BTL thủ tục giải quyết việc dân sự

9 185 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:25

MỤC LỤC A B I II C LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG Thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Cơ sở pháp lý yêu cầu công nhận thuận ly hôn Thẩm quyền giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Thời gian giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Thực tiễn áp dụng thủ tục yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Tòa án Ưu điểm Hạn chế KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Trang 1 1 2 6 LỜI MỞ ĐẦU Hôn nhân gia đình vấn đề mà dường người quan tâm đến đến độ tuổi định Mà lĩnh vực có nhiều vấn đề Tuy nhiên luận em hôm tìm hiểu vấn đề:“Thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thực tiễn áp dụng” B NỘI DUNG I Thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tòa án nhân dân: Cơ sở pháp lý yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Theo quy định Điều 55 Luật HNGĐ thuận tình ly hôn là: “Trong trường hợp vợ chồng yêu cầu ly hôn, xét thấy hai bên thật tự nguyện ly hôn thỏa thuận việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục sở bảo đảm quyền lợi đáng vợ Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; không thỏa thuận có thỏa thuận không bảo đảm quyền lợi đáng vợ Tòa án giải việc ly hôn.” Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn xác định việc dân theo Khoản Điều 28 BLTTDS giải theo Phần V Chương XX thủ tục giải việc dân Thẩm quyền giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Tòa có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn là:“Tòa án nơi bên thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản ly hôn cư trí, làm việc.” (theo điểm h Khoản Điều 35 BLTTDS) Hay nói cách khác là: Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi thường trú, tạm trú chung vợ, chồng nơi thường trú, tạm trú vợ chồng trường hợp không nơi thường trú, tạm trú hai bên có thỏa thuận Thời gian giải thuận tình ly hôn: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, Tòa án phải thụ lý vụ việc, thông báo để đương nộp tiền tạm ứng án phí Sau nộp án phí, người khởi kiện nộp cho tòa biên lai nộp tiền tạm ứng án phí để Tòa thụ lý vụ án Trong thời hạn 15 ngày, Tòa án hòa giải không thành, xét thấy hai bên thật tự nguyện ly hôn thoả thuận việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục Toà án công nhận thuận tình ly hôn thoả thuận tài sản sở bảo đảm quyền lợi đáng vợ con; không thoả thuận có thoả thuận không bảo đảm quyền lợi đáng vợ Toà án định Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hòa giải không thành, hai bên đương không thay đổi nội dung yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Tòa án Quyết định công nhận thuận tình ly hôn Thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Bước Nộp hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Tòa án nơi có thẩm quyền Hồ sơ cần giấy tờ sau: - Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn (theo mẫu) Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn phải có xác nhận UBND cấp phường nguyên nhân ly hôn, mâu thuẫn vợ chồng Trước xác nhận, tổ hòa giải cấp phường tiến hành hòa giải ba lần Nếu hòa giải không thành, Tổ hòa giải xác nhận vào đơn xin ly hôn đơn xin ly hôn gửi tới tòa án, yêu cầu tòa án giải - Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính) - Sổ hộ (bản có chứng thực) - CMND/hộ chiếu (bản có chứng thực) - Giấy khai sinh (bản có chứng thực - có) - Các tài liệu, chứng khác chứng minh tài sản chung như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (sổ đỏ); đăng ký xe; sổ tiết kiệm… (bản sao) Người yêu cầu thuận tình ly hôn nộp hồ sơ đến Tòa Bước Thụ lý đơn yêu cầu Tòa án thực việc kiểm tra, nhận đơn Sau đó, thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, giao nhận biên lai nộp tạm ứng phí cho người yêu cầu Vào sổ thụ lý việc dân Phân công giao hồ sơ vụ án cho Thẩm phán Và thông báo cho đương biết việc thụ lý đơn yêu cầu Bước Tiến hành hòa giải Sau thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án phải tiến hành hòa giải Tòa án phải thông báo cho vợ chồng biết thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải, nội dung vấn đề cần hòa giải Trong trình hòa giải người yêu cầu rút đơn lúc Tòa án định đình giải việc dân (theo Điều 194 BLTTDS), nguyên tắc Tòa án không tiến hành giải yêu cầu Nếu hòa giải đoàn tụ thành, Tòa án lập biên hòa giải đoàn tụ thành, vòng ngày bên không thay đổi ý kiến, Tòa án định “quyết đinh công nhận thỏa thuận đương biên hòa giải đoàn tụ thành” Nếu vòng ngày đương có kháng nghị Tòa án định mở phiên họp giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Nếu tiến hành hòa giải không thành, mà đương thỏa thuận chung, tài sản Tòa án lập biên hòa giải công nhận thỏa thuận đương định mở phiên họp giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Nếu có xảy tranh chấp chung tài sản Tòa án đình giải việc dân yêu cầu đương khởi kiện Tòa án theo thủ tục vụ án dân để yêu cầu giải Thành phần phiên hòa giải gồm: Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải, Thư ký Tòa án ghi biên hòa giải hai vợ chồng Việc hòa giải (thành không thành) Thư ký Tòa án ghi vào biên bản, biên hòa giải phải có đầy đủ chữ ký điểm đương có mặt phiên hòa giả chữ ký Thư ký Tòa án ghi biên Thẩm phán chủ trì hòa giải Bước Mở phiên họp giải việc dân Phiên họp giải việc dân tiến hành theo trình tự quy định Điều 314 BLTTDS Cụ thể: Khi thẩm phán có mặt phiên họp, thư ký tòa án báo cáo có mặt, vắng mặt người tham gia phiên họp theo giấy triệu tập Tòa án lý vắng mặt Thẩm phán chủ toạn phiên họp kiểm tra có mặt người tham gia phiên họp theo giấy triệu tập, giấy báo tòa án lý vắng mặt Thẩm phán chủ tọa phiên họp kiểm tra có mặt người tham gia phiên họp theo giấy triệu tập Tòa án kiểm tra cước đương Nếu phiên họp không bị hoãn theo quy định pháp luật Thẩm phán chủ tọa phổ biến quyền nghĩa vụ đương sựvà người tham gia tố tụng khác Chủ tọa phiên họp giới thiệu tên người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch Chủ tọa phiên họp hỏi người có quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng xem họ có yêu cầu thay đổi không Nếu có người yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng tập thể giải việc dân gồm thẩm phán tập thể Thẩm phán định, việc dân thẩm phán chánh án người định sau xem xét lý người yêu cầu thay đổi Thẩm phán phải hỏi người yêu cầu giải việc dân có thay đổi hay rút yêu cầu hay không Nếu họ không rút yêu cầu người yêu cầu người đại diện hợp pháp họ trình bày vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết, lý do, mục đích việc yêu cầu Tòa án giải việc dân Sau người có liên quan người đại diện hợp pháp họ trình bày ý kiến vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ họ việc giải việc dân Trường hợp có người vắng mặt Thẩm phán cho công bố lời khai, tài liệu chứng người cung cấp khai với tòa án Các đương sự, thẩm phán, kiểm sát viên xem xét tài liệu, chứng xuất trình phiên họp; thẩm phán thấy không cần phải làm rã thêm vấn đề yêu cầu kiểm sát viên phát biểu ý kiến Viện kiểm sát việc giải việc dân sự; sau Kiểm sát viên phát biểu ý kiến, việc giải tập thể thẩm phán thẩm phán phải vào phòng thảo luận, xem xét toàn tài liệu, chứng cứ, lời trình bày bên, ý kiến phát biểu Viện kiểm sát từ đánh giá tài liệu chứng từ, bàn bạc định theo đa số chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu; việc giải việc dân thẩm phán thẩm phán phải xem xét, định chấp nhận không chấp nhận yêu cầu giải việc dân Bước Tòa án định công nhận thuận tình ly hôn II Thực tiễn áp dụng thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Tòa án Ưu điểm Thủ tục giải việc dân đơn giản, thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, thời hạn mở phiên họp ngắn nhiều so với thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn mở phiên tòa việc giải vụ án dân Đây quy định tiến BLTTDS, yêu cầu dân án dân có tính chất hoàn toàn khác nhu cầu giải riêng Việc quy địn tách thủ tục giải hai loại việc dân riêng rẽ giúp cho tòa án người dân tiết kiệm thời gian, tiền công sức yêu cầu giải việc dân Bởi yêu cầu mang tính chất đơn giản tranh chấp, chứng tương đối rõ ràng… giải không cần nhiều thời gian, công sức án dân Hạn chế Đối với việc dân sự, Viện kiểm sát phải tham gia 100% phiên họp, đồng nghĩa với việc Tòa án phải chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu thời hạn luật định để Viện kiểm sát tham gia phiên họp Quyết định giải việc dân định có hiệu lực thi hành mà đinh bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định pháp luật Thực tiễn nay, nhiều định công nhận thuận tình ly hôn thỏa thuận đương Tòa án ban hành định có nội dung công nhận thuận tình ly hôn mà nội dung khác chung, tài sản chung Tòa án ghi đương nên không xem xét giải đương không yêu cầu Tòa án giải nên không xem xét giải quyết… Sở dĩ có tình trạng vì, sau nhận đơn khởi kiện xin ly hôn đương sự, có nhiều trường hợp thụ lý giải theo thủ tục việc dân quy định Khoản Điều 28 BLTTDS Tòa án thường hướng đương sửa lại đơn khởi kiện thoe hướng có tranh chấp với hướng theo ly hôn theo yêu cầu bên, để thụ lý giải theo thủ tụ vụ án dân Như vậy, ban đầu thụ lý vụ án dân sự, sau đó, tiến hành hòa giải, hướng vụ án theo trường hợp thuận tình ly hôn, có tính chất việc dân (không có tranh chấp) định công nhận thuận tình ly hôn thỏa thuận đương sự.1 C KẾT LUẬN BLTTDS chưa có quy định đầy đủ thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn Nên trình áp dụng vào thực tiễn bên cạnh ưu điểm tồn hạn chế điều không đáng ngạc nhiên Việc tìm hiểu thủ tục giải loại việc dân cần thiết, góp phần tạo nên nhìn tổng quan pháp luật dân sự, từ giúp tìm biện pháp hoàn thiện hữu hiệu giúp luật pháp quốc gia phát triển 1http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet? p_page_id=1754190&p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=18652134 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BLTTDS năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) Luật hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2014 https://123tailieu.com/luat-phap-ly/bai-tap-hoc-ki-mon-thu-tuc-dac-biettrong-ttds-thu-tuc-giai-quyet-yeu-cau-cong-nhan-thuan-tinh-ly-hon-tai- toa-an-nhan-dan-va-thuc-tien-ap-dung.html http://khotailieu.vn/thu-tuc-giai-quyet-yeu-cau-cong-nhan-thuan-tinh-lyhon-tai-toa-an-nhan-dan-va-thuc-tien-ap-dung/
- Xem thêm -

Xem thêm: BTL thủ tục giải quyết việc dân sự, BTL thủ tục giải quyết việc dân sự, BTL thủ tục giải quyết việc dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay