Nghiên cứu cổ nhân ngôn hành lục của đặng xuân bảng

121 253 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGÔ THỊ THANH THỦY NGHIÊN CỨU CỔ NHÂN NGÔN HÀNH LỤC CỦA ĐẶNG XUÂN BẢNG LUậN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Hán Nôm Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGÔ THỊ THANH THỦY NGHIÊN CỨU CỔ NHÂN NGÔN HÀNH LỤC CỦA ĐẶNG XUÂN BẢNG Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm Mã số: 60 22 01 04 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Khắc Mạnh Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Chúng xin cam đoan: Những nội dung Luận văn thực hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Trịnh Khắc Mạnh Mọi tham khảo dùng Luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tác phẩm, thời gian địa điểm công bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Bộ môn Hán Nôm tạo điều kiện để học tập hoàn thành tốt khóa học Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy giáo – PGS.TS Trịnh Khắc Mạnh trực tiếp hướng dẫn thực Luận văn Mặc dù, cố gắng hoàn thiện Luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp quý báu Quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2016 Học viên Ngô Thị Thanh Thủy MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG Chương ĐẶNG XUÂN BẢNG VÀ TÁC PHẨM CỔ NHÂN NGÔN HÀNH LỤC 1.1 Thân nghiệp Đặng xuân Bảng 1.1.1 Bối cảnh xã hội 1.1.2 Quê hương, dòng họ gia đình Đặng Xuân Bảng 10 1.1.3 Thân nghiệp Đặng Xuân Bảng 12 1.2 Trước thuật Đặng Xuân Bảng 14 1.2.1 Các tác phẩm Đặng Xuân Bảng 14 1.2.2 Tình hình văn Cổ nhân ngôn hành lục 16 1.2.3 Xác định tin cậy tác phẩm “Cổ nhân ngôn hành lục” 20 Tiểu kết 21 Chương NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TÁC PHẨM CỔ NHÂN NGÔN HÀNH LỤC 23 2.1 Giá trị nội dung tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄 23 2.1.1 Gây dựng phẩm chất cá nhân 24 2.1.2 Thận trọng lời ăn tiếng nói 36 2.1.3 Dạy bảo 47 2.2 Giá trị văn hóa, giáo dục tác phẩm 57 2.3 Giá trị nghệ thuật tác phẩm 59 Tiểu kết 60 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đặng Xuân Bảng học giả, nhà giáo lỗi lạc, danh sĩ tiếng triều Nguyễn Sự nghiệp trước tác Đặng Xuân Bảng rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực, số lượng công trình ông dù thất lạc khoảng 10 tác phẩm Trước tác của Đặng Xuân Bảng đa dạng, thuộc nhiều chuyên môn bao gồm: sử học, địa lý, thiên văn học, văn học, ngôn ngữ học, triết học, giáo dục học, y dược thơ ca Đặng Xuân Bảng biết đến nhiều công trình viết lịch sử, đặc biệt với tác phẩm Việt sử cương mục tiết yếu 越史綱目節要 Ngoài sử học, Đặng Xuân Bảng tâm huyết với vấn đề đạo đức, mà theo ông nhấn mạnh “Khuyên răn cháu nhà”, bật tác phẩm đạo đức ông có tập Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄 Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄 tác phẩm chữ Hán Đặng Xuân Bảng 鄧春榜 biên tập, Đặng Vương Toản 鄧王鑽 bình điểm, Đặng Xuân Hồn 鄧春渾 hiệu đính, in năm Thành Thái thứ (1895) Nội dung sách ghi lại lời nói hay, hành vi đẹp danh nhân đời lịch sử Trung Quốc Sách chia thành ba quyển, mang nội dung xung quanh vấn đề đạo đức ứng xử gia đình xã hội, từ giáo dục cái, vợ chồng; đến lời ăn tiếng nói, đến việc chi tiêu tiết kiệm, thận trọng việc giữ chức vụ Nội dung sách có giá trị thời đại, chế độ, lại có ý nghĩa thời đại ngày nay, mà nước ta bước phát triển hội nhập đổi mới, nhiều giá trị đạo đức bị mai cần củng cố lại Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄 tác phẩm hay, tập sách chưa dịch giải, công bố, có dừng lại khảo qua vài chương, chưa nêu toàn ý nghĩa giá trị nội dung tác phẩm Nghiên cứu tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục thấy lòng Đặng Xuân Bảng truyền lại cho hệ sau, để hệ sau tắm suối nguồn đạo đức, chảy dòng chảy khuôn phép Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄 mang nhiều giá trị nội dung phong phú, tốt đẹp dạy người ta phân biệt phải trái, sai Đó lý chọn đề tài “Nghiên cứu Cổ nhân ngôn hành lục Đặng Xuân Bảng” làm đề tài luận văn thạc sĩ Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Nghiên cứu, giới thiệu tác gia Đặng Xuân Bảng trước tác Đặng Xuân Bảng nhân vật lịch sử tiếng, nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Nhiều viết, chuyên khảo luận văn, luận án nghiên cứu tác phẩm, tác gia Đặng Xuân Bảng, kể đến như: Từ năm 1897, Đặng Xuân Bảng bước vào tuổi gần đất xa trời, rể ông Nguyễn Xuân Chức 阮春職 biên soạn Hành Thiện Đặng công hành trạng (行善鄧功行狀) nói công danh nghiệp tác phẩm ông Năm 1925, trai Đặng Xuân Bảng Đặng Xuân Viện 鄧春院 (bút danh Đặng Nguyên Khu 鄧元軀) hoàn thành sách Hy Long di thặng (希龍移乘) gồm 23 hồi, tác phẩm kể lại đầy đủ chi tiết lịch sử đời Đặng Xuân Bảng làm gương sáng cho người đời soi Năm 1995, TS Hoàng Văn Lâu, công bố viết tác gia, tác phẩm Đặng Xuân Bảng: 1/ Bài “Việt sử cương mục tiết yếu – vài nét tác gia tác phẩm”, in Tạp chí Hán Nôm số năm 1995 Bài viết dựa kết nghiên cứu luận án Tiến sĩ cập nhật thông tin tác phẩm Việt sử cương mục tiết yếu, tác giả đưa nhận xét tác phẩm tác gia Đặng Xuân Bảng 2/ Bài “Bước đầu kiểm kê lại tác phẩm Đặng Xuân Bảng kho sách Hán Nôm” in Tạp chí Hán Nôm số năm 1995 Bài viết kiểm kê toàn tác phẩm Đặng Xuân Bảng kho sách Hán Nôm, đem lại cho giới nghiên cứu nhìn toàn diện trước tác Đặng Xuân Bảng Năm 1996, Hoàng Văn Lâu bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với đề tài: Khảo sát văn “Việt sử cương mục tiết yếu” Đặng Xuân Bảng Như người biết, tác phẩm Việt sử cương mục tiết yếu Đặng Xuân Bảng ba sử lớn ghi chép lịch sử thời kỳ phong kiến nước ta Cho đến tác phẩm bị xem tàn khuyết chưa dịch công bố Bởi vậy, luận án Hoàng Văn Lâu nhằm giới thiệu khôi phục văn Việt sử cương mục tiết yếu giá trị khoa học ngành Hán Nôm Sử học Tác giả luận án bỏ nhiều công sức để tìm kiếm nguồn tài liệu tập hợp văn khác có liên quan đến Việt sử cương mục tiết yếu Qua phân tích, đối chiếu vận dụng thành thạo tri thức văn học, tác giả luận án bước đầu khôi phục diện mạo văn Việt sử cương mục tiết yếu gồm với 1.200 trang Kết nghiên cứu thực có giá trị Từ có Việt sử cương mục tiết yếu đầy đủ Đặng Xuân Bảng, tác phẩm sử học giá trị để phiên dịch, công bố sử dụng Năm 2000, TS.Hoàng Văn Lâu nghiên cứu văn tác phẩm, dịch toàn công bố tác phẩm Việt sử cương mục tiết yếu Đặng Xuân Bảng, Nhà xuất Khoa học xã hội ấn hành “Khảo sát tài liệu Hán Nôm dư địa chí lưu giữ Viện Nghiên cứu Hán Nôm”, Tạp chí Hán Nôm, số (94) 2009; tr 11-28 PGS.TS Trịnh Khắc Mạnh Bài viết tổng hợp lại tác phẩm lưu trữ Viện nghiên cứu Hán Nôm viết Địa chí, có Nam quốc địa dư Đặng Xuân Bảng “Gia huấn, nữ huấn giáo dục phụ nữ thời phong kiến qua số tác phẩm giáo dục gia đình Đặng Xuân Bảng”, Việt Nam học Tiếng Việt- Các hướng tiếp cận, TS Đặng Thị Vân Chi, Nxb KHXH, 2011 Nội dung viết rút ra từ việc đọc tác phẩm giáo dục gia đình Đặng Xuân Bảng, tổng kết lại để nói đến thân phận người phụ nữ xã hội phong kiến Trong Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày danh nhân Đặng Xuân Bảng Hội sử học Hà Nội tổ chức ngày 21/12/2010 Văn Miếu Quốc tử giám báo cáo khoa học Đặng Xuân Bảng biết đến như: - Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng - vị học giả uyên bác, nhà sử học xuất sắc Việt Nam nửa cuối kỷ XIX PGS.TS Nguyễn Minh Tường - Đặng Xuân Bảng , nhà sử học lớn thời cận đại PGS.TS Chương Thâu - Đặng Xuân Bảng, nhà sử học lớn cuối kỷ XIX PGS.TS Tạ Ngọc Liễn - Sử quan phương pháp làm sử Đặng Xuân Bảng - Tiếp cận từ lời bình Việt sử cương mục tiết yếu PGS.TS Vũ Văn Quân Th.s Vũ Đường Luân - Quan điểm sử học tiến Đặng Xuân Bảng qua Việt sử cương mục tiết yếu TS Nguyễn Hữu Tâm - Những đóng góp Đặng Xuân Bảng quan chế qua sách Sử học bị khảo báo cáo TS Đặng Kim Ngọc - Đặng Xuân Bảng với giáo dục gia đình TS Đặng Thị Vân Chi - Vài nét quan điểm giáo dục Đặng Xuân Bảng Th.s Đỗ Danh Huấn - Đặng Xuân Bảng- đời nghiệp qua thơ văn GS AHLĐ Vũ Khiêu - Tác phẩm chữ Hán, chữ Nôm Đặng Xuân Bảng văn dịch thuật PGS.TS Đinh Khắc Thuân - Tìm hiểu giá trị khoa học tác phẩm ‘Nam phương danh vật bị khảo’ Đặng Xuân Bảng PGS.TS Nguyễn Tá Nhí 2.2 Nghiên cứu, giới thiệu tác phẩm “Cổ nhân ngôn hành lục” Theo hiểu biết chúng tôi, có viết nghiên cứu giới thiệu tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục Đặng Xuân Bảng Có viết giá trị tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục giáo dục nếp sống sinh hoạt gia đình, như: - Bài “Đôi điều thu hoạch từ Cổ nhân ngôn hạnh lục Đặng Xuân Bảng giáo dục gia đình” PGS.TS Nguyễn Hải Kế CN Vũ Thị Minh Nguyệt Đây báo cáo khoa học trình bày ngày kỷ niệm 100 năm ngày Đặng Xuân Bảng Hội sử học tổ chức Văn miếu Quốc tử giám năm 2010 Nội dung báo cáo chủ yếu giới thiệu chương mục giá trị giáo dục tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục Có thể thấy mảng viết sử, tác phẩm Đặng Xuân Bảng có nhiều khảo cứu đánh giá chuyên sâu có giá trị, mảng giáo dục quan tâm tìm hiểu Tuy nhiên, tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục có người bình điểm, dừng lại chỗ khảo lược, sâu vào tác phẩm khảo cứu phiên dịch chưa có thực Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài văn tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄 lưu giữ Viện Nghiên cứu Hán Nôm 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài sâu nghiên cứu giá trị tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục Từ việc nghiên cứu giá trị nội dung tác phẩm để thấy lòng Đặng Xuân Bảng vấn đề giáo dục đạo đức, đến giá trị nghệ thuật, giá trị văn hóa giáo dục tác phẩm ý nghĩa xã hội tác phẩm xã hội Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp văn học, nhằm mô tả văn bản, so sánh, đối chiếu, phân tích dị văn văn bản, đưa nhận xét đáng tin cậy để phiên dịch, công bố nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu văn học: thông qua phương pháp tiến hành tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật văn chương tác phẩm Ngoài áp dụng nghiên cứu liên ngành để đáp ứng yêu cầu đề tài đặt Đóng góp đề tài - Góp phần giới thiệu thân nghiệp Đặng Xuân Bảng hệ thống danh nhân nước nhà nói chung danh nhân kỷ XIX nói riêng, với thông tin cập nhật - Nghiên cứu vấn đề văn tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄, xác định đáng tin cậy, góp phần xử lý văn học Hán Nôm nói chung - Nghiên cứu giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄 Đặng Xuân Bảng, góp phần xã hội hóa di sản Hán Nôm - Giới thiệu ý nghĩa xã hội tác phẩm việc giáo dục phẩm cách người xưa nay, góp phần nghiên cứu người Việt Nam - Tuyển dịch nội dung tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄 Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, Tài liệu tham khảo phần Phụ lục phiên âm dịch nghĩa văn Cổ nhân ngôn hành lục古人言行錄 ra, luận văn chia làm chương: Chương 1: Đặng Xuân Bảng tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục Tìm hiểu thân thế, nghiệp trước tác Đặng Xuân Bảng Tiếp đến tiến hành khảo sát, đối chiếu dị văn xác định đáng tin cậy tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục 古人言行錄 để biên dịch công bố Chương 2: Nghiên cứu giá trị tác phẩm Cổ nhân ngôn hành lục Nghiên cứu ý nghĩa xã hội nội dung tác phẩm giá trị nghệ thuật tác phẩm, từ nêu lên giá trị tác phẩm đời sống văn hóa xã hội Việt Nam xưa dối kẻ trung chính, kẻ tiểu nhân tài dùng, hoạn nạn sau nên phòng tránh, làm với xa điều Lại luôn thị em dùng người làm kẻ thân tín, không muốn thấy thành người, [1, 23a] Chí giảo bộc chi dẫn dụ tử đệ, nhân đa bất tri, hữu nhân thân, thập nhị tuế thần, gian bộc giáo chi cường khai tình đậu, niên sảo trưởng đắc khiếp bệnh nhi yêu tử, thân thử tắc tử đệ thập tuế dĩ thượng, phụ huynh đương cực ý phòng bế bất khả lệnh đồng bộc thân cận dã, tử tôn chí thập ngũ lục tuế tâm chí tiệm kỷ phóng đãng, sở hỉ giả hoa lệ chi y thường, thời sức chi quan lí tổ phụ thiết bất khả thính, đương nghiêm vi chi cấm, bất hứa đồng lưu tục, thử tức thục thân bảo gia chi độn phạm dã Cho đến kẻ nô bộc tinh ranh dẫn dụ em, nhiều người không biết, có thân thích bên thông gia vào lúc mười hai tuổi, người nô bộc gian xảo dạy bạo mở hang lỗ ý niệm, đứa trẻ lớn dần sợ bệnh mà chết trẻ, xem thấy chỗ em ta mười tuổi để phù hợp cha anh nên suy nghĩ sâu xa đề phòng đóng lại ban lệnh cho kẻ nô bộc nhỏ làm thân cận Con cháu đến mười năm mười sáu tuổi tâm chí thân dần bị phóng đãng, mà thích xiêm y hoa lệ, lúc chỉnh đốn giày mũ ông nội gần không nghe, nên nghiêm khắc cấm làm, không mưu tính chỗ phóng túng bình thường, dù thân hiền lành dám mạo phạm gánh vác việc nhà [1, 23a-23b] Trình Hán Thư viết: tử đệ minh ngoan diệc kỳ nhi thiêm hào phẫn tật chi tâm, bất trì bất nhận, diệc sử tha vô tự tân chi lộ dã Trình Hán Thư nói, em tối tăm ngu xuẩn, nhiên việc thẳng mà ngăn cấm thêm chút oán hận bệnh vào lòng, không giữ gìn không chịu đựng khiến không tự làm đường [1, 23b] Trương Dương Viên Minh nhân danh Lý Dạng viết: tử đệ dị thư tịch, bất khả bất lệnh tri giá sắc chi sự, bỉnh lỗi tí, bất khả bất lệnh tri thi thư chi khí Trương Dương Viên người Minh tên Lý Dạng nói: em học sách không lệnh biết việc cày cấy nông vụ, cầm cuốc thuổng không viết phong cách thi thư [1, 23b] Trương Hoàng Phẩu viết: gian tú tài thượng thiểu hà khoa giáp, nhiên thư hương bất khả tuyệt dã, thư hương kí sắc tắc gia nhật tị, gia tị tắc xuất nhân bỉ lậu, nhân ký bỉ lậu, tắc thượng vô quân tử chi giao, hạ vô trị sinh chi trí, kỳ an chúng tiều phụ đảm giả, vi thiện dã Thậm chí tâm chí thô xuẩn, chí phục hùng cao hiệp bỉ bất bại, minh hành đạo hiểm, nhân sinh chí thử, bất phẫn ngôn hĩ, mãnh niệm cập thử, an khả bất giáo tử tôn độc thư Trương Hoàng Phẩu nói: gian tú tài mà so sánh khoa giáp, thư hương đứt Thư hương đứt danh dự nhà ngày thấp, danh dự nhà vừa thấp người thô tục, người thô tục bề không kết giao quân tử, không sửa sang trí Yên ổn kẻ nơi người nhận việc vác củi, làm việc tốt Thậm chí lòng đạt đến thô tục ngu si, chí lại phải cao quen so không bại Việc làm u tối hành xử hiểm ác, đời người đến nói lời tức giận, chuyên tâm nghĩ đến đó, há không dạy đọc sách [1, 23b] Lữ Đông Lai viết: phàm nhân tu bất thất cố gia phong vị, sở hướng giả hiền tiền bối hướng mộ chi sở tồn giả thực hữu bất cảm già yểm, thân thích hữu bất cảm bất dung tình, tín kỳ sở khả ngôn hiền tiền bối chi ngôn tín vi khả ngôn, tục cẩu thả chi luận bất khả tín dã Sỉ kỳ sở đương sỉ học vấn tháo thủ, bất tiền bối khả sỉ quan chức phục dụng bất nhân bất khả sỉ dã Trì thân khiêm thoái nhi hư kiêu, ngộ thẩm tế nhi bất dung dị, thử thị quân tử lộ thượng nhân dã, phân tử lộ thượng nhân đa, gia an đắc bất diên trường Lữ Đông Lai nói: đại thể người ta cần phải không làm gốc gia phong, mà hướng thẳng, bậc thánh hiền tiền bối xưa ngưỡng mộ họ Cái mà lại chân thành, có lỗi không dám che lấp, thân thích bạn bè không dám dùng tình cảm Tin họ tin, lời nói thánh hiền tiền bối, ngôn ngữ để lời nói tốt đẹp, đời thường bàn luận qua loa tin Sự hổ thẹn họ để chịu hổ thẹn, giữ tiết tháo học vấn không tiền bối hổ thẹn dùng quần áo nhà quan, không ta hổ thẹn Giữ thân khiêm nhường lui xuống không kiêu ngạo, gặp việc xét rõ ràng tỉ mỉ không dễ dàng, người đường quân tử Nhiều người đường quân tử gia chẳng dài lâu [1, 24a] Đường Liễu Thử thường giới kỳ tử đệ viết: phàm môn đệ cao, khả úy bất khả thị dã Lập thân đạo hữu thất tắc đắc tội đồng tha nhân, khả úy dã môn cao tắc kiêu tâm dị sinh, tộc thịnh tắc vi nhân sở tật ý hành thực tài Nhân vị chi ngôn, thiểu hữu tí loại, chúng giai chi, bất khả thị dã, cao lương tử đệ, học nghi gia động, hành nghi gia lệ, đồng đắc bỉ tha nhân nhĩ Dư kiến danh môn hữu tộc mạc bất tổ tông trung tín cần kiệm dĩ thành lập chi, mạc bất tử tôn ngoan bình xa tố dĩ phúc trụy chi thành lập chi nan thăng thiên phúc trụy chi dị liệu mao ngôn chi thống tâm, nhĩ nghi khắc cốt Đường Liễu Thử thường khuyên răn em ông ta rằng: cửa nhà quyền quý thường cao, sợ dựa Con đường lập thân mọt việc bị người khác trách cứ, sợ Cửa cao lòng dễ sung kiêu ngạo, dòng dõi thịnh vượng làm người ta ghen ghét việc làm tốt đẹp thực tài, người ta chưa nói có che chở nhau, người trông mong vào việc đó, dựa vào Con em cao lương, học tập nên thêm vận dụng, làm việc nên thêm khuyến khích, trẻ nhỏ nghe người khác Ta thấy danh tiếng cổng Hữu tộc chẳng không noi theo tổ tông trung hiếu cần kiệm để thành tựu, chẳng không tùy theo cháu nghịch nông làm việc phung phí để thành người thua Khó lên trời thua việc, dễ đốt lông tiếng kêu đau lòng, ta nên khắc vào xương [1, 24a] Mã Thụ giới tử thư viết: ngô dục nhữ tào, văn nhân thất, văn phụ mẫu chi danh, nhĩ khả đắc văn, bất khả đắc ngôn dã Hiếu nghị luận nhân trưởng đoản, vong thị phi pháp, thử ngô sở đại ác dã Ninh tử, bất nguyện văn tử tôn hữu thử hành dã Sách Mã Thụ Giới Tử nói rằng: ta mong nghe người khác mắc lỗi nghe tên cha mẹ, tai nghe được, miệng nói Người thích bàn luận mạnh yếu người khác, khen bừa phép thẳng, xấu lớn ta, chết không muốn nghe thấy cháu có hành động [1, 25a] Lưu Trung Định công Nguyên thành kiến Ôn công Tư mã Quang vấn tận tâm hành kỷ chi yếu, chung thân hành chi giả, công viết: kỳ thành hồ Lưu công vấn hành chi, hà tiên công viết: tự bất vọng ngữ thủy, Lưu công sơ dị chi, cập thoái nhi tự ẩn thị quát nhật chi sở hành, phàm sở ngôn, tự tương mâu thuẫn giả đa hĩ, lực hành thất niên nhi hậu thành, tự thử ngôn hành trí, ngộ thản nhiên, thường hữu dư dụ Lưu Trung Định người Nguyên Thành yết kiến Ôn Công Tư Mã Quang hỏi việc làm tận tâm quan trọng thân, suốt đời làm việc chăng? Ông nói: lòng thành họ Lưu Công hỏi việc làm tận tâm, tiên công nói: tự không tùy tiện ngôn ngữ ban đầu Lưu công ban đầu coi thường chuyện đó, đến lúc lui xuống thân ẩn bao trùm việc mà ông ta làm hàng ngày , mà ông ta nói gần gũi với người thường, tự mâu thuẫn nhiều Hết sức làm bảy năm sau thành công, từ lời nói hành động trí với nhau, gặp việc thản nhiên, thường dư dả giàu có [1, 25a] Vương Thái Úy vấn Mi Tử viết: nhữ thúc trừng danh sĩ, hà dĩ bất tự trọng? My Tử viết: hà hữu danh sĩ chung nhật vọng ngữ? Vương Thái Úy hỏi My Tử rằng: người có tài học tiếng sạch, không tự từ bỏ quyền thế? My Tử nói: có người tiếng tài học suốt ngày nói lời tùy tiện [1, 25a] Phạm Ích Khiêm Tống nhân danh Trùng tọa hữu giới viết: bất ngôn triều đình lợi hại, biên báo sai trừ Nhị bất ngôn châu huyện quan viên, trưởng đoản đắc thất Tam bất ngôn chúng nhân sở tác ác Tứ bất ngôn sĩ tiến quan chức, xu thần phủ Ngũ bất ngôn tài lợi đa thiểu, yếm tài cầu phú Lục bất ngôn dâm tiết âm tiết hí mạn, bình luận nữ sắc Thất bất ngôn cầu mịch nhân vật, vu sách tửu thực Phạm Ích Khiêm người Tống tên Trùng ngồi bên khuyên răn rằng: không nói lợi hại chốn triều đình, ranh giới sai thường hoán đổi Hai không nói quan viên nơi châu huyện, sở trường sở đoản Ba không nói việc làm lầm lỗi người Bốn không nói quan chức tiến sĩ, lúc thuận theo cúi đầu quyền Năm không nói tài lợi bao nhiêu, giấu nghèo cầu phú quý Sáu không nói lời ô uế khinh mạn (âm tiết) đùa bỡn vô lễ, bình luận nữ sắc Bảy không nói lời mong tìm nơi người khác lấy rượu thịt [1, 25a-25b] Lã Đông Lai viết: nhân thuyết thoại hữu bất trung tiết, diệc vô đô bất đáp ứng chi lý, thuyết thập câu trung, khởi vô câu khả thụ, tương thử câu thuyết ứng chi, diệc kỳ nhân hữu ích Lữ Đông Lai nói: người khác đàm luận có không theo lễ nghĩa, không không đáp ứng điều lý Trong mười câu nói, há câu chọn lấy, đem câu suy rộng đàm luận hòa theo nó, người có ích [1, 25b] Trương Nam Hiên viết: công vu luận liệt giả sát kỷ thường sơ khoát khinh vu kiệt trực giả, phát ngôn đa tệ bệnh Trương Nam Hiên nói: khéo đàm luận thứ hạng, tự xét thân bỏ viển vông bới móc thẳng Lời nói bộc phát đa phần xấu bệnh [1, 25b] Viên thị Thế Phạm, nhân chi bình cư, triều tịch văn nhân thượng khí hiếu lăng nhân chi ngôn, ngã diệc tương thượng khí hiếu lăng nhân nhi giác, văn nhân phóng đãng bất thằng kiểm chi ngôn, ngã diệc tương phóng đãng bất thằng kiểm nhi bất giác, phi đại hữu định lực giả, tâm bất miễn tiệm lương, lão thành chi ngôn cận vu khoát nhi cánh kỷ đa, tình lý tự thấu, hậu nhân thông minh, nhin kiến thức chung hữu vị cập, loại dĩ lão thành vi vu khoát, cập chí niên sỉ tiệm cao, lịch tiệm đa, phương ngộ lão thành chi ngôn, bội phục, nhi kỷ hiểm trở bị thường chi hậu hĩ Sách Viên thị Thế Phạm nói: nói yên ổn người ta sớm tối nghe người khác khoe khoang vận khí tốt áp đảo lời nói người ta, ta khoe khoang vận khí tốt áp đảo người khác mà không tỉnh ngộ Nghe người khác phóng đãng không nói lời khuôn phép, ta phóng đãng không theo khuôn phép mà không nhận Không phải thường có định sức, lòng không bỏ dần thành tín Lời lão thành gần viển vông mà sửa đổi nhiều việc thân, tình lý tự thông suốt, sau người ta thông minh mà kiến thức cuối lâu chưa đến Phép tắc để lão thành làm viển vông, đến tuổi dần cao, trải việc dần nhiều, lúc nhận thức lời lão thành bội phục, chi thân chỗ hiểm nguy sau hết việc [1, 25b] Nhân hữu thất, phi kỳ phụ huynh, thục khẳng hối trách, phi kỳ giao khiết thục khẳng gián dụ phiếm nhiên tương thức, bất ngộ khẳng hậu thiết nghi nhĩ quân tử, hữu khủng cụ mật nhân chi hữu ngôn cầu tạ nhi tư cải tiểu nhân văn nhân chi hữu ngôn, tắc hiếu tự cường biện, chí tuyệt lai vãng, khởi tranh tụng giả hữu hĩ Người ta có lỗi lầm, phụ huynh họ chịu dạy bảo khuyên răn, giao tình thân thiết họ chịu can ngăn bảo rõ Phiếm nhiên hiểu biết, không làm trái sau chiếm tai quân tử, có sợ hãi kín đáo hỏi người khác, có lời mong tạ mà ý cải kẻ tiểu nhân nghe lời người khác tự phải biện luận đến đến dậy tranh tụng [1, 26a] Nhân hữu tụng ngã chi mỹ, sử ngã hỉ văn nhi kỳ du giả, tiểu nhân chi tối điểm dã, bỉ chi diện du ngã nhi ngã hỉ, cập kỳ thoái nhi tha nhân ngữ, bất thiết tiếu ngã vị tha sở ngu dã Người ta khen ngợi đẹp ta, khiến ta nghe vui mà không nhận nịnh nọt họ, điểm lớn kẻ tiểu nhân Phần nịnh nọt ta khiến ta vui, đến nhún nhường họ người khác nói không cười ta làm khác ngu suẩn họ [1, 26a] Nhân hữu thiện sủy nhân, tiên phát kỳ đoan, đạo nhi nghênh chi, sử ngã hỉ kỳ kỷ ám hợp giả, diệc tiểu nhân chi tối điểm dã, bỉ chi thiện sủy ngã ý nhi hợp, cập kỳ thoái nhi tha nhân ngữ bất thiết tiếu ngã vi sở liệu dã Người khác có lòng thiện suy đoán ý người khác, trước đưa tâm tư họ, dẫn đường mà nghênh tiếp khiến ta vui, thân ta ngầm hợp lại, điểm lớn kẻ tiểu nhân, tốt đo ý ta mà hợp lại, đến lui người khác lời chưa trộm cười ta làm mà có [1, 26a] Phẫn nộ chi tế, tối bất khả nhân ẩn húy chi sự, nhi dị kỳ nhân tổ phụ chi ác, ngô chi thần nộ khí sở kích, tất dịc kì thiết thực nhi ngôn chi, bất tri bỉ chi oán hận, thâm nhân cốt tủy, cổ nhân vị thương nhân chi ngôn, thâm mâu kích, dục sở vị đả nhân mạc đả thắng, đạo nhân mạc đạo thực Giữa lúc phẫn nộ, oán trách người khác ẩn giấu tránh né việc mà lấy làm lạ xấu cha ông họ Cái phát lúc ta tức giận hẳn muốn nói lời oán trách lỗi lầm họ, oán hận, ăn sâu vào xương tủy Người xưa nói lời làm bị thương người khác sâu bị mâu kích đâm, thường lời người đánh người, chưa đánh thắng, người thẳng chưa thực thẳng [1, 26b] Thân thích cố phấn, văn ngôn ngữ nhi thất hoan giả, đa thị nhan sắc từ khí sị, kích nhân chi nộ, thả gián nhân chi đoản, ngữ thiết trí nhi ôn nhân hạ khí, bất kiến thính diệc nộ khổ bình thường ngôn ngữ, vô thương nhân xứ, nhi tư sắc câu lệ, bất kiến nộ, diệc tự hoài nghi cổ nhân vị nộ thất nhi sắc thị, phương kỳ hữu nộ, tha nhân ngôn, tất bất tị tốn, tha nhân bất tri sở tự, an đắc bất quái, cố thịnh nộ chi tế, nhân ngôn ngữ, vưu đương tự cảnh, tiền bối hữu ngôn, giới tửu hậu ngữ kị thực thời điên, phẫn nạn phẫn tu tự cường nhân, thường trì thử, tối đắc tiện nghi Thân thích nên gắng nghe lời nói mà bỏ qua vui mừng phần lớn dáng mặt thay đổi khiến người ta giận, lại can gián nông cạn người khác, lời nói thẳng khí dáng mặt ôn hòa bớt tức giận, không nghe thấy chưa lời nói bình thường giận dữ, có làm bị thương người khác mà dáng câu cổ vũ, không thấy giận tự hoài nghi lời oán giận cổ nhân phòng mà vẻ mặt chợ Đương lúc họ tức giận người khác nói chuyện cỏi, người khác họ Yên ổn không khác lạ, lúc thịnh nộ người khác nói chuyện làm thân giác ngộ, người trước có nói ngăn cấm uống rượu, lời nói kiêng kị lúc cáu giận ăn uống, tức giận khó làm việc tức giận theo người mạnh khỏe, thường giữ quan trọng thuận tiện [1, 26b] Ngụy Hoàn Khê viết: bỉ thử đàm luận, yếu bình dị hòa khí, tức hữu bất hợp, diệc đương tái gia tường thẩm, hư dĩ thương lượng bất khả tự diix vi thijquas thâm biện phủ tắc sở luận thị diệc kiến miện dưỡng công sơ Ngụy Hoàn Khê nói rằng: đàm đạo bàn chuyện phải giữ hòa khí, tức có không hợp làm lại thêm rõ ràng cẩn thận, cố ý để thương lượng không tự lấy làm đúng, lỗi sâu trong tranh luận, không lý luận họ đúng, thấy đắm chìm nuôi dưỡng công ban đầu [1, 26b-27a] Ngụy Thúc Tử viết: nhân tối bất khả khinh dị nghi nhân, ngã ngộ nghi nhân tắc tha cử động ngã hữu thập phân sủy ma, tha vô hào tri giác, chung thân oan uổng, na đắc thân thần, kiến nghịch ức vi bạc đạo dã Ngụy Thúc Tử nói rằng: người ta không nên dễ dàng nghi ngờ người khác, ta nhận ngờ người khác người ta cử động ta có mười phần suy đoán, người ta không chút tri giác suốt đời bị oan uổng, lúc làm thẳng, thấy trái nghịch vạn phần làm mỏng đạo lý [1, 27a] Lập ý thuyết hoang nhân diệc dĩ, đa nhân thời yếu thuyết đắc hiếu thính, trục sinh xuất vô số hư đản, tự sủy ngôn ngữ chi gian, kỳ bất vị hiếu thính giả tiển hĩ Vừa có ý nói dối người khác vậy, nhiều nguyên nhân thời muốn nói nghe tốt, vừa sinh vô số viển vông, tự xét lời nói, không cần nghe tốt đẹp [1, 27a] Trình Hoàng Thư viết: nhân thuyết thoại, tiên hữu cá tha nhân thuyết đích thoại, tiện bất thị thử chủng ý tư, thị hiếu thắng, tự ky tâm trung, hà đắc bình nhật tử, kiến hữu tài khí nhân thuyết đắc tha nhân thị giả, đa bất mãn, thuyết đắc tự kỷ đoản xứ hữu sở trường, dĩ thử kiến tụ phản chi nan Trình Hoàng Thư nói: lời người ta nói, trước có người khác nói lời rồi, dù không ý nghĩa ấy, hiếu thắng, lòng ta ngày thẳng công bình Mỗi thấy người ta có tài khí nói người khác vậy, nhiều bất mãn, nói sở đoản thân có sở trường, lấy thấy khó khăn ngược lại ta [1, 27a] Trương Văn Đoan công viết: đãi ngã hạ đẳng chi nhân, ngôn ngữ từ khí tối vi khẩn yếu, thử bất phí lực, nhi sử nhân thụ chi, đồng thực huệ, tinh thần khẩn nhiếp đắc lai, bất khả đạn phiền Trương Văn Đoan nói: nương tựa ta người bậc nhất, lời nói ngữ khí khẩn cấp, việc không phí sức mà khiến người ta nhận lấy, đắn, tinh thần gấp gáp đến kiêng sợ phiền hà [1 ,27a] Hứa Lỗ Tề Nguyên nhân danh Hoành viết: xưng nhân chi thiện nghi tựu tích thượng ngôn, nghị nhân chi thất, nghị tựu tâm thượng ngôn ích nhân chi sơ tâm, tự vô ác, trì dĩ lợi dục khu chi, nhi thất lý, kỳ thủy vi, nhi kỳ chung bất khả cứu, cố nghị chi giả, tất tòng kỳ thủy thất ngôn chi, sử nhân văn chi, túc dĩ tự tân nhi vô oán, nhi ngô chi ngôn, diệc bi trưởng hậu thiết yếu chi ngôn hĩ Hứa Lỗ Tề người Nguyên tên Hoành nói rằng: nói người khác tốt nên để lại lời, bàn luận người khác, lời nói nhanh chóng vào lòng thêm lòng ban đầu người khác Bản chất không xấu, nương tựa lấy lợi ích muốn bôn tẩu mà quên lý lẽ chân chính, ban đầu nhỏ đến cuối cứu Cho nên bàn luận người khác phải theo từ lời nói ban đầu họ, khiến người ta nghe điều ấy, đủ tự làm không gây oán hận Lời ta lời dài dày quan trọng [1, 27b] Hạ Dương Hưởng viết, sĩ quân tử ngôn đương bách, bất khả đa ngôn, đa ngôn thủ yếm, hư ngôn thủ bạc, khinh ngôn thủ vũ Hạ Dương Hưởng nói, kẻ sĩ quân tử lời nên gắng sức, nhiều lời nhiều lời nhận chán ghét, lời không thật nhận coi khinh, xem nhẹ lời nói nhận coi thường [1, 27b] Ngụy Thúc Tử viết: ngộ tật ác thái nghiêm chi nhân, bất khả khinh dị tha tiền đạo nhân đoản, thử thị du nhập hỏa, kỳ hại trợ ác đẳng Ngụy Thúc Tử nói: gặp người bệnh ác khẩn cấp, tùy tiện trước đường khác sở đoản người, cho dầu vào lửa, hại giúp việc xấu thêm [1, 27b] Sự hậu luận nhân tương tri nhân thuyết đắc cực ngu, cục ngoại luận nhân, tương nan thuyết đắc cực dị, nhị giả gai tự bất trung bất thứ sinh xuất Sau việc bàn luận người khác lần biết người khác nói tới chỗ ngu muội, tụ họp bên bàn luận người ta Mỗi lần gặp việc khó khăn nói tới chỗ dễ dàng Hai thứ từ bất trung bất thứ mà [1, 27b] Sử Tấn Thần viết: ngôn hữu tam bất khả thính, cầu tư ân, thất đại thể, phụ nhân chi ngôn dã Tham tiểu lợi, thất đại nghĩa, thị nhân chi ngôn dã Hoành tâm sở phát, hoành sở ngôn, dã nhân chi ngôn dã Sự thuận ngô ý nhi ngôn giả, tiểu nhân chi ngôn dã Cấp nghi quần chi Sử Tấn Thần nói: lời nói có ba nghe được, mong ân riêng đánh đại thể, lời đàn bà Tham lợi nhỏ đánh nghĩa lớn, lời kẻ nơi chợ búa Lòng ngang ngược bộc lộ ra, miệng ngang ngược nói ra, lời nói kẻ nông dân Mọi việc thuận theo ý ta mà nói, lời kẻ tiểu nhân Gấp gáp nên theo họ [1, 27b-28a] Tọa trung hữu hảo dĩ ngôn ngữ đạn xạ nhân giả, ngô thường đoan tọa trầm mặc dĩ tiêu chi Ngồi thích lấy lời nói nói bóng gió người khác, ta thường ngắn ngồi trầm mặc để tiêu tan ý [1, 28a] Văn nhân chi thiện nhi thực, văn nhân chi ác nhi tín, quán hiếu thuyết nhân đoản, bất kế nhân trường, kỳ nhân bình sinh, tất hữu ý vô thiện, trách ngã dĩ quá, thường hư tâm hưu sát xhi, bất tất luận kỳ nhân hà như, cục ngoại chi ngôn, vãng vãng đa trung, hữu cao nhân, ngộ bất giác, nhi tầm thường nhân giai tri kỳ phi giả Nghe tốt người khác mà tán thành, nghe ác người khác mà tin, quen nói sở đoản người khác, không xét sở trường người khác, người thường ngày có ác không thiện Trách ta lấy lỗi, làm lòng không thấy đủ ngừng coi xét việc ấy, không hẳn bàn luận việc người ta há làm sao, lời tụ tập bên ngoài, thường thường phần nhiều đúng, có cao nhân, gặp việc không giác ngộ, mà tìm người thường biết việc [1, 28a] Hữu nhân cáo ngã viết: mỗ báng nhữ, thử nghiễm ngã dĩ duệ kỳ phẫn giả, vật thính dả, nhược lương hữu, thần tá nhân ngôn dĩ tương dịch, ý quy chính, kỳ từ khí tự bất đồng dã Có người nói với ta rằng: mỉa mai ông, trang trọng ta để lộ uất ức họ Chớ nghe vậy, bạn tốt, ngày tháng cho người khác mượn lời để cảnh giác, ý quy củ thẳng, lời họ tự không giống [1, 28a] Hiếu thuyết âm húy sự, cập khuê môn xú ác giả, tất tao họa Muốn nói ngầm che giấu việc, đến cửa nhỏ ô uế, gặp tai vạ lạ [1, 28a] Dị đoan tả đạo, xưng linh dị thác nhân giả, ngã ký bất ngôn viễn chi nhi kỷ, bất tất diện kỳ phi Lầm đường lạc lỗi, gọi thần diệu để giao phó người khác, ta không tin việc mà lấy, không mặt dò xét sai trái họ [1, 28a] Giác nhân chi trá, nhi bất thuyết phá, đãi kỳ tự quý khả dã Nhận lừa gạt người ta mà không nói làm cho minh bạch đợi tự biết hổ thẹn [1, 28a] Ẩn ác dương thiện, đãi tha nhân thả nhiên tự kỷ dư đệ, sảo sảo thất hoan tiện phùng nhân cáo tố, hựu gia tăng sức sử thành bất tiêu chi danh, tâm nhẫn hồ Giấu xấu đề cao tốt, đợi người khác tán đồng, thân em ta vui liền phụ họa nói cho biết người khác, lại thêm chỉnh đốn sai khiến thành danh tiếng không hư hỏng, để lòng kiên nhẫn [1, 28b] Ngã hữu oan khổ, tha nhân vấn cập thủy mạt, nhược trung vị bất bình, phùng nhân nhứ nhứ, thính giả mạo vi tư ta, vị thường nhập nhĩ, ngôn chi hà ích Ta có oan khổ, người khác hỏi đến nguyên nhân, lòng không vừa lòng, gặp người ta lải nhải, nghe điều dáng mặt chưa vào tai, lời có ích [1, 28b] Công nhân chi ác vô thái nghiêm, thường tư kỳ kham thụ, giáo nhân chi thiện vô cao, đương sử kỳ khả tòng Chê trách xấu người khác không hà khắc, nên nghĩ họ chịu nhận không, dạy tốt người khác lỗi lầm lớn nên khiến họ theo [1, 28b] Sự kiều ẩn vi, yếu tư hồi tố tha giả bất đắc điểm công tố đích niệm đầu, nhân chúc hàn vi, yếu tư căng lễ tha, trước bất đắc hào ngạo nghễ đích khí tượng Việc tạm thời giấu đi, phải nghĩ kể lại khác không cho phép có chút ý nghĩ chê trách, người ta ý lúc đói lạnh, phải nghĩ xót thương phép tắc khác, biểu chút dáng vẻ ngạo nghễ [1, 28b] Đối nhân ngôn bần, nhân tất bất tín, đồ nhân tăng xi tiếu nhĩ, nhân tức ngã tín hà cứu bần Cư xử với người ta lời nói nghèo nàn, người ta không tin, lại thêm cười mỉa mai, người ta tức ta tin cứu lúc nghèo khó [1, 28b] Nhân đương hậu mật thời, bất khả tận dĩ mật ngữ chi, khủng đán thất hoan tắc tiền ngôn đắc vi thực, thất hoan chi thời, diệc bất khả tận dĩ thiết thực chi ngữ gia chi, khủng oán bình phục hảo tắc tiền ngôn khả quý Người ta lúc làm hậu mật, đem để làm kín đáo nói chuyện ấy, sợ ngày vui vẻ lời nói trước từ miệng mà ra, đến lúc vui, tận sức để bàn luận cách đắn thêm việc ấy, sợ oán hận lúc bình tĩnh trở lại lời nói trước lấy làm hổ thẹn [1, 28b] Tồn tâm thuyết hoang Cố bất khả, khai ám no diệc bất khả Còn lòng đàm luận vội vàng, đương nhiên không thể, mở miệng nói không [1, 28b] Dữ nhân tương tranh, tựu luận sự, bất khả yết kỳ phụ mẫu chi đoản, yết nhân kỳ khuê môn chi ác, bỉ họa sách sát thân dã Cùng người tranh giành, việc bàn luận việc, tỏ lộ sở đoản cha mẹ họ, tỏ lộ người ác khuê môn họ, hoạ sát thân [1, 28b] Nhân tiền tố đắc xuất đích phương khả thuyết, nhân tiền thuyết đắc xuất phương khả tố Người ta có biện pháp nói trước làm ra, người ta thường có biện pháp làm trước nói [1, 29a] Bất vi tam tự, muội khước đa thiểu lương tâm, nhữ nại hà tam tự, mạt khước đa thiểu hưu diện Không làm vượt qua ba chữ u mê từ chối lòng tốt, ta nài ba chữ trừ bỏ mặt tốt [1, 29a] Bỉ chi lý thị, ngã chi lý phi, ngã nhượng chi, bỉ chi lý phi, ngã chi lý thị, ngã dung chi, dung nhân chi thuận nhân chi phi, dĩ thuận chi quá, thuận nhân chi phi, dĩ thuận Lý lẽ nó, lý lẽ sai ta, ta nhường Lý lẽ sai nó, lý lẽ ta, khoan đãi Khoan đãi lỗi người khác thuận theo sai người khác, để thuận theo sai làm khoan đãi quân tử [1, 29a] Bài nan giải phân nãi thực hành môn trung điểu nghĩa, dĩ ngôn ngữ tư nhân cốt nhục, thân nhân cấu đấu ngữ gải, kỳ phúc vô lượng Bỏ khó khăn chia tranh chấp, nhà có nghĩa Có thể lấy riêng cốt nhục người ta, người thân gây tranh đấu, lời phân giải, phúc không kể hết [1, 29a] Nhân chi báng ngã dã, kỳ biện, bất dung Nhân chi vũ ngã dã, kỳ phòng, bất hóa Người khác mỉa mai ta, họ tranh biện, mặt Người khác khinh bỉ ta, ngăn ngừa họ, cảm hóa [1, 29a] Kiến nhân phận tranh đương khuyến chi viết: thiên hạ vị hữu lý toàn ngã, phi lý toàn chi lý, đản niệm tự kỷ phân bất thị tắc ngã chi khí bình, khẳng thuyết tự kỷ đinh bất thị tức nhân khí diệc bình Gặp người tranh luận, để khuyến khích họ rằng: việc thiên hạ chưa có lý lẽ toàn ta, không lý lẽ toàn lý lẽ người khác, nghĩ thân có phần, thói đè nén ta, há nói tự ta chút tức khí người ta yên ổn [1, 29a] Thống kê nhân vật Trong giới hạn khuôn khổ dịch, thống kê vị “cổ nhân” nhắc đến phần phụ lục bảng sau: Bảng 2.1: Thống kê nhân vật STT Nhân vật Số lần nhắc đến Trang Chu Tử 3a, 15a Viên Quân Tải 3a, 20a, 25b Vương Dương Minh 4a Dương Tiêu Sơn 4b, 21a, 22a Lã Tân Ngô 5b, 11b Trương Dương Viên 7a, 23b Ngụy Hoàn Khê 7a, 26b Thang Tiệm Yếm 7b Trình Hán Thư 8a, 23b 10 Sử Tấn Thần 8b, 21a, 27b 11 Lã Cận Khê 11a 12 Đạo Tồn 17a 13 Tống Tạ Chiêm 14a 14 Dương Oản 14b 15 Vi Chí Viễn 14b 16 Trình Minh Đạo 15a 17 Trương Cửu Thành 15a 18 Bao Cực 16a 19 Lý Trọng Hòa 16a 20 Tạ Thượng Tế 16b 21 Môn Doãn Xuyên 16b 22 Kim Lâm Kế 16b 23 Nguyên Sử Liêm 16b 24 Hứa Hành 17b 25 Dương Duy 17b 26 Trần Kính Tông 18a 27 Dương Kế Tông 18a 28 Trần Tuyển 18a 29 Yêm Uông Trực 18a 30 Dương Kế Trung 18b 31 Đổng Phác 18b 32 Trình Tử 19a 33 Mô Cừ Trương 19a 34 Dương Văn Công 19b 35 Lữ Đông Lai 19b, 24a, 25b 36 Hứa Lỗ Tề 20a, 27b 37 Đường Bưu 20a, 21b 38 Vương Lãng Xuyên 21a 39 Chu Phách Lư 21b 40 Trương Hoành Phẩu 23b 41 Đường Liễu Thử 24a 42 Mã Thụ Giới 25a 43 Lưu Trung Định 25a 44 Vương Thái Úy 25a 45 Phạm Ích Khiêm 25a 46 Trương Nam Hiên 25b 47 Ngụy Thúc Tử 27a, 27b 48 Trình Hoành Thư 27a 49 Trương Văn Đoan 27a 50 Hạ Dương Hưởng 27b
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cổ nhân ngôn hành lục của đặng xuân bảng , Nghiên cứu cổ nhân ngôn hành lục của đặng xuân bảng , Nghiên cứu cổ nhân ngôn hành lục của đặng xuân bảng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay