Giáo án toán 1 về số 10

14 188 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:23

Giáo viên: Đặng Thúy Châm Kiểm tra cũ Câu 1:Vị ngữ câu kể Ai làm do: a Danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành b Tính từ (hoặc cụm tính từ) tạo thành c Động từ (hoặc cụm động từ) tạo thành Câu 2: Bạn Mai là người rất thông minh ( Câu thuộc câu gì?) a Câu kể Ai làm gì? b Câu kể Ai là gì? c Câu kể Ai thế nào? I/ Nhận xét : Đọc câu sau: - Một chị phụ nữ nhìn cười, hỏi: Em nhà mà đến giúp chị chạy muối này? - Em cháu bác Tự Em làng nghỉ hè Nguyễn Thị Ngọc Tú I/ Nhận xét : Câu kể dạng Ai gì? Em cháu bác Tự VN (cụm danh từ) II/ Ghi nhớ : Trong Trong câu câu kể kể Ai Ai là gì?: gì?: Vị Vị ngữ ngữ được nối nối với với chủ chủ ngữ ngữ bằng từ từ là Vị Vị ngữ ngữ thường thường do danh danh từ từ (hoặc (hoặc cụm cụm danh danh từ) từ) tạo tạo thành thành III Luyện tập: Bài a, Người Cha, Bác, Anh VN Quả tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ Tố Hữu b, Quê hương chùm khế Cho trèo hái ngày Quê hương đường học Con rợp bướm vàng bay VN VN Đỗ Trung Quân Bài 2: Nối từ ngữ thích hợp cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai ? A B Sư tử nghệ sĩ múa tài ba Gà trống dũng sĩ rừng xanh Đại bàng chúa sơn lâm Chim công sứ giả bình minh Bài : Dùng từ ngữ để đặt câu kể Ai ? a thành phố lớn Hải Phòng/ Cần Thơ thành phố lớn b quê hương điệu dân ca quan họ Bắc Ninh quê hương điệu dân ca quan họ c nhà thơ Tố Hữu/ Trần Đăng Khoa nhà thơ d nhà thơ lớn Việt Nam Tố Hữu/ Nguyễn Du/ Nguyễn Đình Thi/ nhà thơ lớn Việt Nam Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh [...]... làn điệu dân ca quan họ c là nhà thơ Tố Hữu/ Trần Đăng Khoa là nhà thơ d là nhà thơ lớn của Việt Nam Tố Hữu/ Nguyễn Du/ Nguyễn Đình Thi/ là nhà thơ lớn của Việt Nam Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay