Đề cương trắc nghiệm toán 10 ôn thi học kì 1 có đáp án

90 603 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:06

LỜI NÓI ĐẦU Tài liệu ôn thi học kì môn Toán lớp 10 tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn có Đề cương ôn tập học kì môn Toán lớp 10 trường THPT Trung Văn, Hà Nội; Tài liệu ôn thi học kì Toán 10 thầy Lê Văn Đoàn số tài liệu khác giáo viên đóng góp Tài liệu dược xếp thành phần sau: Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Phần 2: Bài tập tự luận không đáp án Phần 3: Các đề ôn tập  Các đề trắc nghiệm có đáp án.(sưu tầm)  Các đề thi học kì trường THPT địa bàn TPHCM năm gần thầy Lê Văn Đoàn sưu tầm gửi tặng Xin chân thành cảm ơn tập thể giáo viên môn Toán trường THPT Trung Văn, Hà Nội; thầy Lê Văn Đoàn thầy cô khác gửi tài liệu, đề thi, câu hỏi trắc nghiệm; Cảm ơn thầy cô tổ biên tập toán học Bắc Trung Nam giúp hoàn thành tài liệu Trong trình sử dụng, phát sai sót mong chia sẻ đóng góp để tài liệu hoàn thiện Mọi liên hệ xin gửi email: toanhocbactrungnam@gmail.com BAN QUẢN TRỊ TOÁN HỌC BẮC TRUNG NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Phần CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Chủ đề MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP Câu Câu Câu sau không mệnh đề? A Mặt trời mọc hướng Tây C Pari thủ đô nước Pháp B Trời lạnh quá! D Mọi người Trái đất nữ Cho mệnh đề x   : x  x  Phủ định mệnh đề A x   : x  x  B x   : x  x  C x   : x  x  D x   : x  x  Câu Cho tập hợp A   x   / x  5 Tập A viết dạng liệt kê A A  0;1; 2; 4;5 Câu D 0;1; 2;3; 4;5 B C D B 0;1; 2;3; 4 C 1; 4 D 0; 2;3;5 B 0;1; 2;3; 4 C 1; 4 D 2;0;1; 2;3; 4;5;6 Cho tập A  1; 2;3; 4;5 B  2;1; 2; 4; 6 Khi đó, tập A  B A 1; 2; 4; 6 Câu C 0;1; 2;3; 4 Cho tập A  0;1; 2;3; 4;5 B  2;1; 4; 6 Khi đó, tập A  B A 0; 2;3;5 Câu B 0;1; 2;3; 4;5; 6 Cho tập A  0;1; 2;3; 4;5 B  2;1; 4; 6 Khi đó, tập A \ B A 2;0;1; 2;3; 4;5;6 Câu D A  0;1; 2;3; 4 Cho tập hợp A  a; b; c; d  Số tập gồm hai phần tử A A Câu C A  1; 2;3; 4;5 Cho tập hợp A   x  1/ x  , x  5 Tập A viết dạng liệt kê A 1; 2;3; 4;5; 6 Câu B A  0;1; 2;3; 4;5 B 1; 2; 4 C 1; 2;3; 4 D 1;3; 4   Cho tập hợp A gồm số tự nhiên lẻ không lớn tập hợp B  x  * / x  Khi đó, tập A  B A 1;3 B 1; 2;3; 4 C 0;1;3; 5 D 0;1; 2;3; 4;5; 7 Câu 10 Cho tập A  0; 2; 4;6;8 B  0; 2; 4 Khi đó, tập C A B A 0; 2; 4; 6 B 0; 2; 4;8 C 2; 4 D 6;8 Câu 11 Cho tập hợp A   ;3 , B   2;   Khi đó, tập B  A A  2;   B  3; 2 C  D  Câu 12 Cho tập hợp A   2;3 , B  1;5 Khi đó, tập A  B A  2;5 B 1;3 C  2;1 D  3;5 Câu 13 Cho tập hợp A   ;3 , B   3;   Khi đó, tập B  A A  B 3 C  D  3;   Câu 14 Cho tập hợp A   2;3 , B  1;5 Khi đó, tập A \ B A  2;1 B  2; 1 Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực C  2;1 D  2;1 - - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 15 Cho tập hợp A   2;   Khi đó, tập C A A  2;   B  2;   C  ; 2 Câu 16 Kết làm tròn số  đến hàng phần nghìn A 3.142 B 3.150 C 3.141 Câu 17 Cho mệnh đề X :"x  , x  x   0" P :" x  , x  x   0" Mệnh đề A Y, Q B P, Q D  ; 2 D 3.140 Y :"x  , x   0" Q :" x  ,  x  0" C X, Q D X, P Câu 18 Cho A : " x  R : x   0" phủ định mệnh đề A mệnh đề: A " x   : x   0" B " x   : x   0" C " x   : x   0" D " x   : x   0" Câu 19 Xác định mệnh đề đúng: A x   : x  C x   : x  x B x  R : x  x   D x   : x   x Câu 20 Phát biểu sau đúng: A x  y  x  y B  x  y   x  y C x  y  x  y  D x  y  xy  Câu 21 Xác định mệnh đề đúng: A x  , y   : xy  C x  , y   : x chia hết cho y B x   : x   x D x   : x  x   Câu 22 Cho mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo : A Nếu tứ giác ABCD hình thoi AC  BD B Nếu tam giác vuông cạnh huyền C Nếu dây cung đường tròn cung chắn D Nêu số nguyên chia hết cho chia hết cho Câu 23 Cho mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo mệnh đề : A Nếu tứ giác ABCD hình thang cân góc đối bù B Nếu a  b a.c  b.c C Nếu a  b a  b D Nếu số nguyên chia hết cho chia hết cho Câu 24 Cho mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai : A x   : x   B x   : x  x C n   : n  không chia hết cho D n   : n  n Câu 25 Cho mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai : A Một tam giác vuông có góc tổng góc B Một tam giác có trung tuyến góc 600 C Hai tam gíac chúng đồng dang có cạnh - - | THBTN Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ D Một tứ giác hình chữ nhật chúng có góc vuông Câu 26 Cho mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo : A Nếu tứ giác ABCD hình thang cân góc đối bù B Nếu a  b a.c  b.c C Nếu a  b a  b D Nếu số nguyên chia hết cho 10 chia hết cho Câu 27 Mệnh đề sau có mệnh đề phủ định mệnh đề : A x  Q : x  B x   : x  3x   C n   : 2n  n D x   : x  x  Câu 28 Cho tập hợp A  a;b; c ; d  phát biểu sai: B a; d   A A a  A C b; c  A  D d   A  Câu 29 Cho tập hợp A  x  N /  x  x  x  x    , A viết theo kiểu liệt kê phần tử A 0; 2;3; 3 B 0; 2;3    C 0; ; 2;3; 3   D 2; 3  Câu 30 Cho A  x  N /  x  x   x  10 x  3  , A viết theo kiểu liệt kê A 1;3; 4 B 1; 2;3 1  C 1; 1; 2; 2;  3  D 1; 1; 2; 2;3   Câu 31 Cho tập A  x  N / 3x  10 x   x3  x  15 x  , A viết theo kiểu liệt kê A 3 B 0;3 Câu 32 Cho A tập hợp Chọn phương án đúng: A   A C A    A   C 0; ;3;5   D 3;5 B   A D A    A Câu 33 Cho tập hợp sau A   1;5 ; B   2;  Tập hợp A \ B bằng: A  1; 2 B  2;5 C  1;7  D  1;  C 32 D 16 Câu 34 Cho A  a; b; c; d ; e tập A A 10 B 12 Câu 35 Tập hợp tập hợp rỗng: A  x   / x  1   D  x   / x   x   0 B x   / x  x    C x   / x  x   Câu 36 Trong tập hợp sau, tập có tập : A  B  x C  D ;1 Câu 37 Cho hai tập hợp X  n   / n bội số 6 Y  n   / n bội số 12 Các mệnh đề sau, mệnh đề sai : Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực - - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ A X  Y B Y  X Câu 38 Cho bốn tập hợp: H = tập hợp hình bình hành N = tập hợp hình chữ nhật Tìm mệnh đề sai A V  T V = tập hợp hình vuông T = tập hợp hình thoi B V  N Câu 39 Cho A   Tìm câu A A \    B \ A  A C H  T D N  H C  \   A D A \ A   Câu 40 Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta A 2,80 D n : n  X n  Y C X  Y  2,828427125 Giá trị gần xác đến hàng phần trăm B 2,81 C 2,82 D 2,83 Câu 41 Cho số gần a  2841275 với độ xác d  300 Số quy tròn số a A 841 200 B 841 000 C 841 300 D 841 280 Câu 42 Cho a  3,1463  0, 001 Số quy tròn số gần a  3,1463 A 3,1463 B 3,146 C 3,14 D 3,15 Câu 43 Cho a  374529  150 Số quy tròn số gần a  3,1463 A 374000 B 375000 C 374500 D 374530 Câu 44 Đo chiều dài s quãng đường cho kết s  50km  0, 2km Tiếp đó, đo chiều cao h cho kết h  5m  0,1m Hỏi cách đo xác hơn? A Phép đo chiều dài quãng đường C Hai phép đo xác  B Phép đo chiều cao D Không thể kết luận  Câu 45 Cho tập hợp A  x   /  x  1 x    tập hợp B   x   / x   Khi đó, tập A  B A 2; 1; 0;1; 2 B 4; 2; 1; 0;1; 2; 4 C 1; 2 D 2; 0; 2 Câu 46 Cho tập hợp A   2; 2 , B  1;5 , C   0;1 Khi đó, tập  A \ B   C B  0;1 A 0;1 C D  2;5 Câu 47 Tất tập hợp X thỏa mãn a, b, c  X  a, b, c; d A a, b, c ; a, b, c, d  B a, b, c ; a, b, d  ; a, b, c, d  C a, b ; a, b, c ; a, b, d  ; a, b, c, d  D a, b, c ; a, b, d  ; a, b, c, d  Câu 48 Cho hai tập A  1; 2;3 B  0;1;3;5 Tất tập X thỏa mãn X  A  B A ; 1 ; 3 ; 1,3 ; 1,3,5 B 1 ; 3 ; 1, 3 C ; 1 ; 3 D ; 1 ; 3 ; 1,3 Câu 49 Cho biểu thức P  A 1,8740 - - | THBTN x2  x Giá trị P (làm tròn đến chữ số thập phân) x  x 1 B 1,8734 C 1,87340 D 1,8733 Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 50 Cho tập hợp A   m; m   , B   1; 2 Điều kiện m để A  B A m  1 m  B 1  m  C  m   D m  1 m  Câu 51 Cho tập hợp A   ; m  1 , B  1;   Tìm tất giá trị m để A  B   A m  1 B m  1 C m   D m   Câu 52 Cho tập A   0;   B  x   / mx  x  m   , m tham số Tìm m để B có hai tập B  A ? A m  B m  1 C m  D m  Chủ đề HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC HAI Câu 53 Cho hàm số y  f  x   5 x , kết sau sai ? A f  1  B f    10 C f  2   10 1 D f    1 5 Câu 54 Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y  x   x  y = 2|x–1| + 3|x| – ? A  2;  Câu 55 Cho hàm số: y  A M  2;3 B 1; 1 C  2; 10  D  0; 4  x 1 Trong điểm sau đây, điểm thuộc đồ thị hàm số: x  3x  1 1 B M  0;1 C M  ;   D M 1;  2 2   x  , x  (; 0)  Câu 56 Cho hàm số y   x  , x  [0; 2] Tính f   , ta kết :  x  , x  (2;5] A B 15 C x 1 Câu 57 Tập xác định hàm số y  x x3 A  B R C R \ 1 D Kết khác D Kết khác Câu 58 Tập xác định hàm số y   x   x A  7;  B  2;   Câu 59 Tập xác định hàm số y   5 A  1;   2 D  \ 7; 2  5 C 1;  \ 2  2 5  D  ;  2   2x  x  2 x 1 5  B  ;   2   3 x  Câu 60 Tập xác định hàm số y     x A  \ 0 C  7; 2 , x  (;0) , x  (0; ) B  \  0;3 Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực C  \ 0;3 D  - - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 61 Tập xác định hàm số y  | x | 1 A  ; 1  1;   Câu 62 Hàm số y  A m  B  1;1 C 1;   D  ; 1 x 1 xác định  0;1 khi: x  2m  1 B m  Câu 63 Cho hàm số: f  x   x   C m  m  D m  m  Tập xác định f  x  x 3 A 1;   B 1;   C 1;3   3;   D 1;   \ 3  x2  x tập hợp sau đây? x2 1 B R \ 1;1 C R \ 1 Câu 64 Tập xác định hàm số: f  x   A R D R \ 1 Câu 65 Cho đồ thị hàm số y  x (hình bên) Khẳng định sau sai? Hàm số y đồng biến: A khoảng  ;  B khoảng  0;   C khoảng  ;   D O Câu 66 Tập hợp sau tập xác định hàm số: y  3  A  ;   2  3  B  ;   2  2x  3  C  ;  2  D R  x   Câu 67 Cho hàm số: y   x  Tập xác định hàm số  x  x   A  2;   B  \ 1 C  D  x   / x  1va x  2 Câu 68 Cho hai hàm số f  x  g  x  đồng biến khoảng  a; b  Có thể kết luận chiều biến thiên hàm số y  f  x   g  x  khoảng  a; b  ? A đồng biến B nghịch biến C không đổi D không kết luận Câu 69 Trong hàm số sau, hàm số tăng khoảng  1;0  ? A y  x B y  x D y  x C y  x Câu 70 Trong hàm số sau đây: y  x ; y  x  x ; y   x  x có hàm số chẵn? A B Câu 71 Hàm số sau hàm số lẻ ? x x A y   B y    2 - - | THBTN C C y   D x 1 x D y    2 Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 72 Xét tính chẵn, lẻ hai hàm số f  x   x   x  , g  x    x A f  x  hàm số chẵn, g  x  hàm số chẵn B f  x  hàm số lẻ, g  x  hàm số chẵn C f  x  hàm số lẻ, g  x  hàm số lẻ D f  x  hàm số chẵn, g  x  hàm số lẻ Câu 73 Xét tính chất chẵn lẻ hàm số: y  x3  3x  Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? A y hàm số chẵn B y hàm số lẻ C y hàm số tính chẵn lẻ D y hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 74 Cho hàm số y  x  x  Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A y hàm số chẵn B y hàm số lẻ C y hàm số tính chẵn lẻ D y hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 75 Trong hàm số sau, hàm số hàm số lẻ? A y  x  B y  x  x C y  x  x D y  x Câu 76 Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn? A y  x    x B y  x   x  C y  x   x  D y  x    x x2 x 1 B  \ 2 C  \ 1 D  \ 2 x2 x2 1 B  \ 1 C  D 1;   3  C  ;   2  3  D  ;   2  Câu 77 Tập xác định hàm số y  A  \ 1 Câu 78 Tập xác định hàm số y  A  \ 2 Câu 79 Tập xác định hàm số y  x    A   ;     2  B  ;   3  Câu 80 Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y  3x  x  A A  0;  B B  1;1 C C  2;  D D 1;  C y  x  x  D y  x  x Câu 81 Trong bốn hàm số sau, hàm số hàm số lẻ? A y  x  B y  x  x Câu 82 Cho hàm số y  x  Khẳng định sau khẳng định sai? A Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm có hoành độ B Hàm số nghịch biến tập  C Hàm số có tập xác định  D Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ 2 Câu 83 Cho hàm số y  x  có đồ thị đường thẳng d Điểm sau thuộc đường thẳng d? 1  C H  ;1 D Q  0;1 2  Câu 84 Cho hàm số y  mx  Tìm tất giá trị m để hàm số nghịch biến  A m  B m  C m  D m  A P  3;5  B K  1;3 Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực - - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 85 Cho hàm số bậc hai y  ax  bx  c  a   có đồ thị (P) Tọa độ đỉnh (P)    b A I   ;    a 4a   b   B I   ;   2a 4a     c C I   ;    2a 4a     b D I   ;    2a 4a  Câu 86 Tọa độ đỉnh parabol y  3x  x  A I  2; 25  B I  1; 10  C I 1;  D I  2; 1 Câu 87 Trong bốn bảng biến thiên liệt kê đây, bảng biến thiên hàm số y  x2  4x  ? A x ∞ +∞ +∞ B +∞ x ∞ ∞ ∞ ∞ x +∞ y y C x +∞ D ∞ +∞ +∞ +∞ y y ∞ ∞ Câu 88 Tập xác định hàm số y   x   x A  4; 2 B  2; 4 C  4; 2 D   x  3x x  Câu 89 Cho hàm số y  f  x    Khi đó, f 1  f  1 x  1  x A B 3 C D Câu 90 Xác định hàm số y  ax  b , biết đồ thị qua hai điểm M  2; 1 N 1;3 A y  4 x  B y  3x  C y  3x  D y  x  Câu 91 Tọa độ giao điểm parabol  P  : y  x  3x  với đường thẳng d : y  x  1  A  1; 1 ;  ;  2    C 1;3 ;   ; 2    B  0;1 ;  3; 5 3  D  2; 3 ;  ;  2  Câu 92 Gọi A  a, b  B  c, d  tọa độ giao điểm  P  : y  x  x  : y  x  Giá trị b  d A B 7 C 15 D 15 Câu 93 Xác định  P  : y  2 x  bx  c , biết  P  có đỉnh I 1;3  A  P  : y  2 x  x  B  P  : y  2 x  x  C  P  : y  2 x  x  D  P  : y  2 x  x  - - | THBTN y Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực O x ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ d) Tìm tọa độ chân đường cao H kẻ từ A Bài (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB  13, AC  14, BC  15 Tính diện tích tam giác ABC , sin A, độ dài đường trung tuyến kẻ từ C tam giác ABC Đề số 27 THPT HÀN THUYÊN (2014 – 2015)  Bài (2,5 điểm)  3 x  x2  x  b) Xác định parabol ( P ) : y  ax  bx  3, biết ( P) có trục đối xứng x  cắt trục hoành điểm có hoành độ c) Vẽ parabol ( P ) : y   x  x  a) Tìm tập xác định hàm số: y  Bài (2,5 điểm) a) Giải biện luận theo tham số m phương trình: m2 x  18  (6 x  3) m b) Cho phương trình x  x  m   Tìm tất giá trị tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa hệ thức: x1 ( x2  3)  x2 ( x1  3)  Bài (1,0 điểm) Giải phương trình: x2  x   x2 Bài (2,0 điểm) Cho tam giác ABC     a) Gọi M , D trung điểm BC , AM Chứng minh: DB  DC  DA      1200 Tính AB AC bán kính đường tròn ngoại tiếp tam b) Biết AB  2, AC  góc BAC giác ABC Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC với A(7; 3), B(8; 4), C (1;5) a) Gọi N trung điểm AB Tính độ dài trung tuyến CN   b) Tìm điểm I thuộc trục hoành cho IA  IB đạt giá trị nhỏ Đề số 28 THPT NGUYỄN CHÍ THANH (2015 – 2016)  Bài (1,0 điểm) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: f ( x )  3 x  3 x  x ( x  1) Bài (1,0 điểm) Tìm parabol ( P ) : y  ax  bx  c, biết ( P) có đỉnh S (6; 12) ( P) qua điểm A(8;0) Bài (1,0 điểm) Giải phương trình sau: x  x   x    x  xy  y  17 Bài (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:   x  y    Bài (1,0 điểm) Cho phương trình: x  2( m  2) x  m  5m   Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 cho x12  x22  Bài (1,0 điểm) Chứng minh a  b  c  2( a  b  c)  3, a, b, c   Bài (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB  5, AC  8, A  600 - 74 - | THBTN Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ a) Tính BC   b) Gọi K trung điểm BC Tính AK BC Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC với A(5;6), B(4; 1), C (4;3)   a) Gọi M điểm thỏa MB  3MC Tính độ dài đoạn AM b) Tìm tọa độ trực tâm H tam giác ABC Đề số 29 THPT NGUYỄN CHÍ THANH (2014 – 2015)  Bài (1,0 điểm) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: y  f ( x)  2 x  2 x x2 1  Bài (1,0 điểm) Xác định parabol ( P ) : y  ax  bx  c, biết ( P) qua A(0;5) có đỉnh I (3; 4) Bài (2,0 điểm) Giải phương trình sau: a) x  3x   x  b) x  x   10 x  y   Bài (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:   x  y  6x  y  a  b4  Bài (1,0 điểm) Chứng minh bất đẳng thức sau:  a 2b  a  b , a, b     60o Gọi I thỏa mãn đẳng thức véctơ: Bài (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB  6, AC  5, BAC    IB  IC  a)    Chứng minh: AB  AC  AI   b) Tính AB AC độ dài đoạn thẳng AI Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm: A(2; 1), B(1;1), C (2; 7) a) Tam giác ABC tam giác ? Tính diện tích tam giác ABC b) Gọi H chân đường cao xuất phát từ A tam giác ABC Tìm tọa độ điểm H Đề số 30 THPT VÕ VĂN KIỆT (2015 – 2016)  Bài (2,0 điểm) a) Tìm tập xác định hàm số: y  2015 x   2016 x  b) Cho parabol ( P ) : y  x  bx  c Tìm ( P) biết ( P) qua A(1;0) B(4;3) Bài (3,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: a) x  x   x  b) x  3x  x  3x    3 x  y  c)   2 x  y  x  y  25 Bài (1,0 điểm) Cho phương trình: ( m  1) x  2( m  1) x  m   Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa hệ thức: x12  x22    Bài (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có cạnh Tính: AB AC Bài (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC với A(1, 2), B (3, 2), C (1, 1) a) Tính chu vi tam giác ABC b) Chứng minh tam giác ABC vuông A Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực - 75 - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ c) Tìm chân đường cao H kẻ từ A tam giác ABC Đề số 31 THPT VĨNH LỘC B (2015 – 2016)  Bài (2,0 điểm) Giải phương trình sau: a) 3x  x   x  b) x  2x    x 1 x 1 x 1 Bài (2,0 điểm) Giải bất phương trình hệ bất phương trình sau:  6x   4x   x  3( x  2)  3x  a)  1   b)   x    2x   Bài (2,0 điểm) a) Hãy khảo sát vẽ parabol ( P ) : y  x  x  b) Cho hàm số y  x  bx  c có đồ thị ( P) Tìm b, c, biết ( P) qua hai điểm A(2;5) B(1;11) Bài (1,0 điểm) Cho phương trình x  x  2m   Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa: (4 x1  1)(4 x2  1)  29 Bài (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC với A(3; 2), B(2;5), C (0; 3) a) Tìm điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành b) Chứng minh ABC vuông A Từ đó, tính diện tích ABC c) Tìm điểm M trục Ox cho tam giác ABM vuông A Đề số 32 THPT THẠNH LỘC (2015 – 2016)  Bài (2,0 điểm) Tìm tập xác định hàm số: a) y  f ( x )  x  ( x  1)(3x  x) b) y  f ( x)  x42 7x  x2  2x  Bài (1,0 điểm) Xác định parabol ( P ) : y  ax  bx  ( a  0), biết ( P) cắt trục hoành hai điểm A(1;0), B(3;0) Bài (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) c) x  3x   x  x   x  b) x  12 x  x  12 x  11  15  Bài (1,0 điểm) Chứng minh bất đẳng thức sau: a3  b3  a 2b  ab2 ; a , b  Bài (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC với A(3;5), B(0; 2), C (1; 4)       a) Tìm m cho m  AB  AC  AC  b) Tìm D để A trọng tâm tam giác BCD c) Tìm tọa độ I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Đề số 33 THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN (2015 – 2016)  Bài (1,0 điểm) Xét chiều biến thiên vẽ ( P ) : y  x  x  - 76 - | THBTN Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Bài (1,0 điểm) Xác định ( P ) : y  ax  bx  c qua điểm A(1;5) có đỉnh S (2; 4) Bài (1,0 điểm) Tìm m để phương trình  mx  2( m  1) x  m   có nghiệm kép Tính nghiệm kép x  3x  12   x  x    x  y  xy  Bài (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau:   x  y  10  Bài (1,0 điểm) Chứng minh bất đẳng thức a  b  ab3  a 3b, a , b       Bài (1,0 điểm) Cho hình vuông ABCD, độ dài cạnh a Tính ( AB  AD)( BD  BC ) Bài (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho A(2;3), B(4; 1), C (0; 2) Tìm toạ độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành xác định toạ độ tâm hình bình hành Bài (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho ABC biết A(2;3), B(1; 1), C (5;1) Tìm tọa độ điểm K trực tâm tam giác ABC Bài 10 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho A(3; 2), B(2; 1), C (4;1), D(0;3), tìm tọa độ điểm I giao điểm hai đường thẳng AC BD Bài (1,0 điểm) Giải phương trình sau: Đề số 34 THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN (2014 – 2015)  Bài (1,0 điểm) Tìm parabol ( P ) : y  ax  bx  c, biết đồ thị có đỉnh I (2; 2) Bài (2,0 điểm) Giải phương trình sau a) x  x  11  x  b)  x  x  x  Bài (1,0 điểm) Tìm m để phương trình ( m  3) x  2mx   m  có nghiệm Bài (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x   ; ( x  1) x 1 x2  y  z  xy  xz  yz Bài (3,0 điểm) Cho tam giác ABC biết A(2;3), B(1; 1), C (5;1) Bài (1,0 điểm) Với x, y, z  Chứng minh: d) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành e) Tìm tọa độ điểm H chân đường cao kẻ từ A tam giác ABC f) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox cho ABM vuông B Bài (1,0 điểm) Cho ABC : AB  5, AC  7, BC  10 Tính diện tích tam giác ABC Đề số 35 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI (2015 – 2016)  Bài (3,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: a) x  x  13  2( x  2) b) x  3x  x  ( x  1)3   x3  y  xy  c)   2( x  y )  xy  Bài (1,0 điểm) Tìm tham số m để phương trình: x  ( m  1) x  m   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn: ( x1  x2 )  x12  x22 Bài (2,0 điểm) a) Tìm giá trị lớn hàm số: y  ( x  3)(5  x ) với x   3;5 x2 y2   y 3 x 3 Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho ABC có A(10;5), B(3; 2), C (6; 5) b) Cho x  3, y  Tìm giá trị nhỏ biểu thức: A  Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực - 77 - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ a) Chứng minh tam giác ABC vuông B Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình chữ nhật b) Tìm tọa độ chân đường cao K kẻ từ B tam giác ABC   1350 Gọi M điểm thỏa mãn: Bài (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB  a, AC  a 2, BAC   AM  AC     a) Tính AB AC BA.BM b) Tính độ dài BM cosin góc  ABM Đề số 36 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI (2014 – 2015)  Bài (2,0 điểm) Giải phương trình sau: a) x  x   x  b) ( x  1)   x  3x 2 x  y  xy  7 Bài (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau:   xy  x  y   Bài (1,0 điểm) Tìm tham số m để phương trình: x  (3  m) x  m   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn: 6   x1 x2 Bài (2,0 điểm)  với  x   x  5x 5 b) Tìm giá trị lớn hàm số: y  f ( x)  x(5  x) với  x   Bài (4,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho ba điểm: A(6; 4), B (0;7), C (3;1) a) Tìm giá trị nhỏ hàm số: y  f ( x)  a) Chứng minh ba điểm A, B, C lập thành tam giác vuông cân Tính diện tích tam giác ABC   b) Tính cos( BC ; j ) c) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình thang vuông đáy AD  BC d) Tìm tọa độ điểm E Ox cho CE  AB Đề số 37 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI (2013 – 2014)  Bài (1,5 điểm) Định tham số m để phương trình ( m  1) x  (2m  3) x  m  có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn: x1  x2   x  y  xy  Bài (1,5 điểm) Giải hệ phương trình:    x  y  x  y  20 Bài (2,0 điểm) Giải phương trình sau: a) x  x   x  x  b) x  x   x   , x  (0;1) x 1 x Bài (1,5 điểm) Cho hình thang vuông ABCD vuông A B với BC  3a, AD  a AB  a       Tính: AB.CD; BC BD; AC.BD Bài (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ hàm số: y  Bài (2,5 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho A(2;1), B(1;3), C (3;6), D(0;4) - 78 - | THBTN Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ a) Chứng minh bốn điểm A, B, C , D lập thành hình thoi b) Tìm tọa độ trực tâm tam giác ABD Đề số 38 THPT THỰC HÀNH (ĐHSP) (2015 – 2016)  Bài (1,5 điểm) Cho phương trình ( m  1) x  2( m  1) x  m   Tìm tham số m để phương trình có 28 hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x12  x22  x1  x2   Bài (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) 2 x    x  b) ( x  2)( x  6)   x  x   10  c) x  3x   x   xy  ( x  1)2  ( y  1)2  Bài (1,5 điểm) Giải hệ phương trình:   4 x  y  xy  Bài (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB  10cm, AC  16cm, BC  14cm  , tính diện tích tam giác ABC , tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R a) Hãy tính số đo góc BAC tính bán kính đường tròn nội tiếp r tam giác ABC b) Gọi M trung điểm BC G trọng tâm tam giác ABC Tính độ dài AM tích vô hướng   AG.BC Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho ABC với: A(1; 1), B (1;3), C (6; 4) Gọi I trung điểm AC a) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC Chứng minh tam giác ABG vuông cân Tính diện tích tam giác ABG b) Tìm tọa độ trực tâm H tam giác ABI Bài (0,5 điểm) Cho tam giác ABC , có góc  ABC  600 cot A  cot C  cot B Chứng minh tam giác ABC Đề số 39 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA (2015 – 2016)  Bài (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức P  sin   cos  ,biết sin 2    Bài (2,0 điểm) Giải phương trình:  sin(3 x)  cos(2 x)  cos  x    2  Bài (2,0 điểm) Tìm m   cho x  6(2m  1) x  12m   0, x  (0;  ) Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(2; 4), B(3; 4), C (2;6) Tìm tọa độ tâm đường tròn bàng tiếp góc A tam giác ABC Bài (2,0 điểm) Cho ABC có diện tích S a  b2  c Chứng minh rằng: cot A  cot B  cot C   4S 2 xy  x  y  x  y Bài (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:   2 x y  y x   x  y Đề số 40 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA (2014 – 2015)  Bài (1,0 điểm) Xác định hệ số a, b, c, biết parabol ( P ) : y  ax  bx  c có đỉnh I (6; 12) qua điểm D (8;0) Bài (1,5 điểm) Tìm tham số m để phương trình x  x   m  có hai nghiệm dương phân biệt Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực - 79 - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Bài (3,5 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: a) x   x   b) ( x  5)( x  1)( x  9)  85 1  x  y  x  y    c)   x2  y 2    x2 y   1200 Gọi M trung điểm AC, N Bài (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB  3, AC  BAC cạnh AB cho BN  AN   a) Tính: BM CN b) Tính độ dài đường phân giác AD tam giác ABC Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm: A(8;0), B(0;6), C (8;4) a) Tìm toạ độ trực tâm H tam giác ABC b) Tìm tọa độ điểm I cách A, B C Chứng tỏ ba điểm I, G, H thẳng hàng, với G trọng tâm tam giác ABC Đề số 41 THPT CHUYÊN NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (2015 – 2016)  Bài (1,0 điểm) Tìm phương trình parabol: ( P ) : y  ax  bx  c Biết ( P) qua A(2; 1) có đinh I (1;1) mx  4m  Bài (1,0 điểm) Tìm m để phương trình  có nghiệm x2 Bài (1,0 điểm) Tìm m để phương trình: ( m  1) x  2mx  m   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn: ( x1  x2 )2   2( x1  x2 ) Bài (2,0 điểm) Giải phương trình sau: 2x 1  x   x  4x 1 6x  Bài (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ hàm số f ( x)  18 x  với x  x 1 Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1;1), B(0;2), C (3;1), D(0; 2) a) Chứng minh: ABCD hình thang cân b) Tính diện tích hình thang cân ABCD   600 Bài (2,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD có AB  5a, AD  8a, BAD     a) Tính tích vô hướng sau: AB AD, AC AD b) Tính độ dài đoạn BD bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC a) x  x    x Đề số 42 b) THPT CHUYÊN NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (2014 – 2015)  x  x 1  x 3 Bài (2,0 điểm) Cho phương trình: mx  2( m  2) x  m   Tìm m để phưong trình: a) Có hai nghiệm trái dấu b) Có hai nghiệm x1 , x2 thỏa: x1   x2 Bài (1,0 điểm) Tìm tập xác định hàm số: y  1    xy Bài (2,0 điểm) Giải hệ phương trình:  x y   x( y  2)  y ( x  2)    - 80 - | THBTN Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ 3x2  x  với x   3x  Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1;2), B(1;4), C (5;0), D (3; 2) a) Chứng minh tứ giác ABCD hình chữ nhật b) Gọi I tâm hình chữ nhật ABCD Tìm tọa độ điểm K đối xứng điểm I qua đường thẳng BC   120o Bài (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB  8, AC  5, BAC a) Tính độ dài cạnh BC bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC    b) Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: (MA  MB ) MC  Bài (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ hám số: y  Đề số 43 THPT CHUYÊN NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (2013 – 2014)  Bài (1,0 điểm) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: y  Bài Bài Bài Bài Bài 2 x x3  x2  (2,5 điểm) Cho phương trình: ( m  1) x  x   (1) a) Tìm m để phương trình có nghiệm Tính nghiệm lại b) Tìm để phương trình (1) có nghiệm nhỏ nghiệm lớn  x  y  106 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:    xy  45 ( x  2)( x  8) (1,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ hám số: f ( x )  , x  x (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1;5), B(2;0), C (2;1) a) Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình bình hành b) Xác định tọa độ trực tâm H ABC (2,0 điểm) Cho ABC có AB  10, AC  16,  ABC  600 I trung điểm AB     a) Tính AB AC , AB.BC b) Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: MA2  MB  40 Đề số 44 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG (2015 – 2016)  Bài (1,0 điểm) Tìm parabol ( P ) : y  ax  bx  c Biết ( P) có đỉnh I (1; 4) cắt trục tung điểm có tung độ Bài (2,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: Bài Bài Bài Bài 1 1    a) ( x  1)( x  3)( x  4)( x  6)  280 b)  x y   x  y  x  y  xy  (1,0 điểm) Cho m, n số không âm Tìm m, n để bất phương trình sau có tập nghiệm  : m(3x  5)  n(7  x)  7( x  7)  mx  (m  1) y  5m  (1,0 điểm) Cho hệ phương trình  Tìm tham số m để hệ có nghiệm 2 x  y  m  ( x; y ) cho S  x  y đạt giá trị nhỏ (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC với: A(4;1), B(0;8), C (12; 1) Tìm tọa độ trực tâm H chân đường phân giác D góc A tam giác ABC   600 Gọi m trung điểm BC (2,0 điểm) Cho ABC có AB  2a, AC  3a, BAC a) Tính cạnh BC , trung tuyến AM bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC b) Gọi N điểm cạnh AC cho NA  NC  Chứng minh: AM  BN  Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực   - 81 - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ a, b, c  1 28 Bài (1,0 điểm) Cho   Chứng minh:    a  b  c   a b c a  b  c  a, b  1 15 Bài (1,0 điểm) Cho   Chứng minh:   a  b  3a  3b   a b a  b  Đề số 45 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG (2014 – 2015)  Bài (1,0 điểm) Viết phương trình parabol ( P ) : y  ax  bx  c, biết ( P) qua A(2; 2), cắt trục hoành điểm có hoành độ cắt trục tung điểm có tung độ Bài (2,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau:  x  xy  y  17 a) ( x  x  8)( x  x  8)  x b)    x  y  10 xy  33 Bài (1,0 điểm) Tìm tham số m để phương trình x  2( m  3) x  m  4m   có hai nghiệm x1 , x2 cho biểu thức: x1 x2   x2 x1 mx  (3m  2) y  Bài (1,0 điểm) Định tham số m để hệ phương trình:  (với m tham số) có 2 x  (m  1) y  5m  nghiệm ( x; y ) cho x  y  41 Bài (1,0 điểm) Định m để bất phương trình x  (m  1) x  2m  m  3  (với m tham số) có tập nghiệm đoạn trục số có độ dài Bài (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC với: A(2;4), B(3;5) trực tâm H (2;4) Tìm tọa độ đỉnh C tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC   120o Tính cạnh AB, bán kính đường Bài (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có AC  2, BC  góc C tròn ngoại tiếp độ dài đường phân giác góc C ABC Bài (1,5 điểm) x  3x  10 a) Tìm giá trị nhỏ biểu thức f ( x)   với x  x x2 3x  b) Tìm giá trị nhỏ biểu thức f ( x )  x  với x  x 1 Đề số 46 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG (2013 – 2014)  Bài (1,0 điểm) Viết phương trình parabol ( P ) : y  ax  bx  c biết ( P) có đỉnh I (2; 1) ( P) cắt đường thẳng d : y  x  điểm A có hoành độ Bài (2,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau:  x y  xy  30 a) x  x  18 x  x  36  b)    x  y  xy  11 Bài (1,0 điểm) Tìm tham số m để phương trình x  2( m  3) x  m  4m   có hai nghiệm x1 , x2 cho biểu thức: Q  x12  x22  x1 x2 đạt giá trị nhỏ ? 2 x  (m  1) y  Bài (1,0 điểm) Cho hệ phương trình:   Tìm tham số m để hệ phương trình có mx  (m  1) y  5m  nghiệm ( xo ; yo ) Suy m   để xo  , yo   Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC với: A(4;3), B(1;4), C (1; 2) a) Tìm tọa độ trực tâm H tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC - 82 - | THBTN Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/    b) Tìm điểm M thuộc đường thẳng AC cho T  MA  2MB  4MC nhỏ ? Bài (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB  2, BC  4, CA  Tính góc B, bán kính đường tròn ngoại tiếp, độ dài trung tuyến AM ABC 1 Bài (1,0 điểm) Cho a, b, c số thực dương thỏa    Tìm giá trị lớn biểu thức a b c 1 S    2 2 a b b c c  a2 Đề số 47 THPT NĂNG KHIẾU (2015 – 2016)  Bài (2,0 điểm) (2 x  1)(mx  1)  có nghiệm x2 2 x  my  4m b) Tìm m để hệ phương trình  có nghiệm ( x0 ; y0 ) thỏa mãn: mx  y  m  x02  y02  25 a) Tìm tham số m để phương trình Bài (2,0 điểm) Giải phương trình sau: b) x  x  x  x   a) ( x  2) x    x Bài (1,0 điểm) Tìm parabol: ( P ) : y  x  ax  b Biết ( P) có đỉnh I (2; 1) Bài (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC có: A(4;2), B(4;8), C (6; 4) a) Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành b) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung cho BM  AC c) Tìm điểm E thuộc trục hoành cho AB  CE   1350 Điểm M thuộc cạnh AC Bài (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB  2a, BC  4a, ABC cho AM  2CM   a) Tính AB.BC    b) Chứng minh BM  BA  BC Tính độ dài BM theo a 3 Đề số 48 THPT NĂNG KHIẾU (2014 – 2015)  Bài (2,0 điểm) a) ( x  3)(mx  3) = có hai nghiệm phân biệt x 1 1 4(3  x) 5x     2x Tìm tham số m để phương trình b) Giải phương trình (m  1) x  my  3m  Bài (2,0 điểm) Cho hệ phương trình  (m tham số)  x  y  3m  a) Tìm tham số m để hệ có nghiệm ( x0 ; y0 ) b) Tìm tham số m để x0 , y0 thỏa mãn: x0  y0  Bài (1,0 điểm) Cho P  cos( x  y ) cos( x  y )  sin( x  y ) sin( x  y )  2sin y  Chứng minh giá trị P không phụ thuộc vào giá trị x, y Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực - 83 - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Bài (1,0 điểm) Cho parabol ( P ) : y  x  ax  b với a  Tìm a, b biết ( P) tiếp xúc với đường thẳng y  đỉnh cắt trục tung điểm có tung độ Bài (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC có: A(8;0), B(5; 4), C (1; 4) a) Tìm hình chiếu vuông góc A lên đường thẳng BC b) Tìm điểm M thuộc trục tung cho MA2  MB  MC đạt giá trị nhỏ Bài (2,0 điểm) Cho hình thang vuông ABCD có đường cao AB  a AD  a , BC  a   a) Tính AC.BD   b) Gọi I trung điểm CD, J điểm thỏa BJ  mBC (m tham số) Tìm m cho AJ vuông góc BI Đề số 49 THPT MARIE CURIE (2014 – 2015)  Bài (2,0 điểm) x2  x  2x 1 x2  b) Tìm tập xác định hàm số y     4x  5 x Bài (2,0 điểm) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  a) Giải phương trình: x  x   x  x  3 x  x  y  b) Giải hệ phương trình:    x  x  y  Bài (2,0 điểm) a) Giải biện luận theo tham số m phương trình: m2 ( x  2)  6m( x  1)  9m  b) Cho phương trình: x  x  2m   Tìm tất giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa hệ thức  x1.x2   3( x1  x2 ) Bài (3,0 điểm) Cho tứ giác ABCD có A(1;3), B(1;1), C (3; 3), D (3;1) a) Chứng minh ABCD hình thang vuông A B b) Tìm tọa độ điểm M trục xOx cho M cách A B c) Tìm tọa độ điểm I cho tam giác IBC vuông cân I Bài (1,0 điểm) Cho phương trình x  ( m  3) x  4m   Tìm tham số m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt nhỏ - 84 - | THBTN Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Phần ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Phần CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM B 21 B 41 B 61 A 81 D 101 C 121 A 141 D 161 A 181 D 201 C 221 C 241 B A 22 C 42 D 62 C 82 B 102 D 122 B 142 C 162 A 182 A 102 D 222 B 242 C B 23 D 43 B 63 C 83 A 103 B 123 A 143 B 163 C 183 C 203 A 223 B 243 A A 24 D 44 A 64 A 84 D 104 D 124 A 144 C 164 A 184 C 204 A 224 C 244 D C 25 C 45 A 65 D 85 D 105 A 125 A 145 C 165 C 185 D 205 C 225 A 245 C D 26 D 46 B 66 D 86 C 106 B 126 D 146 D 166 B 186 D 206 B 226 B 246 B D 27 A 47 A 67 C 87 D 107 A 127 C 147 D 167 A 187 D 207 B 227 D 247 C B 28 C 48 D 68 A 88 A 108 D 128 C 148 C 168 C 188 A 208 B 228 A 248 A A 29 B 49 B 69 A 89 C 109 B 129 A 149 B 169 C 189 A 209 A 229 B 249 D 10 D 30 B 50 B 70 C 90 A 110 C 130 D 150 D 170 C 190 C 210 B 230 C 250 C 11 C 31 A 51 D 71 A 91 C 111 D 131 C 151 C 171 D 191 B 211 C 231 B 251 C 12 A 32 D 52 D 72 B 92 D 112 A 132 D 152 B 172 C 192 B 212 B 232 A 252 B 13 C 33 A 53 D 73 C 93 B 113 B 133 A 153 A 173 C 193 B 213 B 233 C 253 D 14 A 34 C 54 A 74 A 94 C 114 A 134 C 154 C 174 D 194 D 214 A 234 C 254 A 15 C 35 B 55 A 75 A 95 A 115 C 135 A 155 D 175 A 195 C 215 C 235 A 255 C 16 A 36 A 56 B 76 B 96 A 116 B 36 C 156 D 176 B 196 D 216 B 236 B 256 C 17 C 37 C 57 B 77 A 97 A 117 C 137 A 157 C 177 D 197 C 217 B 237 B 257 B 18 D 38 C 58 C 78 C 98 A 118 A 138 C 158 B 178 B 198 B 218 A 238 A 258 A 19 A 39 D 59 C 79 C 99 D 119 C 139 C 159 C 179 A 199 C 219 C 239 C 259 D 20 C 40 D 60 A 80 A 100 C 120 D 140 B 160 A 180 D 200 A 220 C 240 A 260 A Phần ĐỀ RÈN LUYỆN ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 A A B C D C D B A 10 A 11 A 12 C 13 D 14 D 15 C 16 B 17 D 18 B 19 B 20 D 21 A 22 A 23 B 24 A 25 D 26 C 27 C 28 C 29 D 30 B 31 A 32 C 33 A 34 C 35 B 36 D 37 B 38 A 39 D 40 C 41 B 42 A 43 A 44 B 45 D 46 A 47 D 48 A 49 D 50 C ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ D D A A A A A A B 10 D 11 B 12 C 13 C 14 A 15 A 16 A 17 C 18 A 19 A 20 D 21 C 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 D 29 A 30 B 31 A 32 D 33 D 34 B 35 A 36 C 37 A 38 C 39 A 40 B 41 D 42 D 43 A 44 A 45 C 46 C 47 A 48 A 49 A 50 D Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực - 85 - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 10 D C C D D A D C D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D C A C B D B C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D C A B C D B A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C A B C C D B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C C D D C A B D A C D C C B A B C C 10 D 11 C 12 A 13 C 14 A 15 B 16 A 17 A 18 C 19 B 20 A 21 D 22 D 23 D 24 D 25 C 26 C 27 B 28 A 29 B 30 A 31 A 32 A 33 C 34 D 35 C 36 C 37 C 38 B 39 A 40 B 41 A 42 B 43 C 44 B 45 B 46 C 47 A 48 D 49 D 50 A C C D C D C C D B 10 B 11 B 12 D 13 A 14 D 15 A 16 C 17 A 18 C 19 B 20 A 21 A 22 B 23 B 24 C 25 C 26 B 27 D 28 D 29 A 30 B 31 D 32 A 33 B 34 B 35 A 36 C 37 D 38 C 39 A 40 C 41 B 42 A 43 D 44 C 45 D 46 B 47 A 48 C 49 D 50 A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ B C D D A A D A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 11 12 D B B C B A D A B B A D ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 11 12 13 C C A A C 14 C 15 C 16 B 17 B 18 D 19 C 20 A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ A B B C D A A A C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D C D B C C B C C C ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ C D - 86 - | THBTN B D C D B B C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D A D A A B C A C A Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ MỤC LỤC Phần CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - Chủ đề MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP - Chủ đề HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC HAI - Chủ đề PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH - 12 Chủ đề VÉCTƠ - 15 Chủ đề HỆ TRỤC TỌA ĐỘ - 19 Chủ đề GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC – TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ - 22 - Phần ÔN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ - 25 Chuyên đề TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ - 25 Chuyên đề XÉT TÍNH CHẴN – LẺ CỦA HÀM SỐ - 25 Chuyên đề XÁC ĐỊNH PARABOL KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN -VẼ ĐỒ THỊ - 25 Chuyên đề PHƯƠNG TRÌNH CÓ ẨN Ở MẪU - 26 Chuyên đề GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT - 27 Chuyên đề PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI & BÀI TOÁN LIÊN QUAN - 27 Chuyên đề PHƯƠNG TRÌNH CĂN THỨC – TRỊ TUYỆT ĐỐI - 28 Chuyên đề HỆ PHƯƠNG TRÌNH - 29 Chuyên đề BẤT ĐẲNG THỨC – GIÁ TRỊ LỚN NHẤT & NHỎ NHẤT - 31 Chuyên đề 10 VECTƠ – HỆ TỌA ĐỘ - 32 Chuyên đề 11 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ VÀ TÍCH VÔ HƯỚNG – HỆ THỨC LƯỢNG - 33 - Phần ĐỀ RÈN LUYỆN - 35 Đề số Đề số Đề số Đề số Đề số Đề số Đề số Đề số Đề số Đề số 10 Đề số 11 Đề số 12 Đề số 13 Đề số 14 Đề số 15 Đề số 16 Đề số 17 Đề số 18 Đề số 19 Đề số 20 Đề số 21 Đề số 22 Đề số 23 Đề số 24 Đề số 25 Đề số 26 Đề số 27 Đề số 28 ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ - 35 ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ - 39 ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ - 44 ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ - 49 ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ - 53 ĐỀ TRẮC NGHIỆM (30%) – TỰ LUẬN (70%) - 57 ĐỀ TRẮC NGHIỆM (50%) – TỰ LUẬN (50%) - 58 ĐỀ TRẮC NGHIỆM (50%) – TỰ LUẬN (50%) - 61 ĐỀ TRẮC NGHIỆM (50%) – TỰ LUẬN (50%) - 63 THPT TÂN BÌNH (2015 – 2016) - 64 THPT TÂN BÌNH (2014 – 2015) - 65 THPT TÂN BÌNH (2013 – 2014) - 65 THPT TÂN BÌNH (2012 – 2013) - 66 THPT TÂY THẠNH (2015 – 2016) - 66 THPT TÂY THẠNH (2014 – 2015) - 68 THPT TÂY THẠNH (2013 – 2014) - 68 THPT TÂY THẠNH (2012 – 2013) - 69 THPT TRẦN PHÚ (2015 – 2016) - 69 THPT TRẦN PHÚ (2013 – 2014) - 69 THPT BÌNH HƯNG HÒA (2014 – 2015) - 70 THPT TRẦN QUANG KHẢI (2015 – 2016) - 70 THPT VĨNH LỘC (2015 – 2016) - 71 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH (2015 – 2016) - 71 THPT DIÊN HỒNG (2015 – 2016) - 72 THPT DIÊN HỒNG (2014 – 2015) - 73 THPT HÀN THUYÊN (2015 – 2016) - 73 THPT HÀN THUYÊN (2014 – 2015) - 74 THPT NGUYỄN CHÍ THANH (2015 – 2016) - 74 - Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực - 87 - | THBTN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 Năm học 2016 – 2017 Tài liệu phát hành miễn phí http://toanhocbactrungnam.vn/ Đề số 29 THPT NGUYỄN CHÍ THANH (2014 – 2015) - 75 Đề số 30 THPT VÕ VĂN KIỆT (2015 – 2016) - 75 Đề số 31 THPT VĨNH LỘC B (2015 – 2016) - 76 Đề số 32 THPT THẠNH LỘC (2015 – 2016) - 76 Đề số 33 THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN (2015 – 2016) - 76 Đề số 34 THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN (2014 – 2015) - 77 Đề số 35 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI (2015 – 2016) - 77 Đề số 36 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI (2014 – 2015) - 78 Đề số 37 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI (2013 – 2014) - 78 Đề số 38 THPT THỰC HÀNH (ĐHSP) (2015 – 2016) - 79 Đề số 39 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA (2015 – 2016) - 79 Đề số 40 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA (2014 – 2015) - 79 Đề số 41 THPT CHUYÊN NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (2015 – 2016) - 80 Đề số 42 THPT CHUYÊN NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (2014 – 2015) - 80 Đề số 43 THPT CHUYÊN NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (2013 – 2014) - 81 Đề số 44 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG (2015 – 2016) - 81 Đề số 45 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG (2014 – 2015) - 82 Đề số 46 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG (2013 – 2014) - 82 Đề số 47 THPT NĂNG KHIẾU (2015 – 2016) - 83 Đề số 48 THPT NĂNG KHIẾU (2014 – 2015) - 83 Đề số 49 THPT MARIE CURIE (2014 – 2015) - 84 - Phần ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM - 85 Phần CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - 85 Phần ĐỀ RÈN LUYỆN - 85 - Quý thầy cô có nhu cầu sử dụng file Word vui lòng liên hệ qua email toanhocbactrungnam@gmail.com - 88 - | THBTN Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương trắc nghiệm toán 10 ôn thi học kì 1 có đáp án, Đề cương trắc nghiệm toán 10 ôn thi học kì 1 có đáp án, Đề cương trắc nghiệm toán 10 ôn thi học kì 1 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay