Giáo án toán 1 về số 10

10 173 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:23

Bài : Số 10 Lớp 1C GV:Lưu Thị Hường Toán: Bài cũ: 1/ > , 0….9 < 4….4 = > 8….0 > 9….0 Toán: Số 10 Toán: Số 10 10 Toán : Số 10 Toán: Số 10 Toán: Bài tập: Số 10 Bài 1: Viết số 10 Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống 10 10 Toán: Bài :5 Số 10 Khoanh vào số lớn (theo mẫu): a, , b, 10 , 10, c, 66 , 3, , Củng cố : Dặn dò : Chuẩn bị bài: Luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay