Thực hành đo nhiệt độ môn vật lý

14 89 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:05

Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG Q TRÌNH ĐUN NƯỚC BÁO CÁO THỰC HÀNH THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH Ý thức tham gia hoạt động cá nhân nhóm: (3 điểm) Có kĩ thực hành tốt: (2 điểm) Bản báo cáo thực hành: Có chất lượng, phù hợp với kết thực hành, trình bày hợp lí, rõ ràng, cẩn thận, trung thực, vẽ đồ thị xác: (5điểm) Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế o C Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ C 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế Quan sát nhiệt kế, trả lời từ C1 đến C5 , ghi vào báo cáo C1: Nhiệt độ thấp ghi nhiệt kế :…… C2: Nhiệt độ cao ghi nhiệt kế :…… C3: Phạm vi đo nhiệt kế : Từ …… đến … C4: Độ chia nhỏ nhiệt kế : …… C5: Nhiệt độ ghi màu đỏ: …… Tiết 27 BÀI 23 I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế ( loại nhiệt kế thủy ngân) THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ Cần ý sử dụng nhiệt kế y tế? -Kiểm tra xem thủy ngân tụt hết xuống bầu chưa, ống quản cầm vào phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh cho thủy ngân tụt xuống bầu Chú ý: Khi vẩy, tay cầm chặt nhiệt kế để khỏi bị văng ý khơng để nhiệt kế va đập vào vật khác -Dùng bơng y tế lau thân bầu nhiệt kế -Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế -Chờ chừng phút, lấy nhiệt kế đọc nhiệt độ o 36,8 C -Chú ý: Khơng cầm vào bầu nhiệt kế đọc nhiệt độ C o Tiết 27 BÀI 23 I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế ( loại nhiệt kế thủy ngân) THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ 2.Tiến hành đo: Đo nhiệt độ thể đo nhiệt độ thể bạn, ghi vào báo cáo Người Bản thân Bạn Nhiệt độ ( oC) ? ? Tiết 27 BÀI 23 I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân) 2.Tiến hành đo ( Sgk) THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG Q TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1.Dụng cụ: Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước( loại cốc thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ Tiết 27 BÀI 23 I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân) 2.Tiến hành đo ( Sgk) II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG Q TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1.Dụng cụ: Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước ( loại cốc thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ Quan sát nhiệt kế dầu điền vào chỗ trống câu từ C6 đến C9 C6: Nhiệt độ thấp ghi nhiệt kế : …… C7: Nhiệt độ cao ghi nhiệt kế :……… C8: Phạm vi đo nhiệt kế : Từ …… đến …… C9: Độ chia nhỏ nhiệt kế : …… Tiết 27 BÀI 23 I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ Đọc số đo nhiệt độ trường hợp sau: 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân) 2.Tiến hành đo ( Sgk) II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG Q TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1.Dụng cụ: Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước ( loại cốc thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ 59oC 34oC Tiết 27 BÀI 23 I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân) 2.Tiến hành đo ( Sgk) II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG Q TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1.Dụng cụ: Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước ( loại cốc thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ 2.Tiến hành đo : THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ 2.Tiến hành đo - Đốt đèn cồn đun nước thời gian khoảng 10 phút Thời gian (phút) Nhiệt độ (oc) 10 - Ghi nhiệt độ nước trước đun q trình đun sau phút Bài 23 Thực hành đo nhiệt độ Nhiệt độ (0C) 34 10 Thời gian (phút) Tiết 27 BÀI 23 I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân) 2.Tiến hành đo ( Sgk) II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG Q TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1.Dụng cụ: Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước( loại cốc thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ 2.Tiến hành đo ( Sgk) THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ III.BÁO CÁO THỰC HÀNH Hồn thành báo cáo thực hành 1.Họ Tên Lớp 2.a) đặc điểm nhiệt kế y tế: C1:Nhiệt độ thấp ghi nhiệt kế :… C2:Nhiệt độ cao ghi nhiệt kế:… C3:Phạm vi đo nhiệt kế : Từ …đến… C4:Độ chia nhỏ nhiệt kế : …… C5:Nhiệt độ ghi màu đỏ: …… b) đặc điểm nhiệt kếdầu: C6:Nhiệt độ thấp ghi nhiệt kế : … C7:Nhiệt độ cao ghi nhiệt kế :… C8:Phạm vi đo nhiệt kế : Từ …đến … C9:Độ nhỏđo nhiệt kế : …… 3.Các chia kết a) Đo nhiệt độ thể người: Người Bản thân Bạn Nhiệt độ (oC) b) Bảng theo dõi nhiệt độ nước Thời gian (phút) Nhiệt độ (oc) 10 c) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ nước đun Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân) 2.Tiến hành đo ( Sgk) II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG Q TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1.Dụng cụ: Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước( loại cốc thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ 2.Tiến hành đo ( Sgk) III.BÁO CÁO THỰC HÀNH Bài học: Ơn Tập Ôân tập nội dung sau: - Sự nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí khác ? - Một số ứng dụng nở nhiệt - Giải thích ứng dụng nở nhiệt, cấu tạo hoạt động băng kép - Nhận biết cấu tạo công dụng loại nhiệt kế khác nhau, - Phân biệt nhiệt giai Cenxiút nhiệt giai Farenhai -Làm tập lại sách BTVL CHÚC THẦY, CÔ SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC GIỎI [...]...Bài 23 Thực hành đo nhiệt độ Nhiệt độ (0C) 34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thời gian (phút) Tiết 27 BÀI 23 I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân) 2.Tiến hành đo ( Sgk) II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO... người: Người Bản thân Bạn Nhiệt độ (oC) b) Bảng theo dõi nhiệt độ của nước Thời gian (phút) Nhiệt độ (oc) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân) 2.Tiến hành đo ( Sgk) II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành đo nhiệt độ môn vật lý, Thực hành đo nhiệt độ môn vật lý, Thực hành đo nhiệt độ môn vật lý, -Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu chưa, nếu còn trên ống quản thì cầm vào phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh cho thủy ngân tụt xuống bầu. Chú ý: Khi vẩy, tay cầm chặt nhiệt kế để khỏi bị văng ra và chú ý không để nhiệt kế va đập vào vật khác.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay