Giáo án bài thơ cháu chào ông ạ

16 746 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:24

Môc ®Ých – yªu cÇu Kiến thức: - Trẻ nhớ tên thơ, tên nhân vật thơ - Trẻ hiểu nội dung thơ “Cháu chào ông ạ” Kỹ - Trẻ nói tên thơ, tên nhân vật thơ - Trẻ đọc thơ cô - Trẻ trả lời số câu hỏi cô Thái độ: - Trẻ hứng thú đọc thơ cô - Giáo dục trẻ biết lễ phép chào hỏi gặp ông bà, bố mẹ người lớn Phụ lục Slide 1: Trang bìa Slide 2: Mục đích – Yêu cầu Slide 3: Mục lục Slide 4: Vào Slide 5,6,7,8: Đọc thơ kết hợp dùng tranh minh họa Slide 9,10,11,12,13,14,15: Đàm thoại Slide 16: Lời cảm ơn! Cô vừa đọc cho nghe thơ gì? Trong thơ: “Cháu chào ông ạ!” có ? Khi gặp ông bạn làm gì? Ông khen bạn nào? Giáo dục : - Khi đến lớp, học phải làm gì? -Khi gặp người lớn phải lễ phép chào hỏi phải biết lời ông bà, bố mẹ, thầy cô, nhớ chưa nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài thơ cháu chào ông ạ, Giáo án bài thơ cháu chào ông ạ, Giáo án bài thơ cháu chào ông ạ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay