Giáo án toán 1 về số 9

12 172 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:19

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẠNH Môn: Toán Bài: Số Lớp: 1C Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Thứ năm ngày tháng 10 năm 2015 Toán: Kiểm tra cũ: … … = < … 8 Thứ năm ngày tháng 10 năm 2015 Toán: Số Thứ năm ngày tháng 10 năm 2015 Toán: Số 9 Thứ năm ngày tháng 10 năm 2015 Toán: Số Thứ năm ngày tháng 10 năm 2015 Toán: Số 9 Thứ năm ngày tháng 10 năm 2015 Toán: Số Viết số Số ? Thứ năm ngày tháng 10 năm 2015 Toán: Số 9 9 > < ? = 9… >8 8< …9 >7 9… 9… =9 7< …9 >6 9… Thứ năm ngày tháng 10 năm 2015 Toán: Số Số ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 9, Giáo án toán 1 về số 9, Giáo án toán 1 về số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay