TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM

18 1,135 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:19

TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAMQuá trình chuyển đổi và xây dựng mô hình QTCL tại Việt Nam còn gặp không ít khó khăn và trở ngại. Đặc biệt là hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 hoặc 2008 MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG NHÓM 11: ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM Lời nói đầu Trong bối cảnh xu thời đại, để tăng cường hội nhập kinh tế nước ta với nước khu vực giới, việc đổi nhận thức, cách tiếp cận xây dựng mô hình QTCL mới, phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam đòi hỏi cấp bách, không doanh nghiệp mà hoạt động hành không phần quan trọng Thực trạng nước Việt Nam phải đứng trước lựa chọn : “ Chất lượng chết” sân chơi luật quốc tế cách bình đẳng , chấp nhận cạnh tranh gay gắt, không khoan nhượng với đối thủ cạnh tranh thương trường Tuy nhiên, chuyển hệ thống QTCL Việt Nam thời gian qua có nhiều tiến bộ, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường nước quốc tế Quá trình chuyển đổi xây dựng mô hình QTCL Việt Nam gặp không khó khăn trở ngại Đặc biệt hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 2008 MỤC LỤC Phần I Cơ sở lí luận QTCL hệ thống QTCL theo ISO 9000(2000,2008) 1, Khái niệm chất lượng QTCL 2.Khái lược tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 2008 Phần II Tình hình áp dụng hệ thống QTCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000, 2008 Việt Nam I Tình hình áp dụng ISO 9000 năm 2000 2008 quản lý hành nhà nước Tình hình áp dụng chứng nhận ISO 9000 năm 2000 2008 Những kết bước đầu xây dựng thực ISO 9000 năm 2000 2008 Những thiếu sót nhược điểm áp dụng ISO 9000 năm 2000 2008 vào cải cách hành 3.1 Những khó khăn hạn chế quan áp dụng 3.2 Một số yếu tố tâm lý xã hội ảnh hưởng đến hoạt động quản lý hành II Tình hình áp dụng hệ thống QTCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 doanh nghiệp Việt Nam 1.Cách tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 doanh nghiệp 2.Thành tựu đạt từ viêc áp dụng hệ thống QTCL ISO-9000 (2000, 2008) 3.Những hạn chế việc áp dụng ISO 9000 vào doanh nghiệp Việt Nam III Giải pháp khắc phục Phần I Cơ sở lí luận QTCL hệ thống QTCL theo ISO 9000(2000,2008) 1, Khái niệm chất lượng QTCL a, Chất lượng gì? - Theo juran: chất lượng phù hợp với nhu cầu khách, bao gồm có khách hang bên khách hàng bên + khách hàng bên ngoài: nằm tổ chức, tiếp nhận đầu tổ chức + khách hàng bên trong:nằm bên tổ chức,tiếp nhận đầu phận khác tổ chức - Theo Ishikawa: sản phẩm có chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách với chi phí xã hội thấp Chất lượng sản phẩm khái niệm có tính tương đối thường xuyên thay đổi theo thời gian không gian Vì chất lượng phải cải tiến để phù hợp với khách hàng với quan niệm thoả mãn khách hàng thời điểm mà thay đổi theo thị trường chất lượng sản phẩm đánh giá khác phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện kinh tế văn hoá thị trường b, Quản trị chất lượng Có nhiều quan điểm quản trị chất lượng, tiêu biểu là:  theo Ishikawa: quản trị chất lượng nghiên cứu, triển khai sản xuất, bảo dưỡng sản phẩm có chất lượng, kinh tế có ích lúc thỏa mãn  nhu cầu người tiêu dùng theo Iso 9000:1994 tập hợp hoạt động chức quản lý chung nhằm xác định sách chất lượng,mục đích, trách nhiệm thực chúng          biện pháp khuôn khổ hệ thống chất lượng theo Iso 9000:2000 hoạt động có tính phối hợp để định hướng kiểm soát tổ chức chất lượng Chức quản trị chất lượng: Plan: hoạch định chiến lược Do: tổ chức thực phần hoạch định Check: kiểm tra, kiểm soát việc thực công việc Action: điều chỉnh cải tiến Đặc điểm quản trị chất lượng: đặt chất lượng lên hàng đầu trọng vào khách hàng đảm bảo thông tin áp dụng thống kê quản trị chất lượng Con người- yếu tố số quản trị chất lượng Khái lược tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 2008 - ISO 9000 năm 2000 2008 tiêu chuẩn quản lý chất lượng Mục tiêu lớn ISO 9000 năm 2000 2008 đảm bảo chất lượng “Đảm bảo chất lượng toàn hoạt động có kế hoạch hệ thống tiến hành hệ thống chất lượng, chứng minh đủ mức cần thiết để tạo thoả đáng rằng, người tiêu dùng thoả mãn yêu cầu chất lượng” (theo ISO 8402- 1994) Một tổ chức chấp nhận áp dụng ISO 9000 có nghĩa đảm bảo với người tiêu dùng rằng: chất lượng sản phẩm dịch vụ mà tổ chức cung ứng ổn định đáp ứng yêu cầu khách hàng thông qua hoạt động quản lý chất lượng xác lập - Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 bao gồm tiêu chuẩn : + ISO 9000 : sở từ vựng + ISO 9001: yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng, làm sở đánh giá Chứng nhận + ISO 9004: hướng dẫn cải tiến nâng cao hiệu lực, hiệu hệ thống + ISO 19011: hướng dẫn đánh giá hệ thông quản lý - Các lợi ích áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo iso 9000 năm 2000(2008) -Tạo móng cho sản phẩm có chất lượng: “ Một hệ thống quản lý tốt tạo sảm phẩm có chất lượng tốt” + Giúp định hướng hoạt động theo trình + Giúp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cách có hệ thống có kế hoạch + Giúp giảm thiểu loại trừ chi phí phát sinh sau kiểm tra, chi phí bảo hành làm lại + Giúp cải tiến liên tục hệ thống chất lượng cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm - Tăng suất giảm giá thành: + Cung cấp phương tiện giúp cho người thực công việc từ đầu để giảm thiểu khối lượng công việc làm lại + Giúp kiểm soát chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, giảm lãng phí thời gian, nguyên vật liệu, nhân lực tiền bạc + Giúp giảm chi phí kiểm tra cho công ty khách hàng - Tăng lực cạnh tranh: + Giúp doanh nghiệp tăng lợi cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hang rằng: sản phẩm họ sản xuất phù hợp với chất lượng mà họ cam kết + Giúp doanh nghiệp, tổ chức hành quản lý hiệu nguồn nhân lực, tích lũy bí làm việc- yếu tố cạnh tranh đặc biệt kinh tế thị trường - Tăng uy tín doanh nghiệp, tổ chức chất lượng: + Giúp nâng cao hình ảnh hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn mà khách hàng người tiêu dung mong đợi, tin tưởng + Giúp chứng minh chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng vượt mong đợi khách hàng + Giúp xác định hiệu trình, phân tích, đánh giá sản phẩm, định quản lý, cải tiến hiệu hoạt động, nâng cao thỏa mãn khách hàng thông qua liệu có ý nghĩa Phần II Tình hình áp dụng hệ thống QTCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000, 2008 Việt Nam I Tình hình áp dụng ISO 9000 năm 2000 2008 quản lý hành nhà nước Tình hình áp dụng chứng nhận ISO 9000 năm 2000 2008 Kể từ hội nghị chất lượng Việt Nam lần thứ tổ chức năm 1995 Hà Nội, vấn đề áp dụng chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, đặc biệt theo tiêu chuẩn ISO 9000 Bộ khoa học Môi trường Bộ Khoa học Công nghệ, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quan hữu quan quan tâm để đưa đến với Doanh nghiệp Hiện tiêu chuẩn ISO 9000 bắt đầu đến với quan hành công, số đơn vị áp dụng chứng nhận Với việc đơn vị chứng nhận năm 1996, đến nước ta có có khoảng 1300 đơn vị cấp chứng ISO 9000 khoảng 50 đơn vị cấp chứng ISO 14000 Những kết bước đầu xây dựng thực ISO 9000 năm 2000 2008 Công tác cải cách hành dần vào chương trình kế hoạch Chính phủ, Bộ địa phương có chương trình, kế hoạch Trong xác định rõ nhiệm vụ phải giải giải pháp thực Nhiều Bộ, ngành Trung ương địa phương làm tốt công tác lập kế hoạch cải cách tài hàng năm Bộ Tài chính, Bộ phát triển nông thôn, Bộ xây dưng, Bộ Công nghiệp, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam Bến Tre, Tiền Giang Trong nhiều hội thảo hội nghị gần chất lượng, vị lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương địa phương đánh giá cao vai trò chất lượng việc thúc đẩy kinh tế cao quan tâm đặc biệt việc áp dụng biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, có việc áp dụng ISO 9000 Có thể nêu số kết bước đầu đáng khích lệ: - Tạo tiền đề, sở cho phương pháp làm việc khoa học qua việc xay dựng thực thủ tục/quy trình, hướng dẫn biểu mẫu cho công việc - Giúp xác định rõ chức nhiêm vụ, trách nhiệm quyền hạn từ người lãnh đạo tới cán công chức, phân rõ trách nhiệm mối quan hệ đơn vị, cá nhân nội quan bên - Qua việc thực thủ tục/quy trình, rút ngắn thời gian xem xét, giải yêu cầu dân Ví dụ như: Sở xây dưng Quảng Nam áp dụng tốt HTQLCL nên rút ngắn từ 18 ngày xuống ngày việc cấp giấy phép xây dựng UBND quận Hồng Bàng Hải Phòng rút ngắn từ đến ngày xem xét, giải 500 hồ sơ năm 2003 - Kiểm soát công việc tốt hơn, giảm đáng kể sai sót tồn đọng công việc Ví dụ UBND quận I thành phố Hồ Chí Minh giảm tồn đọng từ 15% trước xuống 2%, UBND quận Hồng Bàng Hải Phòng, Sở xây dựng Quảng Nam giải 100% hồ sơ, không tồn đọng Các sai sót chuẩn bị hồ sơ khiếu nại, tố cáo nhân dân giảm hẳn - Công tác lưu trữ hồ sơ chấn chỉnh chặt chẽ trước, thuận tiện cho việc tìm kiếm sử dụng - Một số quan kết hợp tốt áp dụng HTQLCL với ứng dụng công nghệ thông tin nên cập nhật thông tin nhanh, theo dõi trình giải công việc, kiểm soát tài liệu Có thể lấy ví dụ cụ thể chương trình áp dụng ISO 9000 năm 2000 2008 UBND thành phố Hà Nội năm 2002, áp dụng thí điểm tiêu chuẩn ISO 9000 công tác hành văn phòng Ủy ban Nhân dân Hội đồng Nhân dân ( VP UBND HĐND ) với số công việc hành Quản lý công văn, Quản lý công tác tiếp dân, Quản lý công tác xử lý khiếu nại, tố cáo công dân, Quản lý công tác lưu trữ Qua gần năm triển khai áp dụng, chương trình thu số kết quả: qua đánh giá Hệ thống văn hành VP UBND HĐND thành phố Hà Nội thấy rằng, nhìn chung văn bao quát tất lĩnh vực công tác văn phòng: nêu lên nguyên tắc chung công việc cần phải làm quy định phân công trách nhiệm cá nhân phận liên đới Hơn nữa, việc xây dựng quy trình nhiệm vụ giúp người hiểu làm cách thống nhất, nhờ có chất lượng công việc ổn định, đáp ứng yêu cầu đề Việc xây dựng quy trình thực theo bước sau: - Xác định sản phẩm qua trình là: tài liệu, kiện định - Liệt kê công việc trình từ bắt đầu kết thúc - Liệt kê yêu cầu, chuẩn mực liên quan đến kết công việc - Liệt kê nguồn lực có liên quan: đơn vị, cá nhân có trách nhiệm - Theo hình thức quy định Cho đến nay, VP UBND thành phố Hà Nội xây dựng quy trình với 12 đầu quy trình, 30 biểu mẫu sổ tay chất lượng, có quy trình quan trọng liên quan đến công việc xử lý khiếu nại tố cáo Các quy trình thức triển khai áp dụng từ năm 2003 Phòng Tiếp dân UBND thành phố Hà Nội Những thiếu sót nhược điểm áp dụng ISO 9000 năm 2000 2008 vào cải cách hành 3.1 Những khó khăn hạn chế quan áp dụng - Khi áp dụng ISO 9000 năm 2000 2008 cho quan hành đó, nhiều công chức cảm thấy lợi ích nhận không cân xứng với việc mà phải làm, trách nhiệm cao hơn, kỹ thuật chặt chẽ Từ nảy sinh “lực cản” định phía đội ngũ cán - Hầu hết quan hỗ trợ với mức kinh phí thấp từ nguồn kinh phí khoa học công nghệ nên số quan áp dụng Những nơi áp dụng không đủ kinh phí để giải số yêu cầu cần thiết bổ sung tủ, giá, cặp để xếp lưu trữ tài liệu, hồ sơ; bổ sung nâng cấp máy vi tính để thực nối mạng nội bộ; bồi dưỡng, đào tạo số cán công chức theo số chương trình - ISO 9000 năm 2000 2008 nêu yêu cầu phải thực không rõ phải thực cụ thể nên ISO quy trình chung cho tổ chức Vì thế, tổ chức phải tùy thuộc vào đặc điểm để xây dựng hệ thống cho thích hợp, cần có sáng tạo, không máy móc áp dụng mô hình sẵn có Để thực điều cần có nỗ lực lớn toàn công nhân viện thời gian dài ( thường khoảng năm) - Vấn đề đảm đương công việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO chuyên gia Việt Nam quốc tế công nhận, giúp giảm thời gian tiền bạc việc tư vấn đánh giá Tuy nhiên, chuyên gia quan Việt Nam lĩnh vực lại bộc lỗ nhược điểm khó chấp nhận: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm không đạt yêu cầu mà thiếu nhiều chuyên ngành cần thiết - Hành lang pháp lý để quản lý hoạt động tư vấn-chứng nhận trình nghiên cứu xây dựng, chưa hoàn thiện Điều gây khó khăn cho tổ chức muốn xây dựng áp dụng ISO - Không quan cần có chứng xong, có chứng xem nhẹ việc trì, xây dựng hệ thống quản lý dẫn đến tượng chất lượng sản phẩm không tốt, sản phẩm sức cạnh tranh - Việc áp dụng công nghệ thông tin vào vận hành công việc yếu, phần lớn quan làm theo truyền thống, thủ công không tận dụng lợi ích khoa học công nghệ mang lại 3.2 Một số yếu tố tâm lý xã hội ảnh hưởng đến hoạt động quản lý hành Lênin nhận xét: ”vì trị tỏ cách mạng ghê gớm Nhưng mặt cấp bậc, mặt tôn trọng hình thức thể lệ thủ tục hành tính cách mạng lại thường nhường chỗ cho tinh thần thủ cựu hủ bại “,” bước nhảy vọt phi thường lại thường kèm theo rụt rè ghê gớm trước đổi thay nhỏ nhất” Ở đề án này, xinh nêu lên số nhân tố tâm lý xã hội cản trở trình cải cách hành chính: - Bệnh nặng tình lý, sợ “đem bỏ chợ” :nếu tinh giảm biên chế số người dôi vất vả, bơ vơ không nơi nương tựa, bám vào Nhà nước, vào biên chế Nhà nước - Bệnh sợ phải gây “cú sốc” tâm lý cho cán công chức phải rời bỏ chức vụ quen thuộc ấm êm Mặc dù đồng lương ỏi để nguyên trạng xáo trộn nếp sống cũ - Không có nghiêm minh dứt khoát việc xử lý vi phạm, sợ liên quan nên xử phạt cách tự phê bình qua loa đâu lại vào - Bệnh thân quen, bè phái đổi tổ chức Thay vào phẩm chất, trách nhiệm, lực đáp ứng công việc cụ thể lại vào thân quen, đồng hương, đồng chiến hào mà bỏ qua, làm chiếu lệ cho ấm êm - với hoạt động ngành địa phương với trình độ đa dạng khác - Việc tăng cường sở pháp luật nghiệp vụ cho việc áp dụng chứng nhận ISO 9000 năm 2000 2008 bao gồm đào tạo có chiều sâu đội ngũ chuyên gia tư vấn đánh giá hệ thống HTQLCL yếu tố quan trọng để trì phát triển hoạt động thời gian tới - Cần có kế hoạch tốt cho việc quảng bá phiên ISO 9000 năm 2000 2008, giúp quan hiểu rõ nhận thức việc chuyển đổi thuận lợi từ phiên cũ sang phiên - Cần có quản lý tổ chức chứng nhận ISO 9000 năm 2000 2008 nhằm tạo đà cho dịch vụ chứng nhận có chất lượng, chấp nhận cho nhiều tổ chức II Tình hình áp dụng hệ thống QTCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 doanh nghiệp Việt Nam 1.Cách tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 doanh nghiệp a.Nhận thức ISO 9000 Bộ tiêu chẩn ISO 9000 biết đến Việt Nam từ năm 1989, 1990 việc tổ chúc nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến áp dụng vào doanh nghiệp Việt Nam nói chậm chạp Cho đến năm 1995 – 1996 qua nửa thập kỉ từ tiêu chuẩn ISO 9000 có mặt Việt Nam hầu hết doanh nghiệp nên làm để áp dụng tiêu chuẩn người tư vấn, tổ chức cấp giấy chúng nhận cho họ Nhận thức đòi hỏi cấp bách thực tế, nhiều thị trường giới yêu cầu người cung ứng phải tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn ISO- 9000 tích cực triển khai hoạt động thiết thực nhằm truyền bá, hướng dẫn, nâng cao nhận thức tổ chúc áp dụng tiêu chuẩn ISO- 9000 vào doanh nghiệp Việt Nam b.Kết áp dụng Nhờ hoạt động mà kết hoạt động xây dựng mô hình QTCL áp dụng ISO- 9000 trông năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, Cụ thể : thang 4/2000 với 130 doanh nghiệp áp dụng, 6/2000 có 156 doanh nghiệp, tới năm 2004 có tới gần 1200doanh nghiệp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Như số doanh nghiệp áp dụng nhiều 2.Thành tựu đạt từ viêc áp dụng hệ thống QTCL ISO-9000 (2000, 2008) Quả thật, ISO 9000 góp phần không nhỏ làm thay đổi lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, thay đổi tư quản lý, kinh doanh nhiều chủ doanh nghiệp, họ có tầm nhìn chiến lược kinh doanh, làm ăn có bản, không trước Khi Việt Nam gia nhập WTO, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO ,tạo hiệu qủa cho phát triển hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế toàn cầu Tổng công ty dệt may Việt Nam đưa ISO 9000 vào đời sống kinh doanh sản xuất Nếu áp dụng này, ngành dệt may Việt Nam không tạo niềm tin với bạn hàng quốc tế chất lượng tố chất chiến lược kinh doanh ngành dệt may Việt Nam Trên diện vĩ mô, lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng, thủy sản, nông nghiệp, bưu viễn thông, ngân hàng, du lịch, tàu biển có bước tiến rõ nét chất lượng thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 ngành đưa chất lượng yếu tố chiến lược phát triển kinh doanh Ba hệ ISO 9000: hệ thống quản lý chất lượng làm giá thành giảm, tăng sức cạnh tranh, quản lý chất lượng trì, cải tiến liên tục tạo niềm tin thị trường, hệ thống quản lý chất lượng độc đáo tạo dựng thương hiệu niềm hãnh diện nhân viên - động lực quan trọng cho doanh nghiệp huy động tổng lực từ người Tuy nhiên, số công ty thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 ngành bưu chính, dầu khí, xây dựng xảy chuyện thất thoát, lãng phí, tham nhũng làm tổn thương đến uy tín ngành giảm lòng tin người tiêu dùng Cụ thể là, tiêu chuẩn ISO 9000 tạo hiệu qủa kinh tế lớn, có tính đột phá, tạo cấp số nhân phát triền kinh tế Việt Nam thời gian tới áp dụng rộng rãi, thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, khối doanh nghiệp chưa tiếp cận với iso Hiện nay, nước công nghiệp tiên tiến, doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm đến 2/3 tỷ trọng kinh tế, nhiều tập đoàn đa quốc gia vệ tinh doanh nghiệp vừa nhỏ toàn giới phát triển Ở Việt Nam có đến 200.000 doanh nghiệp, 2/3 doanh nghiệp vừa nhỏ, khối doanh nghiệp vừa nhỏ làm ăn hiệu qủa kinh tế phát triển nhanh, tạo hàng núi công ăn việc làm, tạo bước phát triển đột phá để Việt Nam nhanh chóng đuổi kịp nước khu vực Việt Nam cần kết hợp tri thức quản trị khác để nâng cao hiệu qủa áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000, đặc biệt đưa thành tựu công nghệ thông tin vào áp dụng theo lộ trình rõ ràng, tùy vào nguồn lực doanh nghiệp Những doanh nghiệp vừa nhỏ cần có tư phát triển từ doanh nghiệp nhỏ (doanh nghiệp gia đình có từ 3-4 người), sau năm thành doanh nghiệp vừa (100 lao động) sau năm trở thành doanh nghiệp lớn (1.000 lao động) Đưa ISO 9000 vào khối doanh nghiệp vừa nhỏ tác nhân quan trọng để nhanh chóng phát triển từ doanh nghiệp nhỏ thành vừa thành doanh nghiệp lớn Bởi ISO 9000 có ưu điểm lớn áp dụng cho tất loại hình doanh nghiệp, từ doanh nghiệp quy mô gia đình có 3-4 lao động đến doanh nghiệp Nhà nước hay tập đoàn xuyên quốc gia có hàng vạn lao động Những hạn chế việc áp dụng ISO 9000 vào doanh nghiệp Việt Nam  Nhận thức ISO 9000 số lãnh đạo hạn  chế, chưa thông hiểu hệ thống quản lý chất lượng Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu Tiêu chuẩn ISO 9000 liên quan đến quản trị nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động hệ thống,  vấn đề kỹ thuật kiểm tra túy Mặt khác ngôn ngữ cách trình bày Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 triển khai áp dụng Việt Nam chủ yếu Việt hóa chưa hướng dẫn thông tin cách nhận thức triển khai điều kiện cụ thể Việt Nam Đồng thời cách trình bày Bộ  tiêu chuẩn ISO 9000 cô đọng nên khó hiểu Chi phí đăng ký với quan chứng nhận ISO 9000 cao  doanh nghiệp Việt Nam Các lớp tập huấn ISO 9000 người cử học cán KCS, kỹ sư kỹ thuật, công nghệ … Như vậy, sau tập huấn về, dù muốn họ định việc triển khai áp dụng ISO 9000 doanh nghiệp hay không Trong thực tế, muốn áp dụng ISO 9000, việc mà doanh nghiệp phải có trí, cam kết thực lãnh đạo cấp cao Cho nên, để thành công việc áp dụng ISO 9000 cần thiết phải huấn luyện cho cán  lãnh đạo, Giám Đốc cán quản lý trước hết Hệ thống ISO 9000 tổng quát, tổng quát thuận lợi (đơn giản, gọn nhẹ, áp dụng loại hình tổ chức, ngành nghề, ) lại gây khó khăn áp  dụng, đòi hỏi phải có tư vấn kinh nghiệm Đầu tư nhiều thời gian công sức để cải tiến việc thực thi áp  dụng thủ tục quy định Chưa áp dụng triệt để tin học vào hệ thống quản lý chất lượng việc khai thác số liệu bị hạn chế nên thống kê  phân tích số liệu nhiều thời gian công sức Bộ phận quản lý chất lượng thường hoạt động kiêm nhiệm , điều chứng tỏ chưa thấy tầm quan trọng phận  Công nhân sản xuất ngại việc ghi chép thông số ,  tiêu chất lượng , báo cáo trình sản xuất Một số hoạt động tách rời so với hệ thống quản lý chất  lượng Các phận khác chưa kết nối với hệ thống quản lý chất lượng Quản lý chất lượng áp dụng ngành công nghiệp, không sản xuất mà lĩnh vực, loại hình công ty, từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không Quản lý chất lượng đảm bảo cho công ty làm việc phải làm việc quan trọng Nếu công ty muốn cạnh tranh thị trường quốc tế, phải tìm hiểu áp dụng khái niệm quản lý chất lượng có hiệu quả, phải có hiểu biết kinh nghiệm đắn quản lý chất lượng giải tốt toán chất lượng Ví dụ điển hình: công ty sữa Vinamilk * Thực trạng áp dụng ISO 9000:2000 công ty Vinamilk - Thiết bị, kỹ thuật, nguyên vật liệu + Công ty trọng đầu tư, đổi thiết bị công nghệ tất khâu: nguyên liệu, chế biến, thành phẩm bảo quản,… + Các thiết bị cũ thay thiết bị đại, tiên tiến + Trong trình đầu tư, công ty hướng tới tính đại, đồng bộ, + Công ty coi trọng yếu tố chuyển giao công nghệ coi yếu tố tạo nên thành công - Nguồn nhân lực quản lý chất lượng quy trình đảm bảo chịu trách nhiệm chất lượng quy trình sản xuất gồm: phòng quản lý chất lượng công ty, phòng kiểm tra chất lượng nhà máy Quy trình chất lượng: + Phòng quản lý chất lượng đưa yêu cầu chất lượng + Bộ phận xuất nhập mua hàng theo yêu cầu + Các nguyên vật liệu phải kiểm tra xác nhận cục vệ sinh an toàn thực phẩm + Phòng KCS kiểm tra chất lượng toàn nguyên vật liệu trước đưa vào sản xuất + Trong trình sản xuất, giai đoạn kiểm tra chặt chẽ lưu vào hồ sơ phân tích + Sản phẩm cuối phải kiểm tra kỹ trước lúc nhập kho Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: - Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm sách chất lượng mà công ty đặt hoạt động Tất nhà máy áp dụng hệ thống quản lý HACCP vệ sinh an toàn thực phẩm Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thực nghiêm túc tất công đoạn: từ đầu vào, quy trình, đầu * Thành tựu Trong năm qua, áp lực cạnh tranh với nhãn hiệu nước khác,song với nỗ lực Vinamilk trì có vai trò nước Công ty đảm bảo chất lượng sản phẩm khách hàng tin cậy Đứng đầu Topten hàng Việt Nam chất lượng cao năm liền 1997-2005 (báo sài gòn tiếp thị) Đứng đầu topten hàng Việt Nam yêu thích Hiện công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 HACCP Điều đảm bảo công ty đảm bảo chất lượng quản lý, quy trình hệ thống quản lý tốt, quy trình tốt sản xuất sản phẩm chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu khách hàng nước, giữ vị đứng đầu ngành sữa việt nam III Giải pháp khắc phục - Làm cho doanh nghiệp, tổ chức hành nói chung nhà lãnh đạo nói riêng hiểu cách đắn tầm quan trọng việc áp dụng hệ thống quản trị chất lượng vào quản lý - Có cam kết lãnh đạo việc thực sách chất lượng việc áp dụng hệ thống quản trị vào quản lý - Doanh nghiệp, tổ chức hành phải tuyên truyền quán triệt tinh thần để toàn thể người nhận thức đắn tham gia tích cực vào trình vận dụng - Muốn áp dụng ISO 9000:2000 (2008) cách nhanh chóng hiệu phải áp dụng phương tiện công nghệ tiên tiến,hiện đại - Việc áp dụng ISO 9000 cần đổi mới, cải tiến liên tục mang lại hiệu cao - Nhà nước nên hỗ trợ thêm kinh phí cho có tổ chức,doanh nghiệp trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng KẾT LUẬN Như tình hình áp dụng hệ thống QTCL theo ISO 9000 năm 2000 (2008) Việt Nam nhiều tổ chức hành tổ chức kinh tế gặp nhiều khó khăn trở ngại hệ thống qua stoongr quát, thực trạng tài nguồn cung ứng trog tổ chức chưa hoàn toàn phù hợp, tổ chức dần khác phục đạt nhiều thành công, góp phần đưa kinh tế đất nước ngày phát triển xã hội ngày tốt đẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM, TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM, TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay