Giáo án toán lớp 1 về hình vuông hình tròn

7 165 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:05

Bài : Hình vuông, hình tròn Người soạn: Vũ Thị Thu Hoài Mục đích yêu cầu: học sinh nhận dạng hình vuông, hình tròn Biết nhận dạng hình qua vật thật Đồ dùng: giáo viên chuẩn bị số hình vuông, hình tròn số vật thật có mặt hình vuông , hình tròn Các hoạt động: 1: kiểm tra cũ: 2:Bài mới: giới thiệu bài: Giáo viên đưa đồ dùng trực quan: Một hình vuông hình vuông hình vuông Mỗi lần giáo viên nói học sinh nhắc lại:Hình vuông (không cần ý tới màu sắc hình Cho học sinh nhắc nhiều lần:hình vuông giáo viên đưa tiếp trực quan hình tròn hình tròn hình tròn hình tròn họcsinh nhắc lại hình tròn(không cần ý tới màu sắc hình : Giáo viên đưa tiếp trực quan Hãy đâu hình vuông, đâu hình tròn? Củng cố - dặn dò Giáo viên nhận xét học Tìm hiểu vật có mặt hình vuông, hình tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 1 về hình vuông hình tròn, Giáo án toán lớp 1 về hình vuông hình tròn, Giáo án toán lớp 1 về hình vuông hình tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay