công nhân trại, đến tháng tình hình dịch bệnh dần vào ổn đinh, sức đề kháng lợn nái tăng dần, số lợn nái nhiễm viêm tử cung giảm xuống 52 Tỷ lệ (%) 35 30 25 20 15 10 10 Tháng Hình 4.2 Biểu đồ tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 4.2.5 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn Để xác định mẫn cảm sức đề kháng giống lợn nái nuôi trại với bệnh viêm tử cung, tiến hành theo dõi tình hình cảm nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống Kết trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn Số nái kiểm tra Số nái nhiễm Tỷ lệ nhiễm (con) (con) (%) Landrace 167 41 26,34 Yorkshire 115 30 23,47 Tổng 282 71 25,17 Loại lợn Kết bảng 4.7 cho thấy: Trong hai giống lợn Landrace Yorkshire giống lợn Yorkshire có tỷ lệ nhiễm bệnh 23,47 % thấp giống lợn Landrace có tỷ lệ nhiễm bệnh 26,34 % Do giống lợn Yorkshire có khả thích nghi với hầu hết khu vực khí hậu mà giữ ưu điểm giống Giống lợn Landrace giống tạo theo nhu cầu sản xuất, tỷ lệ nạc cao, sinh trưởng nhanh đầu nhỏ, xương nhỏ làm cân đối thể nên nuôi cần có điều kiện định (Phạm Hữu Doanh Lưu Kỷ, 1996) 53 [4] Do vậy, nhập sang Việt Nam giống lợn Landrace chưa thích nghi với điều kiện khí hậu nước ta nên giống lợn mắc bệnh với tỷ lệ cao 4.2.6 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh Để đánh giá ảnh hưởng sử dụng loại kháng sinh đến kết điều trị khả động dục trở lại lợn nái sau điều trị Chúng tiến hành thực nghiệm thu kết bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh Số Phác đồ điều điều trị trị (con) Số Tỷ lệ khỏi khỏi (con) (%) Thời gian điều trị Số động dục lại Thời gian trung bình động dục lại (con) (ngày) (ngày) 43 41 95,34 3,62 41 5,95 28 25 89,28 3,78 25 6,52 Kết bảng 4.8 cho thấy: Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 5,95 - 6,52 ngày Trong lợn không bị bệnh viêm tử cung thường sau cai sữa - 5,5 ngày lợn động dục trở lại Như vậy, mức độ ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến tỷ lệ động dục số lợn theo dõi không lớn Có kết lợn bị bệnh phát sớm, điều trị kịp thời triệt để, việc có ý nghĩa quan trọng thời gian điều trị ngắn thuận lợi cho điều trị, giảm bớt chi phí sử dụng thuốc 54 4.2.7 Hạch toán chi phí Để xác định hiệu kinh tế việc sử dụng phác đồ khác điều trị viêm tử cung lợn nái, hạch toán chi phí thể qua bảng 4.9 Bảng 4.9 Hạch toán chi phí thuốc điều trị cho nái khỏi bệnh Thứ tự Chỉ tiêu Vetrimoxin - LA Tylo - genta Oxytocin Analgin Pen - strep Glucose 5% Số lợn điều trị Số lợn khỏi bệnh Chi phí thuốc/ 1con điều trị (đồng) So sánh hai phác đồ điều trị (%) Đơn vị tính Phác đồ Phác đồ (đồng/lọ) (3,62 ngày/con) (3,78 ngày/con) 250.000 37.500 x 3,62 280.000 42.000 x 3,78 96.000 2.880 x 3,62 2.880 x 3,78 96.000 14.400 x 3,62 14.400 x 3,78 4.000 4.000 x 3,62 4.000 x 3,78 5.000 20.000 x 3,62 20.000 x 3,78 43 28 41 25 285.178 314.790 90,76 100 Kết bảng 4.9 cho thấy mức độ an toàn điều trị bệnh khác thời gian điều trị chi phí điều trị Ở phác đồ trung bình 285.178 đồng/nái phác đồ chi phí tăng lên 314.790 đồng/nái Sở dĩ, có chênh lệch thời gian điều trị kéo dài dẫn đến chi phí điều trị tăng cao Từ ta kết luận sử dụng phác đồ (sử dụng thuốc vetrimoxin LA) có hiệu kinh tế cao so với phác đồ (sử dụng thuốc genta - tylo) 4.2.8 Xác định số tiêu sinh lý sinh sản đàn lợn nái sau điều trị Lợn nái bị bệnh viêm tử cung sau điều trị loại thuốc phác đồ điều trị khác ảnh hưởng khác đến hoạt động sinh lý sinh dục khả sinh sản lợn Để xác định mức độ ảnh hưởng 55 phác đồ tới khả sinh sản lợn nái, tiến hành theo dõi hoạt động sinh lý sinh dục lợn nái sau điều trị khỏi bệnh Kết theo dõi sinh lý sinh dục tỷ lệ thụ thai lợn nái sau điều trị khỏi bệnh trình bày bảng 4.10 Bảng 4.10 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị Thuốc Vetrimoxin LA Diễn giải Số lợn nái theo dõi Thuốc Genta - Tylo Kết Kết Số lợn nái theo Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ dõi lƣợng lƣợng (%) (%) (con) (con) Tỷ lệ phối đạt lần 41 33 80,48 25 17 68,00 Tỷ lệ phối đạt lần 75,00 62,50 Tỷ lệ phối không đạt 50,00 66,67 Tỷ lệ sảy thai, tiêu thai 39 2,56 22 4,54 Tỷ lệ đẻ thai gỗ 38 0 21 4,76 Kết bảng 4.10 cho thấy: Sau sử dụng vetrimoxin LA điều trị khỏi bệnh cho 41 con, tỷ lệ phối đạt lần 33 đạt 80,48% cao 1,18 lần so với sử dụng thuốc genta - tylo điều trị 25 tỷ lệ phối đạt lần 22 đạt 68,00% Tỷ lệ phối không đạt sử dụng vetrimoxin LA 50,00% Genta tylo 66,67 % so với tổng số nái theo dõi Tỷ lệ sảy thai, tiêu thai sử dụng thuốc vetrimoxin LA đạt 2,56 % thấp so với sử dụng thuốc genta - tylo 4,54 % Tỷ lệ đẻ thai gỗ sử dụng thuốc vetrimoxin LA % thấp so với sử dụng thuốc genta - tylo 4,76 % Như mức độ ảnh hưởng bệnh viêm tử cung điều trị hai thuốc khác nhau, sử dụng thuốc vetrimoxin LA có kết điều trị cao so với sử dụng thuốc genta - tylo tỷ lệ phối đạt lần cao, tỷ lệ phối 56 không đạt, sảy thai, tiêu thai, đẻ thai gỗ thấp Tỷ lệ phối không đạt thấp, bị sảy thai, tiêu thai số lợn điều trị thường viêm tử cung thể nặng vừa Cần phát bệnh sớm, điều trị phác đồ nhằm đem lại hiệu điều trị cao, từ giảm bớt chi phí sử dụng thuốc 57 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua theo dõi bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại trại lơ ̣n Anh Dũng, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội, sơ kết luận sau: Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung sở tương đối cao, cường độ nhiễm nặng nhiều Tỷ lệ nhiễm viêm tử cung trại 25,17% Tỷ lệ nhiễm bệnh có thay đổi tháng, vào tháng có thời tiết nắng nóng tháng 6, tỷ tỷ lệ nhiễm bệnh cao tháng thời tiết mát mẻ tháng 9, 10 Do vào tháng 6, nên giữ cho nhiệt độ chuồng nuôi ổn định không nóng để hạn nhằm hạn chế phát triển bệnh Tháng tỷ lệ nhiễm cao tháng nhiễm 30,35 % Các giống lợn khác có tỷ lệ nhiễm bệnh khác Giống Landrace tỷ lệ nhiễm 26,34 % cao giống Yorkshire tỷ lệ nhiễm 23,47 % So sánh hiệu phác đồ thấy phác đồ dùng kháng sinh vetrimoxin LA hiệu điều trị cao tốn chi phí phác đồ dùng kháng sinh genta - tylo Do nên sử dụng kháng sinh Vetrimoxin LA để điều trị bệnh viêm tử cung 5.2 Đề nghị Khi thử nghiệm phác đồ điều trị thấy phác đồ có thời gian điều trị ngắn, tốn chi phí, theo nên sử dụng phác đồ tốt Đề nghị nâng cao quy trình vệ sinh chăm sóc cho đàn lợn nái sinh sản để hạn chế khả mắc bệnh sinh sản, đặc biệt bệnh viêm tử cung cần có chế độ nuôi dưỡng tốt, khai thác hợp lý Cần tiếp tục theo dõi, điều tra với số lượng nhiều hơn, phạm vi rộng phân tích tiêu ảnh hưởng tới bệnh nhiều để thu kết cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Hữu Mô (1990), Bài giảng sinh lư bệnh, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (1996), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2004), Phòng trị bệnh lợn xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp Trần Tiến Dũng (2004), “Kết ứng dụng hormone sinh sản điều trị tượng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái”, Tạp chí KHKT Nông nghiệp, tập (số 1) Trần Mạnh Giang (2006), Sổ tay cán thú y sở, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thiện (2011), Thức ăn nuôi dưỡng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình truyền giống nhân tạo vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnh ký sinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Trần Thị Hoàng Mai (2010), “Điều tra tỷ lệ bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại số trang trại huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình thử nghiệm điều trị”, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Hà Nội 15 Lê Hồng Mận (2006), Kỹ thật chăm nuôi lợn nông hộ, trang trại, phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Hồ Văn Nam, Nguyễn Văn Thanh (1997), “Kết nghiên cứu thay đổi số tiêu sinh lý lâm sàng trâu mắc bệnh viêm tử cung”, kết nghiên cứu KHKT khoa CNTY 1996 - 1998, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Hữu Nam (2005), Giáo trình Bệnh lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Lê Văn Năm (1997), Cẩm nang bác sỹ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Trần Văn Phùng Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Lê Thị Tài Đoàn Thị Kim Dung (2002), Phòng trị số bệnh thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập 10 (số 2) 23 Hoàn Toàn Thắng Cao Văn (2003), Giáo trình Sinh lý học vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Đặng Đức Thiệu (1978), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Phạm Xuân Vân (1982), Giáo trình Giải phẫu gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 27 Kaminski (1978), Điều tra số bệnh lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 28 Kudlay D.G, V.F Chubukov (1975), Vi sinh vật học (tuyển tập II), Lê Đình Lương dịch, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội 29 Madec F (1991), Nghiên cứu bệnh lý sinh đẻ gia súc, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 30 Madec F (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái”, tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập II (số 1) 31 Popkov(1999), “Điều trị bệnh viêm tử cung”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, (số 5) 32 Vtrekaxova A.V (1985), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 33 Xobko A.L, Gia Denko I.N (1987), Cẩm nang bệnh lợn tập I (Trần Hoàng dịch), Nxb Nông nghiệp II Tài liệu tiếng Anh 34 Ban A.(1986), Control and Prevention of infherited disoder causing infertility, Technico Management A.I Programmes Swedish University of Agricultural sciences, Uppsala sweden 35 Paul Hughes and James Tilton (1996), Maximixing pig production and reproduction, Campus, Hue University of Agriculture and Forestry, pp, 23-27 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Hình Lợn nái viêm tử cung Hình Viêm tử cung thể vừa Hình Viêm tử cung thể nặng Hình 2.Viêm tử cung thể nhẹ Hình 4.Sảy thai viêm tử cung Hình Thụt rửa tử cung Hình Thuốc điều trị phác đồ Hình Thuốc điều trị viêm tử cung Hình Thuốc điều trị phác đồ Hình 10 Thuốc điều trị viêm tử cung Hình 11 Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái Hình 12 Kiểm tra chất lƣợng tinh trùng [...]... và chết… 2 Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, dưới sự hướng dẫn của Cô giáo Trần Thị Hoan tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại Anh Dũng - Ba Vì - Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị 1.2 Mục đích nghiên cứu - Điều tra tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại - Điều tra hiệu quả điều trị bệnh viêm tử cung. .. 26% số lợn nái có bệnh viêm tử cung Ngoài ra 2% 26 số lợn nái có bệnh tích thoái hóa mô nội mạc tử cung với đặc điểm thành tử cung có cấu tạo sợi fibrine - Cũng theo Madec (1991) [29], tỷ lệ bệnh tích đường tiết niệu sinh dục ở đàn nái loại thải tăng theo số lứa đẻ Khi tiến hành nghiên cứu bệnh lý sinh đẻ vào năm 1991 trên đàn lợn xứ Brơ-ta-nhơ (Pháp) cho thấy 15% số lợn nái bị viêm tử cung - Bara... (2002) [21] cho biết, lợn nái sau khi sinh có chứng viêm tử cung chiếm tỷ lệ 42,4% Viêm tử cung trên nhóm lợn nái thuần chiếm khoảng 25,48%, trên nhóm lợn nái lai chiếm 50,84% (trong tổng số 1000 lợn nái khảo sát) Viêm tử cung thường xảy ra cao nhất ở lứa 1 và 2 Tỷ lệ chậm động dục ở nhóm lợn bị viêm tử cung cao hơn nhiều so với nhóm lợn không bị viêm tử cung - Bệnh viêm đường sinh dục ở lợn chiếm tỷ lệ... hưởng tới hoạt động của buồng trứng Qua đó ta thấy hậu quả của viêm tử cung là rất lớn, để tỷ lệ mắc bệnh giảm, người chăn nuôi phải có hiểu biết nhất định về bệnh từ đó tìm ra biện pháp để phòng và điều trị hiệu quả 2.1.5 Các thể viêm tử cung Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [6], bệnh viêm tử cung được chia làm 3 thể: viêm nội mạc tử cung, viêm cơ tử cung và viêm tương mạc tử cung * Viêm nội mạc tử. .. lợn nái sinh sản là tình hình dịch bệnh xảy ra khá phổ biến gây thiệt hại lớn cho đàn lợn nái nuôi tại các trang trại Do khả năng thích nghi của đàn lợn nái ngoại với điều kiện khí hậu nước ta còn kém đồng thời trong quá trình sinh đẻ lợn nái dễ bị một số loại vi khuẩn xâm nhập và gây nên một số bệnh nhiễm trùng sau đẻ như: viêm âm đạo, viêm âm môn và đặc biệt thường gặp là bệnh viêm tử cung Bệnh viêm. .. đổi về vị trí và hình dáng của tử cung, có khi không tìm thấy một hoặc hai buồng trứng Thể viêm này thường kế phát bệnh viêm phúc mạc, bại huyết, huyết nhiễm mủ 2.1.6 Một số nguyên nhân gây viêm tử cung Bệnh viêm tử cung ở lợn nái thường xảy ra ở lợn nái sau khi đẻ, có thể xảy ra ở lợn nái sau khi phối giống và ít xảy ra ở lợn nái hậu bị, thời gian hay xảy ra nhất là sau khi đẻ 1 - 10 ngày và sau khi... chứng viêm vú, viêm tử cung, mất sữa ở lợn hội chứng này ảnh hưởng lớn đến năng suất, sinh sản của lợn nái sau này Tỷ lệ phối không đạt tăng lên ở đàn lợn nái bị viêm tử cung sau đẻ Hiện tượng viêm tử cung âm ỉ kéo dài từ lứa đẻ trước sang lứa đẻ sau là nguyên nhân làm giảm độ mắn đẻ và số lứa đẻ/năm của lợn nái sinh sản - Theo Xobko và Gia Denko (1987) [33], nguyên nhân của bệnh viêm tử cung là do tử cung. .. đoán, phòng và điều trị bệnh Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [6] và Trần Thị Dân (2004) [3] khi lợn nái bị viêm tử cung sẽ dẫn đến một số hậu quả sau: 14 Khi lợn bị viêm tử cung dễ dấn tới bị sảy thai: lớp cơ trơn ở thành tử cung có đặc tính co thắt Khi mang thai sự co thắt của cơ tử cung bị giảm đi dưới tác dụng của progesterone, nhờ vậy phôi có thể bám chặt vào tử cung Khi tử cung bị viêm cấp tính... viêm tử cung, làm năng suất chăn nuôi lợn nái bị ảnh hưởng (Madec, 1995) [30] - Theo Madec (1995) [30], viêm tử cung thường bắt đầu sốt vài giờ khi đẻ, chảy dịch viêm vài giờ sau khi đẻ, chảy mủ vài hôm sau và thường kéo dài 48 đến 72 giờ Trong bệnh viêm tử cung thì viêm nội mạc tử cung chiếm tỷ lệ cao Kaminski (1978) [27] kiểm tra 1000 lợn nái ở Liên Bang Đức cho kết quả là 16% bị viêm nội mạc tử cung. .. tử, niêm dịch * Viêm cơ tử cung Viêm cơ tử cung là viêm tầng giữa, lớp cơ vòng và cơ dọc tử cung Viêm cơ tử cung thường kế phát từ viêm nội mạc tử cung: niêm mạc bị thấm dịch thẩm xuất, vi khuẩn xâm nhập, viêm phát triển sâu làm các tế bào tổ chức bị phân giải, hệ thống mạch quản và lâm ba quản bị tổn thương Các lớp cơ và một ít lớp tương mạc bị hoại tử Triệu chứng: lợn nái bị bệnh này thường biểu hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại anh dũng ba vì hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị , Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại anh dũng ba vì hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị , Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại anh dũng ba vì hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay