Bài giảng thực hành xem bằng hình vẽ các hoạt động của sâu bọ

41 150 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:08

Sinh HäC LíP Tiết 29 THỰC HÀNH XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ  TIẾT 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ Lớp Sâu bọ thuộc ngành chân khớp, có số lượng lồi phong phú giới Động vật ( khoảng gần triệu lồi) gấp – lần số lồi động vật lại Sâu bọ phân bố khắp nơi trái đất, chúng giữ vai trò quan trọng giới tự nhiên TIẾT 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ 1)TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×?  TËp tÝnh ®éng vËt lµ chi nh÷ng ph¶n øng tr¶ lêi l¹i c¸c kÝch thÝch cđa m«i tr­êng (bªn - bªn ngoµi) Ý nghÜa: gióp §V thÝch nghi, tån t¹i vµ ph¸t triĨn C¸c lo¹i tËp tÝnh: TËp tÝnh bÈm sinh TËp tÝnh häc ®­ỵc TËp tÝnh hçn hỵp Nội dung băng hình: I Giác quan: giác quan II Thần kinh III Tập tính: + Tập tính dinh dưỡng + Tập tính sinh sản + Tập tính thích nghi - tồn TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I)TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×? II) Nội dung quan sát :  A- VỀ GIÁC QUAN: TIẾT 29:THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ CÁC GIÁC QUAN giá củ - 54Vò-–Thò giá c làcgiác cáacsâu Thính 2bọ-uKhứ ucgiá ct.5ở rấbọ t đặ biệ •• nhú Sâ có đủ cáclồlôi nởgtua ncgt quan cáloà c hố Mộ số i cótrê mắnt giá miệ hay rân ugcủ a sâởu bọ râ kéup.,có thể điều 1rấ -utXÚ C nGIÁ C đầ châ nhạ y vớ ithấ cáyc chỉnh để nhìn • - Khứu giác (B ướ m) dao độ Xú ctửgiá cngbiể u,thò tia ngoạ iâ m loà i pruồ i rấ tđònh giú n g dướ i số dạlà ngnhữ cngcó Sâ u tbọ Mộ loà i cá vừa nhạ yn g hướ lô ngtvô vàđòch cá c có râu mắ đơn vừa nhà • củ -nguồ i â.n loà iphá n m mắ t ké p Chú ngctcó a g, nhận đặ vò bướ m , hai ngóguloà thể nhìn vớchí irâ ccói ra, thậ m biệ t dù nồng độ pha nhìn rấ tn rộ nnghe g thể nhậ muỗ i cò n dàt iloã phía rấ ng trước mù i củ a đượ c siê u âm cách xa hàng km TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I)TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×? II) Nội dung quan sát :  A- VỀ GIÁC QUAN: Sâu bọ có đủ giác quan 1- Xúc giác 2- Khứu giác 3- Vị giác 4- Thị giác 5- Thính giác TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I)TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×? TËp tÝnh ®éng vËt lµ chi nh÷ng ph¶n øng tr¶ lêi l¹i c¸c II) Nội dung quan sát được: A- VỀ GIÁC QUAN: B- VỀ THẦN KINH  Não sâu bọ gồm phần: não trước, não giữa, não sau Đây sở tập tính hoạt động chúng C- VỀ TẬP TÍNH: TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ Em quan sát, theo dõi số tập tính sâu bọ thường thể hiện: tìm kiếm, cất giữ thức ăn, sinh sản quan hệ chúng với mồi kẻ thù - - Ghi chép diễn biến tập tính sâu bọ sau xem xong băng hình TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I)TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×? TËp tÝnh ®éng vËt lµ chi nh÷ng ph¶n øng tr¶ lêi l¹i c¸c II) Nội dung quan sát được: A- VỀ GIÁC QUAN: B- VỀ THẦN KINH C- VỀ TẬP TÍNH:  1/ Tập tính dinh dưỡng: Phần lớn tập tính học từ bố mẹ, từ q trình sống thân động vật TËp tÝnh sinh s¶n: Tạo kén 2/ Tập tính sinh sản: Hoạt động sinh sản Môi trường sống giai đoạn khác nhau: ấu trùng chuồn chuồn (con bà mụ) sống nước săn mồi TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I)TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×? TËp tÝnh ®éng vËt lµ chi nh÷ng ph¶n øng tr¶ lêi l¹i c¸c II) Nội dung quan sát được: A- VỀ GIÁC QUAN: B- VỀ THẦN KINH C- VỀ TẬP TÍNH: 1/ Tập tính dinh dưỡng: 2/ Tập tính sinh sản: 3/ Tập tính thích nghi tồn  3/ TẬP TÍNH THÍCH NGHI VÀ TỒN TẠI Sâu bọ sống thích nghi với môi trường Trong điều kiện thuận lợi chúng sinh sôi nảy nở nhiều gây đại dòch : Châu chấu , rầy nâu 3/TẬP TÍNH: THÍCH NGHI VÀ TỒN TẠI Tổ mối Nhiều loài ong , mối, kiến sống tập trung thành đàn có tổ chức chặt chẽ “xã hội” Tất nhiên y Tổđâmối TẬP TÍNH: THÍCH NGHI VÀ TỒN TẠI Bọ que giống cành Nhiều lồi sâu bọ có khả ngụy trang tránh kẻ thù, chúng thay đổi dáng vẻ bề ngồi cảnh vật mơi trường xung quanh Bọ xít TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I)TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×? TËp tÝnh ®éng vËt lµ chi nh÷ng ph¶n øng tr¶ lêi l¹i c¸c II) Nội dung quan sát được: A- VỀ GIÁC QUAN: B- VỀ THẦN KINH C- VỀ TẬP TÍNH: 1/ Tập tính dinh dưỡng: 2/ Tập tính sinh sản: 3/ Tập tính thích nghi tồn Biến thái hồn tồn biến thái khơng hồn tồn Biến thái khơng hồn tồn Ứng dụng tập tính chăn ni, trồng trọt Bọ rùa VD: Bọ rùa thả để diệt rệt cam,… Dựa vào tập tính giao phối nhiều loại trùng gây hại tạo cá thể đực bất thụ để chúng khơng có khả sinh sản dần biến Sâu bọ thụ phấn cho hoa Ong mật Bọ rùa tiêu diệt rệp Cà cuống Tinh dàu - Cà cuống Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau: Qua xem băng hình em cho biết: Sâu bọtập tính nào? Mỗi tập tính biểu qua hoạt động nào? Giải thích sâu bọ thực hoạt động tập tính Thu hoạch: Ghi chép ngắn gọn tập tính sâu bọ sau xem xong băng hình [...]... tính sinh sản: Hoạt động ghép đơi 2/ Tập tính sinh sản: Hoạt động ghép đơi Ve sầu Nhiều loài như ve, bọ cánh cứng Có giai đoạn sâu ấu trùng kéo dài tới 3 năm, còn giai đoạn trưởng thành ngắn , hầu như chỉ làm nhiệm vụ duy trì nòi giống 2/ Tập tính sinh sản: 2/ Tập tính sinh sản: Hoạt động sinh sản Ve sầu Nhiều loài như ve, bọ cánh cứng Có giai đoạn sâu ấu trùng kéo dài tới 3 năm, còn giai đoạn... tính về dinh dưỡng: Săn mồi sống TËp tÝnh dinh d­ìng Ve sầu hút nhựa cây Bọ cánh cứng hút nhựa cây 1 - Tập tính về dinh dưỡng: Muỗi Anơphen Muỗi thường Kiến định hướng, di chuyển Kiến khâu tổ 1 - Tập tính về dinh dưỡng: Trứng, ấu trùng sâu ăn tạp trong đất Thiệt hại do sâu ăn tạp trên lá đậu nành, ớt, cải, xà lách, dưa hấu TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I)TËp tÝnh ®éng... về dinh dưỡng: Phần lớn đây là tập tính học được từ bố mẹ, từ q trình sống của bản thân động vật 2/Tập tính sinh sản:  TIẾT 29:THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ 2/ TẬP TÍNH SINH SẢN Bao gồm các hoạt động ghép đơi, sinh sản và chăm sóc bảo vệ thế hệ sau * Hoạt động ghép đơi gồm các quan hệ đực, cái trước sinh đẻ.Trong hoạt động ghép đơi, việc phát ra các tín hiệu kích thích và kêu gọi... tÝnh sinh s¶n: Tạo kén 2/ Tập tính sinh sản: Hoạt động sinh sản Môi trường sống của các giai đoạn cũng khác nhau: ấu trùng của chuồn chuồn (con bà mụ) sống dưới nước đang săn mồi TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I)TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×? TËp tÝnh ®éng vËt lµ chi nh÷ng ph¶n øng tr¶ lêi l¹i c¸c II) Nội dung quan sát được: A- VỀ GIÁC QUAN: B- VỀ THẦN KINH C- VỀ TẬP TÍNH:... TÍNH: THÍCH NGHI VÀ TỒN TẠI Bọ que giống như cành cây Nhiều lồi sâu bọ có khả năng ngụy trang tránh kẻ thù, chúng thay đổi dáng vẻ bề ngồi như cảnh vật mơi trường xung quanh nó Bọ xít TIẾT 29: BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I)TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×? TËp tÝnh ®éng vËt lµ chi nh÷ng ph¶n øng tr¶ lêi l¹i c¸c II) Nội dung quan sát được: A- VỀ GIÁC QUAN: B- VỀ THẦN KINH C- VỀ TẬP TÍNH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thực hành xem bằng hình vẽ các hoạt động của sâu bọ, Bài giảng thực hành xem bằng hình vẽ các hoạt động của sâu bọ, Bài giảng thực hành xem bằng hình vẽ các hoạt động của sâu bọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay