Vai trò của ODA với sự phát triển kinh tế xã hội. Thực trạng việc tiếp nhận và sử dụng ODA ở Việt Nam. Giải pháp nâng cao và sử dụng hiệu quả ODA ở nước ta

19 220 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:45

Vai trò của ODA với sự phát triển kinh tế xã hội. Thực trạng việc tiếp nhận và sử dụng ODA ở Việt Nam. Giải pháp nâng cao và sử dụng hiệu quả ODA ở nước taVai trò của ODA với sự phát triển kinh tế xã hội. Thực trạng việc tiếp nhận và sử dụng ODA ở Việt Nam. Giải pháp nâng cao và sử dụng hiệu quả ODA ở nước ta Chương Tổng quan ODA I Khái niệm đặc điểm nguồn vốn ODA Khái niệm ODA tên gọi tắt ba chữ tiếng Anh: Official Development Assistance, có nghĩa Hỗ trợ phát triển thức hay Viện trợ phát triển thức Năm 1972, OECD ( Tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển) đưa khái niệm ODA “một giao dịch thức thiết lập với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước phát triển Điều kiện tài giao dịch có tính chất ưu đãi thành tố viện trợ không hoàn lại chiếm 25%” Về thực chất, ODA chuyển giao phần thu nhập quốc gia từ nước phát triển sang nước chậm phát triển Liên hiệp quốc, phiên họp toàn thể Đại hội đồng vào năm 1961 kêu gọi nước phát triển dành 1% GNP để hỗ trợ nghiệp phát triển bền vững kinh tế xã hội nước phát triển Theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 Chính Phủ ODA định nghĩa sau: “Hỗ trợ phát triển thức (ODA) hiểu hoạt động hợp tác phát triển Nhà nước Chính Phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Nhà tài trợ Chính phủ nước ngoài, tổ chức tài trợ song phương tổ chức liên quốc gia liên phủ Một cách khái quát, hiểu ODA bao gồm khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ có hoàn lại, tín dụng ưu đãi Chính phủ, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc , tổ chức tài quốc tế dành cho nước chậm phát triển Đặc điểm nguồn vốn ODA - Vốn ODA nguồn vốn có tính ưu đãi nước phát triển, tổ chức quốc tế nước chậm phát triển Với mục tiêu trợ giúp nước chậm phát triển, vốn ODA mang tính ưu đãi nguồn tài trợ khác: + Khối lượng vốn vay lớn từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD + Vốn ODA có thời gian cho vay (hoàn trả vốn) dài, có thời gian ân hạn dài (chỉ trả lãi, chưa trả nợ gốc) Vốn ODA WB, ADB, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Japanese Bank for International Cooperation - JBIC) có thời gian hoàn trả 40 năm thời gian ân hạn 10 năm + Thông thường vốn ODA có phần viện trợ không hoàn lại, phần 25% tổng số vốn vay Ví dụ OECD cho không 20-25% tổng vốn ODA Đây điểm phân biệt viện trợ cho vay thương mại + Các khoản vay thường có lãi suất thấp, chí lãi suất Lãi suất giao động từ 0,5% đến 5% /năm (trong lãi suất vay thị trường tài quốc tế 7% /năm hàng năm phải thoả thuận lại lãi suất hai bên) Ví dụ lãi suất ADB 1%/năm; WB 0,75% /năm Nhìn chung, nước cung cấp vốn ODA có sách ưu tiên riêng mình, tập trung vào số lĩnh vực mà họ quan tâm hay có khả kỹ thuật tư vấn (về công nghệ, kinh nghiệm quản lý) Đồng thời, đối tượng ưu tiên nước cung cấp vốn ODA thay đổi theo giai đoạn cụ thể - Vốn ODA thường kèm theo điều kiện ràng buộc định: Tuỳ theo khối lượng vốn ODA loại hình viện trợ mà vốn ODA kèm theo điều kiện ràng buộc định Những điều kiện ràng buộc ràng buộc phần ràng buộc toàn kinh tế, xã hội chí ràng buộc trị Thông thường, ràng buộc kèm theo thường điều kiện mua sắm, cung cấp thiết bị, hàng hoá dịch vụ nước tài trợ nước nhận tài trợ Ví dụ, Bỉ, Đức Đan Mạch yêu cầu khoảng 50% viện trợ phải mua hàng hóa dịch vụ nước mình… Canada yêu cầu cao nhất, tới 65% Thụy Sĩ yêu cầu 1,7%, Hà Lan 2,2%, hai nước coi nước có tỷ lệ ODA yêu cầu phải mua hàng hóa dịch vụ Nhà tài trợ thấp Nhìn chung, 22% viện trợ DAC phải sử dụng để mua hàng hóa dịch vụ quốc gia viện trợ Nguồn vốn ODA chứa đựng tính ưu đãi cho nước tiếp nhận lợi ích nước viện trợ Các nước viện trợ nói chung không quên dành lợi ích cho mình, vừa gây ảnh hưởng trị, vừa thực xuất hàng hóa dịch vụ tư vấn vào nước tiếp nhận viện trợ - ODA nguồn vốn có khả gây nợ: Vốn ODA khả đầu tư trực tiếp cho sản xuất, cho xuất việc trả nợ lại dựa vào xuất thu ngoại tệ Do đó, nước nhận ODA phải sử dụng cho có hiệu quả, tránh lâm vào tình trạng khả trả nợ Cần nhận thức ODA có mức ưu đãi mà không mang gánh nặng nợ nần cho mai sau mà thường xuất sau thời gian dài Vấn đề khó khăn chỗ ODA không đầu tư trực tiếp cho sản xuất mà phát triển sở hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển y tế, văn hoá, giáo dục,là lĩnh vực phi sản xuất vật chất nên hiệu mang lại gián tiếp, có tính chất hỗ trợ cho ngành sản xuất nước Trong số nợ nần ODA lại tồn trực tiếp thêm vào gánh nặng nợ nần nước tiếp nhận Vì việc phối hợp sử dụng ODA với nguồn vốn khác quan trọng nhằm tăng cường khả trả nợ, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội II Vai trò ODA với phát triển kinh tế xã hội II.1 Tác động tích cực - - - - - - Thúc đẩy đầu tư nước trực tiếp gián tiếp tiếp nhận ODA có hiệu Đi kèm với ODA phương thức quản lý khoa học kỹ thuật tiên tiến, giúp nước tiếp nhận nâng cao trình độ quản lý áp dụng khoa học kỹ thuật vào trình cải tiến công cụ lao động, suất lao động chất lượng hàng hóa dịch vụ Đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo…góp phần nâng cao việc nâng cao sức khỏe, mức sống, trình độ dân trí… cho người dân quốc gia tiếp nhận ODA, làm tăng lực quốc gia Tăng nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh tế, nguồn vốn tập trung cho vùng trọng điểm, lĩnh vực có tính chất then chốt tạo lực đẩy vùng lĩnh vực yếu, giúp nước phát triển rút ngắn thời gian tiến kịp nước phát triển Đối với chương trình dự án thuộc lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng, giao thông vận tải, thông tin liên lạc… tạo cho quốc gia tiếp nhận có tảng vững vàng phát triển kinh tế Thông qua chương trình dự án cải cách hành chính, tư pháp phát triển thể chế, giúp quốc gia tiếp nhận ODA có môi trường đầu tư lành mạnh hấp dẫn ODA góp phần giải phần nợ nước quốc gia thông qua việc hỗ trợ cán cân toán II.2 Tác động tiêu cực - Bên cạnh mặt tích cực, ODA có nhiều tác động tiêu cực: Đối với nước nhận tài trợ có số bất lợi là: Phải chấp nhận điều kiện ràng buộc nhà tài trợ đưa ra, gây bất lợi cho quốc gia mặt kinh tế, trị, xã hội Các khoản vay ODA làm tăng gánh nặng nợ nần cho quốc gia Tác động yếu tố tỷ giá hối đoái làm cho giá trị vốn ODA phải hoàn trả tăng lên Đặc biệt nước sử dụng ODA không hiệu xây dựng chiến lược, quy hoạch thu hút sử dụng nguồn vốn ODA vào lĩnh vực chưa hợp lý, trình độ quản lý thiếu kinh nghiệm…có thể đẩy nước tiếp nhận ODA vào tình trạng nợ nần, thiếu khả toán Đối với nước tài trợ - - Ảnh hưởng ODA nước áp lực công chúng nước Họ cho rằng, việc phủ cung cấp tài trợ cho nước khác làm giảm thu nhập mức sống họ Áp lực mạnh mẽ kinh tế nước tài trợ gặp suy thoái khủng hoảng Ngoài ra, ODA tạo nạn tham nhũng quốc gia tài trợ sách kiểm soát quản lý chặt chẽ, việc chấp nhận tài trợ sở mục tiêu xác định mà lợi ích cá nhân… Chương 2: Thực trạng việc tiếp nhận sử dụng ODA Việt Nam 1.1 1.1.1 Những mặt tích cực ODA việc sử dụng với sở hạ tầng ODA làm thay đổi đáng kể mặt sở hạ tầng kinh tế Vốn ODA làm thay đổi đáng kể mặt sở hạ tầng kinh tế Cũng giống nước phát triển khác, Việt Nam thường nhận nhiều ODA nhằm mục tiêu cải thiện sở hạ tầng, đặc biệt lĩnh vực giao thông vận tải, truyền thông lượng • Hơn 4,5 tỷ USD vốn ODA với 101 dự án Trung ương quản lý thực để phát triển ngành giao thông vận tải, chủ yếu tập trung cho đường bộ, đường biển giao thông nông thôn • Vốn ODA sử dụng để khôi phục, nâng cấp xây dựng 3.676 km đường quốc lộ; khôi phục cải tạo khoảng 1.000 km đường tỉnh lộ; Quốc lộ 5, quốc lộ 1A (đoạn Hà Nội-Vinh; đoạn TP Hồ Chí Minh-Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh- Nha Trang); làm khôi phục 188 cầu, chủ yếu Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 với tổng chiều dài 33,7 km; cải tạo nâng cấp 10.000 km đường nông thôn khoảng 31 km cầu nông thôn quy mô nhỏ; Cầu Mỹ Thuận; xây dựng 111 cầu nông thôn với tổng chiều dài 7,62 km (khẩu độ bình quân khoảng 25 – 100 m) • Vốn ODA đầu tư nâng cấp giai đoạn cho cảng Hải Phòng để bốc xếp 250.000 TEV/năm; nâng cấp cảng Sài Gòn có công suất bốc xếp từ 6,8 triệu tấn/năm lên 8,5 triệu tấn/năm; xây dựng cảng nước sâu Cái Lân; cải tạo cảng Tiên Sa, Đà Nẵng • Nguồn vốn ODA đầu tư cho việc phát triển ngành điện với tổng cam kết năm 2003 3,7 tỷ USD, chiếm 40,3% tổng vốn đầu tư với nhà máy điện lớn (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Hàm Thuận - Đa Mi, Sông Hinh, Đa Nhim, Phả Lại 2, Trà Nóc) có công suất thiết kế chiếm 40% tổng công suất nhà máy điện Việt Nam xây dựng kế hoạch năm 1996 – 2000 Tổng công suất phát điện tăng thêm đầu tư nguồn vốn ODA 3.403 MW, tổng công suất điện từ trước năm 1995 Trong ngành lượng điện, vốn ODA đầu tư để phát triển hệ thông đường dây mạng lưới điện phân phối điện, bao gồm dự án đường dây 500 KV Plâyku – Phú Lâm, đường dây 220 KV Tao Đàn – Nhà Bè, gần 50 trạm biến áp nước, cải tạo nâng cấp mạng lưới điện thành thị nông thôn 30 tỉnh thành phố • Trong số 4,45 tỉ USD vốn ODA mà nhà tài trợ cam kết danh cho Việt nam đưa ra, tháng 12 năm 2006, nước tài trợ dành ưu tiên viện trợ cho lĩnh vực sở hạ tầng Nhật bản, nước vị trí dẫn đầu với mức cam kết 890,3 triệu USD cho biết số ưu tiên ưu tiên cho phát triển sở hạ tầng, cụ thể tuyến đường săt cao tốc Bắc – Nam bảo vệ môi trường Pháp với vốn viện trợ cam kết lớn thứ hai nhà tài trợ đứng đầu khối EU 370,4 triệu USD cho biết nguồn vốn ODA sử dụng bốn lĩnh vực ưu tiên giao thông đô thị, đường sắt, môi trường (quản lý nước rác thải), phát triển nông thôn Ngoài ra, cam kết hỗ trợ hoạt động lĩnh vực y tế đại hoá ngành tài Nguồn vốn ODA dành cho lượng điện giao thông chiếm tới 40% vốn ODA Việt Nam 1.1.2 ODA góp phần quan trọng vào phát triển sở hạ tầng kinh tế xã hội • Tổng nguồn ODA dành cho giáo dục đào tạo ước khoảng 550 triệu USD,chiếm từ 8,5-10% tổng kinh phí giáo dục đào tạo,đã góp phần cải thiện chất lượng hiệu công tác giáo dục đào tạo,tăng cường bước vật chất kỹ thuât cho việc nâng cao chất lượng dạy học, dự án giáo dục tiểu học,trung học,đại học,dự án đào tạo nghề… • Nguồn vốn ODA đóng góp cho thành công số chương trình xã hội có ý nghĩa sâu rộng như:Chương trình dân số phát triển,Chương trình tiêm chủng mở rộng,Chương trình nước nông thôn,Chương trinh chăm sóc sức khỏe ban đầu,Chương trinh xóa đói giảm nghèo.Nhờ thứ hạng nước ta bảng xếp hạng quốc gia va số phát triển cua Liên hợp quốc dược cải thiện năm • ODA không bổ sung nguồn lực cho chương trinh xã hội mà điều quan trọng góp phần thay đổi nhận thức hành vi người dân lĩnh vực xã hội,đòi hỏi có tham gia rộng rãi tầng lớp dân cư như:phòng chống ma túy,phòng chống tệ nạn xã hội… • Ở nhiều nước có Việt Nam, thực tế khẳng định sở hạ tầng nông thôn cải thiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân, cải thiện khả tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục, tăng cường trao đổi mua bán, mang lại thêm nhiều hội tạo thu nhập phi nông nghiệp giảm áp lực lên vùng nhạy cảm sinh thái Ngoài ra, mối liên quan nghèo đói Nam nhiều nước phát triển khác có tình trạng CSHT nông thôn yếu kém, tỉ lệ nghèo rõ ràng cao hẳn nước có CSHT hoàn chỉnh gồm mạng lưới đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm cấp nước chợ, v.v xây dựng để thúc đẩy giao lưu buôn bán Sự đóng góp CSHT nông thôn xóa đói giảm nghèo minh chứng qua thành Pha I dự án ngành CSHT nông thôn (RISP) ADB tài trợ năm 1998 – 2004 Các báo cáo đánh giá kết thúc dự án cho thấy tỉ lệ nghèo vùng có tiểu dự án giảm đáng kể, số nhiều lợi ích khác thu nhập hộ gia đình tăng bình quân 40% ODA góp phần xóa đói giảm nghèo 1.2  Năm 2006: GS-TS khoa học Phạm Hồng Giang-phó ban đạo công trình trái phiếu ODA NN&PTNT cho biết: Nguồn vốn ODA dành cho ngành nông nghiệp sử dụng cho phát triển lâm nghiệp, thủy lợi nông nghiệp Từ năm 1995 đến 2000, lượng vốn chưa nhiều, chiếm 20% tổng vốn đầu tư ngành; từ năm 2000-2006 lượng vốn lớn, thường chiếm khoảng 35-40% • Năm 2006, vốn ODA ngành nông nghiệp 876 tỷ đồng; năm 2005 714 tỷ đồng, nhiều năm qua, lượng vốn DOA chủ yếu dành cho công trình thủy lợi • Một số công trình sử dụng ODA kể đến là: Dự án phát triển thủy lợi đồng sông Cửu Long thực xong; dự án phát triển thủy lợi đồng sông Hồng nhà tài trợ yêu cầu nhiều thứ nên giải ngân chậm; dự án thủy lợi Phước Hoà-Bình Dương dự án quản lý giảm nhẹ thiên tai…  Năm 2010: Nguồn vốn cho vay ưu đãi ODA bắt đầu giải ngân cho ngành nông nghiệp từ năm 1993, tới nước có tất 41 nhà tài trợ với số vốn 5,5 tỉ đô la Mỹ • Theo Bộ NN&PTNT, từ đầu năm 2010 đến Bộ phê duyệt 17 dự án Hỗ trợ phát triển thức (ODA) với tổng trị giá 120 triệu USD, tăng 200% so với kỳ năm 2009 (chỉ đạt 31 triệu USD) • Theo ông Lê Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&PTNT), năm vốn ODA cho ngành nông nghiệp nước ta cần khoảng 400-450 triệu USD Hiện nguồn vốn chiếm 50-60% tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp • Phần lớn vốn ODA ưu tiên cho lĩnh vực thuỷ lợi, quản lý thiên tai… Sắp tới, Bộ NN&PTNT đầu tư khoảng 150-300 triệu USD vốn ODA cho nông nghiệp khu vực ĐBSCL, ưu tiên cho lĩnh vực bao gồm: thủy sản, công nghệ sau thu hoạch, thủy lợi, phát triển nông nghiệp nông thôn sở hạ tầng Trong đó, công nghệ sau thu hoạch xây hệ thống phơi sấy, xay xát, chế biến, kho chứa đầu tư mạnh để giảm thiểu tối đa tổn thất sau thu hoạch, đặc biệt với ngành lúa gạo Hiệu mang lại: ODA góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn kết hợp xoá đói giảm nghèo Số liệu điều tra mức sống dân cư thời gian qua cho thấy tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức 58% vào năm 1983 xuống 37% năm 1998; 28,9% năm 2002 ước 10% năm 2004 Kết cho thấy Việt Nam vượt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) mà nước ta cam kết với giới Những kết có góp phần quan trọng ODA Điều thể rõ nét thông qua dự án phát triển nông nghiệp nông thôn, kết hợp xoá đói giảm nghèo, nguồn vốn ODA giúp nông dân nghèo tiếp cận nguồn vốn vay để tạo ngành nghề phụ, hỗ trợ phát triển công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, phát triển giao thông nông thôn, thuỷ lợi, cung cấp nước sạch, phát triển lưới điện sinh hoạt, trạ 1.3 ODA giúp điều chỉnh cấu kinh tế Nguồn vốn ODA hỗ trợ đáng kể cho ngân sách Chính phủ để thực điều chỉnh cấu kinh tế thực sách cải cách kinh tế (ví dụ quỹ Miyazawa, PRGF PRSC) Nguồn vốn ODA có ý nghĩa quan trọng việc giúp Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập với kinh tế giới Sự hỗ trợ nhằm tăng cường biện pháp cải cách hành quản lý kinh tế Một biện pháp cải cách có ý nghĩa năm gần lĩnh vực xây dựng sách /thể chế việc soạn thảo, phê duyệt thực Luật Doanh Nghiệp với hỗ trợ dự án trợ giúp kỹ thuật UNDP Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ kế hoạch Đầu tư thực Bộ luật dư luận rộng rãi coi biện pháp cải cách quan trọng Quốc hội thông qua vào năm gần nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân nước lành mạnh kinh tế Việt Nam chủ yếu Nhà nước đóng vai trò chủ đạo Một khu vực kinh tế tư nhân lành mạnh có ý nghĩa quan trọng để giải hầu hết thách thức khác kinh tế-xã hội Việt Nam 10 năm tới Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng việc tạo công ăn việc làm thu nhập, xoá đói, giảm nghèo, tích luỹ nước đóng góp khoản thuế cần thiết để bảm bảo tài trợ bền vững cho phát triển mức độ ngày cao cho việc cải thiện sống người dân Tại Hội nghị Nhóm Tư vấn Nhà tài trợ cho Việt Nam tổ chức vào tháng 12 năm 2005, Chính phủ Nhà tài trợ trí việc thực thành công chiến lược phát triển Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào việc xây dựng hệ thống quản lý điều hành đại Hội nghị ghi nhận chiến lược xây dựng hệ thống luật pháp cải cách tư pháp thúc đẩy Chính phủ bảo đảm lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tới Chính phủ Việt Nam thông qua Luật chống tham nhũng Ban Nội Trung ương Đảng thực nghiên cứu đánh giá tình hình tham nhũng với hỗ trợ Chính phủ Thụy Điển 1.4 Tăng cường bảo vệ môi trường phát triển bền vững (Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, số 109, ngày 9/7/2004, tr 15) Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên, phát biểu Hội nghị đối thoại sách môi trường Việt Nam - Nhật Bản tổ chức ngày 5/7, đề nghị phía Nhật Bản dành 20% tỷ lệ đầu tư ODA cho dự án môi trường Việt Nam thời gian tới Theo Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam nỗ lực không ngừng công tác bảo vệ môi trường dành số kết định Tuy nhiên, phát triển kinh tế nhanh chóng gây tình trạng tải, ô nhiễm suy thoái chất lượng môi trường đất, nước, biển ven bờ, không khí Ts Nguyễn Văn Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết: 10 năm qua, GDP Việt Nam tăng gấp lần mức độ ô nhiễm tăng gấp lần Cụ thể, diện tích rừng ngập mặn Việt Nam 30 năm qua giảm tới 2/3 dẫn đến nhiều hậu lũ quét, triều cường, sạt lở bờ biển làm loài sinh vật nơi cư trú suy giảm mạnh chủng loại số lượng Phần lớn vùng hạ lưu sông bị ô nhiễm, có nơi mức nghiêm trọng lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, sông Cầu, sông Nhệ - sông Đáy Hơn 75% dân số Việt Nam sinh sống nông thôn miền núi Tuy nhiên, tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh chiếm khoảng 30% số hộ cung cấp nước khoảng 40% Khoảng 50% sở sản xuất sử dụng công nghệ lạc hậu năm 50 – 60 Trên sở trạng môi trường vấn đề môi trường xúc Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên đề nghị nội dung hợp tác cụ thể Việt Nam với Nhật Bản bao gồm hỗ trợ hoàn thiện sách chuyển giao công nghệ nhằm xây dựng ngành công nghiệp môi trường “Trước mắt đề nghị tập trung giải vấn đề lớn là: xử lý ô nhiễm khu công nghiệp; xử lý ô nhiễm lưu vực sông; xử lý ô nhiễm làng nghề; tăng cường dự án CDM (cơ chế phát triển sạch) trồng rừng", ông nói Về lâu dài, Thứ trưởng cho rằng, Việt Nam Nhật Bản cần nghiên cứu sớm thành lập Nhóm công tác Uỷ ban hỗ trợ hợp tác môi trường Việt Nam - Nhật Bản Uỷ ban gồm đại diện bộ, ngành liên quan nước họp thường xuyên định kỳ.Về bản, nội dung hợp tác bảo vệ môi trường Nhật Bản Việt Nam ngài Kawakami TaKao, Cố vấn đặc biệt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề xuất gồm nội dung Đó sách môi trường ảnh hưởng công nghiệp tới môi trường (đặc biệt coi trọng hoạt động bảo vệ nguồn nước không khí); hỗ trợ quản lý chất thải; bảo vệ phục hồi rừng; giảm chất thải nhà kính (CDM) Tuy nhiên, ông bổ sung thêm nội dung bảo vệ tính đa dạng sinh vật Nhật Bản nước đầu tư ODA lớn cho Việt Nam số nước đầu lĩnh vực bảo vệ môi trường Thực thoả thuận phủ gần ưu tiên công tác bảo vệ môi trường, từ ngày 4/7 đến ngày 9/7, đoàn đại biểu cấp cao hợp tác môi trường Chính phủ Nhật Bản ngài Kawakami TaKao, dẫn đầu đến Việt Nam để thảo luận sách môi trường, tìm hiểu thực tế môi trường Việt Nam trình bày xu hướng hợp tác viện trợ môi trường Chính phủ Nhật Bản Hội nghị đối thoại sách mở đầu cho chuyến công tác Vốn ODA thường ưu tiên sử dụng cho chương trình, dự án thuộc sáu lĩnh vực: phát triển nông nghiệp nông thôn (nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản) kết hợp xóa đói giảm nghèo; xây dựng hạ tầng kinh tế đồng theo hướng đại; xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục - đào tạo, dân số phát triển số lĩnh vực khác); bảo vệ môi trường nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường lực thể chế phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao lực nghiên cứu triển khai; số lĩnh vực khác theo định Thủ tướng Chính phủ Tất lĩnh vực tảng phát triển bền vững Đó lĩnh vực khó nhận đầu tư tư nhân mà chủ yếu đầu tư phải đến từ phủ Chính nguồn ODA đóng vai trò quan trọng việc cung cấp vốn công nghệ cho phát triển Hiện có 50 nhà tài trợ song phương lẫn đa phương hoạt động thường xuyên Việt Nam Trong năm qua (2006-2010), nguồn vốn ODA đóng góp phần quan trọng cho tổng đầu tư toàn xã hội, chiếm khoảng 12-13% tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Đặc biệt, phần lớn nguồn vốn ODA chảy vào đầu tư sở hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn tư nhân, xóa đói giảm nghèo… Chính phủ Việt Nam nhà tài trợ thống với chương trình hành động chế giám sát nhằm đảm bảo nguồn vốn viện trợ đạt hiệu cao bối cảnh bên nổ lực hợp tác nhằm đạt mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) vào năm 2015 Vì lẽ đó, đôi bên thống quan điểm việc cần thiết phải tăng cường khối lượng viện trợ đồng thời phải nâng cao hiệu viện trợ đạt mục tiêu đề Điều thể thông qua số vốn cam kết với số vốn giải ngân ngày tăng năm qua Những tiêu cực Đây nguồn vốn vay nên phải có nghĩa vụ trả nợ nên dẫn tới gánh nợ nặng cho quốc gia tong tương lai Các nước tiếp nhận ODA phải chấp nhận dỡ bỏ dần hàng rào thuế quan bảo hộ ngành công nghiệp non trẻ bảng thuế xuất nhập hàng hóa nước tài trợ Nước tiếp nhận ODA yêu cầu bước mở cửa thị trường bảo hộ cho danh mục hàng hóa nước tài trợ, yêu cầu có ưu đãi nhà đầu tư trực tiếp nước cho phép họ đầu tư vào lĩnh vực hạn chế, có khả sinh lời cao Nguồn vốn ODA từ nước giàu cung cấp cho nước nghèo thường gắn với việc mua sản phẩm từ nước mà không hoàn toàn phù hợp, chí không cần thiết nước nghèo Nguồn vốn viện trợ ODA gắn với điều khoản mậu dịch đặc biệt nhập tối đa sản phẩm họ Cụ thể nước cung cấp ODA buộc nước tiếp nhận ODA phải chấp nhận khoản ODA hàng hóa, dịch vụ họ sản xuất Nước tiếp nhận ODA có toàn quyền quản lý sử dụng ODA thông thường danh mục dự án ODA phải có thỏa thuận đồng ý nước viện trợ dù không trực tiếp điều hành dự án họ tham gia gián tiếp hình thức nhà thầu hỗ trợ chuyên gia Tác động yếu tố tỷ giá hối đoái làm cho giá trị vốn ODA phải hoàn lại tăng lên Ngoài tình trạng thất thoát, lãng phí, xấy dựng chiến lược, quy hoạch thu hút sử dụng vốn ODA vào lĩnh vực chưa hợp lý, trình độ quản lý thấp, thiếu kinh nghiệm trình tiếp nhận xử lý, điều hành dự án khiến cho hiệu chất lượng công trình đầu tư nguồn vốn thấp đẩy nước tiếp nhận ODA vào tình trạng nợ nần Thực tế cho thấy ODA nguồn vốn quý, có vai trò quan trọng phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo cho quốc gia phát triển Các nước tiếp nhận ODA thường phải đáp ứng điều kiện đưa nước cung cấp ODA liên quan đến số vấn đề nhạy cảm thuộc công việc nội nước nhận đầu tư dịch kinh tế, kiểm soát mức thâm hụt ngân sách, chống tham nhũng - - - - Chương Giải pháp nâng cao sử dụng hiệu ODA nước ta Mối quan hệ Việt nam nước viện trợ ODA Hiện có khoảng 50 nhà tài trợ song phương đa phương hoạt động, cung cấp nguồn ODA vốn vay ưu đãi cho nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội Việt Nam Tổng vốn ODA ký kết điều ước quốc tế cụ thể từ năm 1993 đến 2012 đạt 58,4 tỷ USD, chiếm 71,69% tổng vốn ODA cam kết, vốn vay ưu đãi đtạ 51,6 tỷ USD chiếm khoảng 88,4%, vốn ODA không hoàn lại đạt 6,76 tỷ USD chiếm khoảng 11,6% Năm 2013 tổng vốn ODA đạt tỉ USD: Tổng vốn ODA vốn vay ưu đãi ký kết sáu tháng đầu năm 2013 đạt 3,834 tỉ USD (trong vốn vay 3,769 tỉ USD; viện trợ không hoàn lại 65 triệu USD), tăng 20% so với kỳ năm ngoái Trong tháng lại năm 2013, dự kiến tổng giá trị ODA vốn vay ưu đãi ký kết đạt khoảng 2,409 tỉ USD Như thay đổi lớn, tổng vốn ODA vốn vay ưu đãi ký kết năm 2013 ước đạt tỉ USD, tăng 19,3% so với mức năm 2012 cao từ trước đến Tổng số ODA cam kết sau 20 năm 78,195 tỉ USD, 66% dành cho lĩnh vực sở hạ tầng lại cho lĩnh vực nông thôn, xã hội, y tế, môi trường Hỗ trợ phát triển (ODA) nước đối tác chiến lược đối tác toàn diện cho Việt Nam đóng vai trò quan trọng vào phát triển sở hạ tầng ngành mũi nhọn với định hướng chiến lược lâu dài Từ năm 2010, Việt Nam nằm nhóm nước có thu thập trung bình thấp nước đối tác chiến lược đối tác toàn diện trì, số nước tăng mức ODA cho Việt Nam Tổng ODA cam kết cho Việt Nam 1993-2013 78 tỷ USD, 63 tỷ USD ký kết 42 tỷ USD giải ngân Trong đó, vốn ODA từ Nhật chiếm 30% tổng ODA vào Việt Nam Riêng năm 2013, ODA cam kết Nhật Bản cho Việt Nam 1,4 tỷ USD Bên cạnh ODA ưu tiên cho lĩnh vực phát triển sở hạ tầng, ODA dành cho lĩnh vực trọng điểm khác mang tính chiến lược cho phát triển lâu dài Việt Nam từ đối tác chiến lược gia tăng Trong số nhà tài trợ ODA song phương cho Việt Nam, Nhật Bản nhà tài trợ lớn Hiện tổng vốn ODA Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam từ năm 1992 đến lên tới số 2.118 tỷ yên, tương đương với khoảng 20 tỷ USD Phía Nhật Bản thừa nhận, hợp tác ODA, Nhật Bản hỗ trợ cho nước phát triển giới hợp tác với Việt Nam có quy mô lớn Việt Nam đối tác ODA quan trọng Nhật Bản Hiện EU nhà tài trợ song phương lớn thứ hai ODA nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn cho Việt Nam với tổng ODA cam kết giai đoạn 1996-2010 11 tỷ USD, góp phần tích cực vào trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam EU cam kết khoảng 1,01 tỷ USD cho năm 2012, tương đương 13,24% tổng cam kết viện trợ nước Tài trợ không hoàn lại chiếm 32,5% (khoảng 324,05 triệu USD) Tại lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam nhà tài trợ diễn sáng 17/10 Hà Nội với tham gia 300 đại biểu cho bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế nhà tài trợ Việt Nam, đại diện Ngân hàng giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), tổ chức Liên Hợp Quốc (UN), Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Pháp Hàn Quốc đại diện cho cộng đồng nhà tài trợ Việt Nam đánh giá cao thành tựu kinh tếXã hội xóa đói giảm nghèo mà Việt Nam đẫ đật 20 năm qua, mối quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp phủ nhà tài trợ dày công vun đắp Giải pháp thu hút nguồn vốn ODA Việc thu hút ngồn vốn ODA đôi với việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA Một số biện pháp tăng cường thu hút nguồn vốn ODA hiệu quả: - Cần tập trung cải thiện mạnh mẽ tình hình giải ngân chương trình, dự án ODA hoạt động để sớm đưa vào khai thác sử dung, góp phần nâng co hiệu sử dụng Đồng thời xây dựng chương trình, dự án ODA gối đầu cho thời kỳ sau nhằm thúc đẩy cho kinh tế phát triển bền vững - Định hướng ưu tiên thu hút sử dụng ODA theo ngành lĩnh vực - Tập trung phát triển tình hình kinh tế - xã hội nước diễn biến theo chiều hướng tốt khiến nhà tài trợ tin tưởng vào đổi Việt Nam, tăng hiệu sử dụng Từ thu hút tốt nguồn vốn ODA từ nhà tài trợ - Nghiên cứu, rút học kinh nghiệm thành công vướng mắc tiếp nhận sử dụng nguồn vốn ODA để thu hút sử dụng tốt nguồn vốn ODA - Tăng cường công tác cán bộ, đầu tư đào tạo để nâng cao lực cho cán thuộc phận liên quan đến việc xác định nhu cầu đàm phán, kí kết hiệp định với đối tác nước nhằm nâng cao số luợng chất lượng nguồn vốn thu hút - Mở lớp đào tạo ngắn kiến thức có liên quan đến ODA, tập huấn quy định thủ tục, điều kiện cung cấp ODA nhà tài trợ - Xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, chế sách cụ thể có tính đồng cao - Mô hình quản lí mô hình đầu tư cần giám sát hơn, quản lí chặt chẽ Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm việc dự án 3 Giải pháp quản lý sử dụng vốn ODA Để nâng cao hiệu quản lý vốn ODA cần thực giải pháp sau: - Một là, Chính phủ, quyền địa phương, quan chủ quản chủ đầu tư dự án ODA phải thống nhận thức: nguồn vốn ODA phậnngân sách nhà nước, phần nguồn lực tài quốc gia tạo gánh nặng nợ nần cho người dân, không hệ hôm mà mai sau - Hai là, Chính phủ quyền địa phương phải hoạch định chiến lược vận động sử dụng vốn ODA phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội Do phụ thuộc nhiều vào yếu tố bất định nên khó dự kiến chuẩn xác (trong dài hạn) vốn ODA vận động Vì vậy, chương trình, dự án dự định đầu tư vốn ODA phải xếp thứ tự ưu tiên theo số phương án với khả khác Các chương trình dự án có mức ưu tiên cao cần bố trí nguồn vốn thay không vận động vốn ODA Mặt khác, kinh nghiệm Malaysia vấn đề đáng tham khảo: họ lựa chọn kĩ dự án sử dụng vốn ODA nguồn vốn vay ODA, tập trung vào DA qui mô lớn tận dụng tối đa hỗ trợ nhà tài trợ - Ba là, cần quán triệt nguyên tắc quản lý vốn ODA phải vào kết hiệu Xây dựng thực qui trình kỹ thuật dự án theo hướng chuyên nghiệp hóa: từ xác định dự án, chuẩn bị dự án, đánh giá dự án, phê duyệt dự án, đàm phán, kí kết, đấu thầu, thi công, giám định, đánh giá sau dự án kiểm toán, cố gắng khâu phải đảm nhiệm quan chuyên trách Ban hành hệ thống hướng dẫn chi tiết khâu, từ phân định rõ trách nhiệm quyền hạn cấp liên quan Đặc biệt, cần có hướng dẫn cụ thể thực trình đánh giá dự án sau hoàn thành Các thông tin trình quản lý vốn ODA phải rõ ràng minh bạch, thông báo đầy đủ cho nhân dân nhà tài trợ -Bốn là, để khắc phục tình trạng dự án phải có hai thủ tục nêu; Chính phủ cần chấp nhận dự án nhà tài trợ phép áp dụng thủ tục hướng dẫn nhà tài trợ Mặc dù có nỗ lực định từ phía nhà tài trợ vấn đề thống thủ tục, khó hình thành hệ thống thủ tục chung nhà tài trợ phạm vi toàn cầu Do vậy, dự án ODA, Chính phủ nên hình thành qui định hệ thống thủ tục nước theo kiểu “khung“, vấn đề chi tiết cho phép áp dụng thủ tục hướng dẫn nhà tài trợ - Năm là, Chính phủ cần xây dựng hệ thống tiêu chí hợp lý, phân cấp quản lý vốn ODA Để xây dựng hệ thống tiêu chí cần đánh giá lại cách toàn diện thống kê đầy đủ dự án ODA triển khai thực nhằm xác định mối quan hệ mức độ hiệu đạt dự án với tiêu chí: qui mô, trách nhiệm trả nợ, lực quản lý vốn ODA địa phương, lĩnh vực đầu tư dự án, nhà tài trợ v.v… - Sáu là, ngành Chính phủ quyền địa phương cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cán làm công tác quản lý vốn ODA theo hướng chuyên môn hóa - Bảy là, hoàn thiện khung pháp lý nhằm tăng cường quản lý huy động vốn vay nước Tiến hành rà soát quy định văn pháp quy hành để sở nghiên cứu trình Quốc hội xây dựng Luật hay Pháp lệnh quản lý vay nợ viện trợ nước quốc gia nhằm nâng cao tính pháp lý tính toàn diện công tác quản lý khoản vay nợ viện trợ nước Nghiên cứu tiến hành sửa đổi số Nghị định liên quan đến quản lý sử dụng ODA, tạo hài hoà thủ tục phía nhà tài trợ phía Việt Nam Tiến tới quản lý nguồn vốn ODA cần phải dựa vào kết đầu - Tám là, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc sử dụng nguồn vốn vay nước Các quan tra, kiểm tra tài kiểm toán Nhà nước cần tăng cường công tác chuyên môn nghiệp vụ để thẩm định, đối chiếu, so sánh, phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; kiên xuất toán khoản chi sai mục đích, không khối lượng, đơn giá, không tiêu chuẩn định mức, vượt dự toán lớn Cần thực chế độ trách nhiệm vật chất, kể trách nhiệm hình nhà thầu, tư vấn giám sát việc xác nhận khối lượng toán không trung thực, không quy định; khắc phục vi phạm công tác xác nhận khối lượng toán để làm kiểm soát chi giải ngân vốn ODA, vốn đối ứng cho dự án ODA - Chín là, đẩy mạnh việc thiết lập chế trao đổi thông tin, liệu hệ thống quốc gia theo dõi đánh giá chương trình, dự án ODA Xây dựng tiêu chuẩn trao đổi thông tin, liệu theo dõi đánh giá chương trình, dự án ODA cấp Ban QLDA, chủ dự án, quan chủ quản quan quản lý Nhà nước ODA theo hướng thích hợp từ lên phản hồi từ xuống; tiêu chuẩn thống phần mềm thu thập, lưu trữ, xử lý, tổng hợp truyền tải thông tin, số liệu phục vụ công tác theo dõi đánh giá chương trình, dự án ODA phù hợp với hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân để phục công tác phân tích danh mục chương trình, dự án ODA cấp quốc gia, cấp ngành, lãnh thổ tổng hợp tiêu thống kê định kỳ tình hình tiếp nhận sử dụng nguồn vốn ODA để phản ánh vào hệ thống thống kê quốc gia phát triển thông tin điện tử theo dõi đánh giá chương trình, dự án ODA Bộ kế hoạch đầu tư để phục vụ công tác tuyên truyền thông, đào tạo tăng cường lực, trao đổi thông tin kinh nghiệm theo dõi đánh giá, chia sẻ học đúc kết thông qua việc thiết kế thực chương trình, dự án ODA Mục lục Chương Tổng quan ODA………………………………………….1 Khái niệm, đặc điểm…………………………………………… Vai trò ODA với phát triển kinh tế xã hội……………… Chương Thực trạng việc tiếp nhận sử dụng ODA Việt Nam Những mặt tích cực……………………………………………… Những mặt tiêu cực………………………………………………10 Chương Giải pháp nâng cao sử dụng hiệu ODA nước ta Mối quan hệ Việt Nam nước viện trợ ODA………… 12 Giải pháp thu hút nguồn vốn ODA……………………………….13 Giải pháp sử dụng hiệu nguồn vốn ODA…………………….15
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của ODA với sự phát triển kinh tế xã hội. Thực trạng việc tiếp nhận và sử dụng ODA ở Việt Nam. Giải pháp nâng cao và sử dụng hiệu quả ODA ở nước ta, Vai trò của ODA với sự phát triển kinh tế xã hội. Thực trạng việc tiếp nhận và sử dụng ODA ở Việt Nam. Giải pháp nâng cao và sử dụng hiệu quả ODA ở nước ta, Vai trò của ODA với sự phát triển kinh tế xã hội. Thực trạng việc tiếp nhận và sử dụng ODA ở Việt Nam. Giải pháp nâng cao và sử dụng hiệu quả ODA ở nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay