Slide giáo án truyện thơ cháu chào ông ạ

16 273 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:14

Mục đích yêu cầu Kiến thức : - Trẻ nhớ tên truyện thơ,nhớ tên nhân vật hiểu nội dung truyện thơ - Trẻ hiểu số từ khó : nhỏ xíu (rất nhỏ),oang oang ( giọng to,rõ ràng) - Trẻ biết trả lời câu hỏi cô Kĩ : - Trẻ nói tên truyện thơ tên nhân vật truyện thơ - Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi cô câu đơn đầy đủ chủ ngữ-vị ngữ Thái độ : Trẻ biết khoanh tay lễ phép chào hỏi ông ,bà,bố,mẹ,cô giáo người lớn với giọng nhẹ nhàng ngoan Cô vừa đọc cho nghe truyện thơ ? Trong truyện thơ: Cháu chào ông ạ! có ? Khi gặp ông,các bạn làm ? Ông khen bạn nào? Giáo dục : -Khi đến lớp hay học ,các phải chào ? - Khi chào người lớn , khoanh tay chào ? [...]... Khi gặp ông, các bạn đều làm gì ? Ông khen các bạn như thế nào? Giáo dục : -Khi đến lớp hay đi học về ,các con phải chào ai ? - Khi chào người lớn , các con khoanh tay chào như thế nào ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide giáo án truyện thơ cháu chào ông ạ, Slide giáo án truyện thơ cháu chào ông ạ, Slide giáo án truyện thơ cháu chào ông ạ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay