Giáo án toán 1 về số 10

13 182 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:22

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 1A3 «n tËp bµi tiÕt tr íc 10 10 10 10 10 Giải lao CCH HÚÚ NNG G NNÀ ÀO O TTAA CCÙ ÙNN GG HHÁ ÁTT !! Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level  10 ViÕt sè 10: 10 10 10 10 10 10  Số? 10 10 10 10 10 10 Viết số thích hợp vào ô trống:  4 10 10  Khoanh tròn số lớn (theo mẫu): a) , , b) , 10 , c) , , CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ CHÚC CÁC CON HỌC GIỎI [...]...Viết số thích hợp vào ô trống:  4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  5 Khoanh tròn số lớn nhất (theo mẫu): a) 4 , 2 , 7 b) 8 , 10 , 9 c) 6 , 3 , 5 CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ CHÚC CÁC CON HỌC GIỎI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay