quản trị học word Samsung Vina Con đường dẫn tới thành công

16 251 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:24

Samsung Vina Con đường dẫn tới thành côngAnh (chị) hãy chỉ ra mục tiêu và chiến lược, chiến thuật, của Samsung Vina thông qua bài viết trên .Anh (chị) đánh giá như thế nào về công tác hoạch định của Samsung Vina?. MỤC LỤC Mục lục………………………………………………………………… Danh sách thành viên nhóm………………………………………… ………2 Đề tài thảo luận………………………………………………………… Bài thảo luận…………………………………………………………… ….4 A, Cơ sở lý thuyết ……………………………………………… I Khái niệm nguyên tắc hoạch định………………………….4 Khái niệm hoạch định…………………………………………………… Tầm quan trọng hoạch định………………………………………… Các loại hoạch định…………………………………… ……………….5 Các nguyên tắc hoạch định……………………………………………… II Quá trình hoạch định ……………………………………………….….6 Các bước trình hoạch định……………………………………… Xác định chiến lược hình thành nhằm thực mục tiêu sứ mạng tổ chức………………………………………………………………… Các kế hoạch chiến thuật kế hoạch tác nghiệp……………………….…7 Các công cụ kỹ thuật hoạch định…………………………………….…9 B, Nội dung……………………………………………………… 10 I Bối cảnh, trình phát triển công ty điện tử Samsung Vina xâm nhập vào thị trường Việt Nam…………………………………………… 10 II Mục tiêu, chiến lược, chiến thuật công ty Samsung Vina…….…12 Mục tiêu đặt ra…………………………………………………………… 12 Chiến lược chiến thuật………………………………………………….13 III Đánh giá công tác hoạch định Samsung Vina…………….….14 Công tác hoạch định công ty dựa phân tích thị trường cụ thể chuyên nghiệp……………………………………………………………… 14 Công tác hoạch định Samsung Vina thực theo bước cách rõ ràng…………………………………………………………… 14 Những ưu điểm bật hoạch định……………………………….….15 Những hạn chế khó khăn gặp phải……………………………… 16 Những thành đạt được……………………………………………… 16 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 12 Mã lớp học phần: 1231BMGM0111 Giáo viên hướng dẫn: Th.s Phương Thanh Thanh Bộ môn: Quản trị học Tên thành viên nhóm: Đề tài thảo luận: Samsung Vina - Con đường dẫn tới thành công Cũng nhiều nhà doanh nghiệp nước khác, năm 1996 đặt chân vào Việt Nam, Samsung tự đặt cho mục tiêu dẫn đầu thị trường thị phần, sản phẩm, lẫn đẳng cấp thương hiệu Nhưng vào thời điểm đó, hàng điện tử Nhật Bản chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, việc thuyết phục người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm thách thức mà Samsung Vina phải vượt qua Càng khó khăn mắt người Việt Nam sản phẩm Nhật Bản số chất lượng sản phẩm Hàn Quốc chủ yếu dành cho người tiền, Samsung Vina lại không muốn tự hạ thấp giá trị cách bán sản phẩm với giá thấp sản phẩm Nhật Bản Ba năm đầu giai đoạn khó khăn công ty Vấn đề chất lượng tự công ty giải thông qua giải pháp công nghệ kỹ thuật quản lý, người tiêu dùng tin chấp nhận sản phẩm không đơn giản Ông SangYoul Eom, Tổng giám đốc Samsung Vina kể lại: “ Khi thảo luận định đè nghị công ty mẹ Hàn Quốc không đưa vào Việt Nam sản phẩm cũ, dù giá rẻ, mà chuyển giao mẫu phù hợp với thị yếu người Việt Nam” Trong đó, để cạnh trạnh giá, nhiều công ty đưa vào Việt Nam sản phẩm xuất Thái Lan, Malaysia trước 3, năm Những đề xuất ông Eom giúp Samsung Vina có sản phẩm thiết kế đẹp thích hợp công nghệ tính để giới thiệu thị trường, nhờ thu hút ý khách hàng Tập trung nghiên cứu nhu cầu khách hàng, cách năm công ty nhận thấy gia đình Việt Nam thường có tivi màu, phục vụ nhiều hệ gia đình, chí cho hàng xóm láng giềng, họ cần tivi có loa công suất lớn Samsung Vina sản xuất tung thị trường dòng tivi Super Horn với loa có công suất gấp lần tivi thông thường Sản phẩm nhanh chóng thành công tạo bước ngoặt, đưa tivi Samsung trở thành thương hiệu dẫn đầu thị phần Việt Nam Đến năm 2005 Samsung Vina sản xuất tiêu thụ 1,5 triệu sản phẩm loại với tổng doanh thu 317 triệu $ (trong xuất 63 triệu $) tăng 35 lần so với năm 1996 Câu hỏi: - Câu 1: Anh (chị) mục tiêu chiến lược, chiến thuật, Samsung Vina thông qua viết - Câu 2: Anh (chị) đánh công tác hoạch định Samsung Vina? BÀI THẢO LUẬN A, Cơ sở lý thuyết I - Khái niệm nguyên tắc hoạch định: Khái niệm hoạch định: - Hoạch định trình xác định mục tiêu định phải làm để đạt mục tiêu (theo Haorld Koontz Cyril Odonnel ) - Hoạch định “đối phó với bất định” kế hoạch chi tiết để đạt mục tiêu đặt Do vừa có tính dự báo vừa thể ý chí, can thiệp người nhằm đạt mục tiêu với chương trình hoạt động cụ thể, biện pháp cụ thể => Tóm lại, hoạch định trình liên quan đến tư ý chí người, bắt đầu việc xấc địn mục tiêu, định rõ chiến lược, sách, thủ tục, quy tắc, kế hoạch chi tiết để đạt mục tiêu Tầm quan trọng hoạch định: -Tăng khả thành công nhà quản trị nhờ phân tích dự báo trước thời cơ, thách thức, khó khăn, thuận lợi, trình thực mục tiêu.từ chủ động nắm bắt thời cơ, hạn chế rủi ro - Định hướng hoạt động tổ chức, thống suy nghĩ hành động, tập chung vào mục tiêu nhiệm vụ trọng yếu thời kì - Là sở cho việc phân quyền, nhiệm vụ, công việc cho phận thành viên tổ chức - Là sở triển khai hoạt động tác nghiệp - Là sở cho triển khai phát triển Các loại hoạch định: a) Hoạch định chiến lược: - Hoạch định chiến lược tập hợp hành động định lãnh đạo hướng soạn thảo chiến lược chuyên phân biệt nhằm thực mục tiêu tổ chức - Hoạch định chiến lược nhà quản trị cấp cao thực - Thời hạn chiến lược từ năm trở lên - Chiến lược thực cho nhà quản trị cấp trung gian cụ thể thành kế hoạch chiến thuật b) Hoạch định chiến thuật: - Là xác định kế hoạch ngắn hạn (từ đến năm), phạm vi hẹp hoạch định chiến lược nhà quản trị trung gian thực nhằm xác định rõ đóng góp phận họ phụ trách vào tiến trình thực chiến lược sở nguồn lực đươc phân bổ - Kế hoạch chiến thuật giao cho nhà quản trị cấp sở cụ thể hóa thành kế hoạch tác nghiệp c) Hoạch định tác nghiệp : - Hoạch định tác nghiệp xác định kế hoạch nhằm thực kế hoạch chiến thuật với thời gian ngắn phạm vi hẹp hoạch định chiến thuật Hoạch định rõ nhiệm vụ chuyên biệt hoàn thành với nguồn lực có - Kế hoạch tác nghiệp nhà quản trị cấp sở xây dựng triển khai thực Các nguyên tắc hoạch định: - Tập trung dân chủ - Tính hệ thống: đảm bảo bao quát hoạt động nguồn lực, tính đầy đủ, tính logic, đồng - Tính khoa học, thực tiễn - Tính khoa học: Nhận thức vận dụng đắn quy luật kinh tế, vận dụng phương pháp khoa học môn khoa học có liên quan - Tính thực tiễn: Xuất phát từ môi trường ,thị trường khả tổ chức - Tính hiệu quả: Các phương án kế hoạch phải lựa chon theo tiêu chí, hiệu - Tính định hướng: Định hướng động tổ chức mục tiêu cụ thể song không cố định, cứng nhắc mà mang tính dự báo hướng dẫn - Tính động, công: Do môi trường biến động kế hoạch cần phải “động” phù hợp với thay đổi môi trường, phải chủ động công thị trường để chớp thời cơ, chủ động cạnh tranh II - Quá trình hoạch định: Các bước trình hoạch định : Xác định sứ mạng mục tiêu tổ chức: - Xác định sứ mạng: • • • • • Sứ mạng thể hướng hoạt động lý tồn tổ chức Sứ mạng định hướng xác định mục tiêu chiến lược tổ chức Lịch sử tổ chức Những lực đặc biệt Môi trường hoạt động tổ chức • Sứ mạng thay đổi tùy theo thay đổi tổ chức, môi trường nhà lãnh đạo cấp cao tổ chức - Mục tiêu tổ chức: • • • • Mục tiêu đích mà nhà quản trị mong muốn đạt Mục tiêu điểm kết thúc hành động hay nhiệm vụ tổ chức Mục tiêu xác định sở sứ mạng, nhiệm vụ nhằm thực sứ mạng, nhiệm vụ tổ chức Mục tiêu định hướng hoạt động tổ chức: Các chức quản trị hướng đến thực mục tiêu trên, mục tiêu tảng hoạch định Xác định chiến lược chiến lược hình thành nhằm thực mục tiêu sứ mạng tổ chức - Chiến lược kế hoạch đồng bộ, toàn diện, chi tiết soạn thảo nhằm đảm bảo thực sứ mạng mục tiêu tổ chức - Chiến lược không cách xác làm để đạt mục tiêu mà tạo “bộ khung” hướng dẫn tư hoạt động chiến lược định mục tiêu giải pháp lớn thời gian (trong tương lai bất định) - Kế hoạch bao quát rộng mặt hoạt động, nguồn lực định rõ tiến trình thực nên mang tính toàn diện - Một số chiến lược tổ chức: xâm nhập thị trường, phát triển thị trường, đa dạng hóa - Quá trình xác định chiến lược: • • • • • Xác định mục tiêu Phân tích đánh giá kỳ Đánh giá điểm mạnh điểm yếu tổ chức (ma trận Swot) Phân tích đánh giá phương án chiến lược ( tăng trưởng,cắt giảm, tổ hợp) Lựa chọn chiến lược (tính đến yếu tố: rủi ro chiến lược áp dụng nhận thức chiến lược cũ trước đó, yếu tố thời điểm định chiến lược) Các kế hoạch chiến thuật kế hoạch tác nghiệp: - Để thực chiến thuật người ta thường tổ chức soạn thảo kế hoạch chiến thuật kế hoạch tác nghiệp - Thực chất kế hoạch chiến thuật kế hoạch tác nghiệp biện pháp tổ chức nhằm tổ chức thực chiến lược giai đoạn cụ thể, điều kiện hoàn cảnh cụ thể - Mục tiêu kế hoạch chiến thuật kế hoạch tác nghiệp nhằm tổ chức thực mục tiêu, chủ trương, phương châm chiến lược lựa chon phải chọn đường ngắn có hiệu để thực chúng - Mục tiêu chiến thuật phải cụ thể, phải định lượng cụ thể - Mục tiêu kế hoạch tác nghiệp nhằm thực mục tiêu kế hoạch chiến thuật xác định sở mục tiêu chiến thuật nhằm thực mục tiêu chiến thuật kế hoạch, đồng thời phải cụ thể chi tiết - Nội dung kế hoạch tác nghiệp chiến lược biện pháp nhằm triển khai cụ thể chiến lược sau: • • • • • Những công việc nhiệm vụ phải thực hiện? Ai phải thực hiện? Làm với ai? Khi làm,làm ? Làm đâu ? Mục tiêu cần đạt Trách nhiệm quyền hạn cụ thể? Những nguồn lực phải huy động sử dụng? - Nội dung kế hoạch chiến lược kế hoạch tác nghiệp thường cụ thể hóa chi tiêu định lượng rõ ràng đánh giá - Các phận cấu thành hoạch định sách, thủ tục, quy tắc + Chính sách: • • • • • Chính sách sách dẫn hoạt động Chính sách hướng dẫn chung hành động kế hoạch thực mục tiêu tổ chức Sau kế hoạch thiết lập lãnh đạo cần xây dựng sách để thực chúng Chính sách thực nhờ nhà quản trị cấp cao thời gian dài Chính sách phản ánh mục tiêu định phương hướng hành động nhằm đạt mục tiêu nhiệm vụ đặt tổ chức + Quy tắc: • • • • Quy tắc xác định xác làm không làm hoàn cảnh định Quy tắc quy định chung bắt buộc người phải tuân thủ theo, không đẻ cho người thực hành làm theo ý riêng họ Quy tắc khác thủ tục chỗ tính đến vấn đề cụ thể giới hạn định, thủ tục tính đến hoàn cảnh mà có chuỗi hoạt động có mối liên hệ với Quy tắc hướng dẫn hoạt động khác với thủ tục không ấn định trình tự thời gian Quy tắc thủ tục đưa để hạnchế tư cấp thừa hành, chúng sử dụng nhà quản trị không muốn cho cá nhân tổ chức làm theo ý riêng • + Thủ tục: Thủ tục mô tả chuỗi hành động cần thiết thực theo trình tự thời gian tình cụ thể Tổng thực hành quản trị việc hướng dẫn hoạt động quản trị sách hoàn chỉnh Để có phương pháp hành động nhà quản trị phải có dẫn chuẩn mực thủ tục Thủ tục cung cấp hướng dẫn chi tiết để xử lý việc xảy Thủ tục giúp người thực biết cách hành động hành động quán tình • • • Các công cụ kỹ thuật hoạch định - Kỹ thuật định lượng môi trường: • • • • • Dự báo: Dự báo môi trường thị trường để xây dựng tiêu phản ánh thực Dự báo cung cầu, giá hàng hóa nguồn lực đầu vào Dự báo thu nhập sức mua Dự báo lạm phát, thay đổi tỷ giá Dự báo khối lượng, (nhu cầu) tiêu thụ - Kĩ thuật phân bổ nguồn lực + Ngân sách: • • Xác định nguồn vốn hoạt động Chỉ tiêu ngân sách + Biểu đồ Gantt pert • Lập kế hoạch kịch trình, tiến độ triển khai hoạt động + Phân tích hòa vốn + Quy hoạch tuyến tính • • • Xác định kinh doanh Phân bố vốn đầu tư, nguồn lực Kế hoạch vận tải Một số kỹ thuật hoạch định khác: + Quản trị dự án + Xây dựng kịch hoạt động B, Nội dung I, Bối cảnh – trình phát triển Công ty điện tử Samsung Vina xâm nhập vào thị trường Việt Nam Samsung Electronics phận tập đoàn lớn Hàn Quốc, với doanh thu 92,7 tỷ USD Với thành công nước, Samsung Electronics tiến hành mở rộng thị trường chi nhánh khắp nước giới có Việt Nam Năm 1996, Công ty điện tử Samsung Vina liên doanh công ty cổ phần TIE tập đoàn Samsung Electronics ( Hàn Quốc ) thành lập Đánh dấu gia nhập thị trường hàng điện tử Samsung Công ty điện tử Samsung Vina thành lập với vốn đầu tư ban đầu 36,5 triệu USD, chuyên sản xuất kinh doanh hàng điện tử tiêu dùng với sản phẩm ti vi (TV) màu CRT nhà máy đặt Thủ Đức Ở thời điểm đó, thương hiệu điện tử lớn từ Nhật châu Âu chiếm lĩnh tất phân khúc thị trường, Samsung tên với nhiều người tiêu dùng Tuy nhiên, đổi suy nghĩ cộng với liệt hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh giúp Samsung nhanh chóng tìm chỗ đứng thị trường tạo thay đổi ngoạn mục Chỉ năm sau, năm 1999 công suất sản xuất Samsung Vina tăng gấp lần so với năm Năm 2001, thời điểm mà hình máy tính CRT cồng kềnh thống trị thị trường Samsung Vina công ty chuyển sang sản xuất hình LCD Trên sở đó, hình máy tính LCD Samsung vươn lên vị số từ năm 2003 đến nay, đồng thời góp phần giúp hình LCD lật đổ hình CRT để trở thành chuẩn chung ngành công nghệ máy tính Đến năm 2005, Samsung Vina sản xuất tiêu thụ 1,5 triệu sản phẩm loại với tổng doanh thu 317 triệu USD ( xuất 63 triệu USD ) tăng gấp 35 lần so với năm 1996 Sau hình máy tính, lật đổ ngoạn mục khác mang tên Samsung diễn ra, điện thoại di động (ĐTDĐ) Samsung chiếm vị trí thứ hai (từ năm 10 2002), TV LCD Samsung thống lĩnh thị trường (từ năm 2006), ổ đĩa cứng, tủ lạnh hai cửa Samsung… vươn lên dẫn đầu Những năm 2006-2009, thời điểm số công ty điện tử lớn thu hẹp sản xuất để tận dụng hội kinh doanh thương mại từ việc Việt Nam giảm thuế nhập hàng điện tử theo lộ trình AFTA thực thi cam kết WTO (cho phép công ty nước kinh doanh thương mại trực tiếp Việt Nam) Samsung lại “âm thầm” chuẩn bị cho dự án đầu tư quy mô vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao Năm 2009, nhà máy sản xuất ĐTDĐ Samsung khu công nghiệp Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 670 triệu USD nhà máy ĐTDĐ Việt Nam khai trương hoạt động Dự kiến đến hết năm 2011, riêng doanh số xuất ĐTDĐ nhà máy đạt tỷ USD, chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất hàng điện tử nước (dự báo đạt khoảng tỷ USD) Như vậy, sau gần 25 năm đổi mới, Việt Nam có dấu hiệu “công nghệ cao” kim ngạch xuất với giúp sức sản phẩm Samsung Dây chuyền sản xuất bó mạch dành cho TV LCD TV LED Nhà máy Samsung Vina - Thủ Đức – Tp.Hồ Chí Minh Hiện nay, Samsung triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD (giai đoạn 2015-2020) để mở rộng phát triển tổ hợp công nghệ cao Samsung Complex khu công nghiệp Yên Phong Liệu ngày Samsung Complex trở thành “Suwon” Việt Nam? (Suwon - Hàn Quốc nơi Công ty Điện tử Samsung đặt trụ sở trung tâm nghiên cứu, phát triển sản xuất công nghệ cao) Câu trả lời hoàn toàn có thể, với thay đổi không ngừng diễn dự án đầu tư Samsung Vina Việt Nam thị trường đầy tiềm cho công ty nước Đặc biệt năm 90, mặt hàng điện tử sử dụng nhiều ngày quan trọng đời sống người dân Việt Nam Samsung Vina nắm bắt điều bắt đầu công việc chiếm lĩnh thị trường mặt hàng điện tử Việt Nam Năm 1996, Samsung Vina gia nhập thị trường mặt hàng điện tử Việt Nam Giống nhiều công ty khác, Samsung Vina gặp nhiều khó khăn ban đầu bắt đầu đưa hàng công ty vào thị trường Việt Nam: lòng tin khách hàng, thương hiệu, đối thủ cạnh tranh,…Bên cạnh với giúp đỡ công ty mẹ Hàn Quốc, công ty điện tử Samsung Vina có nhiều hội để đạt mục tiêu doanh số, lợi nhuận, thị phần,…Tuy nhiên, lúc số công ty Nhật Bản Sony, Toshiba,…đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam Hơn nữa, người tiêu dùng Việt Nam dường tuyệt đối tin tưởng sản 11 phẩm điện tử mang nhãn hiệu Nhật Bản cho sản phẩm Hàn Quốc chủ yếu dành cho người tiền Thay đổi lựa chọn tâm lý, thị hiếu ăn sâu tiềm thức người tiêu dùng điều đơn giản cho dù tập đoàn lớn mạnh Samsung Electronics II, Mục tiêu, chiến lược, chiến thuật công ty Samsung Vina 1, Mục tiêu đặt ra: Samsung Vina tự đặt cho mục tiêu dài hạn: “ Dẫn đầu thị trường thị phần, sản phẩm, lẫn đẳng cấp thương hiệu” Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá phù hợp, hướng tới phục vụ khách hàng làm hài lòng khách hàng Tuy nhiên thách thức lớn Samsung mà “đối thủ” cạnh tranh công ty mạnh thời điểm Việt Nam Nhật Bản Đứng trước thách thức lớn công ty không dừng lại đó, không bỏ dở mục tiêu mà đặt từ trước mà tiếp tục đối mặt với phải thúc đẩy, phát triển công ty mạnh mẽ Doanh nghiệp xác định sứ mệnh, mục tiêu dài hạn thay đổi mục tiêu ngắn hạn để phù hợp với thay đổi thị trường, nhu cầu người tiêu dùng Từ đó, doanh nghiệp hoạch định cho chiến thuật, chiến lược kỹ lưỡng để giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn - Khi bắt đầu thâm nhập vào thị trường Việt Nam, Samsung Vina đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường thị phần, sản phẩm lẫn đẳng cấp thương hiệu, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá phù hợp tạo nên thương hiệu cho Samsung Vina Một điều quan trọng với Samsung hướng tới phục vụ làm hài lòng khách hàng Những yếu tố giúp công ty làm điều sản phẩm chất lượng, công nghệ luôn đổi mới, thiết kế nâng cấp giá thành hợp lý - Để đạt mục tiêu đề công ty nghiên cứu thị trường Việt Nam thị trường mà có quan niệm rằng: “hàng Nhật có chất lượng cao mà hàng Hàn Quốc dành cho người tiền” Thị trường Việt Nam có đặc thù riêng thị trường khác, đặc thù bật người Việt Nam có thu nhập thấp ngược lại có xu hướng tiêu dùng đồ tốt, đa chức kiểu dáng tốt nhất, mẫu mã đẹp, chấp nhận "tiền ấy" tiền mua đồ rẻ nhiều tiền mua đồ đắt Nắm bắt điều Tổng giám đốc Samsung Vina hoạch định chiến lược chuyển giao mẫu phù hợp với thị hiếu người Việt Nam mà không đưa vào 12 sản phẩm cũ, giá rẻ để phù hợp với mục tiêu mà công ty đề Có sẵn tay công nghệ kĩ thuật, công ty Samsung có sản phẩm thiết kế đẹp, tích hợp tính công nghệ giới thiệu thị trường để thu hút quan tâm, ý người tiêu dùng tạo lòng tin chấp nhận khách hàng Vì vậy, công ty định đưa vào thị trường Việt Nam mẫu sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng để tạo đột phá thay đổi cách suy nghĩ chất lượng sản phẩm Hàn Quốc 2, Chiến lược chiến thuật: - Chiến lược: Chỉ chuyển giao mẫu phù hợp với thị hiếu người Việt Nam, mà không đưa vào sản phẩm cũ, giá rẻ để phù hợp với mục tiêu công ty đặt dẫn đầu thị trường thị phần, sản phẩm lẫn đẳng cấp, thương hiệu Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá phù hợp tạo nên đẳng cấp thương hiệu cho Samsung Vina, tạo nên đột phá thay đổi cách suy nghĩ người dân Việt Nam sản phẩm Hàn Quốc - Chiến thuật: Từ hoạch định chiến lược này, công ty hoạch định chiến thuật cụ thể: Samsung Vina tung vào thị trường sản phẩm thiết kế đẹp, tích hợp công nghệ tính Công ty tích cực tìm kiếm thách thức nhằm tạo sản phẩm giải phấp dẫn đầu thị trường Sự thỏa mãn khách hàng đẫ dẫn dắt hoạt động công ty Samsung Vina nghĩ đến hành động khách hàng định, công việc Cách năm, qua nghiên cứu nhu cầu khách hàng, công ty nhận thấy gia đình Việt Nam thường có tivi màu, phục vụ nhiều hệ gia đình, chí cho hàng xóm láng giềng, họ cần tivi có loa công suất lớn Đón đầu trước nhu cầu người tiêu dùng, công ty đưa hoạch định tác nghiệp: tung thị trường dòng tivi Super Horn với loa có công suất gấp lần tivi thông thường Sản phẩm nhiều khách hàng Việt Nam đón nhận, sản phẩm hữu ích cho gia đình Việt Tivi Super Horn nhanh chóng thành công tạo bước ngoặt cho Samsung Vina, đưa tivi Samsung trở thành thương hiệu dẫn đầu thị phần Việt Nam III, Đánh giá công tác hoạch định Samsung Vina 13 Công tác hoạch định công ty dựa phân tích thị trường cụ thể chuyên nghiệp - Dựa thực trạng kinh tế Việt Nam năm 1996, tốc độ tăng trưởng GDP năm nói Việt Nam thị trường tiềm phát triển tương lai Trong công ty điện tử nước phát triển nhận bảo hộ nhà nước tương lai định bảo hộ bãi bỏ - Điều tra thị trường , nắm thị hiếu nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam - Đánh giá đối thủ cạnh tranh - Lựa chọn đường đắn đầu tư cho thương hiệu mạnh Công tác hoạch định Samsung Vina thực theo bước cách rõ ràng - Điều tra phân tích thị trường: Phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tìm hiểu thông tin cần thiết thị trường người tiêu dùngViệt Nam, đánh giá vị trí doanh nghiệp mắt người tiêu dùng tạiViệt Nam - Hoạch định với bước cụ thể: • • • Xác định sứ mạng, mục tiêu Xác định chiến lược: Từ phân tích đưa chiến thuật hợp lý mà vừa tạo hình tượng lai vừa thay đổi thị hiếu người tiêu dùng Tạo sản phẩm tốt nhất, thiết kế đẹp đưa thịtrường để tạo ý khách hàng Doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc định hướngvào khách hàng liên tục cải tiến chất lượng tất lợi ích người tiêu dùng điều làm cho doanh nghiệp nhanh chóng tạo thương hiệu thị trường giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt Xác định kế hoạch chiến thuật kế hoạch tác nghiệp Qua đây, thấy công ty xác định chiến lược, xác định mục tiêu, mục đích cần đạt tới, phân tích đánh giá môi trường, đối thủ cạnh tranh nhanh, khoa học, đắn.Từ khung mục tiêu Samsung đưa chiến lược xâm nhập thị trường không đưa vào Việt Nam sản phẩm cũ, dù 14 giá rẻ, mà chuyển giao mẫu phù hợp với thị hiếu người Việt Nam Không giống công ty khác đưa sản phẩm cũ vào Việt Nam Samsung rút giải pháp đắn cho doanh nghiệp mình.Samsung tập trung nghiên cứu thị trường nhờ việc nghiên cứu Samsung có nhận định phù hợp cho đưa phương thức để công ty vươn tới mục tiêu ban đầu đề bước vào thị trường Việt Nam “tung thị trường dòng tivi có loa công suất lớn” => Tóm lại: Công tác hoạch định doanh nghiệp trường hợp tốt, kịp thời, đầy đủ, xác Biết vị đối thủ giá trị mình, thực nghiên cứu thực tế tập hợp người tiêu dùng vào đưa phương pháp phát triển để đạt thành công Những ưu điểm bật hoạch định Đây hoạch định lâu dài với tầm nhìn chiến lược giúp công ty định phương hướng phát triển - Nếu công ty lựa chọn chiến lược đầu tư cho công nghệ vừa vào thị trường Việt Nam gặp nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm thu nhập người tiêu dùng thấp chưa có khả chi trả cho sản phẩm công nghệ cao - Trong sản phẩm Nhật tạo chỗ đứng lòng người tiêu dùng thời gian ngắn mà có lựa chọn khác - Ngược lại Samsung vina lại lựa chọn đưa vào Việt Nam sản phẩm giá rẻ , chất lượng không cao liệu thương hiệu Samsung vina lớn mạnh ngày nay? Chắc chắn không, làm ngắn hạn công ty có lãi lâu dài không Các nhà quản trị Samsung vina có tầm nhìn xa, họ nhìn thấy hội Việt Nam tương lai không xa, đất nước phát triên ngày với mức tăng trưởng cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn với 80 triệu dân, phần lớn dân số độ tuổi lao động Người Việt Nam không thích dùng hàng rẻ chất lượng thấp, họ thích sản phẩm với mẫu mã đẹp, bền với giá thành hợp lý điều Samsung vina làm làm tốt - Đầu tư cho thường hiệu cách đầu tư khôn ngoan mà giá trị thương hiệu ngày chiếm phần % cao giá trị sản phẩm 15 - Đồng thời Samsung vina trọng công tác nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu thị trường tốt đối thủ Họ biết khách hàng muốn gì, cần để đưa vào mẫu sản phẩm phù hợp thể rõ sản phẩm Super Horn Những hạn chế, khó khăn gặp phải - Lấy lòng tin người tiêu dùng công việc vô khó khăn Trong thời gian đầu công ty gặp khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng tới doanh thu công ty - Là chiến lược mang tính vĩ mô kết hợp nhiều biện pháp từ quảng cáo điều tra thị trường, thị hiếu người tiêu dùng đến phát triển công nghệ.chiến lược kéo dài liên tục - Đòi hỏi vốn đầu tư lớn Những thành đạt Samsung vina trở thành thương hiệu đãn đầu thị phần VIệt Nam Đến năm 2005 Samsung vina sản xuất tiêu thụ 1,5 triệu sản phẩm loại với tổng doanh thu 317 triệu $ (trong xuất 63 triệu $) tăng gấp 35 lần năm 1996.Trung bình hàng năm, Samsung Vina đóng góp cho ngân sách Nhà nước 13 triệu USD Công ty điện tử SamsungVina liên tục xuất sắc giữ vững vị trí số thị trường TV LCD Việt Nam Samsung dẫn đầu mặt số lượng (chiếm 39%), bỏ xa đối thủ cạnh tranh (Sony, LG, Toshiba, Panasonic, Philips JVC) Chỉ tính riêng tháng 1/2008, Samsung bán 14.598 sản phẩm TV LCD (tháng 1/2007 2.375 sản phẩm), đạt doanh thu 209.9 tỷ VND (tháng 1/2007 64.3 tỷ VND) Hiện Samsung dẫn đầu thị trường LCD Việt Nam với 39% thị phần - Thành tích đóng góp xã hội, nhà nước chi từ thiện xã hội khoảng 4-6 tỷ đồng Ngoài ra, việc đầu tư dây chuyền sản xuất đại cho nhà máy, hệ thống xử lý chất thải cam kết Samsung nhằm bảo đảm môi trường xanh Công ty quan chức Thành phố Hồ Chí Minh tặng khen "Công ty có môi trường xanh nhất" 16 [...]... tiêu dùng là công việc vô cùng khó khăn Trong thời gian đầu công ty sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm và ảnh hưởng tới doanh thu của công ty - Là chiến lược mang tính vĩ mô kết hợp nhiều biện pháp từ quảng cáo điều tra thị trường, thị hiếu người tiêu dùng đến phát triển công nghệ.chiến lược kéo dài và liên tục - Đòi hỏi vốn đầu tư lớn 5 Những thành quả đạt được Samsung vina trở thành một trong... đoàn lớn mạnh như Samsung Electronics II, Mục tiêu, chiến lược, chiến thuật của công ty Samsung Vina 1, Mục tiêu đặt ra: Samsung Vina đã tự đặt ra cho mình mục tiêu dài hạn: “ Dẫn đầu thị trường cả về thị phần, sản phẩm, lẫn đẳng cấp thương hiệu” Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp, hướng tới phục vụ khách hàng và làm hài lòng khách hàng Tuy nhiên đây là một thách thức lớn đối với Samsung khi mà... nhập vào thị trường Việt Nam, Samsung Vina đã đặt ra mục tiêu dẫn đầu thị trường cả về thị phần, sản phẩm lẫn đẳng cấp thương hiệu, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp sẽ tạo nên thương hiệu cho Samsung Vina Một điều rất quan trọng với Samsung là hướng tới phục vụ và làm hài lòng khách hàng Những yếu tố có thể giúp công ty làm được điều đó là sản phẩm chất lượng, công nghệ luôn luôn đổi mới,... người tiêu dùng, công ty đã đưa ra hoạch định tác nghiệp: tung ra thị trường dòng tivi Super Horn với loa có công suất gấp 5 lần tivi thông thường Sản phẩm này đã được rất nhiều khách hàng Việt Nam đón nhận, đó là một sản phẩm hữu ích cho gia đình Việt Tivi Super Horn đã nhanh chóng thành công và tạo ra bước ngoặt cho Samsung Vina, đưa tivi Samsung trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu về thị... nhiều và ngày càng quan trọng trong đời sống người dân Việt Nam Samsung Vina đã nắm bắt được điều đó và bắt đầu công việc chiếm lĩnh thị trường về mặt hàng điện tử ở Việt Nam Năm 1996, Samsung Vina gia nhập thị trường mặt hàng điện tử Việt Nam Giống như nhiều công ty khác, Samsung Vina cũng gặp nhiều khó khăn ban đầu khi bắt đầu đưa hàng của công ty vào thị trường Việt Nam: lòng tin của khách hàng, thương... ở VIệt Nam Đến năm 2005 Samsung vina sản xuất và tiêu thụ 1,5 triệu sản phẩm các loại với tổng doanh thu 317 triệu $ (trong đó xuất khẩu 63 triệu $) tăng gấp 35 lần năm 1996.Trung bình hàng năm, Samsung Vina đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 13 triệu USD Công ty điện tử SamsungVina liên tục xuất sắc giữ vững vị trí số 1 trên thị trường TV LCD Việt Nam Samsung hiện đang dẫn đầu cả về mặt số lượng... Phong Liệu một ngày nào đó Samsung Complex sẽ trở thành một “Suwon” của Việt Nam? (Suwon - Hàn Quốc là nơi Công ty Điện tử Samsung đặt trụ sở và các trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao) Câu trả lời là hoàn toàn có thể, với những thay đổi không ngừng đã và đang diễn ra tại các dự án đầu tư của Samsung Vina Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng cho các công ty nước ngoài Đặc biệt... chất lượng thấp, họ thích những sản phẩm mới với mẫu mã đẹp, bền với giá thành hợp lý và điều này thì Samsung vina có thể làm được và làm tốt - Đầu tư cho thường hiệu là cách đầu tư khôn ngoan khi mà giá trị thương hiệu ngày càng chiếm phần % cao hơn trong giá trị của sản phẩm 15 - Đồng thời Samsung vina cũng đã rất chú trọng công tác nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu thị trường tốt hơn đối thủ Họ... có những dấu hiệu công nghệ cao” đầu tiên trong kim ngạch xuất khẩu với sự giúp sức của các sản phẩm Samsung Dây chuyền sản xuất bó mạch chính dành cho TV LCD và TV LED tại Nhà máy Samsung Vina - Thủ Đức – Tp.Hồ Chí Minh Hiện nay, Samsung đang triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD (giai đoạn 2015-2020) để mở rộng và phát triển tổ hợp công nghệ cao Samsung Complex tại khu công nghiệp Yên Phong... hiệu cho Samsung Vina, tạo nên sự đột phá và thay đổi cách suy nghĩ của người dân Việt Nam về sản phẩm Hàn Quốc - Chiến thuật: Từ hoạch định chiến lược này, công ty đã hoạch định ra chiến thuật cụ thể: Samsung Vina tung vào thị trường những sản phẩm thiết kế đẹp, tích hợp những công nghệ và tính năng mới Công ty luôn tích cực tìm kiếm những thách thức nhằm tạo ra những sản phẩm và giải phấp dẫn đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị học word Samsung Vina Con đường dẫn tới thành công, quản trị học word Samsung Vina Con đường dẫn tới thành công, quản trị học word Samsung Vina Con đường dẫn tới thành công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay