Giáo án toán 1 về số 10

17 147 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:22

Môn: Toán Lớp: 1A KIỂM TRA BÀI CŨ > < = ? … 1 … >0 10 10 Thứ ba ngày tháng 10 năm 2014 Toán: (Bài 24) 10 SỐ 10 10 10 10 10 10 Thứ ba ngày tháng 10 năm 2014 Toán: (Bài 21) SỐ 10 10 10 10 + s 10 Viết số 10:  10 10 10 10 10 SỐ ? 10  Số ? 10 10 10 10 10 10 10 Viết số thích hợp vào ô trống:  10 6 10  a) b) Khoanh vào số lớn : ; ; ; 10 ; ; ; 10 9 10 [...]...+ s 10 Viết số 10 :  1 10 10 10 10 10 SỐ ? 9 10 1  2 Số ? 1 8 10 2 7 10 3 6 10 4 5 10 5 10 10 0 9 10 Viết số thích hợp vào ô trống:  3 0 10 1 9 2 3 8 7 4 6 5 6 7 5 4 3 8 2 9 10 1 0  4 a) b) Khoanh vào số lớn nhất : 2 ; 8 ; 4 ; 10 ; 7 9 ; 1 ; 6 8 6 10 9 6 8 9 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay