Giáo án dấu lớn hơn

16 158 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:17

Môn Toán GV: Nguyễn Thị Thanh Hoàn Toán Lớn hơn.Dấu > 2 > 3 > 2 > > 1.Viết dấu > Bài 2: Viết theo mẫu > > Bài 3: Viết theo mẫu > > > > Bài 4: Viết dấu > vào ô trống > 1 > 4 > 3 > > > 1 > > 15 Lớn Dấu > Bài 4: Nối với số thích hợp > > > > [...]...1.Viết dấu > Bài 2: Viết theo mẫu 4 > 2 3 > 1 Bài 3: Viết theo mẫu 4 > 3 5 > 2 5 > 4 3 > 2 Bài 4: Viết dấu > vào ô trống 1 2 > 1 1 5 > 4 4 1 > 3 3 1 > 2 4 1 > 2 1 5 > 1 1 5 > 3 1 5 > 2 15 Lớn hơn Dấu > Bài 4: Nối với số thích hợp 2 > 5 > 2 1 3 > 3 4 5 4 >
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dấu lớn hơn, Giáo án dấu lớn hơn, Giáo án dấu lớn hơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay