phát triển thị trường lao động tại Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2016

18 362 3
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:31

Mục lục Thị trường lao động Lời mở đầu Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc phát triển thị trường lao động yếu tố khách quan Yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế đặt nhiệm vụ đổi sách kinh tế, xã hội, hoàn thiện đồng hệ thống thị trường, có thị trường lao động, tạo sở thuận lợi cho vận hành hiệu kinh tế Tuy nhiện, thị trường lao động nước ta nói chung thị trường lao động tỉnh Đà Nẵng nói riêng thị trường phát triển có sụ bất cân đối lớn cung cầu lao động, áp lực cầu lao động lớn Trong đó, hệ thống sách môi trường cho hoạt động phát triển thị trường lao động nhiều bất cập vấn đề lý luận kinh nghiệm thực tiễn thị trường lao động có hạn chế Do em chọn đề tài “Phát triển thị trường lao động Đà Nẵng” nhằm phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp phát triển thị trường lao động Đà Nẵng Bài tiểu luận gồm phần: 1: sở lý luận phát triển thị trường lao động Đà Nẵng 2: thực trạng phát triển thị trường lao động Đà Nẵng 3: giải pháp phát triển thị trường lao động Đà Nẵng Do kiến thức hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp cô để viết hoàn chỉnh có ý nghĩa thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn cô Bùi Thị Huế tận tình hướng dẫn em hoàn thiện tiểu luận này! Thị trường lao động DANH MỤC VIẾT TẮT TTLĐ: Thị trường lao động LĐ: Lao động NLĐ: Người lao động LLLĐ: Lực lượng lao động Thị trường lao động Cơ sở lý luận phát triển thị trường 1.1 Khái niệm thị trường lao động lao động Đà Nẵng Thị trường lao động nơi mà người có nhu cầu tìm việc làm người có nhu cầu sử dụng lao động trao đổi với nhau, mua bán dịch vụ LĐ thông qua hình thức xác định giá (tiền công, tiền lương) điều kiện thỏa thuận khác (thời gian làm việc, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội…) sở hợp đồng lao động văn miệng, thông qua dạng hơpj đồng hay thỏa thuận khác (PGS TS Nguyễn Tiệp, 2008) 1.2 Khái niệm phát triển thị trường lao động Phát triển TTLĐ trình dịch chuyển chủ động quy mô, cấu, yếu tố cấu thành mối liên hệ TTLĐ nhằm thúc đẩy phát triển toàn kinh tế xã hội người Từ khái niệm thấy nội dung phát triển TTLĐ bao gồm: kiểm soát quy mô nâng cao chất lượng cung lao động, tăng số lượng chất lượng cầu lao động; cải thiện chế độ tiền lương điều kiện làm việc; giảm tỷ lệ thất nghiệp; mở rộng quy mô tăng chất lượng hệ thống thông tin dịch vụ thị trường lao động 1.3 Ý nghĩa phát triển thị trường lao động Phát triển thị trường lao động đảm bảo việc làm cho dân số tích cực kinh tế, kết nối họ vào lĩnh vực sản xuất dịch vụ, tạo khả cho họ nhận Thị trường lao động thu nhập thiết yếu để tái sản xuất sức lao động thân mình, nuôi sống gia đình Thị trường lao động cung cấp đầy đủ thông tin ngành nghề cần, nơi dư thừa sức lao động, người tìm kiếm việc làm cần phải trang bị bồi bổ chuyên môn nghiệp vụ gì, phải mở rộng kiến thức kỹ theo hướng để nhận việc làm theo mong muốn Cạnh tranh người lao động thúc đẩy mở rộng vùng thợ chuyên nghiệp làm thuê, nâng cao chuyên môn khả tổng hợp họ Mặt khác, cạnh tranh ông chủ thị trường lao động bắt buộc họ không trì mức lương đặt ra, mà tạo môi trường làm việc thuận lợi, thể quan tâm định thoả mãn nhu cầu cần thiết đảm bảo quan hệ qua lại bình thường tập thể lao động người lao động, lãnh đạo nhân viên Phát triển thị trường lao động giúp tìm kiếm xếp công việc cho người tất nghiệp trường đào tạo, người trước không làm việc chưa tìm kiếm việc làm, có nghĩa chuyển họ từ dân số không tích cực kinh tế vào dân số tích cực kinh tế Thực trạng phát triển thị trường 2.1 Khái quát Đà Nẵng 2.1.1 Khái quát chung Đà Nẵng lao động Đà Nẵng Đà Nẵng nằm vị trí trung độ Việt Nam, có vị trí trọng yếu kinh tế xã hội quốc phòng - an ninh; đầu mối giao thông quan trọng đường bộ, đường sắt, đường biển đường hàng không Đà Nẵng có tám quận, huyện với tổng diện tích 1285,4 km² Thị trường lao động Theo báo cáo tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia dân số-kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2011-2015, Sở Y tế Đà Nẵng, dân số thành phố năm 2015 1.124.600 người, việc kiểm soát tốc độ tăng dân số tự nhiên mức 1% Với vị trung tâm kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Đà Nẵng nơi hội tụ công ty lớn ngành dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến, công nghiệp khí, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng…Ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20% /năm Thành phố đề mục tiêu trở thành địa phương đầu công công nghiệp hóa – đại hóa Việt Nam, trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội Đà Nẵng Về kinh tế, năm 2015 tổng sản phẩm xã hội địa bàn Đà Nẵng đạt 45.885 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2014 Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; tính năm 2015 tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt 4,6 triệu lượt, tăng 20,5% so với năm 2014, khách quốc tế đạt 1,25 triệu lượt, tăng 30,8%; tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 12.700 tỷ đồng, tăng 28,7% so với năm 2014 Cùng với dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp địa bàn TP trì ổn định Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 đạt 41.500 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2014 Hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp hoạt động đối ngoại tiếp tục quan tâm Tổng vốn đầu tư phát triển địa bàn TP năm 2015 đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 6,8% so với kỳ Thu ngân sách Nhà nước đến 29/12/2015 14.691,5 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán HĐND thành phố giao đạt 125,9% dự toán Trung ương giao Thị trường lao động Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc TP tập trung thực “Năm văn hóa, văn minh đô thị” với nhiều kết tích cực; lao động, việc làm sách an sinh xã hội triển khai mạnh mẽ; chương trình “thành phố không, có” tiếp tục trì đẩy mạnh An ninh, trị, trật tự án toàn xã hội tiếp tục đảm bảo 2.2 Thực trạng phát triển thị trường lao động Đà Nẵng Có thể nhận thấy, thị trường lao động Đà Nẵng nói riêng Việt Nam nói chung, có mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu lao động Hiện tại, cung sức lao động tăng rất lớn; tính năm gần đây, Đà Nẵng tăng 4,0% đến 4,2% (cả nước tăng 3,2% đến 3,5%); mỗi năm thành phố có khoảng 20 ngàn đến 25 ngàn người đến tuổi lao động và lao động nhập cư (cả nước 1,3 triệu đến 1,5 triệu người), tỷ lệ thất nghiệp đến cuối năm vẫn còn 4%.[4] 2.2.1 Cung lao động Nguồn cung lao động được đào tạo khá tốt, hằng năm địa bàn có khoảng 15 ngàn học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường; đào tạo nghề có bằng cấp khoảng gần ngàn và hàng chục ngàn lao động được đào tạo ngắn hạn và đào tạo lại biểu qua bảng Bảng 2.2.1 dân số lực lượng lao động giai đoạn 2013 - 2015 (xem bảng 2.2.1 phụ lục 1) Qua bảng 2.2.1 ta thấy lực lượng lao động địa bàn Đà Nẵng dồi số lượng tăng qua năm, năm 2013 517,65 ngàn người đến năm 2015 tăng lên 562,06 ngàn người dân số độ tuổi LĐ thành thị chiếm tỷ lệ cao (88,77% năm 2015) Điều cho thấy LĐ có xu hướng di chuyển đến thành thị để tìm việc làm nông thôn thành thị có khu công nghiệp lớn nơi cần LLLĐ lớn, điều giúp NLĐ có hội làm việc Lao động qua đào tạo Đà Nẵng chiếm tỷ lệ cao biều qua bảng 2.2.2 Lực lượng lao động phân theo trình độ (xem bảng 2.2.2 phụ lục 1) Thị trường lao động Qua bảng 2.2.2 ta thấy lực lượng lao động phân theo trình độ Đà Nẵng chiếm đa số Số LLĐ có trình độ đại học, cao đẳng cao tăng từ năm 2013 (83,645 người) đến năm 2015 106,681 người số LĐ công nhân kỹ thuật lại có xu hướng giảm (năm 2013 có 37,981 người đến năm 2015 36,961 người) Điều cho thấy LĐ quan tâm nhiều tham gia đào tạo đến trình độ đại học cao đẳng 2.2.2 Cầu lao động Về cầu lao động, kinh tế thành phố năm qua tăng trưởng ổn định, tạo nhiều việc làm cho người lao động Trong giai đoạn vừa qua, phát triển chuyển dịch cấu kinh tế thành phố tạo nhu cầu lao động tăng thêm khoảng 98 ngàn lao động, giải việc làm cho 167.500 lao động, bình quân năm giải việc làm cho khoảng 34 ngàn lao động [4] Cầu lao động biểu qua bảng 2.2.3: Khả giải việc làm (xem bảng 2.2.3 phụ lục 2) Qua bảng 2.2.3 ta thấy LĐ làm việc kinh tế tăng từ 494.617 người (năm 2013) lên 515.922 người vào năm 2014 Bên ạnh đó, LĐ làm việc tiếp tục tăng lên đến 538.730 người vào năm 2015 tỷ lệ LĐ giải việc làm tăng từ 33.500 người (năm 2013) lên 34.000 (năm 2015) Điều cho thấy quyền địa phương có sách giải việc làm cho NLĐ giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp địa bàn Đà Nẵng 2.2.3 thất nghiệp Việc đào tạo không tính đến cấu lao động của nền kinh tế, ngành nào dễ đào tạo thì đua đào tạo Hậu quả là Đà Nẵng có ngàn lao động tốt nghiệp đại học và đại học thất nghiệp Tình trạng thất nghiệp Đà nẵng chiếm tỷ lệ cao biểu qua bảng Thị trường lao động Bảng 2.2.3: Tỷ lệ thất nghiệp có việc làm giai đoạn 2013 – 2015 Chỉ tiêu LLLĐ LĐ giải VL Tỷ lệ thất nghiệp LĐ làm việc Đơn vị Người Người 2013 517.653 33.500 2014 539.103 33.800 2015 34.000 34.000 % 4,45 4,30 4,15 Người 494.617 515.922 538.731 (Nguồn: UBND thành phố Đà Nẵng) Qua bảng 2.2.3 ta thấy tỷ lệ thất nghiệp Đà Nẵng chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ lên đến 4,45% vào năm 2013 có giảm xuống vào năm 2015 tỷ lệ thấp có giảm 0,3%, thất nghiệp chiếm 4,15% vào năm 2015 2.2.4 Thu nhập bình quân đầu người Theo tổng cục thống kê, thu nhập bình quân đầu người tháng Đà Nẵng mức cao biểu qua biểu đồ 2.2.4 thu nhập bình quân đầu người tháng Đà Nẵng (xem biểu đồ phụ lục 3) Qua biểu đồ 2.2.4 ta thấy mức thu nhập bình quân đầu người tháng Đà Nẵng tăng dần từ năm 2013 2.865 nghìn đồng tăng lên 4.362 nghìn đồng vào năm 2015 Mức thu nhập tăng lên, chưa phải mức cao điều cho thấy mức sống LĐ cải thiện, đầy đủ Các DN trú trọng đến đời sống NLĐ hơn, điều giúp họ an tâm làm việc Khi TTLĐ phát triển, chất lượng LĐ tăng; tính cạnh tranh cao thì sự thay đổi vị trí làm việc càng thêm phức tạp và phong phú Hằng năm địa bàn thành phố có khoảng ngàn đến 10 ngàn người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và rồi trở lại với thị trường lao động tìm kiếm việc làm mới thay thế gần thế Vấn đề này tạo sự cạnh tranh không lành mạnh ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh địa bàn Thị trường lao động 2.3 2.3.1 Đánh giá chung phát triển thị trường lao động Đà Nẵng Ưu điểm Cung LĐ dồi số lượng chất lượng lao động nâng cao thông qua trình độ đài tạo NLĐ theo chuyên môn Sự phát triển chuyển dịch cấu kinh tế thành phố tạo nhu cầu lao động tăng Cầu lao động tăng góp phần giải việc làm cho NLĐ địa bàn tỉnh Hệ thống dịch vụ việc làm được hình thành bản đáp ứng một phần công tác kết nối, giao dịch việc làm; có sở dịch vụ việc làm (4 sở công lập, sở ngoài công lập), lớn nhất là Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng tổ chức được sàn giao dịch việc làm định kỳ phiên/tháng đảm nhận thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn việc làm; kết nối giải quyết việc làm được 35% tổng số lao động được giải quyết việc làm địa bàn Thu nhập bình quân NLĐ có tăng lên qua năm góp phần cải thiện đời sống NLĐ Tỷ lệ thất nghiệp mức cao có xu hướng giảm dần qua năm 2.3.2 Hạn chế tồn Cung lao động cao cầu lao động dẫn đến tình trạng thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống vào năm 2015 (giảm 0,3 % so với năm 2013) nnhuwng mức cao Hệ thống thông tin thị trường lao động có khởi động được năm vẫn còn mang tính góp nhặt thông tin Cập nhật thông tin chưa đầy đủ chưa có dự báo ngắn hạn, trung hạn làm sở cho việc nghiên cứu, đánh giá đặc trưng biến động quan hệ cung-cầu sức lao động để phục vụ cho công tác 10 Thị trường lao động kế hoạch hóa đào tạo chung cho toàn hệ thống sở đào tạo Đặc biệt Thông tin về cầu lao động chưa có một chế ràng buộc để các sở sản xuất kinh doanh cung cấp một cách bản để có sở dữ liệu cân đối và dự báo Thu nhập bình quân đầu người/tháng thấp chưa đáp ứng nhu cầu NLĐ so với tăng giá thị trường Đào tạo không tính đến cấu lao động của nền kinh tế cộng với tâm lý của người lao động chỉ muốn làm thầy không muốn làm thợ và không có chính sách khuyến khích đối với đội ngũ công nhân lành nghề nên cấu của lực lượng lao động được đào tạo không đáp ứng theo nhu cầu của xã hội Hệ thống dịch vụ việc làm phát triển còn chậm, còn nhỏ manh mún, chưa có cấu trúc tổ chức rõ ràng, đội ngũ cán chưa đồng 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Tỷ lệ thất nghiệp cao, NLĐ đào tạo có tình trạng thất nghiệp đào tạo không tính đến cấu lao động của nền kinh tế, ngành nào dễ đào tạo thì đua đào tạo Do số DN chưa quan tâm đến mức sống cua NLĐ nên dẫn đến tình trạng trả lương thấp, không đáp ứng nhu cầu NLĐ Việc cập nhật thông tin chưa đầy đủ chưa có dự báo ngắn hạn, trung hạn làm sở cho việc nghiên cứu, đánh giá đặc trưng biến động quan hệ cung-cầu sức lao động để phục vụ cho công tác kế hoạch hóa đào tạo chung cho toàn hệ thống sở đào tạo NLĐ k tiếp xúc với thông tin tuyển dụng DN, k tìm việc làm 2.3.4 Sự tương quan cung cầu lao động 11 Thị trường lao động Cung lao động cầu lao động không cấn đối, tình trạng cung lao động lớn cầu lao động làm cho thất nghiệp xảy Mặc dù LLLĐ dồi số lượng chất lượng lao động không cao, chưa đáp ứng yêu cầu công việc Một số giải pháp phát triển TTLĐ Đà Nẵng Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao suất lao động và phát triển nền kinh tế của thành phố Đà Nẵng đúng hướng theo cấu đề ra; phát triển thị trường lao động địa bàn thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa hết sức to lớn, em xin đề xuất số giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục lập thúc đẩy cầu lao động cho phù hợp với tốc độ tăng dân số độ tuổi để dần mất cân đối cung – cầu về lao động TTLĐ Đưa sách ưu tiên nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thành phố thu hút nhà đầu tư nước Từ đó, thúc đẩy tăng cầu lao động Tiếp tục phát triển tạo lập nguồn cung lao động phù hợp với yêu cầu TTLĐ ngày cao Từ nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng NSLĐ sức cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ Tiếp tục cải cách tiền lương, tiền công, xác định giá sức lao động sở giá trị sức lao động giá tư liệu tiêu dùng cần thiết, đảm bảo người lao động tái sản xuất sức lao động ngày cao Đồng thời, tạo động lực mạnh mẽ cho NLĐ yên tâm làm việc, sáng tạo, bước cải thiện nâng cao chất lượng sống cho thân gia đình Phát triển TTLĐ phải gắn với thị trường khác nhằm tạo phát triển đa dạng, cân bằng, ổn định đảm bảo tính đồng bộ, ngày văn minh, đại Đồng 12 Thị trường lao động thời phát triển TTLĐ phải đảm bảo thúc đẩy CNH, HĐH đất nước, gắn bó chặt ché với mục tiêu phát triển kinh tế thành phố Mở rộng cầu lao động, giải quyết dần mất cân đối cung – cầu về lao động bằng các gải pháp phát triển kinh tế, khuyến khích đầu tư bằng các giải pháp lớn như: Quy hoạch phát triển kinh tế, nâng cao và giữ vững vị trí về chỉ số lực cạnh tranh, có chính sách khuyến khích về các điều kiện cho doanh nghiệp có kỹ thuật, công nghệ cao, và các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố; mở rộng và nâng cao chất lượng vườn ươm doanh nghiệp… tạo một thị trường cầu lao động phong phú, tạo chỗ việc làm mới ngày càng tăng lên nhanh Phát triển thông tin thị trường lao động hoàn thiện bằng các giải pháp: Thu thập hệ thống dữ liệu cung – cầu lao động tương đối đầy đủ và có hệ thống cung cấp dữ liệu đầy đủ về các thông số về cung lao động, địa chỉ từng lao động lao động, có nhu cầu tham gia lao động và nguồn cung cấp sức lao động mới Thu thập thông tin cầu lao động từ các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động Xử lý, phân tích, tổng hợp, truyền tải, cung cấp báo cáo thông tin thị trường lao động Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán trực tiếp tham gia hoạt động thông tin thị trường lao động địa phương, sở Xây dựng hệ thống tổ chức và quy trình thu thập xử lý thông tin hiệu quả Xác định mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn cung lao động phù hợp với nhu cầu của xã hội Hoàn thiện và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề nghiệp cho phù hợp với nhu cầu của xã hội; Tổ chức đào tạo cho các đối tượng ưu tiên và khuyến khích đào tạo cho lực lượng lao động ở các lĩnh vực có cầu lao động cao và dự kiến sẽ phát triển theo định hướng của nền kinh tế; Thông qua hệ thống dịch vụ việc làm tư vấn nghề nghiệp cho lao động xác định mục tiêu nâng cao chất lượng sức lao động, nâng cao tính cạnh tranh 13 Thị trường lao động thị trường sức lao động để có chất lượng và hiệu quả, tăng thu nhập và tái sản xuất sức lao động Quy hoạch mạng lưới dịch vụ việc làm, xây dựng hệ thống dịch vụ việc làm có hiệu quả, đáp ứng được công tác thu thập xử lý thông tin, kết nối cung cầu, tư vấn và dự báo thông tin thị trường lao động Mở rộng và nâng cao hiệu quả sàn giao dịch việc làm định kỳ, tiến tới tổ chức giao dịch hằng tuần Giải quyết tốt bảo hiểm thất nghiệp, chú trọng tiêu chí đào tạo lại và đưa lao động trở lại thị trường lao động nhanh và kết nối những người được đào tạo xong gia nhập thị trường lao động KẾT LUẬN Thị trường lao động tiếp tục phát triển theo hướng đại hóa định hướng thị trường; khuôn khổ luật pháp, thể chế, sách thị trường lao động bước hoàn thiện; kết thị trường lao động cải thiện chất lượng cung tăng lên, cấu cầu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương cải thiện, suất lao động tính cạnh tranh lực lượng lao động tăng lên Phát triển TTLĐ Đà Nẵng giải pháp quan trọng để thúc đẩy đào tạo, đổi chất lượng nguồn nhân lực Tuy việc phát triển TTLĐ gặp nhiều khó khăn , việc thực giải pháp mang tính đồng việc giúp cho phát triển bền vững thị trường lao động giúp tạo lập ổn định đồng loại thị trường khác Chính vậy, phát triển TTLĐ yêu cầu cấp bách bối cảnh nước ta tiến hành CNH, HĐH để hình thành nên thang bậc giá trị sức lao động xã hội mà quan trọng vấn đề tiền lương Xây dựng phát triển TTLĐ nhằm giải việc làm, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực yêu cầu cấp thiết phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng nhằm xây dựng thành phố văn minh, đại 14 Thị trường lao động Tài liệu tham khảo PGS.TS Nguyễn Tiệp, 2008 giáo trình thị trường lao động, NXB lao động xã hội, Hà Nội http://dangcongsan.vn/xa-hoi/da-nang-hop-bao-thong-tin-ve-tinh-hinh- kinh-te-xa-hoi-nam-2015-364647.html http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/tin_tuc? p_pers_id=42058&p_folder_id=&p_main_news_id=86105140 https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714 PHỤ LỤC Dân số đến năm 2015 thành phố có 1.124.600 người lực lượng lao động có 562.000 người, chiếm 49,98% so với dân số (năm 2010 lực lượng lao động chiếm 49,14% dân số) Đây nguồn cung lao động đảm bảo tương đối cho cân đối cung cầu lao động địa bàn thành phố Bảng 2.2.1 Dân số lực lượng lao động giai đoạn 2013 – 2015 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Dân số (31/12) (ngàn người) 1.042,74 1.082,31 1.124,61 Trong đó: Nữ 532,91 552,90 574,28 Tỷ lệ nữ (%) 51,11 51,08 51,06 DS độ tuổi LĐ (ngàn người) 691,54 716,81 743,82 Tr Đó: Thành thị 612,22 635,46 660,29 Tỷ lệ thành thị (%) 88,53 88,65 88,77 Lực lượng lao động (ngàn người) 517,65 539,10 562,06 Tỷ lệ LLLĐ/DS (%) 49,64 49,81 49,98 15 Thị trường lao động (Nguồn: UBND thành phố Đà Nẵng) PHỤ LỤC Bảng 2.2.1b Lực lượng lao động phân theo trình độ Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 Tổng số người 463,796 506,424 515,018 Công nhân kỹ thuật người 37,981 38,488 36,961 Trung học người 26,085 26,840 35,126 Cao đẳng, đại học người 83,645 88,624 106,681 Khác người 316,085 352,471 336,250 (Nguồn: viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng) PHỤ LỤC Bảng 2.2.2 Khả giải việc làm Chỉ tiêu 2013 2014 2015 LĐ làm việc kinh tế 494.617 515.922 538.730 16 Thị trường lao động (ng) LĐ tăng thêm (ng) 19.822 21.305 22.808 LĐ giải việc làm (ng) 33.500 33.800 34.000 Tỷ lệ thất nghiệp (%) 4,45 4,30 4,15 (Nguồn: UBND thành phố Đà Nẵng) PHỤ LỤC Biểu đồ 2.2.4 thu nhập bình quân đầu người tháng Đà Nẵng Đơn vị: Nghìn đồng (Nguồn: tổng cục thống kê) 17 Thị trường lao động 18 Thị trường lao động [...]... đặc trưng và biến động của quan hệ cung-cầu sức lao động để phục vụ cho công tác kế hoạch hóa đào tạo chung cho toàn bộ hệ thống cũng như từng cơ sở đào tạo NLĐ k tiếp xúc được với thông tin tuyển dụng của các DN, k tìm được việc làm 2.3.4 Sự tương quan giữa cung và cầu lao động 11 Thị trường lao động Cung lao động và cầu lao động không cấn đối, tình trạng cung lao động lớn hơn cầu lao động làm cho thất... triển theo hướng hiện đại hóa và định hướng thị trường; khuôn khổ luật pháp, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện; các kết quả trên thị trường lao động được cải thiện như chất lượng cung tăng lên, cơ cấu cầu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện, năng suất lao động và tính cạnh tranh của lực lượng lao động tăng lên Phát triển TTLĐ tại Đà Nẵng... nguồn cung cấp sức lao động mới Thu thập thông tin cầu lao động từ các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động Xử lý, phân tích, tổng hợp, truyền tải, cung cấp và báo cáo thông tin thị trường lao động Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động thông tin thị trường lao động ở địa phương, cơ sở... 494.617 515.922 538.730 16 Thị trường lao động (ng) LĐ tăng thêm (ng) 19.822 21.305 22.808 LĐ được giải quyết việc làm (ng) 33.500 33.800 34.000 Tỷ lệ thất nghiệp (%) 4,45 4,30 4,15 (Nguồn: UBND thành phố Đà Nẵng) PHỤ LỤC 4 Biểu đồ 2.2.4 thu nhập bình quân đầu người một tháng tại Đà Nẵng Đơn vị: Nghìn đồng (Nguồn: tổng cục thống kê) 17 Thị trường lao động 18 Thị trường lao động ... tiền công, xác định giá cả sức lao động trên cơ sở giá trị sức lao động và giá cả những tư liệu tiêu dùng cần thiết, đảm bảo người lao động luôn được tái sản xuất sức lao động ngày càng cao Đồng thời, tạo ra động lực mạnh mẽ cho NLĐ yên tâm làm việc, sáng tạo, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình Phát triển TTLĐ phải gắn với các thị trường khác nhằm tạo phát triển... PHỤ LỤC 1 Dân số đến năm 2015 là thành phố có hơn 1.124.600 người và lực lượng lao động có hơn 562.000 người, chiếm 49,98% so với dân số (năm 2010 lực lượng lao động chiếm 49,14% dân số) Đây là nguồn cung lao động đảm bảo tương đối cho sự cân đối cung cầu lao động trên địa bàn thành phố Bảng 2.2.1 Dân số và lực lượng lao động giai đoạn 2013 – 2015 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Dân số (31/12) (ngàn người)... 51,08 51,06 DS trong độ tuổi LĐ (ngàn người) 691,54 716,81 743,82 Tr Đó: Thành thị 612,22 635,46 660,29 Tỷ lệ thành thị (%) 88,53 88,65 88,77 Lực lượng lao động (ngàn người) 517,65 539,10 562,06 Tỷ lệ LLLĐ/DS (%) 49,64 49,81 49,98 15 Thị trường lao động (Nguồn: UBND thành phố Đà Nẵng) PHỤ LỤC 2 Bảng 2.2.1b Lực lượng lao động phân theo trình độ Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 Tổng số người 463,796 506,424... dụng hợp lý nguồn nhân lực đang là một yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Đà Nẵng nhằm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại 14 Thị trường lao động Tài liệu tham khảo 1 PGS.TS Nguyễn Tiệp, 2008 giáo trình thị trường lao động, NXB lao động 2 xã hội, Hà Nội http://dangcongsan.vn/xa-hoi/da-nang-hop-bao-thong-tin-ve-tinh-hinh- 3 kinh-te-xa-hoi-nam-2015-364647.html http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/tin_tuc?... của nền kinh tế; Thông qua hệ thống dịch vụ việc làm tư vấn nghề nghiệp cho lao động xác định mục tiêu nâng cao chất lượng sức lao động, nâng cao tính cạnh tranh trên 13 Thị trường lao động thị trường sức lao động để có chất lượng và hiệu quả, tăng thu nhập và tái sản xuất sức lao động Quy hoạch mạng lưới dịch vụ việc làm, xây dựng hệ thống dịch vụ... thực hiện những giải pháp mang tính đồng bộ ngoài việc giúp cho phát triển bền vững thị trường lao động còn giúp tạo lập sự ổn định và đồng bộ các loại thị trường khác Chính vì vậy, phát triển TTLĐ là một yêu cầu cấp bách trong bối cảnh nước ta đang tiến hành CNH, HĐH để hình thành nên các thang bậc giá trị sức lao động trong xã hội mà quan trọng nhất ở đây là vấn đề tiền lương Xây dựng và phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển thị trường lao động tại Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2016, phát triển thị trường lao động tại Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2016, phát triển thị trường lao động tại Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay