Nhân cách văn hóa mahathir mohamad

130 238 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHAN MINH CHÂU NHÂN CÁCH VĂN HÓA MAHATHIR MOHAMAD LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÂU Á HỌC Hà Nội-2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHAN MINH CHÂU NHÂN CÁCH VĂN HÓA MAHATHIR MOHAMAD Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Châu Á học Mã số: 60 31 06 01 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Mai Ngọc Chừ XÁC NHẬN HỌC VIÊN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG Giáo viên hướng dẫn Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ khoa học GS.TS Mai Ngọc Chừ PGS.TS Lê Đình Chỉnh Hà Nội-2016 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Lê Đình Chỉnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2016 Học viên Phan Minh Châu LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cám ơn đến GS.TS Mai Ngọc Chừ dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn đơn vị cá nhân, đặc biệt thầy cô anh chị em đồng nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế giúp đỡ nhiệt tình hỗ trợ nhiều trình thực luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo đem lại cho kiến thức bổ trợ, vô có ích năm học vừa qua Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên khuyến khích trình thực đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2016 Học viên Phan Minh Châu MụC LụC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED DANH MỤC CÁC BẢNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED MỞ ĐẦU ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Lý lựa chọn đề tài Error! Bookmark not defined lịch sử nghiên cứu vấn đề ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Mục tiêu nhiệm vụ Error! Bookmark not defined Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Nội dung nghiên cứu đóng góp luận vănError! Bookmark not defined Bố cục luận văn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED LÝ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH, NHÂN CÁCH VĂN HÓA VÀ BỐI CẢNH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH VĂN HÓA MAHATHIR MOHAMAD ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.1 LÝ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH VÀ NHÂN CÁCH VĂN HÓA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.1.1 Khái niệm nhân cách nhân cách văn hóaError! Bookmark not defined 1.1.1.1 Nhân cách Error! Bookmark not defined 1.1.1.2 Nhân cách văn hóa Error! Bookmark not defined 1.1.2 Những quan điểm lý luận nhân cách nhân cách văn hóa Error! Bookmark not defined 1.1.2.1 Tư tưởng phương Đông cổ đại nhân cáchError! Bookmark not defined 1.1.2.2 Quan niệm nhân cách học giả phương Tây Error! Bookmark not defined 1.1.2.3 Quan hệ nhân cách văn hóa tính cách dân tộc Error! Bookmark not defined 1.2 BỐI CẢNH HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH VĂN HÓA MAHATHIR MOHAMAD ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.1 Bối cảnh văn hóa Error! Bookmark not defined 1.2.2 Bối cảnh tư tưởng, lịch sử xã hội Error! Bookmark not defined 1.2.3 Hoàn cảnh gia đình người cá nhân Mahathir Mohamad Error! Bookmark not defined Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined CHƢƠNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED MAHATHIR MOHAMAD VỚI TƢ CÁCH LÀ MỘT MUSLIM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 MAHATHIR MOHAMAD – NGƯỜI ISLAM ÔN HÕAERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1.1 Niềm tin theo Islam Error! Bookmark not defined 2.1.2 Hiểu hành đạo cách đắn Error! Bookmark not defined 2.2 ĐẶC TRƯNG NHÂN CÁCH ĐẬM CHẤT ISLAM CỦA MAHATHIR MOHAMAD ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.2.1 Kính trọng cha mẹ yêu thương gia đìnhError! Bookmark not defined 2.2.2 Tôn trọng quyền người Error! Bookmark not defined Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined CHƢƠNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED MAHATHIR MOHAMAD VỚI TƢ CÁCH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED LÀ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƢỚC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.1 XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI MALAYSIA CÔNG BẰNG VÀ BÌNH ĐẲNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.1.1 Islam ảnh hưởng đến trị, xã hội MalaysiaError! Bookmark not defined 3.1.2 Bình đẳng tộc người thống quốc giaError! Bookmark not defined 3.1.3 Tinh thần Ummah (cộng đồng Islam) Error! Bookmark not defined 3.1.4 Hành động Mahathir để xây dựng xã hội Malaysia công bằng, bình đẳng, thống quốc gia Error! Bookmark not defined 3.2 KIÊN ĐỊNH VÀ QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI MỤC ĐÍCH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.3 CHÂN DUNG NHÀ LÃNH ĐẠO ƯU TÖ CỦA MALAYSIA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.3.1 Các giải thưởng Mahathir Mohamad giành 20 năm hoạt động trị Error! Bookmark not defined 3.3.2 Sự ghi nhận nhân dân Malaysia Error! Bookmark not defined Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED PHỤ LỤC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED PHỤ LỤC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT Adat: Là truyền thống, tục lệ nghi thức xã giao người Mã Lai Adat dùng để Bộ luật theo phong tục tập quán, ví dụ luật mẫu hệ hình thành Negeri Sembilan Bangsa Malaysia: Là sách công nhận người công dân Malaysia người có trách nhiệm đất nước, nói tiếng Malaysia chấp nhận Hiến pháp Malaysia Datuk, Dato’: Là tước hiệu hoàng gia tương đương với từ “Ngài” Đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS) ban đầu thuộc Đảng UMNO, sau tách khỏi đảng vận động tranh cử Tổng tuyển cử 1955 cờ đảng Đảng UMNO: Là Đảng Tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất, thành lập năm 1946 đảng thành viên Đảng Liên minh (sau Mặt trận Quốc gia) Dr Mahathir: Viết tắt Doctor Mahathir – bác sĩ Mahathir Gandhi: Là anh hùng dân tộc Ấn Độ, lãnh đạo kháng chiến chống chế độ thực dân Đế quốc Anh giành độc lập cho Ấn Độ với ủng hộ hàng triệu người dân IMF: Là tên viết tắt Quỹ tiền tệ quốc tế Giúp giám sát hệ thống tài toàn cầu cách theo dõi tỷ giá hối đoái cán cân toán, hỗ trợ kỹ thuật giúp đỡ tài có yêu cầu Liên hiệp quốc gia Malay: Do người Anh thành lập năm 1895 “mục đích hành chính” Liên hiệp quốc gia Malay gồm tiểu quốc Senlangor, Perak, Negeri, Senbilan Pahang Năm 1946, Liên hiệp quốc gia Malay thay Liên minh Mã Lai Tun: Là tước hiệu cao quý Quốc vương Malaysia phong cho công dân có nhiều đóng góp đặc biệt cho vương quốc Malaysia DANH MỤC CÁC BẢNG Thời gian Sự kiện Năm 1925 Mahathir Mohamad sinh ngày 10/12 (có tài liệu cho ngày 25/7), út 10 người gia đình nhập cư mà người cha mang hai dòng máu Ấn Độ - Malay người mẹ Malay Năm 1947 Mahathir sinh viên Malaysia theo đuổi ngành Y khoa trƣờng Y Edward VII Tại đây, Mahathir bộc lộ tố chất lãnh đạo đƣợc ngƣời tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội Islam trƣờng Năm 1953 Tốt nghiệp Y khoa trường Edward VII Singapore trở Malaysia lúc thời thuộc địa Anh, làm việc sở y tế công cộng không lâu sau tạo lập sở cho riêng Ông không lấy tiền người nghèo mà chí cho họ tiền nhà nên nhanh chóng trở thành vị bác sĩ nhân từ tiếng khắp bang Năm 1964 Mahathir tham gia trị, trở thành thành viên tổ chức Mặt trận dân tộc thống Malaysia UMNO Mahathir trị gia trẻ tuổi nhƣng sớm bộc lộ tích cách kiên định tâm theo đuổi mục đích Năm 1969 Bị trục xuất khỏi tổ chức dám thẳng thắng phê phán thất bại Thủ tƣớng đƣơng nhiệm Tunku Abdul Rahman đƣơng đầu với thiểu số ngƣời Hoa thống trị kinh tế Malaysia dẫn đến kiện bạo loạn 1969 Từ bắt đầu thời kỳ lạnh lẽo ảm đảm với Mahathir Năm 1970 Viết tác phẩm “Cuộc khủng hoảng Malay” phê phán cản trở người Malay để vươn tới tiến Năm 1972 Mahathir phục hồi lại tư cách thành viên UMNO sau Tunku từ chức Năm 1973 Trở thành Nghị sĩ Năm 1974 Bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trong nhiệm kỳ mình, Mahathir tiến hành cải cách nhằm nâng cao vị người Malay thông qua giáo dục khuyến khích họ tham gia loại hình học tập sau đại học, chuyên sâu, thay đổi hạn ngạch, đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo cho người Malay Năm 1975 Mahathir giành thắng lợi bầu cử trở thành Phó chủ tịch UMNO Điều khởi đầu cho bước tiến trị sau ông Một thời gian sau, ông chuyển sang làm Bộ trưởng thương mại Malaysia có động thái tích cực để thúc đẩy buôn 6) Trần Trọng Kim (2003), Nho giáo, Nxb Văn học, Hà Nội 7) Nguyễn Thiên Thuận (2014), Nhân cách văn hóa Mahatma Gandhi, Luận án Tiến sĩ Văn hóa, Tp Hồ Chí Minh 8) Nguyễn Công Uẩn (1998), Tâm lý học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 9) Nhan Uyên, Nguyễn Khắc Viện (1998), Bàn đạo nho, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh 10) Nhóm tác giả - Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Chí Bền, Từ Thị Loan, Vũ Anh Tú (2012), Xây dựng nhân cách văn hóa – Những học kinh nghiệm lịch sử Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 11) Lã Trấn Vũ, Trần Văn Tấn dịch (1964), Lịch sử tư tưởng trị Trung Quốc, Nxb Sự thật, Hà Nội 12) Vũ Thiện Vương, (2000), Quan điểm triết học Mác – Lênin người với việc xây dựng người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, Luận án tiến sỹ Triết học, H CÁC BÀI DIỄN VĂN CỦA MAHATHIR 13) The Eight Islamic Summit Conference, Tehran, Islamic Public Of Iran,9/12/1997 14) Globlization: Challenges and impact on Asia, New York, 3/2/2002 15) The inauguration of the Islamic financial services board, Kuala Lumpur, 3/11/2002 16) The Symbosium on Islam at the United nation University, Tokyo, Japan,13/12/2002 17) Muslim unity in the face of challenges and threats, University Cairo, 11/1/2003 18) Islam and Ummah: reexamining and reinventing ourselves in the face of new challenges, University London, 22/9/2003 TIẾNG ANH 19) Anthony S K Shome (2002), Malay Political Leadership, Routledge – London 20) Aziz Zariza Ahmad (1997), Mahathir’s paradigm shift: the man behind the vision, Firma, Kuala Pumpur 111 21) Chung Kek Yoong (1987), Mahathir administration: leadership and change in a multiracial society, Pelanduk Publication, Petaling Jaya 22) John Funston (1988), Challenge and response in Malaysia: The UNMO crisis and the Mahathir style, Oxford University Press, New York 23) J Victor Morais (1987), Mahathir, a profile in courage, Eastern University Press, Singapore 24) Hasan Hji Hamzat (1990), Mahathir – great Malaysian hero, Media printex, Kuala Lumpur 25) Ho Khai Loeng and James Chin (2001), Mahathir’s administration performance and crisis in Governmance, Times Book International, Singapore 26) M.Rajendran (1993), Mahathir Mohamad: Prime Minister of Malaysia, IBS Buku, Petajing Jaya 27) Zainuddin Maidin (1994), translated by Wan A Hulaimi, The other side of Mahathir, Utusan Publications, Petaling Jaya 28) Yao Souchou (1994), Mahathir’s rage: mass media and the West as transcendental evil, Asia Research Centre, Murdoch University TÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ INTERNET 29) Vệt Dũng, Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad: Tạo sóng từ hậu trường, đăng tải website thức báo Công an nhân dân địa http://antg.cand.com.vn, ngày cập nhật 3/11/2015 30) PGS TS Nguyễn Đức Lữ, Nghiên cứu – trao đổi quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo pháp luật quốc tề pháp luật Việt Nam, đăng tải website http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/bitstream/TVDHKT/7752/2/000000CVv219 S112007008.pdf Tạp chí quản lý nhà nước – Số 142 (T1 – 2007) 31) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu nghiệp đổi mới, toàn văn phát biểu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng tải website http://www.tapchicongsan.org.vn quan lý luận trị Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, ngày cập nhật 17/05/2015 32) Lý Tường Vân, Về vài kinh nghiệm Malaysia giải mối quan hệ vấn đề dân tộc tôn giáo, đăng tải website thức Liên hiệp 112 Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), ngày cập nhật 21/09/2010 33) Các trang tin tức bình luận BBC địa hptp://news.bbc.com CNN địa hptp://www.cnn.com PHỤ LỤC 113 Mahathir Mohamad vợ, bà Siti Hasmah Mohd Nguồn: https://www.google.com/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACekWw1dnvvZj- Mahathir Mohamad Siti Hasmah cháu Nguồn: http://www.sun2surf.com/article.cfm?id=21900 Datuk Seri Mukhriz Mahathir (bên phải) với cha Tun Dr Mahathir Mohamad Nguồn: http://www.thestar.com.my/news/nation/2013/09/21/mukhriz-factor/ 114 Mahathir Mohamad vợ gái Marina Mahathir Nguồn: http://www.freemalaysiatoday.com/category/leisure/2015/09/29 Chủ tịch Proton Mahathir Mohamad bên cạnh xe Iriz Malaysia sản xuất Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/proton-hop-tac-suzuki-phat-trien-dong-xe-nho 115 Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad biểu tình tổ chức Kuala Lumpur, ngày 30 tháng tám năm 2015 Nguồn: http://www.themalaymailonline.com/ Mahathir làm việc từ văn phòng tầng 86 tòa tháp đôi Petronas mà ông thành lập thức khai trương vào ngày 01 tháng năm 1999 Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahathir_Mohamad 116 Chân dung Thủ tướng Mahathir Mohamad Nguồn: http://cerita2malaysia.blogspot.com/2014/12/fakta-istimewa-mengenai-tundr-mahathir.html Anwar Ibrahim (trái) bên cạnh Mahathir Mohamad họp đảng Kuala Lumpur, 20/6/1998 Nguồn: http://budaksetan7.blogspot.com/2008/12 117 Cựu Thủ tướng Malaysia Tun Hussein Onn, (trái), chào đón Thủ tướng Mahathir Mohamad sau ông đề cử Mahathir làm người kế nhiệm, Kuala Lumpur, Malaysia, 1981 Nguồn: http://budaksetan7.blogspot.com/2008/12 Thăm hỏi quân nhân Lahad Datu, 2013 Nguồn: http://www.apanama.my/2013_03_01_archive.html 118 Mahathir Mohamad cố gắng dành thời gian để gặp gỡ người dân, http://www.sinarharian.com.my/nasional/lebih-20-000-hadir-rumah-terbuka-tun-m- Mahathir Mohamad cố gắng giữ lại giọt nước mắt sau phát biểu cuối đại hội đảng UMNO Nguồn: http://budaksetan7.blogspot.com/2008/12 119 Một khoảnh khắc buồn Mahathir tuyên bố từ chức Thủ tướng Đại hội Đảng UMNO 2002 Nguồn: https://undomiel84.wordpress.com/2015/06/ PHỤ LỤC Mahathir Mohamad dƣới mắt giới Nếu hỏi nhân vật tiếng giới chuyên gia họ nghĩ Mahathir Mohamad di sản ông để lại câu trả lời họ Khi kinh tế phát triển vượt bậc hầu hết người dân Malaysia sẵng lòng bỏ qua mặt trái chế độ độc tài tuyệt đối Mahathir Nhưng đây, người dân không bỏ qua chuyện Tuy nhiên, “Dr M” (1 – viết tắt Doctor Mahathir – bác sĩ Mahathir) nhân vật hấp dẫn – người gây nhiều tranh cãi, thẳng thắng không làm người ta chán Ông xếp ngang hang với cựu thủ tướng Tunku Abdul Rahman (2 – Thủ tưởng Malaysia) nhà lãnh đạo có khả tạo thay đổi mạnh mẽ Malaysia Rất lâu trước Barack Obama, Mahathir truyền tinh thần thông điệp Phải, làm (tiếng Malaysia boleh) Di sản mà ông để lại hình ảnh nhà lãnh đạo đoán, có tầm nhìn không tránh khỏi sai lầm 120 (John R Malott, Đại sứ Hoa Kỳ Malaysia từ 1995 – 1998) “Ông vị thủ tướng xuất chúng Malaysia Trong suốt 20 năm nắm quyền, ông biến Malaysia từ kinh tế nông nghiệp chậm tiến thành xã hội công nghiệp động Ông giáo dục người dân cấp học bổng cho nhiều người nước học tập Đổi lại họ giúp ông thay đổi Malaysia” (Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore giai đoạn 1959 – 1990) “Dr Mahathir tên tuổi quốc tế, người có ảnh hưởng lớn nhiều lĩnh vực Tầm cỡ thành tựu ông đạt vượt khỏi biên giới quốc gia Ông chứng minh kiên trì, chăm tầm nhìn đóng vai trò quan trọng thành công Lòng nhiệt thành yêu nước có đức tin tôn giáo ôn hòa hai nhân tố chủ chốt khiến ông cởi mở với văn hóa khác, hăng hái quan tâm đến việc giáo dục Malaysia giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận với Nhiều lãnh đạo trị gia coi phương pháp trị phát triển đất nước ông mô hình phản ảnh cam kết sâu sắc với người dân việc tạo xã hội công bình đẳng” (Ngài Dr Abu Baker Al-Qirbi, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Yemen) “Khi Tun Dr Mahathir trở thành thủ tướng Malaysia vào đầu thập niên 1980, thứ trưởng Bộ Tài Đất nước nói chung quan phủ nói riêng ấn tượng trước tính cách ôn hòa, lãnh đạo mạnh mẽ đoán ông Ông truyền cảm hứng cho nhiều sách đổi Vọng Đông [1 Hướng phương Đông, mà cụ thể học hỏi Nhật Bản], Sát nhập Malaysia [2 Tăng cường mối quan hệ phủ với khu vực tư nhân], Mua hàng Anh quốc sau [3 Phong trào tẩy chay hàng hóa Anh, ưu tiên dùng hàng nước] nhiều sách khác nữa…Nhiều người cảm kích tinh thần dân tộc mà ông thể diễn đàn quốc tế sách kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, ngoại giao, an ninh môi trường Trên mặt trận nước, ông thực bước dài để kích thích phát triển kinh tế củng cố sở hạ tầng Mọi người kinh ngạc trước xa lộ đại mới, sân bay mới, tòa tháp đôi Petronas tầm cỡ giới thủ đô đất nước mang tên Putrajaya Nhiều người tin Dr M thực viết hoa tên Malaysia đồ giới tự hào điều đó! 121 Tuy nhiên, ông tiếp tục cầm quyền suốt 22 năm, dần cảm thấy không hài lòng với đất nước phải trả cho kiểu cai trị độc đoán ông Với cách nhìn nhận công kích trích đà giới phương Tây – thị trường xuất nguồn cung cấp vồn đầu tư nước trực tiếp, ông khiến cho cộng đồng quốc tế dần thiện chí với Malaysia Khi lên tiếng mạnh mẽ đòi hỏi lợi ích đáng quốc gia phía Nam Trung Đông, ông vô tình tạo phản ứng tiêu cực chống lại Malaysia, gây bất lợi cho đất nước Còn nước, thiết chế quốc gia mạnh mẽ vốn thừa hưởng từ người Anh lúc mời giành độc lập năm 1957 bắt đầu yếu “trị vì” Dr Mahathir Di sản Mahathir đáng vẻ vang thành tựu đạt vũ đài trị quốc tề việc phát triển sở hạ tầng quốc nội với thiết chế quốc gia mạnh mẽ thay suy yếu Già mà ông làm Malaysia quốc gia tươi đẹp hơn, đoàn kết hơn, tiến gương tươi sáng đất nước tôn giáo đa sắc tộc thành công.” (Tan Sri Ramon Navaratman cựu Thứ trưởng Tài Malaysia) Giáo sư kinh tế Anne Booth thuộc Trung tâm nghiên cứu phương Đông châu Phi ta ̣i London phân tích : “Thành công Malaysia biết đa dạng hóa từ lúc xuất dầu cọ cao su chuyển sang xuất hàng điện tử Sự biế n chuyể n của nước này vòng 20 năm qua rấ t ấ n tươ ̣ng và ông Mahathir là người có công lớn biến chuyển đó” *** Không thể trốn tránh thật dù hay chưa Mahathir Mohamad đồng với đất nước Malaysia Cách nhìn nhận thành công ông vấn đề quốc tế vượt xa khỏi biên giới quốc gia Dù yêu hay ghét ông, phản thừa nhận ông người khổng lồ châu Á Trước thời Mahathir, Malaysia khó tìm chỗ xứng đáng đồ giới Nếu có lúc nhắc đến quốc gia này, người ta coi nơi có thứ nhỏ bé, đáng yêu, người nông dân nồng hậu sống hòa vào bầu không khí thôn làng ấm áp giàu màu sắc văn hóa 122 Họ mường tượng Malaysia xứ nửa Ấn Độ, nửa Tây phương đến mà Vào đầu thập niên 70, thực sự, thời cai trị cứng rắn vị Thủ tướng tài hoa, ăn nói hùng hồn Lý Quang Diệu, bóng Singapore bao phủ khắp toàn cầu làm lu mờ nước Malaysia đông đúc rộng lớn nhiều Nhưng ngày nay, phần nhờ vào cai trị 22 năm động đầy tranh cãi Mahathir Mohamad, phần nhờ vào nhu cầu phương Tây muốn kết giao thân thiết với giới Islam, phần khác nhờ vào bành trướng Trung Quốc châu Á mà Malaysia không bóng mờ sân khấu trị Lịch sử phán xét Mahathir thực chất người nào? Chẳng có vị quân vương hoàn hảo Chính nhãn quan “nhân vô thập toàn” bậc quân vương mà Niccolò Machiavelli viết nên sách tiếng Quân vương, xuất năm 1532, tác phẩm nguyên giá trị tới tận ngày Từ thời ấy, Machiavelli biết rõ không nhà lãnh đạo thánh cả, cách để họ trở thành thánh Sự thật bậc quân vương không tránh khỏi lúc mắc sai lầm, chí tệ hại Kể vị thông minh có nhiều thiếu sót, thiếu đạo đức hay lạm dụng quyền lực với đối thủ trị hay với phận dân đen mà họ cai trị Tư tưởng Niccolò Machiavelli chìa khóa giúp đánh giá bậc quân vương Islam, người phần có công thống thời dân tộc đất Malaysia Việc đòi hỏi chuẩn mực gần hoàn hảo Mahathir dẫn đến phẫn nộ không giải điều Giáo sư Tom Plate – nhà báo kỳ cựu, người có phân tích trị sâu sắc viết: đòi hỏi bậc quân vương phải sâu sát dân chúng hay biết giữ lời vô nghĩa Đòi hỏi họ không ham quyền, hay không đố kỵ, không tham lam…bạn thử đòi hỏi tất phẩm chất tương tự, câu trả lời nhận chẳng làm bạn hài lòng Cũng Lý Quang Diệu gắn với phát triển Singapore, Mahathir Mohamad người dẫn dắt đất nước Malaysia năm tháng quan trọng trở thành quốc gia thịnh vượng 123 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2016 BẢN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (Theo biên buổi đánh giá luận văn thạc sĩ học viên) Kính gửi: Khoa Đông Phương học, Trường Đại Học Khoa học Xã hội Nhân văn Đồng kính gửi: Phòng Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội Họ tên học viên: Phan Minh Châu Tên đề tài luận văn: Nhân cách văn hóa Mahathir Mohamad Ngành: Đông Phương học Chuyên ngành: Châu Á học Mã số: 60310601 124 Ngày bảo vệ: 21/4/2016 Sau nhận kết luận Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Phản biện, Học viên nghiêm túc thực việc nghiên cứu, tiếp thu, sửa chữa, bổ sung luận văn có giải trình sau: Luận văn điều chỉnh, cân đối lại phần tiểu kết chương 1, chương 2, chương sửa tên: - Mục 1.1.2.3 Quan hệ nhân cách văn hóa tính cách dân tộc - Mục 1.2.1 Bối cảnh văn hóa - Mục 1.2.3 Hoàn cảnh gia đình người cá nhân Mahathir Mohamad - Mục 2.2 Đặc trưng nhân cách đậm chất Islam Mahathir Mohamad Luận văn chỉnh sửa tả, lỗi kỹ thuật, văn phạm luận văn Luận văn bổ sung số trích dẫn, tài liệu tham khảo theo ý kiến góp ý Hội đồng Luận văn nhuận sắc lại, đảm bảo cách trình bày theo yêu cầu qui phạm, tạo tính thống cho toàn luận văn Tôi cam đoan chỉnh sửa nội dung luận văn thạc sĩ với nội dung theo góp ý Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Lê Đình Chỉnh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học GS.TS Mai Ngọc Chừ 125 Học viên Phan Minh Châu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân cách văn hóa mahathir mohamad , Nhân cách văn hóa mahathir mohamad , Nhân cách văn hóa mahathir mohamad

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay