Giáo án hình vuông hình tròn lớp 1

14 203 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:07

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2011 Toán Thứ hai 30 tháng 08 năm 2011 Toán Các hình sau có phải hình vuông không? Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên vật có hình vuông Đáp án: Gạch lát nhà Thứ hai 30 tháng 08 năm 2011 Toán Thứ hai 30 tháng 08 năm 2011 Toán Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên vật có hình tròn Đáp án: Bánh xe, đĩa Thực hành Bài 1: Đếm hình Các em đếm xem hình bên có hình vuông? Đáp án: Có hình vuông Thực hành Bài 2: Tô màu Thực hành Bài 3: Tô màu Thực hành Bài 4: Làm để có hình vuông? Hôm học gì? Về nhà làm tập tập Chuẩn bị học tiếp: Bài Hình tam giác [...]...Thực hành Bài 2: Tô màu Thực hành Bài 3: Tô màu Thực hành Bài 4: Làm thế nào để có các hình vuông? Hôm nay chúng ta học bài gì? Về nhà làm bài tập trong vở bài tập Chuẩn bị bài học tiếp: Bài Hình tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình vuông hình tròn lớp 1, Giáo án hình vuông hình tròn lớp 1, Giáo án hình vuông hình tròn lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay