Giáo án toán 1 về số 9

17 206 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:19

Kiểm tra bài cũ: +Tiết trước các em học bài gì?Số đứng liền sau số nào? Bài số Số đứng liền sau số +Những số nào bé số 8? Số lớn những số nào? Số bé số 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Số lớn hơn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, +Cấu tạo số 8? Đếm xuôi đếm ngược phạm vi 8? gồm và gồm và gồm và gồm và Bài toán: điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: < … > … > … 8 = > … …< 8 Ngày day: ̣ 26/11/2014 bạn bạn thêm bạn là bạn bạn + Có mấy bạn chơi? + Mấy bạn chạy đến? + bạn thêm bạn là mấy bạn? quan sát trả lời câu hỏi: chấm tròn = + chấm tròn chầm tròn Quan sát hình vẽ: thêm Có thêm chúng ta sẽ được Quan sát tiếp: + que tính = Chữ số 9: Chữ số viết Chữ số in Các em hãy gắn số bộ thực hành cho cô nào: Cách viết số 9: Nét 1: Cong kín Đặt bút dưới đường kẻ một chút viết nét cong kín từ phải sang trái; chạm vào điểm xuất phát thì dừng lại Nét 2: cong dưới Từ điểm dừng bút của nét rê bút viết nét cong dưới dừng bút ở đường kẻ Dãy số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Số đứng liền sau số mấy? Số Số 99 đứ đứnngg liề liềnn sau sau số số 88 Bài 1: viết số Các em hãy viết số vào vở bài tập Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 9 9 Bài 3: Điền dấu , = 9 < … > … = … < 7… < 8… 9… > 9… > 9… Bài 4: Điền số còn thiếu vào ô trống 88 77 [...]... số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Số 9 đứng liền sau số mấy? Số Số 99 đứ đứnngg liề liềnn sau sau số số 88 Bài 1: viết số 9 Các em hãy viết số 9 vào vở bài tập Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 9 9 9 9 Bài 3: Điền dấu , = 8 9 9 < 9 … > 8 … = 9 … < 8 7… < 9 8… 8 9 > 7 9 > 6 9 Bài 4: Điền số còn thiếu vào ô trống 9 88 9 77 9 7 7 9 > 6 9 Bài 4: Điền số còn thiếu vào ô trống 9 88 9 77 9 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 9, Giáo án toán 1 về số 9, Giáo án toán 1 về số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay