Bài giảng các quốc gia cổ đại Phương Đông

10 57 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:13

1 Stonehenge, đài thiên văn cổ 4000 năm, Anh Những tri thức Thiên văn học Lịch pháp đời vào loại sớm quốc gia cổ đại phương Đông Nó gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp nông dân thời Họ quan sát thiên văn để biết thời điểm thích hợp để cày cấy Dần dần, người nhận Mặt Trời, Mặt Trăng di chuyển theo đường định bầu trời Trung Quốc Theo truyền thuyết dã sử người Trung Quốc có lịch cách từ 3.000 đến 4.000 năm Lịch sử dụng phổ biến dân gian lịch can chi, dùng 10 can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) 12 chi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi), 60 năm tên gọi năm (gồm can chi) lặp lại, chu kỳ gọi hội Việt Nam số nước Đông Á, Đông Nam Á dùng loại lịch sử dụng hệ đếm Can Chi đời cách khoảng 2.600 năm Lưỡng Hà Khái niệm hoàng đạo: vòng tròn lớn hoàng đạo chia thành 12 phần nhau, phần tương ứng với chòm gọi cung hoàng đạo Đó thang chia độ để xác định vị trí Mặt Trăng, Mặt Trời, hành tinh Tổng kết Lịch Thời gian Mùa Ngày Năm tTuần Tháng Mùa mưa Mùa khô
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng các quốc gia cổ đại Phương Đông, Bài giảng các quốc gia cổ đại Phương Đông, Bài giảng các quốc gia cổ đại Phương Đông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay