Bài giảng về sự sôi

13 88 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:03

Tiết 33: SỰ SÔI (tiếp theo) Thí nghiệm kiểm chứng Bảng theo dõi diễn biến đun nước thí nghiêm Thời Nhiệt Hiện Hiện tượng gian độ tượng lòng mặt nước nước 110 100 100oC 90 40 I A 80 45 I A 70 51 I A 55 I A 67 I A 70 I A 75 II B 83 II B 89 II C 96 II C 10 99 II C 11 100 III D 12 100 III D 13 100 III D 14 100 III D 15 100 III D 60 50 40 Cm3 250 200 150 100 50 Bảng theo dõi diễn biến đun nước thí nghiêm II Nhiệt độ sôi: Thời gian Nhiệt độ Hiện tượng mặt nước Hiện tượng lòng nước 40 I A 45 I A 51 I A 55 I A 67 I A 70 I A 75 II B 83 II B nhiệt độ bắt đầu xuất bọt khí đáy bình? Ở 40oC xuất bọt khí đáy bình C2 Ở nhiệt độ bắt đầu thấy bọt khí tách khỏi đáy bình lên mặt nước? Ở 75oC bọt khí tách khỏi đáy bình lên mặt nước 89 II C C3 Ở nhiệt 96 II C 10 99 II C 11 100 III D 12 100 III D 13 100 III D 14 100 III D 15 100 III D Trả lời câu hỏi C1 Ở độ xãy tượng bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung nước bay lên nhiều (nước sôi)? Ở 100oC thì bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung nước bay lên nhiều C4 Trong nước sôi, nhiệt độ nước có tăng không? Trong nước sôi, nhiệt độ nước không thay đổi Bảng 29.1 Nhiệt độ sôi số chất *Chú ý: Các chất khác sôi nhiệt độ khác Chất Nhiệt độ sôi (o ) C Ête 35 Rượu 80 Nước 100 Thuỷ ngân 357 Đồng 2580 Sắt 3050 Rút kết luận: C5 Trong tranh luận Bình An, đúng, sai? Trong tranh luận Bình An Bình đúng, An sai C6 Chọn từ thích hợp khung để điền vào chổ trống câu sau đây: 100oC, gần 100oC  thay đổi  không thay đổi  nhiệt độ sôi  bọt khí  mặt thoáng 100 C a Nước sôi (1)………… nhiệt độ gọi (2) Nhiệt độ sôi nước ………… b Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ nước (3) không thay đổi ……………… c Sự sôi bay đặc biệt Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay vào các(4) mặt thoáng bọt khí …………… vừa bay trên(5)…………… Vậy: Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi Trong suốt thời gian sôi Nhiệi độ chất lỏng không đổi III Vận dụng: C7 Tại người ta chọn nhiệt độ nước sôi để làm mốc đo nhiệt độ? Vì trái đất nước chiếm tỉ lệ nhiều 70% C8 C9 Tại để đo nhiệt độ nước sôi người ta dùng nhiệt kế thuỷ ngân mà không dùng nhiệt kế rượu? Vì nhiệt độ sôi rượu nhỏ nhiệt độ sôi nước, dùng nhiệt kế rượu không đo rượu bay Trong nhiệt độ sôi thủy ngân lại cao nhiệt độ sôi nước Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ nước đun nóng Các đoạn AB BC đường biểu diễn ứng với trình nào? AB trình đun nước BC trình nước sôi Hình ảnh sử dụng nước sôi để chạy máy Tàu hỏa chạy nước Tàu hỏa chạy nước Nhà máy nhiệt điện dùng nước để chạy máy phát điện Nhà máy nhiệt điện dùng nước để chạy máy phát điện CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT - Hình 29.2 vẽ đường biểu diễn phụ thuộc nhiệt độ sôi nước vào độ cao so với mặt nước biển độ cao không lớn Nhiệt độ sôi ( 0C) -Nhiệt độ sôi chất lỏng phụ thuộc áp suất mặt thoáng Áp suất mặt thoáng lớn nhiệt độ sôi chất lỏng cao Do nồi áp suất, nhiệt độ sôi nước cao 1000C Đỉnh Phăng xi Păng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn cao 3200m so với mặt biển, đỉnh núi cao nước ta Hãy dựa vào đồ thị để tìm nhiệt độ sôi nước 100 95 90 85 80 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Độ cao (m) Hình 29.2 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc phần ghi nhớ - Bài tập nhà : 28-29.1, 28-29.2, 28-29.3, 28-29.4, 28-29.5 (Sách tập) [...]... biển, là đỉnh núi cao nhất nước ta Hãy dựa vào đồ thị để tìm nhiệt độ sôi của nước ở đây 100 95 90 85 80 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Độ cao (m) Hình 29. 2 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc phần ghi nhớ - Bài tập về nhà : 28 -29. 1, 28 -29. 2, 28 -29. 3, 28 -29. 4, 28 -29. 5 (Sách bài tập) ... nước để chạy máy phát điện CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT - Hình 29. 2 vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ sôi của nước vào độ cao so với mặt nước biển khi độ cao này không lớn lắm Nhiệt độ sôi ( 0C) -Nhiệt độ sôi của chất lỏng còn phụ thuộc áp su t trên mặt thoáng Áp su t trên mặt thoáng càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao Do đó trong nồi áp su t, nhiệt độ sôi của nước cao hơn 1000C Đỉnh Phăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng về sự sôi, Bài giảng về sự sôi, Bài giảng về sự sôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay