giáo án tn xh văn lang lớp 4

5 170 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 12:05

Giáo án 1: NƯỚC VĂN LANG I MỤC TIÊU Kiến thức: • Sau học học sinh biết nhà nước Văn Lang nhà nước lịch sử nước ta Nhà nước đời khoảng 700 năm trước Công nguyên(TCN) • Học sinh biết hình thành hoạt động đời sống nhà nước Văn Lang Kỹ : • HS vị trí Nhà nước Văn Lang lược đồ, tranh ảnh • Trình bày đặc điểm tiêu biểu nhà nước Văn Lang • Biết dựa vào đồ, tranh ảnh để tìm kiếm kiến thức Thái độ : • Thích thú tìm hiểu nhà nước Văn Lang • Yêu thích môn lịch sữ phát huy tinh thần yêu nước II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP • Hình sgk phóng to • Phiếu học tập HS • Phóng to lược đồ bắc bắc trung III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC • Phương pháp : quan sát, hỏi đáp, thuyết trình, đồ, thảo luận • Hình thức : cá nhân, lớp, cặp đôi, nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời gian Hoạt động trình tự GV Hoạt động HS phút Khởi động : - ổn định lớp, GV bắt nhịp cho HS hát “Lý - Hs hát xanh “ phút Kiểm tra cũ : - GV đặt câu hỏi cho lớp mời học sinh trả lời - Hs lắng nghe suy nghĩ trước lớp : trả lời câu hỏi + Các em cho cô biết tiết trước học ? - Bài : Làm quen với đồ (tiếp theo ) + Vậy qua học em dựa vào đồ địa lý - Quan sát lược đồ hình ( trang 6) cho cô biết nước ta giáp với nước chủ giải cho ta thấy ? nước giáp với nước ta : Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Cam-Pu-Chia + Em dựa vào “bản đồ sông Việt Nam “ - Dựa vào lược đồ hình (trang 9) kể tên sông lớn nước ta ? giải ta thấy số sông lớn nước ta :sông Hồng, sông Thái Bình, GV bổ sung nhận xét : sông Tiền,sông Hậu Qua số câu hỏi cố tiết trước cô thấy em nhà có học xem lại trước đến lớp Có thái độ học tập tốt đáng khen ! phút Bài : - Giáo viên giới thiệu cách đặt câu hỏi: • + Các em biết vua Hùng • vua Hùng người xây dựng đất nước -các vua Hùng người có Vậy nhà nước ta đời vào năm có tên ? công dựng nước Để biết điều ta tìm hiểu 1: “Nhà Nước Văn Lang” 10 phút • - Gv mời số học sinh nhắc lại tựa -hs đọc lại tựa : Nhà • - Gv ghi tựa lên bảng nước Văn Lang Hoạt động dạy học cụ thể • Hoạt động 1: Làm việc lớp, tìm hiểu thời gian, vị trí, giới hạn nước Văn Lang lược đồ Mục tiêu : - Học sinh biết thời gian đời nhà nước VL - học sinh đọc hiểu lược đồ biết vị trí giới hạn lảnh thổ nước VL * bước tiến hành: Trước tổ chức cho HS hoạt động, giáo viên gọi học sinh đọc kênh chữ sách giáo khoa trang 12 từ “khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN ” Bước 1: Gv treo lược đồ Bắc Bộ phần Bắc Trung Bộ tường vẽ trục thời gian Gv giới thiệu trục thời gian: người ta quy ước năm năm Công nguyên (CN),phía bên trái phía năm CN năm trước CN (TCN), phía bên phải phía bên năm CN năm sau CN(SCN) Bước 2: Gv yêu cầu số Hs dựa vào kênh hình kênh chữ sgk đặt câu hỏi cho học sinh trả lời + Nhà nước người Lạc Việt có tên gì? + Nhà nước VL đời vào khoảng thời gian + Cho Hs lên bảng xác định thời điểm đời nước VL ? - hs đọc sgk -hs quan sát -hs lắng nghe, quan sát ghi nhớ -hs quan sát, đọc suy nghĩ để trả lời câu hỏi - Nước Văn Lang - Khoảng 700 năm trước - Cho Hs lên bảng dùng phấn để xác định thời điểm đời nước VL trục thời gian + Em xác định lượ đồ khu vực mà - Cho Hs lên bảng dùng thước khu vực người Lạc Việt sinh sống? sông Hồng, sông Mã sông Cả nơi mà người LV sinh sống Bước 3: Gv cho Hs đọc nhìn tranh suy nghĩ - Hs suy nghĩ Bước 4: Gv cho gọi Hs trình bày đáp án trước lớp Bước : giáo viên nhận xét ghi kết luận chung - Hs trình bày đáp án lên bảng : • Nhà nước VL đời vào khoản năm 700 TCN , khu vực sông Hồng, sông Lô sông Cả nơi người Lạc -hs viết kết luận vào tập Việt sinh sống, nước Văn Lang đời phút • Hoạt động : làm việc theo cặp, tìm hiểu tổ chức nhà nước VL Mục tiêu : hs hiểu hình thành tầng lớp xã hội nhà nước VL *các bước tiến hành : Bước 1: Giáo viên đưa khung sơ đồ để trống, -hs quan sát chưa điền nội dụng phút Gv yêu cầu Hs đọc sgk thào luận theo cặp để điền tên tầng lớp xã hội VL: vua, lạc hầu, lạc tướng, lạc dân, nô tì cho phù hợp vào sơ đồ Gv hỏi vài câu hỏi gợi ý cho Hs -hs lắng nghe suy nghĩ trả lời câu hỏi + Người đứng đầu nhà nước VL ai? - Vua, gọi Hùng Vương + Tầng lớp sau vua ai? Họ có nhiệm vụ gì? - Lạc tướng, Lạc Hầu có nhiệm vụ giúp vua cai quản đất nước + Người dân thường xã hội VL gọi gí? - Gọi lạc dân + Tầng lớp thấp xã hội VL tầng - Nô tì, họ hầu hạ lớp nào? Họ làm xã hội? gia đình giàu phong kiến + Xã hội VL có tầng lớp? Đó tầng lớp - Có tầng lớp: vua, lạc hầu, nào? lạc tướng, lạc dân, nô tì Em thử vẽ sơ đồ thể tầng lớp đó? - Hs lên bảng trình bày Bước 2: Gv cho Hs thảo luận theo cặp - Đại diện nhóm lên trình Bước 3: GV gọi vài nhóm lên trình bày bảng bày câu trả lời bảng Bước 4: Gv kết luận ghi nhận xét lên bảng: Xã hội VL có tầng lớp Đứng đầu nhà nước vua Hùng, cai quản có lạc hầu, lạc tướng Dân -hs nhắc lại kết luận thường gọi lạc dân, tầng lớp thấp nô tì • Hoạt động : Làm việc theo nhóm, tìm hiểu đời sống vật chất tinh thần người LV Mục tiêu : học sinh hiểu đời sống sinh hoạt người dân VL *các bước tiến hành : Bước 1: Gv chia nhóm yêu cầu Hs quan sát -hs lắng nghe theo dõi kênh chữ kênh hình sgk sgk Gv đưa khung bảng thống kê (để trống) phản ánh - hs quan sát đời sống vật chất tinh thần người LV Gv yêu cầu Hs điền nội dung vào cột cho hợp lý -hs suy nghĩ bảng thống kê Sản xuất Ăn, Mặc Ở Lễ hội Ăn uồng: cơm, xôi Bánh uống trang điểm chưng, bánh giầy Uống rượu, mắm - Lúa, khoai Mặc trang điểm: phụ nữ - Cây ăn - Ươm tơ, dệt dùng nhiều đồ trang sức, búi vải tóc cạo trọc đầu - Đúc đồng: Ở: nhà sàn Quây quần thành giáo mác, mũi làng tên, rùi, lưỡi cày - Nặn đồ đất Lễ hội: vui chơi, nhảy múa - Đóng thuyền Đua thuyền Đấu vật Bước 2: Gv cho Hs thảo luận theo nhóm Bước 3: Gv gọi đại diện nhóm trình bày vào - Hs trình bày vào ô ô trống kết bảng trống kết bảng Bước 4: Giáo viên nhận xét ghi kết luận lên bảng: Người LV biết làm ruộng, trồng trọt, dệt vải, đúc đồng làm vũ khí, nặn đồ dất, đóng Cuộc sống làng -hs nhắc lại kết luận viết giản dị,vui tươi, hòa hợp với thiên nhiên kết luận vào tập nhiều tục lệ riêng phút phút • Hoạt động 4: Làm việc lớp, liên hệ thực tế nước ta phong tục người LV Mục tiêu: giúp học sinh hiểu rõ đời sống đại gắn liền với lịch sữ dân tộc *các bước tiến hành : Bước 1: Gv đặt câu hỏi :” địa phương em lưu -hs lắng nghe giữ tục lệ người LV” Tục ăn trầu, búi tóc Trồng lúa, khoai Tổ chức lễ hội vào mùa xuân, hóa trang, vui chơi nhảy múa theo nhịp trống đồng, đua thuyền, đấu vật Tết làm bánh chưng, bánh dày Bước 2: Gv cho Hs suy nghĩ Bước 3: Gv gọi số Hs trình bày trước lớp, lớp -hs trả lời câu hỏi bổ sung Gv sữa chửa liệt kê Bước 4: Gv nhận xét kết luận: Trải qua năm lịch sữ giá trị -hs đọc lại kết luận tinh thần vật chất ông cha gìn giữ ngày hôm Kết luận: khoảng năm 700 TCN, nhà nước nước ta đời Tên nước Văn Lang Vua gọi Hùng Vương Người Lạc Việt biết làm ruộng, ươm tơ, dệt vải, đúc đồng làm vũ khí công cụ sản xuất Cuộc sống làng giản dị, vui tươi, hòa hợp với thiên nhiên có nhiều tục lệ riêng 5.Cũng cố dặn dò : - Gv củng cố lại học, đặt số câu hỏi nội -hs trả lời : dung học vừa học: + Vừa em học gì? Nước Văn Lang + Qua học em nêu nhà nước Khoảng năm 700 TCN nước ta đời nào? + Đứng đầu nhà nước ai? Vua Hùng Vương + Em kể tên hoạt động sản xuất đời Trồng lúa, khoai, ăn sống sinh hoạt nhà nc VL + Em mô tả số nét sống người Cuộc sống làng giản dị, lạc việt? vui tươi, hòa hợp với thiên nhiên + Nhà nước VL có nhiều hay phong tục ? Nhà nước VL có nhiều phong tục riêng *Nhận xét :lớp hôm tích cực xây dựng bài, hiểu rõ hình thành đời sống nhà nước VL Dặn dò : + Học “ Nước Văn Lang” +chuẩn bị :Nước Âu Lạc
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tn xh văn lang lớp 4, giáo án tn xh văn lang lớp 4, giáo án tn xh văn lang lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay