Giáo án toán 1 về số 0

18 186 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:19

VÒ dù giê m«n MÜ thuËt líp VỀ DỰ GIỜ TIẾT TOÁN LỚP 1TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN Người thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Kiểm tra cũ: Số Đếm từ đến Đếm từ đến Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Số liền sau số mấy? Các số từ đến số lớn nhất? Số bé nhất? Số gồm mấy? Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Số Bài Viết số 0 0 0 0 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Số Bài Viết số thích hợp vào ô trống: 3 5 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Số Bài Viết số thích hợp vào ô trống: 5 5 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 22 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 2 3 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Số Bài > < = ? 0…1 0…5 7…0 8…8 2…0 8…0 0…3 4…4 0…4 9…0 0…2 0…0 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Toán Số Bài > 0… < 11 00 … < 55 > 00 77 … 88 … = 88 < > 00 22 … > 00 88 … < 33 00 … 44 … = 44 00 … < 44 > 00 99 … < 22 00 … 00 … = 00 = ? Trò chơi: Chọn hình đoán dấu , = < < > > 0 < > Nhận xét – Tuyên dương Dặn dò: Xem trước số 10 TIẾT HỌC KẾT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ [...]... 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 1 2 3 4 7 9 1 2 3 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 1 22 3 4 7 9 1 2 3 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 1 2 2 3 3 4 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 0 1 Thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2 01 6 Toán Số 0 Bài 4 > < = ? 0 1 0 5 7 0 8…8 2 0 8 0 0…3 4…4 0 4 9 0 0…2 0 0 Thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2 01 6 Toán Số 0 Bài 4 > 0 < 11 00 … < 55 > 00 77 … 88... 0 2 0 0 Thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2 01 6 Toán Số 0 Bài 4 > 0 < 11 00 … < 55 > 00 77 … 88 … = 88 < > 00 22 … > 00 88 … < 33 00 … 44 … = 44 00 … < 44 > 00 99 … < 22 00 … 00 … = 00 = ? Trò chơi: Chọn hình đoán dấu , = 0 < 1 0 < 5 2 > 0 8 > 0 0 < 4 9 > 0 Nhận xét – Tuyên dương Dặn dò: Xem trước bài số 10 TIẾT HỌC KẾT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 0, Giáo án toán 1 về số 0, Giáo án toán 1 về số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay