Giáo án toán 1 về số 10

9 178 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:23

5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+3=6 3+3=6 5+1=6 1+5=6 2+4=6 4+2=6 3+3=6 5+1= 1+5= 2+4= 4+2= 3+3= 6 4+2=6 2+4=6 Bài 4: Viết phép tính thích hợp: Bài 4: b) Viết phép tính thích hợp: Xin chân thành cảm ơn thầy,cô đến dự giờ!
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay