Giáo án toán 1 về số 10

11 162 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:22

PHềNG GIO DC O TO - HUYN THANH OAI TRNG TIU HC THANH THY Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự chuyên đề toán lớp GV thực hiện: lÊ THị KHANH Kiểm tra cũ: > < Tổ Tổ Tổ = < < = 0 > > = 8 Giải lao Bài 3: Số ? 10 10 10 10 10 10 Bài 5: Khoanh vào số lớn (theo mẫu) a) , , b) , 10 , c) , ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay