Giáo án bài thơ ảnh Bác

19 192 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:20

Thơ : ảnh Bác Lớp : tuổi Giao viờn: ụ Thi Nha ảnh bác Nha em treo anh Bac Hụ Bờn trờn la mụt la c o ti Ngay Bac mim miờng ci Bac nhin cac chau vui chi nha Ngoai sõn co mõy ga Ngoai co mõy qua na chin rụi Em nghe nh Bac day li Chau i ng co chi bi õu xa Chụng rau quet bờp uụi ga Thõy tau bay my nh hõm ngụi Bac lo bao viờc trờn i Ngay Bac võn ti ci vi em Cụ va oc bai th gi? Bai th sang tac? Giải nghĩa : Tàu bay Mỹ Giải nghĩa : Hầm PH NHC Chỳc quớ v i biu mnh khe Chỳc cỏc chm ngoan hc gii
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài thơ ảnh Bác, Giáo án bài thơ ảnh Bác, Giáo án bài thơ ảnh Bác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay