Giáo án chuyến du lịch của chú gà trống

22 1,200 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:27

GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Đề tài: Truyện “ Chuyến du lịch gà trống choai ” Đối tượng: 24 – 36 tháng Giáo Viên thực hiện: Nguyễn Thị Hường - Nguyễn Thị Xinh Trường Mầm Non Đông Yên B MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức -Trẻ biết tên câu chuyện, tên nhân vật truyện, hiểu nội dung câu truyện Kĩ - Rèn trẻ có khả ý ghi nhớ có chủ định - Trẻ trả lời rõ ràng, đủ câu, mạch lạc Thái độ - Trẻ hứng thú học - Trẻ biết chấp hành luật lệ tham gia giao thông Ai thích du lịch biển? Đầu tiên gà trống định ? Sau chọn phương tiện giao thông ? Đi ô tô xóc quá, gà trống xuống ? Sau xuống máy bay, chọn phương tiện giao thông ? Chú gà trống chọn phương tiện giao thông để chu du biển ? [...]... Ai thích đi du lịch ra biển? Đầu tiên chú gà trống quyết định đi như thế nào ? Sau đó chú đã chọn phương tiện giao thông gì ? Đi ô tô xóc quá, chú gà trống đã xuống và đi cái gì ? Sau khi xuống máy bay, chú đã chọn phương tiện giao thông nào ? Chú gà trống đã chọn phương tiện giao thông nào để chu du trên biển ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chuyến du lịch của chú gà trống, Giáo án chuyến du lịch của chú gà trống, Giáo án chuyến du lịch của chú gà trống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay