Phân tích rằm tháng giêng

22 188 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:50

CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu - H Chớ Minh) I C - HIU CH THCH Tỏc gi CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu- H Chớ Minh) I C - HIU CH THCH Tỏc gi Vn bn Bi th vit nm 1948 chin khu Vit Bc, nhng nm u ca cuc khỏng chin chng Phỏp (1946 -1954) Việt Bắc CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu - H Chớ Minh) Phiờn õm: Kim d nguyờn tiờu nguyt chớnh viờn, Xuõn giang xuõn thu tip xuõn thiờn; Yờn ba thõm x m quõn s, D bỏn quy lai nguyt thuyn Dch ngha: ờm nay, ờm rm thỏng giờng, trng ỳng lỳc trũn nht, Sụng xuõn, nc xuõn tip giỏp vi bu tri xuõn; Ni sõu thm m mự khúi súng bn vic quõn, Na ờm quay v trng y thuyn Dch th: Rm xuõn lng lng trng soi, Sụng xuõn nc ln bu tri thờm xuõn; Gia dũng bn bc vic quõn, Khuya v bỏt ngỏt trng ngõn y thuyn CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu - H Chớ Minh) I C - HIU CH THCH Phiờn õm: II C - HIU NI DUNG 1.Cu trỳc Kim d nguyờn tiờu nguyt chớnh viờn, - Th th: Xuõn giang xuõn thu tip xuõn thiờn; + Phn phiờn õm: Tht ngụn t tuyt Yờn ba thõm x m quõn s, + Phn dch th: Th th lc bỏt - Phng thc biu t: D bỏn quy lai nguyt thuyn miờu t kt hp biu cm - Hai phn : + Hai cõu th u : Hỡnh nh thiờn nhiờn + Hai cõu th cui: Hỡnh nh ngi gia thiờn nhiờn Dch th: Rm xuõn lng lng trng soi, Sụng xuõn nc ln bu tri thờm xuõn; Gia dũng bn bc vic quõn, Khuya v bỏt ngỏt trng ngõn y thuyn CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu - H Chớ Minh) I C - HIU CH THCH II C - HIU NI DUNG 1.Cu trỳc Ni dung bn Phiờn õm: Kim d nguyờn tiờu nguyt chớnh viờn, Xuõn giang xuõn thu tip xuõn thiờn; Yờn ba thõm x m quõn s, D bỏn quy lai nguyt thuyn Dch th: Rm xuõn lng lng trng soi, Sụng xuõn nc ln bu tri thờm xuõn; Gia dũng bn bc vic quõn, Khuya v bỏt ngỏt trng ngõn y thuyn CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu - H Chớ Minh) I C - HIU CH THCH II C - HIU NI DUNG 1.Cu trỳc Ni dung bn a Hai cõu th u -> Khung cnh ờm rm thỏng giờng,khoỏng t, trn ngp ỏnh trng v y sc xuõn Kim d nguyờn tiờu nguyt chớnh viờn, Xuõn giang xuõn thu tip xuõn thiờn; (Rm xuõn lng lng trng soi, Sụng xuõn nc ln bu tri thờm xuõn;) - Trng trũn nht , sỏng nht - ip t : xuõn -> Khụng gian cao rng trn y ỏnh sỏng,trn y sc xuõn -> Tỡnh yờu thiờn nhiờn CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu - H Chớ Minh) I C - HIU CH THCH II C - HIU NI DUNG 1.Cu trỳc Ni dung bn a Hai cõu th u -> Khung cnh ờm rm thỏng giờng,khoỏng t, trn ngp ỏnh trng v y sc xuõn b Hai cõu cui Yờn ba thõm x m quõn s, D bỏn quy lai nguyt thuyn (Gia dũng bn bc vic quõn, Khuya v bỏt ngỏt trng ngõn y thuyn.) Lc chin dch Vit Bc Thu- ụng 1947 Tàu chiến giặc Pháp bị ta bắn chỡm sông Lô chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu - H Chớ Minh) I C - HIU CH THCH II C - HIU NI DUNG 1.Cu trỳc Yờn ba thõm x m quõn s, THO LUN NHểM D bỏn quy lai nguyt thuyn Qua bi th em hc c gỡ v phong (Gia dũng bn bc vic quõn, Ni dung bn cỏch v li sng ca Bỏc? Khuya v bỏt ngỏt trng ngõn y thuyn.) a Hai cõu th u * Gi ý: - -Th hin tinh thn yờu nc,yờu cỏch Luụn ho hp vi thiờn nhiờn -> Khung cnh ờm rm thỏng mng sõu nng ca ngi giờng,khoỏng t, trn ngp ỏnh trng - Tỡnh yờu quờ hng t nc Phongthỏi thỏiung ungdung ung lc t ti trc mi Phong quan v y sc xuõn hon cnh khú khn b Hai cõu cui - Tõm hn nhy cm v trõn trng v p - Hỡnh nh ngi ung dung, ca to hoỏ,phong cỏch sng lc quan lc quan giu cht thi s S gn bú gia tỡnh yờu thiờn nhiờn,tỡnh yờu t nc,tm hn ngh s v bn cht chin s CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu - H Chớ Minh) I C - HIU CH THCH II C - HIU NI DUNG 1.Cu trỳc Ni dung bn a Hai cõu th u í ngha bn * Ngh thut: - Th th tht ngụn t tuyt - S dng hiu qu bin phỏp ip t -> Khung cnh ờm rm thỏng giờng,khoỏng t, trn ngp ỏnh trng v y sc xuõn - Ngụn ng bỡnh ,dỡ gi cm b Hai cõu cui - Cnh trng chin khu Vit Bc huyn o trn y, sc sng - Hỡnh nh ngi ung dung, lc quan S gn bú gia tỡnh yờu thiờn nhiờn,tỡnh yờu t nc,tm hn ngh s v bn cht chin s * Ni dung: - Th hin tỡnh yờu thiờn nhiờn,tõm hn nhy cm lũng yờu nc sõu nng v phong thỏi ung ung,lc quan ca Bỏc H CH 14 - TIT 57 - VN BN : RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu - H Chớ Minh) I C - HIU CH THCH II C - HIU NI DUNG 1.Cu trỳc Ni dung bn a Hai cõu th u b Hai cõu cui í ngha bn III LUYN TP Cõu 1: So sỏnh hai bi th Cnh khuya v Rm thỏng giờng, ch nhng nột chung v nột riờng ca hai bi CNH KHUYA RM THNG GIấNG ( Nguyờn tiờu) - u c sỏng tỏc Vit Bc nhng nm u chng Phỏp - Th tht ngụn t tuyt - Miờu t cnh trng chin khu Vit Bc - u bc l tõm hn yờu thiờn nhiờn, lũng yờu nc, phong thỏi ung dung, t ti, s kt hp gia tõm hn ngh s v chin s ca Bỏc - Vit bng ting Vit - Vit bng ting Hỏn - Bi Cnh khuya: Cnh trng rng lng vo vũm cõy hoa lỏ nhiu tng, nhiu ng nột Nh th mt mỡnh ngm trng - Bi Rm thỏng giờng: Trng trờn sụng nc, khụng gian bỏt ngỏt, trn y sc xuõn Nh th cựng ng ca mỡnh bn vic quõn Cõu 2: Hai bi th u t cnh trng chin khu Vit Bc.Em hóy nhn xột cnh trng mi bi cú nột p riờng nh th no? Rằm tháng giêng Cảnh khuya Rừng núi, trăng khuya Sông nớc, trăng xuân Yêu thiên nhiên Nỗi lo nớc nhà Bàn bạc việc quân Yêu nớc Bút pháp cổ điển, đại Tâm hồn thi sĩ tinh thần chiến sĩ Cõu 3: Em hóy ch mu sc c in v tớnh hin i bi th ny? *Mu sc c in: - Th th t tuyt - ti nguyờn tiờu - Mt s hỡnh nh th v cõu th quen thuc * Tớnh hin i: V p ung dung t ti ca ngi chin s cỏch mang, nh chin lc v i ca dõn tc gia mt khụng gian bỏt ngỏt y trng Câu 4: Tìm đọc chép lại số thơ, cõu th Bác viết trăng cảnh thiên nhiên? Tin thắng trận Trăng vào cửa sổ đòi thơ, Việc quân bận xin chờ hôm sau Chuông lầu tỉnh giấc thu, y tin thắng trận liên khu báo Ngắm trăng Trong tù không rợu không hoa Cảnh đẹp đêm khó hững hờ Ngời ngắm trăng soi khe cửa Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ Hng dn v nh -Hc thuc lũng bi th -Vit mt on trỡnh by cm nhn ca em v ch tch H Chớ Minh qua bi th: Rm thỏng giờng - Son bi Ting g tra [...]... trờn sụng nc, khụng gian bỏt ngỏt, trn y sc xuõn Nh th cựng ng chớ ca mỡnh bn vic quõn Cõu 2: Hai bi th u t cnh trng chin khu Vit Bc.Em hóy nhn xột cnh trng trong mi bi cú nột p riờng nh th no? Rằm tháng giêng Cảnh khuya Rừng núi, trăng khuya Sông nớc, trăng xuân Yêu thiên nhiên Nỗi lo nớc nhà Bàn bạc việc quân Yêu nớc Bút pháp cổ điển, hiện đại Tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ Cõu 3: Em hóy ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích rằm tháng giêng, Phân tích rằm tháng giêng, Phân tích rằm tháng giêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay