Giáo án toán 1 về số 10

12 177 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:22

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN TP VIỆT TRÌ – TỈNH PHÚ THỌ MÔN: TOÁN SỐ 10 GIÁO VIÊN: Hoàng Thị Tuyết Lớp 1G Thứ hai ngày tháng năm 2016 Toán ** Kiểm tra cũ: Đếm xuôi từ đến 9; đếm ngược từ đến Thứ hai ngày 28 tháng năm 2015 Toán Tiết 21: Số 10 10 Thứ hai ngày tháng năm 2016 Toán Tiết 21: Số 10 10 Thứ hai ngày tháng năm 2016 Toán Tiết 21: Số 10 10 10 10 Thứ hai ngày tháng Toán Tiết 21: Số 10 năm 2016 Thứ hai ngày tháng năm 2016 Toán Tiết 21: Số 10 Thứ hai ngày tháng năm 2016 Toán Tiết 21: Số 10 1.Viết số 10 1 1 1 4.Viết số thích hợp vào ô trống 10 9 10 Thứ hai ngày tháng năm 2016 Toán Tiết 21: Số 10 5.Khoanh vào số lớn nhất( theo mẫu) a) , b) , 10 c) , , , , *** Củng cố - Dặn dò 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Tiết học kết thúc [...]...*** Củng cố - Dặn dò 0 ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Tiết học kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN TP. VIỆT TRÌ – TỈNH PHÚ THỌ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay