Giáo án một số phương tiện giao thông đường bộ

16 186 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:26

Một số phương tiện giao thông đường GV: Nguyễn Thị Hương ối tượng: Trẻ - Tuổi Trường mầm non Mỹ Lương ô tô tải ô tô khách Câu đố: Xe hai bánh Chạy bon bon Mỏy n giũn Kêu bình bịch (Xe máy) xe máy Cõu : Xe hai bỏnh Chy bon bon Kờu kớnh coong Cho ngi trỏnh (Xe p) xe đạp Bộ hóy so sỏnh im ging v khỏc ca xe mỏy v ụ tụ ti Xe máy Xe ô tô tải ô tô xe xích lô Trò chơi Bộ chn ỳng PTGTng b
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án một số phương tiện giao thông đường bộ, Giáo án một số phương tiện giao thông đường bộ, Giáo án một số phương tiện giao thông đường bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay