Giáo án toán 1 về số 10

11 144 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:22

Môn: Toán Lớp: 1B Người thực hiện: Nguyễn Thị Quế 10 10 Viết số 10:  10 10 10 10 10 Viết số thích hợp vào ô trống:  4 10 10 5 a) Khoanh vào số lớn (theo mẫu) : ; ; b) ; 10 ; c) ; ; TRÒ CHƠI Bạn lắng nghe, nhìn kĩ, làm nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay