Giáo án Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

28 71 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:02

Mụn: Lch s Bi 10: Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Lp 5B GV:Nguyn Trn Quyt Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Kim tra cũ Ngy k nim Cỏch mng thỏng Tỏm nc ta l ngy no? Thng li ca cỏch mng thỏng Tỏm cú ý ngha nh th no? Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Quang cnh H Ni ngy thỏng nm 1945 Bi 1: in t ng thớch hp vo ch trng hon chnh on miờu t quang cnh tng bng H Ni vo ngy 2-9-1945 Ngy 2-9-1945, H Ni tng bng mu - mt vựng tri bỏt ngỏt Cỏc nh mỏy, cỏc ca hiu buụn u ,ch khụng hp ng bo H Ni, gi tr, trai gỏi u Nhng dũng ngi t khp cỏc ng trung v qung trng Nng thu lm p thờm qung trng lch s i danh d ng trang nghiờm quanh mi dng ngh vic c, hoa xung ng l i Ba ỡnh Hà Nội tng bừng màu đỏ - vựng trời bát ngát cờ hoa Đồng bào Hà Nội già trẻ, gái trai xuống đờng, quảng trng Ba Đình chờ buổi lễ Đội quân danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Quang cnh H Ni ngy thỏng nm 1945 Din bin bui l Tuyờn ngụn c lp Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Din bin bui l Tuyờn ngụn c lp Nêu số nét buổi lễ theo câu hỏi sau: - Buổi lễ bắt đầu ? - Trong buổi lễ diễn việc ? - Buổi lễ kết thúc ? - Buổi lễ bắt đầu 14 ngày 2-9-1945 Bác Hồ vị Chính phủ lâm thời lên lễ đài chào nhân dân Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Quang cnh H Ni ngy thỏng nm 1945 Din bin bui l Tuyờn ngụn c lp * Mt s ni dung ca bn Tuyờn ngụn c lp Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s: BC H C TUYấN NGễN C LP Hỡi đồng bào nc ! - Tất ngi sinh có quyền bình đẳng Tạo hoá cho họ quyền không xâm phạm ợc; quyền ấy, có quyền đợc sống, quyền tự quyền mu cầu hạnh phúc Nc Việt Nam có quyền hng tự độc lập thật trở thành nc tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập ấy. Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi sau: - Cuối Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ khẳng định điều ? - Lời khẳng định thể điều ? Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp - Cuối Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ khẳng định: Nc Việt Nam có quyền hng tự độc lập thật trở thành nc tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập ấy. - Lời khẳng định Bác thể hiện: c lp v t l quyn thiờng liờng v cao quý nht ca mt dõn tc Dõn tc Vit Nam s quyt tõm gi vng quyn t do, c lp Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Din bin bui l Tuyờn ngụn c lp Khi đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ kính yêu dừng lại hỏi gì? Bác Hồ dừng lại để hỏi: Tôi nói, đồng bào nghe rõ không ? Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Việc Bác Hồ dừng lại hỏi nhân dân Tôi nói đồng bào nghe rõ không ? cho thấy tình cảm Ngi nhân dân nh nào? Điều cho thấy Bác Hồ gần gũi, giản dị vô kính trọng nhân dân Vì lo lắng nhân dân không nghe rõ ợc nội dung Tuyên ngôn Độc lập, văn có ý nghĩa trọng đại lịch sử đất nớc nên Bác dừng lại hỏi Tôi nói đồng bào nghe rõ không ? Một số hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi Một số hình ảnh Bác Hồ với nhân dân Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Quang cnh H Ni ngy thỏng nm 1945 Din bin bui l Tuyờn ngụn c lp * Mt s ni dung ca bn Tuyờn ngụn c lp í ngha lch s ngy 2-9-1945 Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp í ngha ca s kin ngy 2-9-1945 l: A Khng nh quyn c lp, t ca dõn tc Vit Nam B Khai sinh nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa C Khng nh tinh thn kiờn cng ,bt khut u tranh chng xõm lc ,bo v c lp ca dõn tc ta D C ba ý trờn u ỳng Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Khng nh quyn c lp, t ca dõn tc Vit Nam í ngha ca s kin ngy -9 1945 Khai sinh nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa Khng nh tinh thn kiờn cng, bt khut u tranh chng xõm lc ,bo v c lp ca dõn tc ta Ngụi nh s 48- Hng Ngang H Ni Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp GHI NH : Ngy - - 1945, Ch tch H Chớ Minh c bn Tuyờn ngụn c lp, khai sinh nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa ( Cng t s kin ny m hng nm nc ta chn ngy lm ngy Quc khỏnh) Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Dn dũ: V nh cỏc em hóy su tm thờm tranh, nh v Bỏc H v tỡm hiu trc bi: ễn tp: Hn 80 nm chng thc dõn Phỏp xõm lc v ụ h ( 1858 - 1945) 11/30/16 [...]... vọng mãi trong lòng mỗi ngi dân Việt Nam Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp 1 Quang cnh H Ni ngy 2 thỏng 9 nm 1945 2 Din bin bui l Tuyờn ngụn c lp * Mt s ni dung ca bn Tuyờn ngụn c lp Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s: BC H C TUYấN NGễN C LP Hỡi đồng bào cả nc ! - Tất cả mọi ngi đều sinh ra có quyền bình đẳng Tạo ho cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm ợc; trong... t do, c lp Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp 2 Din bin bui l Tuyờn ngụn c lp Khi đang đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ kính yêu của chúng ta dừng lại và hỏi gì? Bác Hồ dừng lại để hỏi: Tôi nói, đồng bào nghe rõ không ? Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Việc Bác Hồ dừng lại và hỏi nhân dân Tôi nói đồng bào nghe rõ không ? cho thấy tình cảm của Ngi... quyết đem tất cả tinh thần và lực lng, tính mạng của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi sau: - Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ khẳng định điều gì ? - Lời khẳng định đó thể hiện điều gì ? Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp - Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ khẳng định: Nc... với nhân dân nh thế nào? Điều đó cho thấy Bác Hồ rất gần gũi, giản dị và vô cùng kính trọng nhân dân Vì lo lắng nhân dân không nghe rõ ợc nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, một văn bản có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử đất nớc nên Bác dừng lại hỏi Tôi nói đồng bào nghe rõ không ? Một số hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi Một số hình ảnh Bác Hồ với nhân dân Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c... ca bn Tuyờn ngụn c lp 3 í ngha lch s ngy 2-9-1945 Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp í ngha ca s kin ngy 2-9-1945 l: A Khng nh quyn c lp, t do ca dõn tc Vit Nam B Khai sinh ra nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa C Khng nh tinh thn kiờn cng ,bt khut trong u tranh chng xõm lc ,bo v c lp ca dõn tc ta D C ba ý trờn u ỳng Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Khng nh... trong u tranh chng xõm lc ,bo v c lp ca dõn tc ta Ngụi nh s 48- Hng Ngang H Ni Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp GHI NH : Ngy 2 - 9 - 1945, Ch tch H Chớ Minh c bn Tuyờn ngụn c lp, khai sinh nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa ( Cng t s kin ny m hng nm nc ta chn ngy 2 9 lm ngy Quc khỏnh) Th nm ngy 10 thỏng 11 nm 2016 Lch s Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Dn dũ: V nh cỏc em hóy su tm thờm tranh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, Giáo án Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, Giáo án Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay