slide quản trị chất lượng ĐỀ TÀI:TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM

18 175 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:43

ĐỀ TÀI:TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAMQTCL: là những hoạt động có tính phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng.(theo Iso 9000:2000)ISO 9000:2000(2008) là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng với mục đích giúp tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn. CHÀO MỪNG CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THẢO LUẬN CỦA NHÓM 11 ĐỀ TÀI:TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM I: Cơ sở lý luận QTCL hệ thống QTCL theo ISO 9000:2000(2008) • QTCL: hoạt động có tính phối hợp để định hướng kiểm soát tổ chức chất lượng.(theo Iso 9000:2000) • ISO 9000:2000(2008) tiêu chuẩn quản lý chất lượng với mục đích giúp tổ chức hoạt động có hiệu LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 9000:2000(2008) • • • • Tạo móng cho sản phẩm có chất lượng Tăng suất, giảm giá thành Tăng lực cạnh tranh Tăng uy tín doanh nghiệp, tổ chức chất lượng II Tình hình áp dụng ISO 9000:2000(2008) quản lý hành • Tình hình áp dụng:  Từ năm 1996 đơn vị nhận chứng nhận  Hiện có khoảng 1300 đơn vị cấp chứng ISO 9000 50 đơn vị cấp chứng ISO 1400 Kết bước đầu đạt được:  Rút ngắn thời gian, giảm sai sót tồn đọng việc giải yêu cầu dân  Áp dụng HTQLCL với ứng dụng công nghệ thông tin nên cập nhật thông tin nhanh, theo dõi trình giải công việc, kiểm soát tài liệu Kết bước đầu đạt được:  Xác định rõ chức nhiêm vụ, trách nhiệm quyền hạn từ người lãnh đạo tới cán công chức  UBND quận I thành phố Hồ Chí Minh giảm tồn đọng từ 15% xuống 2%, UBND quận Hồng Bàng Hải Phòng, Sở xây dựng Quảng Nam giải 100% hồ sơ, không tồn đọng… Kết bước đầu đạt được:  Văn phòng UBND thành phố Hà Nội xây dựng quy trình với 12 đầu quy trình, 30 biểu mẫu sổ tay chất lượng, có quy trình quan trọng liên quan đến công việc xử lý khiếu nại tố cáo Những thiếusót nhược điểm:  Bệnh “nặng tình lý”  Không có nghiêm minh rứt khoát xử lý vi phạm  Hành lang pháp lý để quản lý hoạt động tư vấn-chứng nhận chưa hoàn thiện Những thiếu sót nhược điểm  chuyên gia quan Việt Nam lĩnh vực lại bộc lỗ nhược điểm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thiếu  ISO quy trình cụ thể cho tổ chức  Không có kinh phí để bổ sung trang thiết bị đào tạo nhân lực III Tình hình áp dụng ISO 9000:2000(2008) doanh nghiệp • Kết áp dụng:  4/2000: có 130 DN áp dụng  6/2000: có 156 DN áp dụng  2004: có gần 1500 DN áp dụng  Hiện nay: có khoảng 4500 DN áp dụng c:  Làm thay đổi tư quản lý, chiến lược kinh doanh nhiều chủ doanh nghiệp  Làm giá thành giảm, tăng sức cạnh tranh, quản lý chất lượng trì, nâng cao thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng • Thành tựu đạt được:  Nhiều ngành đưa chất lượng yếu tố chiến lược phát triển kinh doanh: thủy sản, nông nghiệp, xây dựng, dệt may…  Các doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận áp dụng hiệu ISO 9000:2000(2008) • Hạn chế, thiếu sót:  Nhiều DN( lãnh đạo) chưa thông hiểu hệ thống ISO 9000  Thời gian, công sức, chi phí để áp dụng cao  Chưa áp dụng triệt để tin học vào hệ thống QTCL  Chưa có thống phận hệ thống QTCL  Áp dụng ISO 9000:2000 vào: cải tiến trang thiết bị, đào tạo nhân lực, vệ sinh an toàn thực phẩm  Thành tựu: - Công ty đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng - Đứng đầu Topten hàng Việt Nam chất lượng cao năm liền 1997-2005 - Luôn đứng đầu ngành sữa việt nam IV Giải pháp khắc phục  Làm cho DN, tổ chức( nhà lãnh đạo) hiểu tầm quan trọng áp dụng ISO 9000 quản lý  Quán triệt tinh thần để toàn thể người nhận thức đắn tham gia tích cực vào trình vận dụng  Phải áp dụng phương tiện công nghệ tiên tiến,hiện đại trình áp dụng Giải pháp khắc phục Việc áp dụng ISO 9000 cần đổi mới, cải tiến liên tục Nhà nước nên hỗ trợ thêm kinh phí cho có tổ chức,doanh nghiệp trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng • Kết luận Tình hình áp dụng hệ thống QTCL theo ISO 9000 năm 2000 (2008) Việt Nam gặp nhiều khó khăn trở ngại tổ chức dần khắc phục đạt nhiều thành công, góp phần đưa kinh tế đất nước ngày phát triển xã hội ngày tốt đẹp [...]...III Tình hình áp dụng ISO 9000:2000(2 008) trong các doanh nghiệp • Kết quả áp dụng:  4/2000: có 130 DN áp dụng  6/2000: có 156 DN áp dụng  2004: có gần 1500 DN áp dụng  Hiện nay: có khoảng 4500 DN áp dụng c:  Làm thay đổi tư duy quản lý, chiến lược trong kinh doanh của nhiều chủ doanh nghiệp  Làm giá thành giảm, tăng sức cạnh tranh, quản lý chất lượng được duy trì, nâng cao... của áp dụng ISO 9000 trong quản lý  Quán triệt tinh thần để toàn thể mọi người đều nhận thức đúng đắn và tham gia tích cực vào quá trình vận dụng này  Phải áp dụng các phương tiện công nghệ tiên tiến,hiện đại trong quá trình áp dụng Giải pháp khắc phục Việc áp dụng ISO 9000 cần được đổi mới, cải tiến liên tục Nhà nước cũng nên hỗ trợ thêm kinh phí cho có tổ chức,doanh nghiệp trong quá trình áp dụng. .. 9000 cần được đổi mới, cải tiến liên tục Nhà nước cũng nên hỗ trợ thêm kinh phí cho có tổ chức,doanh nghiệp trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng • Kết luận Tình hình áp dụng hệ thống QTCL theo ISO 9000 năm 2000 (2008) ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và trở ngại nhưng các tổ chức cũng đã dần khắc phục và đạt được nhiều thành công, góp phần đưa nền kinh tế đất nước ngày một phát triển... ngành đưa chất lượng là một trong những yếu tố chính trong chiến lược phát triển và kinh doanh: thủy sản, nông nghiệp, xây dựng, dệt may…  Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tiếp cận và áp dụng hiệu quả ISO 9000:2000(2 008) • Hạn chế, thiếu sót:  Nhiều DN( lãnh đạo) còn chưa thông hiểu về hệ thống ISO 9000  Thời gian, công sức, chi phí để áp dụng còn khá cao  Chưa áp dụng triệt để tin học vào hệ thống QTCL... thống QTCL  Chưa có sự thống nhất giữa các bộ phận trong hệ thống QTCL  Áp dụng ISO 9000:2000 vào: cải tiến trang thiết bị, đào tạo nhân lực, vệ sinh an toàn thực phẩm  Thành tựu: - Công ty luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng - Đứng đầu Topten hàng Việt Nam chất lượng cao 9 năm liền 1997-2005 - Luôn đứng đầu trong ngành sữa việt nam IV Giải pháp khắc phục  Làm cho DN,
- Xem thêm -

Xem thêm: slide quản trị chất lượng ĐỀ TÀI:TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM, slide quản trị chất lượng ĐỀ TÀI:TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM, slide quản trị chất lượng ĐỀ TÀI:TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay