Chia số đo thời gian cho một số

9 87 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:59

Thứ ba, ngày tháng năm 2010 Tốn Kiểm tra cũ: Tính: a) 15 phút x b) 12 phút 23 giây x Thứ ba, ngày tháng năm 2010 Tốn a) Ví dụ 1: Hải thi đấu ván cờ hết 42 phút 30 giây Hỏi trung bình Hải thi đấu ván cờ hết ? 42 phút 30 giây : = ? 42 phút 30 giây 12 14 phút 10 giây 30 giây Vậy: 42 phút 30 giây : = 14 phút 10 giây Nhận xét: Khi chia số đo thời gian cho số, ta thực phép chia số đo theo đơn vị cho số chia Thứ ba, ngày tháng năm 2010 Tốn b) Ví dụ 2: Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất vòng hết 40 phút Hỏi vệ tinh quay xung quanh Trái Đất vòng hết ? 40 phút : = ? 40 phút giờ=180 phút 5 phút 220 phút 20 Vậy: 40 phút : = 55 phút Nhận xét: Khi chia số đo thời gian cho số, ta thực phép chia số đo theo đơn vị cho số chia.Nếu phần dư khác khơng ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ liền kề chia tiếp Thứ ba, ngày tháng năm 2010 Tốn Luyện tập: Bài 1: Tính a) 24 phút 12 giây : b) 35 40 phút : c) 10 48 phút : d) 18,6 phút :6 Thứ ba, ngày tháng năm 2010 Tốn Luyện tập: Bài 1: 24 phút 12 giây 0 phút 3giây 10 48 phút 1giờ=60 phút 12 phút 108 phút 18 35giờ40 phút 0 7giờ phút 18,6 phút 3,1 phút 06 Thứ ba, ngày tháng năm 2010 Tốn Luyện tập: Bài 1: Bài 2:Một người thợ làm việc từ lúc 30 phút đến 12 làm dụng cụ Hỏi trung bình người làm dụng cụ hết thời gian ? Giải: Thời gian người thợ làm dụng cụ là: 12 - 30 phút = 30 phút Trung bình người thợ làm dụng cụ hết số thời gian là: 30 phút : =1 30 phút Đáp số: 30 phút Thứ ba, ngày tháng năm 2010 Tốn 40 phút giờ=180 phút 5 phút 220 phút 20 Nhận xét: Khi chia số đo thời gian cho số, ta thực phép chia số đo theo đơn vị cho số chia.Nếu phần dư khác khơng ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ liền kề chia tiếp Kính chúc quý thầy cô giáo mạ n h khoẻ , hạ n h phúc Chúc em họ c tập tốt !
- Xem thêm -

Xem thêm: Chia số đo thời gian cho một số, Chia số đo thời gian cho một số, Chia số đo thời gian cho một số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay