Giáo án toán lớp 1 về hình vuông hình tròn

16 194 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:05

Lớp hát Thứ ngày tháng Toán năm 2016 Thứ ngày tháng năm 2016 Toán Toán Toán Thứ năm ngày 18 tháng 08 năm 2016 Toán HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU HÌNH Toán Các hình sau có phải hình vuông không? Toán Hoạt động 3: Quan sát hình Toán Hoạt động 4: Thảo luận nhóm Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên vật có hình tròn Đáp án: Bánh xe, đĩa Toán Bài 1: Đếm hình Các em đếm xem hình bên có hình vuông? Đáp án: Có hình vuông Toán Bài 2: Tô màu Toán Bài 3: Tô màu Toán Bài 4:(Tr 8) Làm để có hình vuông? Toán Hôm học gì? Chuẩn bị học tiếp: Bài Hình tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 1 về hình vuông hình tròn, Giáo án toán lớp 1 về hình vuông hình tròn, Giáo án toán lớp 1 về hình vuông hình tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay